ኤርትራዊ ኣእምሮኻ ሰሓል ስሬኻ ዕጠቕ ንለውጢ

ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራዊን ኩነታት ኤርትራ 19 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ፣ ብዘደለናዮ መዓቀኒ ንርኣዮ ፣ ካብ ሕማቕ ናብ ዝኽፍኤ የንቆልቁል ከምዘሎ ንዕዘብ። ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ዝገዝእ ዘሎ፣ ዘይሕጋዊ ዕላምኡ ዘይተፈልጠ ጉጅለ ኢሳያስ፣ ንኤርትራን ህዝባን ናብ መንገዲ ጥፍኣት ይመርሕ ኣሎ።

ህዝቢ ኤርትራን ተቓወምቲ ሓይልታቱን ፍትሕን ደሞክራሲን ሰላምን ንምምጻእ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝተሓላለኸ ናይ ቃልሲ መድረኻት ሓሊፎም። ሎሚ ኣብ ሓደ ወሳኒን ዓይነታዊ መቐይሮ ናይ ለውጢ ንኽብጻሕ ብቓልሲ ዝመጸ ተኽእሎ ኣሎ።

ኤርትራዊ ኣብ ክቢ መኣዲ ዘተ ዓሲሉ ንኹሎም ሽግራቱ ኣልዒሉ ኢሂን ሚሂን ክብል ጸገም ከምዘይብሉን ፤ ኤርትራ ከም ሃገር ንኽትህልው ከቢድ መሰዋእቲ ከፊሉ ክዉን ዝገበረ ህዝቢ ፣ ኣብ ሰላምን ፍትሕን ደሞክራስን ዝተመስረተት ኤርትራ ብሓባር ናይ ምንባር ባህጉን ሃረርትኡን ደጊሙ በቶም ኣብ ዝሓለፈ ዋዕላ ዝተኻፈሉ 330 ኤርትራውያን ኣረጋጊጹ። ንዝመጽእ ዓመት ተመዲቡ ዘሎ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብቲ ቀዳሞይ ዋዕላ ዝተነድቀ መሰረት ረጊጹዩ ዘላቒ ፍታሕ ንምምጻእ ደላይ ለውጢ ኤርትራዊ ኣብ 5 ክፍለ ዓለማት ዝሽባሸብ ዘሎ።

ካብ ብዙሕ ኩርናዓት ዝስማዕ «ተቓወምቲ ሓይልታት ሓሚቖም፣ ኣይሰመሩን ፣ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ንጉጅለ ኢሳያስ ፎእ ካብ ዝብሎ ዓመታት ኮይኑ» ዝብል እዩ። ሎሚ ነዚ ኣበሃህላዚ ዝብድህ ሓዲሽ መድረኽ ተኸሲቱ ኣሎ። ንሱኸኣ ህዝቢ ካብ ሓደን ካብ ክልተን መራሕቲ ከይተጸበየ ንጉዳዩ ባዕሉ ብሓላፍነት ዝሕዘሉን ፍታሕ ከናድየሉን ዘኽእል ኩነታት ዘተን ጉባኤን ተፈጢሩ ኣሎ። ኣብቲ ዝመጽእ ጉባኤ ብብቕዓት እንተድኣ ተሳቲፉ እቲ ዝድለ ለውጢ ንኽመጽእ ይኽእል ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ንረብሓ ህዝብና ውሕስነት ክህብ ዝኽእል ኢዩ። ንረብሓ ህዝብና ዝውክል ለውጢ ክበሃል እንከሎ ፣ ብጥራዩ ብዘይ ጻዕርን ድኻምን ቃልሲን ዝመጽእ ዓወት ከምዘየሎ ክንርዳእ ይግባእ። ኣብ ገገዛና ኮፍ ኢልና ንረብሓና ዝሕሉ ሓይሊ ብተኣምር ክመጽእ ምሕሳብ ናይ ቀጥሪ ሕልሚ እዩ።

ሓደ ወሳኒ ረቓሒ ናይ ሓደ ዕላማ ምዕዋትን ዘይምዕዋትን፣ ቀዳማይ ጸላኢኻ መን ምŠúኑ ምፍላጥን ዕላማኻ ብንጹር ምቕማጥን እዪም። ሎሚ መድረኽ ዝጠልቦም ዘሎ ውሑዳትን ንጹራትን ጉዳያት ከኣ እዞም ዝስዕብ እዮም፣

  • ቀዳማይ ጸላኢ ኤትራን ህዝባን ጉጅለ ኢሳያስ ምŠúኑ ምፍላጥ
  • ቀዳማይ ዕላማና ለውጢ ንምምጻእ ብቑዕ ስትራተጂን ዝመርሖ ኣካልን ምchü ም
  • ነዚ ክውን ንምግባር ናይ ኩሎም ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ፣ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ለውጥን ዕላማ ዝመጽእ ጉባኤ ንምውናንን ምዕዋትን ክኸውን
  • ናይ ርእይቶ ፍልልይ ባህርያውን ቅቡልን ሰለዝኾነ ኣብ ፍልልያት ዘይምትካር። ኣካራኸርቲ ጉዳያት ብምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ክውሰኑ ሰለዘለዎም

ተበጺሑ ዘሎ መድረኽ ኩሉ ኤርትራዊ ብወልቀ ይኹን ብእኩብ፣ ዝተወደበ ይኹን ዘይተወደበ መኣዝኑ ናብ ሓደ ዕላሞ ዘተኮረ ክኸውን ይግባእ። ጸላኢ ኤርትራን ህዝባን ብቑጽሩ ኣዝዩ ውሑድ ጉጅለ ኢሳያስ እዩ። ንዕዑን መሓውራቱን ካብ ሱሩ ንምቡቃስ ኣእምሮ ነብሲወከፍ ደላይ ለውጢ ተሳሒሉ ነዚ ዝመጽእ ጉባኤ ዕውት ክገብር ክቃለስ ካልኣይ ምርጫ ዘይብሉ መንገዲ ፍትሒ ሰላምን ደሞክራስን እዩ።

 

ዓወት ንሃገራዊ ጉባኤ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ

Network of Eritrean Civil Societies in Europe


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *