ስርዓት ህግደፍ ካብ ሜጀር ክሳብ ናይ ኮለኔል ማዓርግ ዘለዎም ኣማኢት ሓለፍቲ ካብ ስርሖም ከምዝኣለዮም ምንጭታት ሓቢሮም።

Demoted

ስርዓት ህግደፍ ካብ ሜጀር ክሳብ ናይ ኮለኔል ማዓርግ ዘለዎም ፡ ኣብ ሰራዊት ዘገልግሉ ዝነበሩ፡ ኣስታት 300 ማእከሎት ሓለፍቲ ካብ ናይ ስራሕ ቦታኦም ከምዝኣለዮም ምንጭታት ሓቢሮም።
ካብዚኣቶም ክንደይ ከምዝተጠየሱ ክንደይ ከኣ ከምዝደስከሉ ዝገልጽ ዝርዝራዊ ኣሃዝ ኣይተረኽበን።

ምጥያስ ፍጹም ካብ ስራሕ ምፍናውን ብነብስኻ ምሕዳርን ክኸውን ከሎ፡ ምድስካል ግን ካብ ስራሕ ተኣሊኻ ደሞዝ እናተኸፈልካ ምስናይ ጥብቂ ቁጽጽር ንዘይተወሰነ ግዜ ምጽናሕ እዩ።

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሲቪላውን ወተሃደራውን ስርሓት ተዋፊሮም ዝነበሩ ብዙሓት ዘይኣመኖም ሰራሕተኛታት፡ ብዝያዳ ድማ ተጋደልቲ ነበር፡ ንሓያለ ዓመታት ኣደስኪሉዎም ከምዝርከብ ይፍለጥ።

ምድስካል፡ ኢሳይያስ፡ ንዘስግኡዎን ዘይኣምኖምን ሓለፍቲ፡ ንዘይተወሰነ ግዜ ካብ ስራሕ ብምብኳር ተስፋ ቆሪጾም ከምዝባሳጨዉ ዝገብረሉ ፡ ካብ ሜዳ ኣትሒዙ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ካብ ማእሰርቲ ዘይሰንፍ ሜላ እዩ።


Comments

ስርዓት ህግደፍ ካብ ሜጀር ክሳብ ናይ ኮለኔል ማዓርግ ዘለዎም ኣማኢት ሓለፍቲ ካብ ስርሖም ከምዝኣለዮም ምንጭታት ሓቢሮም። — 16 Comments

 1. If for sure this kind of action took place, there are questions which need answers. Imagine
  yourself how for God sake in this critical situation demote around 300 high rank military
  officers. We do not have any clue to understand it’s complications. But there are some sort
  conflicted reasons behind it. Either it might be to reorgonize the department or it may be
  political move from DIA clique. Do not forget their past history, no matter the perfection
  of the person on his duty, to freeze them from their position was always part of HGDF
  tactics to secure themselves. I doubt the reason is corruption since most of higher-ups
  are corrupted too.

 2. it is normal,not only mdskal.he also put them in prison for no reason and he will do it unless someone stop him.this kind of action has been a psotive act within EPLF and it`s mass organaztion, since it was founded.for eritrean peepl,forget it peepl has to dump all EPLF`s admistration and start over.

 3. This is normal in higidef to demote and promote as you know Issyas Wedini can do anything now for he had no one to ask him

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *