ኣገዳሲ ህዝባዊ መጸዋዕታ: ፈጠራን ምድንጋርን ህግደፍ፡ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ደጀን ሓራ ኤርትራውያንዶ ዋላስ ስውር መሓውር ህግደፍ

EYGMማሕበረኮም ዕላምኡ እንታይ እዩ? ንመን እዩኸ ከገልግል ዝግበኦ? ሽሙ ከም ዝሕብሮ ንማሕበረሰብዶ ወይስ ንውሑዳት ሰባት? ማሕበረኮም መሓውር መንግስታውያን ወይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ድዩ ክኸውን ዘለዎ ወይስ ነቲ ይውክሎ እየ ዝብሎ ማሕበረኮም ብሙሉኡ ከይፈለየ እዩ ከገልግል ዘለዎ?

ኣብ ከባቢ ዋሺንግተን ዲሲ፣ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣሎዶ? ሓድሽ ስደተኛ ምስ ናቱ ባህልን ቋንቋን ዘለዎም ሰባት ዝራኸበሉ ማሕበረኮም ኣሎዶ? ሓድሽ ስደተኛ ምስ ከባቢኡ ብኸመይ ክዛመድ ከም ዘለዎ፣ ቋንቋን ካልእ ትምህርትን ብዝምችኦ ቋንቋ ዝማሃረሉ ማሕበረኮም ኣሎዶ? ኤርትራዊ ሸጊርዎ ሽግሩ ከዕልለሉን መፍትሒ ዝረኽበሉን ማሕበረኮም ኣሎዶ? ኣብዚ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ዘይተበከለ ባህልን ቋንቋን ሃገሮም ኤርትራ ዝማሃርሉ ማሕበረኮም ኣሎዶ? ኣብዚ ዝተወልዱ ምስ ካብ ዓዲ ዝመጹ የሕዋቶምን ኣሓቶምን ዝራኸቡሉ ማሕበረኮም ኣሎዶ? እንተሃልዩ ንመን የገልግል ኣሎ፣ ናይ መን መሓውር’ዩ ኸ? ንኤርትራውያን-ኣመሪካውያንን፣ ንኤርትራውያንን ዶ ወይስ ንኻልኦት እዩ ዘገልግል ዘሎ? ኣብ ከባቢ ዋሺንግተን ዲሲ ማሕበረኮም ኤርትራውያን እንተዘይሃልዩ፣ ንምንታይ ዘየለ? ኤርትራውያን ህዝባውን ማሕበራውን ኣገልግሎት ስለዘየድልዮም ድዩ ወይስ ዝጥርንፍ ሓይሊ እዩ ተሳኢኑ?

ነዝን ንኸምዚ ዝኣመሰለን ኣገዳሲ ሕቶታት ንምዝታይ፣ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ- ጨንፈር ዋሺንግተን ዲሲ መኣዲ ዘተ ኣዳልዩ ኣሎ. እዚ “ፈጠራን ምድንጋርን ህግደፍ፡ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ደጀን ሓራ ኤርትራውያንዶ ዋላስ ስውር መሓውር ህግደፍ” ብዝብል ኣርእስቲ ተዳልዩ ዘሎ መኣዲ ዘተ፣ ብተሳታፍነት ኩሎም ግዱሳት፣ ብፍላይ ድማ መንእሰያት፣ እዩ ኣዕጋቢ ውጽኢት ክህልዎ ዝኽእል.

ስለዚ፣ ምስ ፈተውትናን መሓዙትናን “ክኸውን ኣለዎ” ኢልና እንዛረበሉ ነገራት ሒዝና ናብዚ መኣዲ ዘተ ንኽንመጽእ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ- ጨንፈር ዋሺንግተን ዲሲ ብኽብሪ ትዕድም.

ዕለት፡      ቀዳም 27ተን መጋቢት 2010

ሰዓት፡      3ድቐ

ቦታ፡       Thurgood Marshal Center

1816 12th St. NW, Washington DC

ብደሓን ምጹ!

ዓለም  ለኻዊ  ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ- ጨንፈር  ዋሺንግተን  ዲሲ


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *