ንእገዳ ባይቶ ጸጥታ ዝቃወም ደብዳበ፡ ብሽሞምን ኣድራሽኦምን ተጻሒፉ፡ ብዘይኣፍልጦኦም፡ ናብ ኣባላት ፓርላማ ዓዲ እንግሊዝ ዝተላእከ ኤርትራውያን ቁጥዐኦም ገሊጾም።

ንእገዳ ባይቶ ጸጥታ ዝቃወም ደብዳበ፡ ብሽሞምን ኣድራሽኦምን ተጻሒፉ፡ ብዘይኣፍልጦኦም፡ ናብ ኣባላት ፓርላማ ዓዲ እንግሊዝ ዝተላእከ ኤርትራውያን ቁጥዐኦም ንምግላጽ ናብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ሓበሬታ ኣመሓላሊፎም ።

ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ኣብ ለንደን ዝቕመጥ ግዳይ፡ እትውክሎ MP (ኣባል ፓርላማ) “ ንእገዳ ባይቶ ጸጥታ ብምቅዋም ዝጸሓፍካለይ ደብዳበ በጺሑኒ ኣሎ፡ ምስ ብጾተይ ክዘራረበሉ እየ” ብምባል፡ ብቴሌፎን ምስ ደወለትሉ፡ ሃንደበት ኮይኑዎ ከምዝሰንበደን፡ ንሱ ዝጸሓፎ ደብዳበ ከምዘየልቦ ጠቒሱ፡ ሸለል ክትብሎ ከምዝሓበራን ምጥቃሱ ኣፍሊጡ። እታ ኣባል ፓርላማ ዓዲ እንግሊዝ  እቲ ጉዳይ ከምዘስደመማ ‘ውን ጠቒሱ።

ክንድዚ ኣማኢት ደብዳበ ልኢኽና፡ ክንድዚ ሽሕ ፐቲሽን ኣፈሪምና ኢሎም ክጃሃሩ ዝህንጠዩ ልኡኻት ህግደፍ  ፡ ሽምን ኣድራሻን  ብዘይፍቓድ ዋናታቱ  ተጠቒሞም ደብዳበታት ናብ ኣባላት ፓርላማ ክጽሕፉ ከምዝቐነዩ፡ ኣብ ነብሶም ዝበጽሖም ብዙሓት ኤርትራውያን  ኣመልኪቶም።

ብኸምዚ ዝኣመሰለ ዘይሕጋውን ነቶም ውልቀሰባት ሓደገኛ ሳዕቤን ክህልዎ ዝኽእልን መንገዲ ንዝኣከቡዎ ፌርማ ድማ እዮም ትማሊ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክጀሃሩሉ ተሰሚዖም።


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *