ዝኽሪ 18 መስከረም – ተስፋይ ጎመራ – ብስኒት ኣድሓኖም

 


. . . . . . .ነቶም ብዙሕ ግዜ ሰብ ዘይዝክሮም ማእከሎት ካድረታት ማለት ተስፋይ ጎመራን ኣስቴርን ክዝክሮም ደልየ፡፡ተስፋይ ከይኣስሩኻ ክበሃል ከሎኣነ ድኣ ተዓረቑ እንድየ ኢለ እንታይ ጌይረ ዝእሰር ተባኣሱ ዝበሉ ኸኣ ይተኣሰሩ እምበርይብል ኔይሩ፡፡ መሊሱ ኸኣ ንኤርትራ እንታይ ኣለዎ እንተተኣሰርኩላ ኢሉ ንኽጋደል ካብ ኢትዮጵያ ክሃድም ዝሓለፎ ከቢድ ናይ ምድረቤዳ ጉዕዞ ሽጝርን ጠቒሱ ከም መቐጸልትኡ እርእዮ ኔይሩ፡፡ ምእንቲ ኤርትራ ክኾኖ ዘይደልን ዘይብሎ ነገር ኣይነበረን፡፡ ኣስቴርውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዛንታ ዘለዋ፡፡. . . . . . . ኩሉ ብዛዕብኦም ክብሎ ዝደልዮ ክብል ኣይከኣልኩን እቲ ዛንታ ቆራሪጸዮ ኢየ፡፡ ግን እንታይ ኣለዎ ገለ ንመዘከርታ እንተኾኖም ክንዲ ኩሉ ርኣዮ፡፡ እዚ ሽሞም ኣይነልዕሎ መሊሱ ዘግድደሎም ዝበሃል ንኽርስዑ ኮነ ኢልካ ዝግበር ፕርፖጋንዳ ስለዝኾነ ኣይንረስዓዮም ሽሞም ንደጋግሞ ዝብል ርእይቶ ኢዩ ዘለኒ፡፡ –               ካብ ስኒት ኣድሓኖም

 

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ኣብቲ ጽምው ግዜ

ሰብ ዘድልየኒ

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ግዜ ትመቕለኒ፡፡

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ኣብቲ ቀውጢ እዋን

ዓቕሊ ዘጽበብክሉ

ጎነይ ተደርሚሱ

ኣብ ዝሰነፍኩሉ

እንግድዓ ኔርካ

ድኹም ተብርየሉ።

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ትዕግስተይ ጸንቂቐ

ኣብ ተረበጽኩሉ

ትዕድልቲ ኔሩካ

ዓቕሊ ትመቕለሉ

ትንፋስ ትኾነሉ፡፡

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ኣብቲ ሕሱም ግዜ ዝተገፋዕኩሉ

ዘበን ኣካሒዳ ዝተጠለምኩሉ

ጸሚይኒ ኣብ ዝቆረርክሉ

መዓልቲ ኔሩካ ጽንዓት ትመቕለሉ፡፡

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ዘለኒ ነገፈ

ኢድ ኣብ ዘሕጸርኩሉ

ለጋስ ኔርካ ጁባ ትኾነሉ፡፡

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ኣካለይ ቀቢረ ኣብ ዝሓዘንኩሉ

ምፍጣረይ ጸሊአ ኣብ ተኾርመኹሉ

ጸዓተይ ጸኒቂቐ ኣብ ዝደኸምኩሉ

ግዜ ኔሩካ ንዓይ ተብርየሉ፡፡

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ነገራት ተሓናኺሮም

ኣብ ዝሓርበቱኒ

ዓይኒ ናይታ ፈትሊ ስለዘትሓዝካኒ

እንሆ እነብር በጃ ኮንካኒ፡፡

 

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ኣብቲ ጫቕጫቕ ግዜ

ድምጺ ዝበዝሓሉ

ጸጋ ኔሩካ

ንዱር ተዝሕለሉ

ሰብ ተሕብረሉ፡፡

 

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ዘበን ኣስቅጥ

ሰብ ዝጃጀወሉ

መዓንጣ ኔሩካ

ሓቂ ትነግረሉ

ኣየወ ድምጽኻ

ሕርኑኽ ተስማዓሉ፡፡

 

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ውዱን ኣእምሮኻ

ሓሳብ ዝውሕዘሉ

ሕሉፍ ኣይነበርካን

ጥርዚ ትበጽሓሉ፡፡

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ፍሉይ ተውህቦኻ

እትልለየሉ

ፈታው ዋዛ ኔርካ

ህይወት ተፍኩሰሉ

ርቀት እባ ኽኣ

ጥበብ ተድንቐሉ፡፡

 

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ክፉት ኣእምሮኻ ኣብ ዝዝክረሉ

ሰናይ ራኢኻ እግሪ ዘብላኻሉ

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ንሓላል ህዝብኻ

ኣያ ክትኮነሉ፡፡

ተስፋይ ኔርካ ተስፋይ

ተስፋይ ገብርኣብ (ጎመራ)፡፡

ስኒት ኣድሓኖም

 


Comments

ዝኽሪ 18 መስከረም – ተስፋይ ጎመራ – ብስኒት ኣድሓኖም — 1 Comment

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *