ስርዓት ህግደፍ ንናይ ብሕቲ ጀራዲንኤርትራ ክህገሮ ከምዝተወሰነ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።

ስርዓት ህግደፍ ንኹሉ ናይ ብሕቲ ጀራዲን ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2010 ክህገሮ (ክምንዝዖ) መምርሒ ኣመሓላሊፉ ከምዘሎ ምንጭታትና ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።


ስርዓት ህግደፍ ኣብ ከም በዓል ዓላ፡ ሰሜናዊ ባሕሪ፡ ከባቢ ደዓሪት፡ ጋሽ ባርካን ሃይኮታን ዝኣመሰሉ ቦታታት ንዝርከቡ ወነንቲ ጀራዲን ኣብ ናይ ምህጋር ቅጥዒ ፌርማኦም ከንብሩ ኣዚዙዎም ኣሎ።

ይኹንምበር፡  እቶም ወነንቲ ጀራዲን፡  “ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ን50 ዓመት ክትጥቀሙሉ ፈሪምና ክንህበኩም ኢና ኢልኩም ዘመሓላለፍኩምልና መምርሒ ቀለሙ ከይነቐጸ ክትቅይሩዎ ግቡእ ኣይኮነን” ብምባል፡ “መሬትና ኣሕሊፍና ኣይንህብን” ኢሎም ነቲ መምርሒ ተቓዊሞሞ ከምዘለዉ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ኣረዲኦም።


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *