ትምህር ሓጊኻ ትምህር ተኽረምካ: ካብ ህዝብና ኣይተምልጥን ኢኻ

                         ካብ ምህሮስ የእምሮ ቢሂል ኣለና

                         ምሳሌኡ ሓቂ ኣይንኽሕዶን ኢና

                         ዋላ ሓሶት ተወሓጀ የለን ዝፈላልየና

                         ብዘይካኹም ሓደዩ ትጽቢት ዕላማና


 

                               ብሕሹኽ ካብ ህዝቢ ተነጺልካ

                               ተማሂሩዩ.ሉ የለን ዘድንቐካ

                               ቀሊል ኣይኮነን መን ከሕልፈካ

                               እናጠፍአ ዘየእወኻ ዘይዘረኻ

                               ሎሚ ንዓኻ ውርደትዩ መፍኮሲኻ

 

                         ኣኸባ ዕቡያት ሕጉብ.ሕጉብ ግብ

                         ተሓቢእካ ዳኣ ኣሳልጦ ዘይርከብ

                         ስልጣን ንዋናታቱዩ ኣይትቀረብ

                         ኣቋሪጭካ ጉያ ንመንናዩ ከዕግብ ?

 

                                  ብውድቀት ህግደፍ ዘዕገርግሩ

                                  ተሓቢኦም ከሪሞም ሕጂ ዝዝምሩ

                                  ከይ ሓፈሩ ንህግደፍ ከቀባጥሩ

                                  ነኳል ረኺቦም ብሽምግለና ከቃጥሩ

                                  ካባና ተፈልዮም በይኖም ክዕንድሩ

                      

                       ብዘይ ኣገባብ ብህዝቢ ሓንዳይ ክጻወቱ

                       ከም ኢሳያስ ንዒቖሙና ትምህርተኮንቱ

                       ንሱስ እኳ.ደቀይ ብቅልጽሙ ብብረቱ

                       ናይዚኦምከ ታዩ ሓሸውዬ አብዘይሰዓቱ

 

                                   ዘድልዩኻ መሪጽካ ፈላሊኻ ምዕዳም

                                   ህዝቢ ከየማኸርካ ጉያ ንበልጁም 

                                   ከይሓፈርካ ንቡርስለስ ተሰሪዕካ ህጁም

                                   ጉድኣት እምበር ክንደየናይ ከይጠቅም

 

                        ዕዱማት ኣጋይሽ ብገርሆም ብቕንዕና

                        ቶምናህና ብጉርሒ ብሕቡእ ትንኩልና

                        እንቋዕ አይማዕረገ ኩሉ ሰሚዕናዮ ኢና

                        ጥዑያት ክትመስሉ ተገቲርኩም ሪኢና

                        እዚ ድኣ ዘይዋሓጥሉ ንበሊሕ ህዝብና

 

                                    ካብ ጽላል ኤ.ደ.ኪ ሰጊርካ ዝግበር ኩሉ

                                    መብዛሕትኡ ዝድግፎ የለን አስተውዕሉ

                                    ኤ.ደ.ኪ ጥራዩ ሓላፍነት ህዝቢ ተቐቢሉ

                                    ካውኡ ወጻኢ ዝግበር ፋሉል እዩ ኩሉ

 

                       ኤረና ኩሑሎ ሎም ዘመን ሓዲኡ.ሎ

 

                              ብተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ

                               18/11/2009 Norway

 


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *