“ምውት ነይክሰስ…”

gerahtu_Isu

ሬሳ ናይዝጊ ክፍሉ ኤርትራ ከይዱ ከይቕበር ተኸልኪሉ ዝብል ወረ እንሆ ወርሑ ሒዙ። ካብ ሕድሪ ስውኣት ዝጠለመ ከሓዲ ሰናይ ምጽባይ ካብ ዝቐብጽ ዛጊት ልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት’ካ ኣቑጺረ እንተኾንኩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሱር ተግባር ዋላ ካብቲ ብቱኽ ተባሂሉ ዝፍንፈን ስሑው’ውን ኣይተጸበኹን።

እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ሓለፍትስ ኣብ ከባቢ’ቲ ውልቀ መላኺ ስለዘለዉ ብፍርሒ ጃጅዮም እንድዮም ኣይታሓዞምን ኢዩ። ዝገርመና ዘሎ ናይቶም ኣብ ወጻኢ ኣምባሳደራት ኤርትራ ተመዚዞም ጣዕሚ ዲሞክራሲ ብዘይ ገደብ ዝጭልጡ ዘለዎ ከም በዓል ወዲ ገራህቱ ዝኣመሰሉ ፍሱሳት ሕሞት ኢዩ። ስለምንታይ ምስ ሬሳ ንባኣስ ዓገብ ዘይብልዎ ንመራሒኦም።

መሓሪ ወዲ ገራህቱ (ንእሽቶ ሓዉ ነዚ ለሓስ መዓኮር ወዲ ገራህቱ) ኣብ ኣስመራ ሓፋሽ ውድብ ኮይኑ እንዳነጠፈ ከሎ ብደርጊ ምስተታሕዘ ዝነበሮ ከኒና ውሒጡ ተሰዊኡ። ሽዑ ደርጊ ንሬሳ መሓሪ ሓመድ ኣዳም ክለብስ ኣይከልከለን። ወረግ ነቲ ነፈርቲ ኩናት ደርግ ብርእዮ ኣብ ኣስመራ ኤርፖርት ዘባርዔ መብራህቱ(እምባየ)ወዲ ረጋሒት ኣይ መንግስቱ ሃይለምርያም ባዕሉ እንድዩ ሬስኡ ክቕበር ዝፈቐደ። በዓል በላዕ ጥዑም ፈዳይ ሕሱም ወዲ ገራህቱ ግን ሬሳ ኤርትራዊ ንቡር ከይረክብ ይኽልክሉ ኣለዉ።

ዲሞክራሲ እንተተቐብጸስ ሕልናውንዶ ክሳብ ክንድዚ ይዐርብ’ዩ። ውርዙይ ኣባሃህላኮ’ለና፣ “ምውት ነይክሰስ ሰማይ ነይሕረስ”። ናይዝጊ መን ነይሩ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ፣ ኣብ ባህልና ሬሳ ኩቡር’ዩ እቲ ቑምነገር። ምስ ሬሳ ዝባኣስ ተስፋ ዝቆረጸ’ዩ። ደርጊውን’ኮ ኣብ ድሮ ውድቐቱ ሬሳታት ዘገልገልዎ ጀነራላት ጎቲቱን ኣቓጺሉን’ዩ። እንተ ምስዞም ሕድሪ ኣዘንጊዕም መንጢሎም ደም ዘጉስዑና ዘለዎ ከሓድቲ ስውኣት ግን ንጸባጸበሉ ግዝየ ርሑቕ ኣይኮነን።

ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ!

ሰላም


Comments

“ምውት ነይክሰስ…” — 8 Comments

 1. U R Rigrht. Mwut Neykses. What wonders me at most is almost all members of HIGDEF stopped going to the House of Nayzghi after they heard that Nayzghi was KEHADI: What a shameful clique.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. I do not think the embassy have more power to reject the burial of such higher
  government official. If the foreign minisiter and Monkey visited and confirmed
  Nayzghi’s death, there are some other contradictory notions behind all this
  shocking scenario. For any resason though, it is wrong and immoral to held
  a dead body hostage for that long because some stupid political affairs. But
  no wonder cruelty is inside their blood, no mercy even to eachother.

  • What is astonishing is not the Dictator refusing his body and the last ritual Adi Abo zehebeka….where every higdef supporting website would not utter a word….e.g Dehai, Alenalki, EastAfro, West Afro , fezezinaliki, saesanalki websites would not acknowlege the death of a “hero” in their account.
   It brings me to an original question I had sometime ago….where is Abdi Ibud, Kalu, Kozami etc….they are either in koozema or are hiding behind a different pen…
   God bless Eritrea and it’s people.

   • kemakatkum bebiafom hatewk etow ayblun eyom kemakum.sga hade chubut zkone habereta zrekbu. AWE MUWUT AYKSESN EU.EZI AB ERITREA MKBARUN ZEYMQBARUN GIN MENGSTI ERITREA KIKLOKLO AYKALN EU. NZKONE SEB. ATREF EZI MULUE HIYWETU ZTEQALESE. MKNIYAT GIN ALEWO AB ERITREA KEYEQBRO ZEYKAALE.KAB BETESEBU ENTENTSBE ZEHESHE KOYNU YSMAANI.KEMZI ZMISLENI GIN BETESEBU 100% FELITOM ALEWU ELE AYE ZIGMT.GIN KZAREBU AYKALUN.AB ABBI SHIGR TETSEMIDOM SLEZELEWU KAL MOWATI KETEGBRU.AZI GIN KAB MENGSTI ERITRA ZMETSE TSEGEM KOYNU AYSMAANIN.GELE NEGERS ALEWO EILE AYE ZAMN.EZOM MEGAFHTI ANTEZQUTEBU GIN ZBELETSE NEYRU.

 3. ዜና ስፖርት ፣ ጋንታ ኢሳያስ ንጋንታ ሬሳ ክልተ ሳዕ ስዒራታ –

  ጋንታ ኢሳያስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተገብረ ጸወታ ንጋንታ ሬሳ 2 – 0 ስዒራታ ። ኣብ መበል ደቒቓ ኣፈርኩቡ, ናይ ጋንታ ኢሳያስ ካፕቴን ኢሳያስ ናይ ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺቡ ብዝቐልዓ ተቐቢሉ ፣ ብዘገርም ብኣረበሽቶ ዘእተዋ ፣ ተጻዋተይ ገራህቱ ይኹን እምበር ዳኛ (ኣርቢትሮ) የማነ ማንኪ ፣ ኢሳያስ ከም ዘእተዋ ቆጸራ ። እታ ካልኤይቲ ዘእተዋ ኣርቢትሮ ባዕሉ ምዃኑ እቲ ዘይሕሱ meskerem.net ኣፍሊጡ ። እቲ ዌብ ሳይቱ ናብ ቆፎ መስከረም (ጥርሑ/ፍረ ዘይብሉ) ክቕይሮ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ናይ መልሲ ጸወታ ፣ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጋንታ ሬሳ ተጻወቲት ናብ ቦርትኣ /ገዝኣ ከይትኣቱ ተጻወትቲ ጋንታ ኢሳያስ ብጽኑዕ ብምሕላው ፣ ኣብ ደቒቓ ረስዕዮ ጊዜ ብቴስታ ብጌጋ ናብ ቦርትኣ ብምእታው ብኣውቶጎል ተሳዒራ።መስከረም.ኔት ጸወታ ንኽድገም እኳ እንተ ሓተተ ሰማዒ ከም ዘይረኸበ ተፈሊጡ ።

  -ሓለፍና ክብላስ ጻሕሊ ይዓጥና ድኦ ኮይኑ ፧ ስሕየ ሕጅስ ተታኺሰ እየ ይመስለኒ።

 4. SINGAPO ERITREAN thank you very much for your idea. It is ture IssayAss has won the match. Naizghi and his daughter had already lost the game. Meskerem net ( Andnet Party) had tried to play the game once again but they failed. I don’t see any different between PFDJ two pages for one currency and they are still crying for their brother.

 5. Eritrea is witnessing an even that has never been done in any part of the world… the Paranoid “President” fighting with corpse.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *