20 ዓመት ንዓያሹ ሓበን ንለባማት ሓዘን

solo20yearsውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ናይ ሎሚ ኣስታት 50 ዓመት ይገብር ኣብ ዘስርሕዎ ሳባ ስታድዮም ኮይኑ ተሓበኑ ዓድኹም ማዕቢላ ኢሉና። መልስና ግና ከመይ ኢልና ኢና እሞ ክንሕጎስ ነቲ


ስታዲዮም ስሙ ቀይርካ ስታዲየም ኣስመራ ስለ ዝበልካዮ ወይስ ነቲ ብኣምሓርኛ ዝነበረ መግዛእቲ፡ ብናይ ኣዴና ቋንቋ ስለ ዝተርጎምካዮ።

  ዶስ ዋላስ ካልእ ንዓና ንለባማት ዘይረኣየና ንዓያሹ ዘሕብን ሚስጥር ኣለዋ’ዩ ዝዓድና። እቲ ሓበን ግና ካባኻ ዘይኮነስ ካብ መንእሰያት ኤርትራ ረኺብናዮ። ኤርትራዊ መንእሰይ ሎሚ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ታሪኽ ሰሪሑ። እወ ታሪኽ፡ እንኮ ዘይኮነስ ማንታ ታሪኽ፡ በቲ ሓደ ንውልቀ መላኺ ኢሰያስ ካብ ስልጣንካ ውረድ እንክብሎ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዝመጽእ ብመንእሰያትን ሓድሽ ወለዶን ምዃኑ ኣብቲ ኣብ ሳንፍራንሲስኮን ካልኦት ከተማታትን ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋጊጹ።

ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከተማ ሳንፍራንሲስኮ ኣብቲ መራኸቢ ቦታ ዩን ፕላዛ (UN Plaza) ብግዜኡ እዮም ክውሕዙ ጀሚሮም። ሰዓት ንቕሎ ምስ ኣኸለ ድማ ሰልፈኛታት ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ካብ ስልጣን ይውረድ! ናይ ፖለቲካን ሕልናን ኡሱራት ይፈትሑ! ፍትሒ ንህዝቢ ኤርትራ! ደሞክራሲ ንህዝቢ ኤርትራ! እወ ንቅዋማዊ ስርዓት! ጋዜጠኛታት ይፈትሑ! 20 ዓመት ንዓያሹ ሓበን፡ ንለባማት ሓዘን! ወዘተ ዝብሉ ጭርሖታት ብቛናቋታት ትግርኛ፡ ዓረብን እንግሊዝኛን እንዳጨርሑ ናብ ሲቲ ሆል(city hall) ከተማ ሳንፍራንሲስኮ በጺሖም። መንእሰያት ነቶም ተመሲጦም ዝርእይዎም ዝነበሩ ወጻእተኛታት፡ ነቲ ኣብ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ እከይ ተጋብር ዘቃልዕ ጹሑፋት እንዳዓደልዎም እዮም ዝኸዱ ኔሮም። እቲ ሰልፈኛ ኣብቲ ቦታ ቀጽሪ ሲቲ ሆል ምስ በጽሔ እቲ ብማሕበር ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ዝቐረበ ንውልቀ መላኺ ኢሰያስ ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ ዝጠልብ ጹሑፍ ብትግርኛን እንግሊዝኛን ንተሳተፍቲ ብኣባላት ቦርድ እቲ ማሕበር ቀሪቡሎም። ቀጺሉ ወከልቲ ፖለቲካውያን ውድባት መደረ ምስ ኣስምዑ ንህዝቢ ዘጎሳጉስ ግጥምታት ቀሪቡ።

ድሕሪ እዚ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ብመንእሰያት ዝተባሕተ ሰላማዊ ሰልፊ ኩሎም ሰልፈኛታት ናብቲ ብማሕበር ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ዝተዳለወ ናይ ድራር ግብጃ ተተሓሒዞም ከይዶም። እቲ ብውዕውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ዝጀመረ ፍቕሪ ሃገር ድሕሪ ድራር’ውን ተሳተፍቲ ብዛዕባ ሃገርና ክንዝትይ ኣለና ስለዝበሉ ንኹሉ ተሳታፋይ ዘዕገቡ ለበዋታትን ጎስጎስቲ መደረታት ካብ ተሳተፍቲ ቀሪቦም። ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንምስታፍ ኤርትራውያን ካብ ስያትል፡ ሳን ዴጎ፡ ሎስ ኣንጀሎስ፡ ላስ ቬጋስ፡ ህዩስተን፡ ኢንድያና፡ ደንቨርን፡ ናሽቪልን ዋዮሚንን ተሳቲፎም። ነቶም ንኣስታት 12 ሰዓታት ሚኒ ባስ ዘዊሮም ኣብዚ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ንጥፈታት ውዕውዕ ተሳትፎ ዘርኣዩ ካብ ስያትል ዝመጹ ኣጋይሽ ፉሉይ ምስጋና ይግብኦም።

ቀጺሉ ቀዳም መዓልቲ ካብ መንእሰይ ናብ መንእሰይ ዘቕንዔ ስይምፖዝየም ተኻይዱ። ኣብቲ ስይምፖዝየም ድሕሪ ሓጺር ድሕረ ባይታ ማሕበር ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ቤይ ኤርያ ምቕራቡ እቲ መድረኽ ነቶም ዕዱማት ሰሚናር ወሃብቲ ተረኪቡ። እቲ ካብ ከተማ ሳን ዴየጎ ዝመጸ ተስፋልደት በላይ ተራ መንእሰያት ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና ድሕሪ ምዝርዛር፡ መንእሰያት ተሳትፎና የሕይልና ወነንቲ መጻኢ ዕድልን ክንከውን ጸዊዑ። ቀጺሉ እቲ ካብ ህዩስተን ዝመጸ ኣርቲስት ኪሮስ የውሃንስ ተራ ስነ ጥበብ ኣብ ምሕጻር ዕምሪ ውልቀ ምልኪ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ንተዓዘብቲ ዝመሰጠ ኣስተምህሮ ኣቕሪቡ። ሓደ ካብ መስረቲ ማሕበር ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ዝኾነ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ዝመጸ ዳኒኤል ገብረሚካኤል ነቲ ኣብ ኢንተርኔት ተፈጢሩ ዘሎ ውዕውዕ ተሳትፎ ከመይ ጌራና ናብ ባይታ ነሰጋግሮ ኣብ ዝብል ዛዕባ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ነዚ ብማሕበር ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ዝተበጽሐ ምዕባለ ከም ኣብነት(ሞዴል) ክንጥቀመሉ ኣዘኻኺሩ።

ድሕሪ ሓጺር ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ድማ ሳን ሆዘ ዝቕመጥ መንእሰይ ገዛኢን ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ዝመጸት መንእሰይ ፋናን ንሕዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ጎነጻዊ ድዩስ ዋል ዘይጎነጻዊ ሜላ ቃልሲ ኣብ ዝብሉ ክልተ ኣርእስትታት ንተሳተፍቲ ዘዋዓወዔ ክትዕ ኣካይዶም። ኣብ መጠረሽታ እቲ መደብ እቲ ካብ ዩኒቨርስቲ ኢንድያና ዝመጸ ናይ ሕጊ ተማሃራይ መንእሰይ ስምኦን ወልደሃይማኖት ንኣድላይነይ ቅዋማዊ መንግስቲ ኣመልኪቱ ስፍሕ ዝበለ ኣስተምህሮ ሂቡ። ኣቶም ወሃብቲ ኣስተምህሮታት ካብ ህዝቢ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ብውሕሉል መንገዲ ይምልሱ ኔሮም። እቲ ከስተምህር ዝጸንሔ ጸኒሑ ክምሃርን ክሓትትን ምስ እትርእይ ማዕረ ክንደይ እቲ ሲምፖዝየም ኣብ ምልውዋጥ ተሞክሮ ሓጋዚ ምንባሩ ይበርሃልካ። እዚ ኣስተምህሮታት ፍሉይ ዝገብሮ ኩሉ ብሐድሽ ወለዶ ዝኾኑ ሙሁራትን ኪኢላታትን ዝቐረበ ምዃኑ እዩ።

ድሕሪ ዕውት ሰላማዊ ሰልፍን ስምፖዝየምን ንኹሉ ዘሳተፈ መበል 20 ዓመት በዓል ናጽነት ብኽብ ዝበለ ተሳትፎ ብባህላዊ ምሸት ተባዒሉ። ኣብቲ ባህላዊ ምሸት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሰሜን ኣሜሪካ ዝመጹ ሙዚቀኛታት ነቶም ኣጋይሽን ነበርቲ ቤይ ኤርያ ዝኾኑ ተሳተፍትን፡ ብባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ከዘናግዕዋም ኣምስዮም። እዚ ንሳልስቲ ዝቐጸለ ንኹሉ ተጻብኦታት ዝበድሀ ዕውት ስራሕ ንኹሉ ደላይ ለውጢ ዝኾነ ኤርትራዊ ብሓፈሻ ንኣባላት ማሕበር ድማ ብፍላይ ኣሕቢኑዎም። ኣብ መወዳእታ እዚ ታሪኻዊ ፍጻመታት ነቶም ወይጦታትን ተደናገጽቲ ውልቀ መላኺ ኢሰያስን ክሳዶም ዘድነነ እዩ ኔሩ ክበሃል ይከኣል።

ሰላምን ፍትሕን ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!

ሰሎሞን ገብረእየሱስ፡ ኣባል ማሕበር ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *