Assenna Poll On Bologna Festival

Months after the tragic loss of the 357 Eritrean refugees off the coast of the Italian island, Lampedusa, the “Eritrean government” is preparing to celebrate the 40th anniversary of the liberation era ‘Bologna Festival’, early July, 2014. What is your stand on this?

ኣብ መደብ ጽምብል መበል 40 ዓመት ፈስቲቫል ቦለኛ ስርዓት ኢሳይያስ መርገጺኻ እንታይ እዩ?

View Results

Loading ... Loading ...

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (654 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +159 (from 499 votes)

ጀርመን ካብ ዝኣቱ ሒደት ኣዋርሕ ዝገበረ ወዲ 19 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛካይዘርስላውተርን ኣብ ዝተባህለት ከተማ ጀርመን ካብ ፐላሶ ጸዲፉ ከምዝሞተ ተሓቢሩ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ደገፍቲ ህግደፍ ከኣ ንዳንኬራ ይዳለዉ ኣለዉ።

Klas_germany

ኣብ ጀርመን ካይዘርስላውተርን ኣብ ዝተባህለ ከተማ ጀርመን ተዓቝቦም ካብ ዘለዉ 4 ኣዋልድ ዝርከቡዎም 17  ካብ ሊብያ ብጽንኩር ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ማእከላይ ባሕሪ ቆሪጾም ጀርመን ዝኣተዉ ሓደሽቲ መንእሰያት ስደተኛታት፣ ሓደ ብሕጋዊ መንገዲ ብዘይተገልጸ ምኽንያት ህይወቱ ክትሓልፍ ከላ፣ እቶም ዝተረፉ ብተዘዋዋሪ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ልኡኻት ህግደፍ ይርከቡ ኣለዉ።

እቲ ተስፉ ገብረእዝጋቢሄር ዝተባህለ፣ እምበይቶ መረታ ሰበነ ዝዓዱ ወዲ 19 መንእሰይ፣ ናብ ጀርመን ካብ ዝኣቱ ኣብ ክልተ ወርሑ፣ ብ 10 ሓምለ ካብ ራብዓይ ደርቢ ናይቲ ዝጸንሓሉ ፐላሶ ጸዲፉ ከምዝሞተ ይንገር።

ኣብታ ከተማ ዝርከቡ፣ ብኣመሓዳሪ ህግደፍ ካይዘርስላውተርን ኪዳነማርያም ኣስፍሃ ዝተላእኩ፣ ከም ብዓል ብርሃነ ወልደጊዮርጊስ ዝርከቡዎም ደገፍቲ ህግደፍ፣ ናብቲ ዓዲ ካብ ዝኣተዉሉ እዋን ኩነታቶም መዝሚዞም፣ ክራርን ኩዕሶ እግርን ከነጻውተኩም ብዝብል መመኽኔታ ለጊቦም ኣብ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ህግደፍ ከም ቀንዲ ተዋሳእቲ ክገብሩዎም ይፍትኑ ኣለዉ።

መዋቲ መንእሰይ ተስፉ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምማቱ ብሓደ ኣብቲ ዓዲ ዝነበር ናይ ክራር ኣፍልጦ ዘለዎ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝተባህለ ሰብ፣ ክራር ክምህሩዎ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ናይ ህግደፍ ኣጋጣሚ ከምዘጻወቱዎ ተፈሊጡ።

ንሱ ድሕሪ ሙማቱ ኣብ ሰሙኑ ‘ውን፣ ናይ መጻኢ ተስፋኹም እንታይ ክኸውን እዩ እናበሉ ብቐጻሊ ናብ ልምምድ ይወስዱዎም ለዉ። ዝጓየዩሉ ዘለዉ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ፣ ነዞም ናይ ዑቕባ ጉዳዮም ዘይተወደአ መንእሰያት ኣብቲ ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ጀርመን ደገፍቶም ዓዲሞም ብምኽንያት ሓደ መስከረም ን 6 መስከረም ከካይዱዎ መዲቦሞ ዘለዉ ጽምብል፣ ኣብ ጸወታ ኩዕሶን ጓይላን ከሳትፉዎም መዲቦም ስለዘለዉ እዩ።

ምእንቲ’ዚ ዕላማ’ዚ ደገፍቲ ህግደፍ በብሓደ ወይ በብኽልተ ካብቲ መጻንሒ ኣባይቲ ናይዞም ስደተኛታት ተፍልዮም ኣይፈልጡን፣ ኩሉ ግዜ ምስ ሰለዩዎም እዮም።

ነዚ ኩሉ ዝፍጽም ዘሎ፣ ብተዘዋዋርን ብስዉርን ናይ ህግደፍ ተልእኾ ክፍጽም ዝተላእከ ብርሃነ ብቓዱ ዝተባህለ ሰብ እዩ።

ኣብዚ ከባቢ እትርከቡ ደለይቲ ፍትሒ፣ ቅድሚ ኹሉ ነቶም ዓቕሎም ጸቢቡዎም ግዳይ ምዝመዛ ህግደፍ ኮይኖም ዘለዉ ሓደሽቲ መንእሰያት፣ ሓለይቲ ተመሲሎም ንግዝያዊ ፖለቲካኦም ተጠቒሞም መጻኢኦም ከባላሽዉሎም ይተናኾሉ ከምዘለዉ ከተረድኡዎምን ክትሕብሕቡዎምን ክትተሓጋገዙዎምን። ካብኡ ቀጺልኩም ከኣ፣ መንእሰያትና ኣብ ስደትን ከርተትን እናሃለቑ ከካይዱዎም መዲቦሞ ኣብ ዘለዉ ጓይላን ዳንኬራን ዝሳተፉ ግሩሃት ከይርከቡ ክትጉስጉሱ ይግባእ።

 

ካብ ግዱሳት ኤርትራውያን

ኣብ ጀርመን

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 7 votes)

ኣንታ ሓወይ ሰብ ዲኻ ህግደፍ? ሰብ ተኾንካስ ንህዝብኻ ተሰለፍ –

Cartoon_DIA

 

 

ኣንታ ሓወይ ሰብ ዲኻ ህግደፍ?

ሰብ ተኾንካስ ንህዝብኻ ተሰለፍ

Tesfamariam W/giorgis

01/09/2014 Oslo Norway

ሰብ ተዝኸውነዶ በዚ ሎም መጣቕዐ

ሕልና ተዝህልዎ ምስ ህዝቡ ምተሰርዐ

ክንዲ ዝድንግጽ ህዝቡ ደም እናነብዐ

ጓይላን ኮቦሮን ኣቐዲሙ ህዝቡ ዝረስዐ

 

እንኳን ሰብ ኣድጊኳ ንዘርኣ ዘይትጭክን

ህግደፍ ኩፉእዩ ግን ኣይከም ሎምዘበንን

ጸሊም ታሪኽ ገዲፎም ናይ ዘለኣም ሓዘን

ኣብ ሓንጎልና ተሰሪጹ ዘመዝገብካዮ ገበን

 

ተገብረ ጌና ዝግበር ዘሎን መን ክርስዖ

ንጮኳኒ ህግደፍ ንህዝብናኻ እናጋፍዖ

እዝንኻ ትዓጽዎ ድምጹ ንኸይትሰምዖ

ህግደፍ ኣሚንካ ዘይብሉ ሓቂ መርትዖ

 

አስከ ክሓተካ ሰብ ዲኻ ወይስ ህግደፍ

እንተ ኾንካ ከም ሰብ መገድኻ ኣጽፍፍ

ሓሲኻ ንጹሃት ኣይተጸልም ኣይትጻረፍ

ብስሚዒት ተደሪኽካ ሰባት ኣይትዘልፍ

 

ህግደፋዊ ዘርምዘርሞ ዘይብሉ ዓላማ

ብሓሶት ሰብ ከጥቅዑ ብጉያ ሻማሻማ

ዘዕበየቶም ሃገር ከም ጸላኢቶም ገሮማ

ዓዲ ጥዕና ዝነበረት መንሽሮ ኮይኖማ

ሃገር ናጠፍአት ኣብ ምልክት ሕቶ ከላ

ኣብዚ ተካል ግዜስ ተራእይኩም ጓይላ

ዓያሹ ህግደፋውያን ናይ ህዝብና ሓበላ

ብብዓል ወዲ እሼቴ ተረፍመረፍ ድቓላ

 

ሃገር ብእኽብካብ ተወሪራ ምስተኸበት

ብደምህት ብናይ ህግደፍ ጦርሠራዊት

ሃገርና ሕማቕ ረኺባ በዚ ተካል ስርዓት

ብስልቲ ኣባሪሩዎ ንወድመሬት ወደባት

 

ግዜ ደርጊ ህግደፍ ዝተፈጥሩ ደቅማማ

ብስነስርዓት ዘይዓበዩ ስድታት ተኪኦማ

ወደስመራ ኣማዕድያ ትርእላ ተጸሚማ

ክሳብ ህግደፍ ዝጠፍአላ ክሳብ ዝርሕማ

ህግደፋውያን ካባኹምሲ ትጽቢት የለን

ሕልምኹም ካብ ኮነ ጥራይ ጓይላን ዝላን

ኖውሪዩ ልዕሊ ሬሳ ምውዛይን ምስዕሳዕን

ብህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ጽያፍ ኣይባህልናን

 

ህዝቢ ናጸነት ተሓጒሱ ናብ ጓይላ ዝስለፍ

ሃገር ከፊኡዋ ሕማቕላ እናተባህለ ዘይስከፍ

በዚ ሎሚ ህግደፍ እናበለ ዝግዕር ዝልፍልፍ

ተገሪምና ኢና ዝበልና ሰባት ድዮም ህግደፍ

ኤረና ኩሑሎ ሎም ዘመን ሓዲኡሎ

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Fetsum: EDA’s defining moment has arrived

Fitsim_new

Fetsum: EDA’s defining moment has arrived

Information: The best Bicyclists on planet earth are competing in the prestigious Grand Tour event in Spain called the Vuelta since August 23 and an African team called Team MTN-Qhubeka is in the event for the first time with two Eritreans in the roster that comprises six African riders and three Europeans. The youngest cyclist in the race Merhawi Kudus (20) and Africa’s best athlete of 2013 Daniel Teklehaimanot (25) (the leader of the team) are in the team. In the mean time the African Cycling Champion Europcar’s Natnael Berhane (23) is also in the event with his team as the third Eritrean professional cyclist in the event.

Merhawi Kudus: “I am really happy to be here at the Vuelta, before I think of any results the most important thing for me is that I am just here at the start. For my country, Eritrea, it is an important time in our history too. The bicycle is really famous back home, and now we have 3 Eritrean’s in this race. Whenever I look at Eritrean media they are always talking about us and the Vuelta, this shows me it is a good opportunity for us but also a difficult one. We have got lots of encouragement though so I look forward to trying to finish this race now that I am here.”

Daniel Teklehaimanot: “I did my first grand tour with GreenEdge but now I am doing it with my home team from Africa so I’m really excited and happy to be here. The first time I was here I was very stressed and I think that is normal, but now that I have a little experience and I am with my home team I am definitely more motivated than the last time.”

They have done nine stages so far with a lot more to take place until towards the end of September. I wish them the best and thank them for creating an exciting moment for us all, Eritreans. END

We Eritreans have been reduced to the fifth poorest nation on earth with all our resources and human potential while Ethiopia today is the fastest growing Economy according to 2014 African Economic Report. Yet, some leaders of the resistance are doing their best to further take us to medieval ages via religious politics, but only if we allow them.

I still; have few opposition groups to discuss before I present a general analysis about the EDA but I cannot do it effectively without addressing peoples’ opinions in the forums. This situation is bound to make my articles boring in some ways and so I ask you to be patient in this regard. The EDA is, however, today challenged by the resistance stronger than it ever did in the past and change is imminent soon either for the better (everyone working under EDA with minimum common condition) or for the worse (forming another alliance that challenges it by any means necessary). I am closely watching the situation closely working with dependable sources of information and I shall share the development with you as freely as I can. For what it seems like, entertain my take that something qualitatively different will come out of the situation in the next few months from the events. There are three important requests for EDA to fulfill by the groups (6) confronting it in the current political platform with one of them being mandatory for working together: That no religious politics in the alliance. I will discuss this issue in relatively better detail when the time comes but we will see how the EDA responds to this crucial request in the near future.

 

From the forum

selamawit2: “You compare those who criticize you and those who follow your opinions with „The shallow and the deep“?Come on, I (instivtivley) thinks this kind of cheap wipe away of criticsm doesn’t fit you!!!And if you are honest with this statement (in spite the possible question mark between the lines) you would then say, all the individuals in your forum who were aplauding and misusing your article to insult eritreans (especially muslim eritreans) are „deep“ while all the others are „shallow“???You than would keep up all the applauses from the wrong side (hgdfs, rivals of eritrean sovereignity…) You can not mean that, OR?

Answer: I certainly don’t mean that my dear selamawit2. Those that misuse the article to insult Eritrean Moslems are part of the problem and I don’t see them as deep but rather as shallow. Shallow are those who stereotypically attack society based on their observation of few spoilers in a community; those that only concentrate on the regime ignoring what is cooking for them after it goes to hell. Deep are those who neutrally deal with the Eritrean question of survival from the periphery of their ethnicity and religion; those that concentrate on both (the regime and the opposition forces) to make sure we don’t repeat the consequence of not challenging the leaders (us Vs. the regime in the past). It is only by challenging the opposition leaders right now before it gets too late that we can secure a relatively healthy political system if not democracy. We cannot have peace within our society, with our neighbors and the west without making sure that the resistance completely stays out of religious and ethnic politics. This should be our first critical homework before thinking about democracy.

We are in a situation where we should accept that Eritrean democracy is a little far away from where we expected it to have been in the past. We have a bug in the way between us (the people) and our goal (relatively decent political environment) within the resistance that we cannot advance without challenging it by any means necessary. I think we have done enough effort to motivate our scholars into the resistance with insignificant success. We cannot help this except suffering the consequence and moving on. But we can do something about the EDA politicians based on their ambition to lead us in the future. It appears that we now need to take one step backward to make two steps forward. We have extremists and radicals in our politics that will condemn our society to extreme suffering upon success unless stopped right now by genuine public interference. I see this task as equally important to removing the regime but as the most immediate priority of the resistance to avoid a civil war before or immediately after the fall of the Afwerki regime.

Michael: “You talk of “”leaders…”‘ who are they in the Eritrean context and can you mention at least some names? I am of the opinion that there have never been established leaders in Eritrea for Eritreans and by Eritreans, given “”Eritrea”” is the strip of land chiseled in the Horn of Africa by Italian colonialism. If there is another definition for Eritrea, it would rather sound utopian and that is irrelevant and unrealistic. The issue at hand is the Eritrea that was created by the EPLF with the blessing of the TPLF and the collaboration of the USA and other world powers which gained UN membership in 1993.And that tiny land has never ever seen any election to have leaders but is steered by a brutal dictator towards abysmal destruction, whether you like it or not. You say, “”… I am struggling…””, in my view it would be appropriate if you could say”””I am confusing…””. Sorry for being blunt but I don’t your contribution here except your mention of the Eritrean Islamist party in mild forms which I am not afraid to term it worse than any brutal dictator and people are ready to face it with all sorts of opposition. Islamism has no place in Eritrea or any part of our region for that matter. Full stop and FUll stop!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Comment: First accept that Eritrea is very young and passing through its first experience under a home breaded political system. All countries liberated by the same means of struggle went through this process, thus nothing is new in our situation. Did not it take “3000 years of freedom” for Ethiopians to ever experience a controversially elected government?

It does not matter how Eritrea was created and whether its leaders were elected or not in dealing with the question of leadership. The Eritrean regime is the current political leader of the country, nevertheless. It manages the society’s internal and external matters in view of us and the world. In so saying the succeeding leaders of the country may be the current leaders in the opposition camp. You don’t become a leader without first declaring of having a party that represents the people like the EPLF in the era of the struggle, and the opposition leaders have done that already and one of them may hold power in future Eritrea as a possibility. Therefore, I am not confusing people here only making them aware of what they may have to live with, in the future unless they fight back right now to isolate or embrace the political parties in the EDA based on their projection (programs and capacity) to lead the Eritrean society. I believe I am individually struggling to clean up the mess, at least doing my part ahead of time whether the people take it or leave it! That is all I can do as a writer. Further, Islamism may not have a place in Eritrea but only if you control it today with concrete action. Otherwise, the power of the gun can make it possible for it to acquire a decisive place in Eritrea similar to how the dictator made it this far.

Sarah Ogbay: “well said! A timely article. ‘Post DIA) is a topic that needs some serious talk. WE do not need any surprises after the fall of PFDJ. WE need to have some solid common understanding on what and how of post DIA. WE have to have a clear picture on our future Eritrea. Without that we could face more confusing and surprises. We have to acknowledge that there is much more hard work to do then. Making sure that things do not go worst for our people is not going to be easy at all. That is why I believe that we should organize Eritreans to create professional networks. Our politicians should be working on issues of religion and region that could be of any danger to our people. And we all should rally behind our unity in diversity. WE Eritreans are colorful and that is what should our beauty and strength.”

Comment: Well, as you know, our professionals and intellectuals are still napping when all this is going on. I don’t know if they are willing to organize and who may organize them. Really; there no motion in this area except starting something and quitting just like every project carried on by the regime. I am about to be convinced that they don’t care about the situation beyond lip service. To make it worse, our politicians are too ineffective to deal with the situation because of political correctness and wasting time distancing themselves from the main issues concerning the country in respect of the taboos. They are attacking the problem superficially without dealing with its depth. Every activist is working individually and we don’t appreciate groupthink enough to contact each other for a defined objective that we may agree upon. The failure of organized move is killing us alive, forcing us miss many opportunities to impact the situation. We are scratching the regime individually instead of delivering a united punch at this weakest point of its actuality. We could neither effectively fight the regime nor can we directly interfere in the EDA politics that may define the future of our country as a unit. We are so passive on the future Eritrean situation that I am sorry to tell you that I am beginning to forecast the possibility of a civil war the way it is going. What you suggested sounds good dear Sara but I am not optimistic based on my experience in this resistance; I don’t think I will ever waste time on this any more

Moke: Putting the cart before the horse will derail the substance and leave the theme not achieved. We as a veteran fighters have experienced a lot of mishandling and wrongs during the liberation struggle and our response was “tray natsinet tirekeb” lets have or develop patience till the realization of the national liberty and for sure, we did it. Even, now, the same tendency is being assessed to tolerate the Islamic tendencies and want to teach us “tray siraatmo iweged, dahray nihasbellu.” We did know and understand how much we are suffering now by letting the regime to go by the erroneous path and if we are ready to repeat the same mistake, then, Eritrea will be a religious volcano and its magma will swallow up us all. So, be brave to tell your readers to understand that differentiating a government and political religion is the minimum point of consensus with those religious (both Islamic and Christian fundamentalists) forces to be in one political umbrella. This is the minimum point of compromise. If they fail to accept and try to omit any and single alphabet from that phrase, then, the would be alliance will remain for the religious forces alone and hope you understand me.”

Response: Bravery has no place here and you should do what you want me to do yourself if you may! Write articles dealing with the situation as it is if you are for real. But not only do I understand you; I also totally agree with you. “tray natsinet tirekeb” or “tray siraatmo iweged, dahray nihasbellu” got us here and certainly will get us in chaotic Eritrea in the near future should we believe in it. We cannot repeat the same mistake that got us here but rather do something about the EDA crisis right now before it gets out of hand like it did with the Afwerki regime in the past. We will harvest what we plant and if we sow the notion “tray natsinet tirekeb” or “tray siraatmo iweged, dahray nihasbellu”, we will end up harvesting the same problem we suffered for the last 23 years.Prevention is the best remedy for the potential danger in Eritrea for doing it after they consolidate power will either destroy the nation or take the society decades to reverse the situation. The best example is the Afwerki regime and our situation under. Negligence in this area should at minimum produce civil war immediately after the regime dies if not before. There is notomorrow without today and there is no relatively decent government without firmly getting ready for it right now. We have to weed out the EDA now to get a reasonable result after Afwerki or else we should get ready to repeat the current situation in future Eritrea. Moke’s high-lightened statement should be mandatory minimum (religion totally out of the Eritrean politics) for any political group to be accepted by the people or be dealt with by any means necessary; for this is about the Eritrean survival that must be secured at any cost. The resistance cannot harbor fanatic political groups that threaten the Eritrean survival..PERIOD!! Unfortunately, this is where we are with the EDA 15 years after its birth.

Habibi: “For laymen like myself, who do not pay attention to the essence of the countless parties around the Eritrean politics,mainly due to their chauvinistic natures, subtle games and hidden agendas , make articles of this nature very much needed now more than ever as they are all out educational and awakening. We just can’t let our naiivity in politics be exploited by any other foreign and religious influences that are sneaking into our lives under the disguise of the struggle for democracy. Political parties based on religion should actually be banned before they ever started as they are meant to serve the religious interests of a group of fanatic individuals and not the interest of Eritrea and not at all the interests of Eritrean muslims. I hope the constitution will take care of them if we will ever have one some day.
The struggle for democracy looks like a football game where one has to look right and left before trying to go forward. Right now, while we are discussing this point of the Islamic parties, the apostles of Andenet with Ethiopia are starting to emerge from another side striving to exploit this situation and pave their way towards the Eritrean politics. This is what they call ‘out of the frying pan into the fire’. A unity that has long failed its purpose and costed us so many lives can in no way be taken as an option for fighting against foreign influences. This is a foreign influence of its own. As sad as it may seem, with all these bits and pieces of obstacles and scattered political parties, it doesn’t surprise me anymore why Eritrea doesn’t have a strong and competent opposition party.

Comment: I agree with you in that we need to look around and check and balance the EDA closely to effectively correct its mistakes by isolating the politicians that want to lead us according to their personal feelings instead of based on our common interest. I agree with you in that any group with religious politics in mind must be banned from the resistance and this situation should take place right now; as late as we already are.

If you ignore doing this today, you will dearly pay the price tomorrow! The unity drive is failing time and again because we are not concentrating on the groups that divide us within the EDA and beyond. We cannot have a competent and reliable political party if we let the fanatics continue dictating the EDA politics according to their feelings. We need to dig and filter out the Alliance to adopt the minimum (Absolutely No religion in politics) while simultaneously focusing on changing the government. The leaders of the religious parties must know right now through collective voice that they don’t represent any one of us, the Eritreans and that we will fight back by any means possible to keep them away from our national politics. They better change their policies and accommodate all of us to have a chance of running our country only based on the Constitution. For them to understand this, we have to act via demonstrations, websites, witting, meetings, events etc., yet reserving the right of progressive opposition forces violently challenging them should peaceful means of normalizing the issue fail and this be the only solution to the problem. They decide this and we have no choice except encouraging them to come to their senses before it is too late. I am saying what I think will take place in Eritrea as an individual unless the problem is corrected now.

Abraham Haile: “The Extremists on both sides are on a mission to influence the people of Eritrea especially those who are in diaspora to satisfy their religious and Higdefawy egos. I were inside Eritrea with Christians and Moslems and never heard any religious or regional diferences at all. I have witnessed the intermarriage of both sides thinking of moderation vastly exercised by the people though the regime is extremely against it at this time as it could lead the people towards unity unlike the experience in the revolution period. We need to ask why all this religion difference are appearing on the background? Could it be Money interest driven behind the curtain? If that is the case, then these derivatives should be from outside not from the poor people inside Eritrea. Please leave Eritrea alone for the rule of law to the democrats and reject the opportunist. Let religion, race and regional influence remains indoors and democratic rule of law outdoors. Eritrea will not be the breed of those cronies (Moslems and Christian Extremists), PERIOD!!!!!!!!

Response: Our people have nothing to do with the agendas of the fanatics in the EDA pool therefore we have the natural mandate to oppose or accept them based on the merit. The fanatics will bring chaos and civil war in the country that will equally hurt the people all inclusive. Therefore they are by default the enemies of the people that must be rejected without hesitation. The time to do this is now and the way to do it is not only by talking but by actively focusing on the problem and acting in accordance. We need to prioritize the future of the nation to the taboos that the infidels hide to destroy our society in order to boost the morale of the genuine active and old political parties in EDA currently confronting them from within and otherwise. Ideas won’t get us anywhere without action against the regime and the destructive elements in the EDA. As it goes, we are only working against the government without concentrating on filtering out the resistance needless to say that we are doing it ineffectively minus a united front. I can only wish the people good luck on this disorganized method of fighting and lack of focus. The minimum consequence of failing to understand this priority will, however, most likely be civil war in Eritrea between the people and the religious political parties.

Please stay tuned for more information on the EDA ahead. Things seem to be happening fast for the Alliance to continue as dull as it has been or to breakup into progressive and regressive groups. The situation has boiled down to this reality 15 years after its ridiculous existence. EDA is now desperately dealing with the situation through gallant resistance of some brothers and sisters in the struggle. It is currently conducting meetings after meetings to figure out an exit from its self made disaster. Keen observers say that the opposition groups responsible for the tragedy are visibly nervous today about the inevitable (formation of a challenger alliance against the EDA based on the result of its upcoming “grand coalition meeting” that may decide its future once and for all). They are waiting for the outcome of the grand meeting with concrete position in mind (that EDA accepts the minimum common denominator (no religion in politics) or else whatever. The alliance as it stands today is composed of about eleven political groups with three breakaway groups and two other independent groups and the EPDP carefully watching the show from outside. The six vigilant groups are not united yet but individuals close to the situation say that they have a solid relationship that can translate into a united front one way or another still depending on the outcome of the EDA meeting. Further, there are few other groups within the EDA that are tired of it and getting ready to break up; says my most dependable source of information. We need to maximize pressure for the EDA to change in favor of justice and for the resisting groups to continue their struggle with or without it. We will keep you informed as the events unfold and enjoy your moment!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 4 votes)

Summer Fun Time with Eritrean Families in London – in Pictures

London_F_7

A very joyful get together of Eritrean Londoners at the beautiful Hyde Park. The kids, their mums and dads absolutely loved it! The first family event organised by the Eritrean Unity for Justice was really great! Don’t miss it next time. Make it bigger!

London_Children_3

 

Lodon_f_1

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 7 votes)

Eritrean woman allowed into Britain despite Home Office’s fears of ‘illegal underage marriage’

Yordanos_15

Immigration court overturns Home Office decision to refuse entry to Yordanos Takle Tesfagabir who wed at just 15

The Home Office has failed to prevent an African woman coming to Britain despite fears she was involved in an illegal underage marriage when she was just 15.

Theresa May, the Home Secretary, fought to bar Yordanos Takle Tesfagabir from this country on the grounds her marriage had been illegal.

But immigration judges overturned the Home Office’s decision even though they were unable to obtain conclusive evidence that marriage at such a young age was legal in Mrs Tesfagabir’s homeland.

Judges ruled the woman, who is from Eritrea, can be reunited with her husband, who now lives in Britain as a refugee.

One expert expressed surprise that the court could take such an important decision based on unclear evidence.

Read More: The Telegraph

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

መርድእ ወድና ሰገን ክብርኣብ

Segen2
ወድና ሰገን ክብርኣብ፣ ካብ ኣቦኡ ኣቶ ክብርኣብ ተኽለግዮርጊስን፣ ካብ ኣዲኡ ወሮ. ኣስመረት ሓጎስን፣ ኣብ ከተማ ሳንድየጎ ካሊፎርንያ፣ መስከረም 5, 1991 ተወሊዱ፣ ድሮ በዓል 23 ዓመት ዕድሚኡ ከኣ ብድንገታዊ ሞት ነሓሰ 28, 2014 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓሪፉ። ንረቡዕ 03 መስከረም 2014 ሰዓት 10፡00 ቅ፡ቀ ኣብ ኪዳነ ምሕረት ተዋህዶ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሳንድየጎ ካሊፎርንያ ፍትሓት ድሕሪ ምግባር ከኣ፣ ሰዓት 12፡00 ቀትሪ ኣብ ማውንት ሆፕ ሰመተሪ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ክፍጸም ምዃኑ ንሕብር።
 ቤተ፡ሰብ
 ኣድራሻታት፣
 ሓዘን……….Erirean Community Services 4935 El Cajon Blvd San Diego CA 92115
ፍትሓት…2001 Ocean View Blvd San Diego, CA 92113
ቀብሪ……..3751 Market Street San Diego, CA 92102
ንተወሳኺ ሓበሬታ ስልኪ ቍጽሪ 619-948-9362 ወይ 619-261-3292 ተጠቐሙ።
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Understanding Nisu Nihna as a declaration of protection even by committing heinous crime: What’s the evidence?

isias_Kissed

At the biggest Eritrean public meeting held in Jeddah celebrating reconciliation between the ELF-RC and the PLF, Osman Saleh Sabe explained that he never knew that what he was doing was wrong.  He added, he was misled by his supporters’ loudness, cheering and clapping hands. He said in a clear statement that the staunch supporters were fully responsible for what had gone wrong.  Accordingly, in an autocratic leadership the onus of putting sense into the leadership rests on the staunch supporters’ level of loudness, which is expressed in the form of loud cheering, dancing, and clapping hands.  In sports, for example, athletes are carried away with the excitement of their fans.  With the loudness and cheering, the playing defenders are into more defending and the playing attackers are driven into more attacking.  Similarly, autocratic leaders like Isayas seek to excel in everything by suppressing dissenting opinions, even minor controversial issues about their governance.  Despite Isayas’s intimidation and threats the people’s dissenting opinions could not be brought under complete control.  Yes, because he is surrounded by some yes-persons, he thinks he’s always right and his word is the law and final.  His only concern is the Eritrean Diasporas diehards, offshore investors.  There is no governance issue so long the offshore investors are clapping their hands in support of what he is doing.

Isayas designed himself by fitting into the shoes of Sabe.  Isayas as a supreme power runs Eritrea like a tiny shop, everything is within his reach and no need for step tools to reach high shelves where the old items are collecting dust, such as the constitution.  Isayas is only humbled and warmhearted as well as blinded by the loudness of his fans and cheerleaders.  He doesn’t have mental illness.  He is just endeared to his staunch supporters who pay the 2% (two percent).  He appears to be a reflection of what the offshore investors want him to be.  He is a vulture because the Diasporas diehards are loud, cheering and dancing at his vulture policies.  They could bring him to his sense if they would – just by singing and dancing taming songs.  Let me quote Hady (Awate.com article, years back) warning the readers, “Don’t follow Isayasism because it is accused of irrationality.”  And let me add to that the following: If you currently follow Isayasism, please work hard to put sense into it so as to be tamed.  Otherwise, the opposition is much stronger nowadays and can apply Mengistu’s principle of “Ma’n Yiferal” (fear not those who do not deserve respect) and that would send the country into hell.  Your taming effect will help to avoid having another Somalia or Libya in Africa.  Don’t let Eritrea just be another Somalia or Libya.

If Eritrea would become another Somalia or Libya, it is only because of the Isayas’s staunch supporters, who are cheering and dancing at the innocents’ mishaps.  Indeed, only through sense making cheering and dancing Eritrea can be saved from becoming a failed state.  Tragedies like Lampedusa are not to be celebrated with cheering and dances, commending the accused and condemning the victim.  The day of the mishap should be a day to be observed with silence in memories of those who died in all tragedies.  Like Sabe said bringing to the attention of his staunch supporters, let not the Diasporas diehards mislead Isayas into more of Lampedusa by their cheering and dancing at the memories of the tragedy.  The anniversary should be a day of condemnation for not taking action before the tragedy occurred.

Isayas should not be underestimated.  He single handedly whack-a-moled his comrades and silenced the whole population inside Eritrea.  All previous and current higher officials are/were made to look like free officials.  According to oxford dictionary, whack-a-mole is “an arcade game in which players use a mallet to hit toy moles, which appear at random, back into their holes.”  For sure, Isayas has been treating those around him like toys hammering them into their holes whenever they try to pop up.  He gives them no choice.  Once whack-a-moled, they are either cowed into silence or become cow milked Isayas guys and those demented are made to look like compelled to flee the country on the condition no to open their mouth against him.  Those with dissenting views are not allowed to remain even walky talky let alone to flee the country.  Their only place is in the highly guarded containment facilities or the solitary-confinement cells.  And those who are cow milked Isayas guys always have to comply with his absolute authority, listening with unquestioning obedience in that they freeze when they are told to freeze and to unfreeze when they are told to unfreeze.  Internally everything is under his control.  Externally, as an interest-based political negotiator and not a principled politician serving the country and its people, he failed to attract foreign investors or to establish good relationship with other countries.  Negotiation, if any, should ensure that everything revolves around his safety and protection of his interest.  He considers any feedback from those around him as intrusion into his right of making decisions.  That is why all of his officials perform at their best blind focus doing only what they have been told to do.

Revolutionists are adventurists by their nature.  They are energetic and motivated, capable of being in many places at the same time in order to train additional brains and hands, however; Isayas proved to be otherwise endeavoring to be in all places at the same time not to train but to ensure his absolute control.  Thus, Isayas has become an effective detractor betraying the ideals of the revolution, deviating from the legacies of the fallen heroes and putting his comrades in endless sufferings.  He, therefore, falls within those who come to power in the name of the masses and then engage in mass destruction to consolidate and maximize their own power (dictatorship).  In the process Isayas provided fertile grounds for corruption and even human traffickers in an effort to reach and punish those who departed him.  If the chased escapees had landed safely elsewhere and continue to remain a threat to Isayas, his staunch supporters would work hard to malign and disparage them.

Therefore, if Isayas is only concerned with the 2% payers’ feelings and he is doing what he is doing only to satisfy them, then they are fully responsible for the horrible crimes he is committing.  Isayas seeks achievements that trigger his staunch supporters cheers and excitements and he is ready to go as far as what it requires, even to the extent of committing unheard of crimes against the innocent Eritreans.  What then? As guiders of his actions, it is only them who have to make sense and not him.

The staunch supporters are ready to put their lives at risks by virtue of their commitment to their vows of ‘Isu NiHna, NiHna Isu’.  Again the staunch supporters by taking vows they are committed to represent him.  The rule of representation grants the victims of Isayas the rights of action at law against all those who voluntarily stepped into his shoes (the vow takers).  The victims can sue the vow takers individually or collectively to stand a trial in place of Isayas for damages they sustained or suffered at the hands of Isayas.  Knowing that and in order to defend the vow takers, Isayas created YPFDJ (Young People’s Front for Democracy and Justices) to protect the vow takers, using YPFDJ as their first line of defense.  Thus, the YPFDJ for the first time has become an overseas wing that represents Isayas’s military establishment.  The members are SAWA trained and are believed to protect Isayas’s offshore interest against the oppositions’ actions of rage.

The YPFDJ members rather than being pushed into discomfort zones or confrontations with their sisters, brothers, or other family members in the process of defending Isayas’s interests, they should take command of their thinking and feelings to deal with them amicably.  That kind of approaches will promote bottom-up flow of new transformation or tendencies.  Only then YPFDJ members will become what they claim, standing for democracy and justices thereby changing the direction of the wind in Eritrea.  Empower yourself with creating different reality on the ruins of group thinking and don’t be swayed by empty threats of Isayas claiming to have thousands of eyes and long reach.  Don’t expect recognition or appreciation from Isayas and the group thinking that he wants to implement in your YPFDJ will only develop destructive behaviors in each of you, like it did in those before you.

You know well that your YPFDJ does not have cohesiveness with PFDJ.  You don’t have “we-ness” with them.  You are already into ‘them and we’ because you understand what the wording ‘democracy and justices’ means.  This means you don’t belong to their group thinking and, therefore, you don’t have to conform to it.  Your conformity to their group thinking is an accomplishment to Isayas but an embarrassment to you because you are at SAWA generation age and conforming to the group thinking would be a betrayal to them.  Indeed, your cohesiveness of “we-ness” goes with the youth on the other side.

Because the Isayas’s group interest does not represent the Eritrean people, we have diverging interests.  So long you (YPFDJ) are defending Isayas’s interest and the other youth are defending his victims (the whole Eritrean people) there is no convergence of interest to be served and that is bad for the nation building.  As you are well aware, the people are suffering as a result of Isayas’s abuses of power.  The suffering people are fighting for their suffrage, the right to choose their own destiny like the other people in other countries to have dignity as well as destiny of democracy and justices.  Should you be part of the group thinking you would be intoxicated with anti-Eritrean people and as a result you’re going to have no command of your judgment – your behavior will be similar to that of a person with a blood alcohol concentration of 0.15%, a level consistent with legal intoxication having impaired judgment and wrong perception or trouble understanding what you are doing despite your claim that you stand for democracy and justices.  Make no mistake; the youth on the other side were not intimidated by Isayas’s threats when they occupied many of his embassies.  To avoid recurrence, Isayas wants to turn the youth on both sides against each other.  What you both have to do is to explore means of engaging each other for the sake of saving Eritrea and its people.

Happy Eritrean Revolution day to all.

Mamino

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)

ኤርትራ ንኤርትራውያን! ንመን ድኣ..? – ሳልሳይ ክፋል

Mike_emba

 ሳልሳይ ክፋል

              ኤርትራ ንኤርትራውያን! ንመን ድኣ..?

ቅድሚ ናብቲ ዘልዓልኩዎ እዋናዊ ዛዕባና ምእታወይ፡ ገለ ካብቲ ዝመጻኒ ኣዝዩ ብዙሕ ርእይቶታት ኣነ ውን ናተይ ትዕዝብትን ንእሽቶ ኣፍልጦይን ወስ ከብል፡፡ ብዙሓት ምስቲ ዘልዓልኩዎ ሓሳብ ዝሰማማዕ ጉዳይና ኣብ ሸንኮለል ኣይነእትዎ፡ ሕቶ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብቓልስና ተመሊሱ ዝተዓጽወ መዝገብ ኢዩ ዝብል ስለ ዝኾነ፡ ነቢቦም ንዝሃቡኒ ሃናጺ ርእቶኦም ከመስግኖም ይደሊ፡፡ ገለ ሒደት ግን፡ እንተስ ብፍላጥ ሓደው ሕጂ እውን ከምታ ዘለናያ ኣብ ሃለውሳ ንንበር ዝዓይነቱ ግብረ መልሲ እውን ኣንቢበ ኣለኹ፡፡ ናይ ገለ ከኣʼሞ ንቐባራይ ምርዳእ ብኣፍልጦ ዘይኮነ ብስሚዒት፡ ነቲ ናይዚ ኩሉ ገጢሙና ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ጥፍኣትን ብርሰትን ተሓታቲ ዝኾነ፡ ኢሳይያስን ሒደት ጉጅልኡን ተቓወምቲ ዝመስሉ ጠበቓታት እቲ ስርዓት፡ ኲናት መን ከም ዝጀመረ እንታይ መረጋገጺ ኣለካ..? ለውጢ ንደሊ ኢና ግዳ  ንሓደ ኢሳይያስ ጸሊእካ ዘይኮነ ኣይትዛረብ ዝዓይነቱ ኢዩ፡፡ እታ እዋናዊት መዛረቢ ዛዕባና ኢሳይያስ ብሃሱሳቱ ኣብ ምክፍፋል ደምበ ተቓውሞ ዝደረሳ ትያትሮ ኤርትራ ንኤርትራውያን እውን ይውስኹ፡፡

ሓደ ከነጽሮ ዝደሊ ኢሳይያስ ነዚ ኩሉ ወሪዱና ዘሎ ኣደራዕ ክጥጅእን ክገብርን ከም ሰይጣን በዓቲ በይኑ ኣይተጓዕዘን፡፡ ሕጂ ውን ኣብ ምጥፋእናን ምጽናትናን ንበይኑ ኣይኮነን ዘሎ፡፡ ቃልስና ምስ ሓደ ኢሳይያስ ጥራይ ኮይኑ ኣይፈልጥን፡፡ ኢሳይያስን እቲ ባዕሉ ጸፍዩ ባዕሉ ዘንጫጨሖን  ጉጅልኡን ዘስረጾ ግናይ ኣተሓሳስብኡን መዓሙቕ ክድበዩ ኣለዎም፡፡ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ እንተዘይ ኮይኑ፡ መለሳ  ቆሎ ጥጥቖ ዝዓይነቱ ስርዓት ኣየድልየናን ኢዩ፡፡ በቃ ስልጣን ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ብዊንታ ሸፋቱ ዘይኮነ ብሕግን ስርዓትን ትመሓደር ሃገር ክትህልወና ኣለዋ፡፡ ንብዙሕነትና ማእከል ዝገበረ ሕጋውን ተሓታትን መንግስቲ ክህልወና ኣለዎ፡፡  ስለዚ ጽሑፈይ ምጽላእን ምፍታውን ንኢሳይያስ ዘይኮነ፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብል ዝተበገስኩሉ ቁኑዕ ፖለቲካዊ ስነሓሳብ መሰረት ዝገበረ ኢዩ፡፡ መሰረታዊ ለውጢ ክረጋገጽ ድማ፡ ኣብቶም ስልጣን ብሰለማዊ መንገዲ ናብ ህዝቢ ከረክቡ ዘይክእሉ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ጠበንጃ ደምበ ተቓቀወሞ ክቐንዕ ኣለዎ፡፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ስልጣን ብሰለማዊ መንገዲ ከረክቡ ከም ዘይክእሉ ብተደጋጋሚ ነጊሮምናን ርኢናዮምን ኢና፡፡

ስልጣን ናብ ህዝቢ ይረከብ ጥራይ ስለ ዝበሉ፡ እቶም ሞዴላት ጅግንነትን ሓርበኛነትን ዝኾኑ፡ ገዳይም መራሕቲ ገድሊ ኤርትራ ሕልፈቶም ማሕዩር ዒራ ዒሮ ኮይኑ ኢዩ፡፡ ናይ ትማሊ ተበግሶ 21 ጥሪ እውን ፍትሒ ይንገስ፡ ብቕዋም ዝመሓደር መንግስቲ ይተኸል፡ ብዘይ ክስን ፍርድን ተኣሲሮም ዘለዉ ንጽሃት ዜጋታትና ይፈትሑ ዝብል ህዝባዊ ሕቶ እምበር ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክንሸጣ ኢና ዝብል ኣይነበረን፡፡ እቶም ሃዋርያ ለውጢ ተባዓት ጀጋኑ ግን ሕጂ እውን ሕልፈቶም ሞትን ማሕዩር ካርሸልን ኢዩ ኮይኑ፡፡  ብቛንቋ ኢሳይያስን ኢሳይያስ ዘስረጾ ግናይ ኣተሓሳስባን ናይ ጅግና ጀጋኑ ክንሶም፡ ጉጅለ ተሳዓርቲ: ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሸጥዋ ሓሲቦም፡ ልእኻት ናይ ወያነ፡ እስላማዊ ምንቅስቓስ ዝብል ጸለሎ ጠቐነ ተቐቢኦም፡፡ ኢሳይያስ ዝደረሶ ንህዝቢ ኤርትራ ንዘንተ እለት እዳፈረሓን እንዳተጠራጠረን ከም ዝነብር እትገብሮ ትያትሮ ኤርትራ ንኤርትራውያን፡: ኣብዓለም ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ናይ ሓዋሩ ጸላእቲ ኣለውኻ ዝብል መርዚ ስነ-ሓሳብ ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ከም ዝሰርጽ ተገይሩ፡፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ክሳብ ካብ ዓሚቕ ድቃስና ንበራበር ኣብዚ በዓትዚ ተሓቢኦም ኣብ ኮረሻ ምልኪ ተወጢሖም ዕድመ ስልጣኖም ከናውሑ እውን ኣኽኢልዎም ኢዩ፡፡ ሎሚ ካብቲ ከቢድ ድቃስና ምስ ተበራበርና ከኣ፡ ህዝቢ ኣብ ውሽጥ ስደትን ንቓልሲ ብማዕበል ክትንስእ ምስ ጀመረ፡ ካባ ተቓወምቲ ዝወደዩ ሃሱሳት ስርዓት ህግደፍ ንደምበ ተቓውሞ ዘራጊቶ ከእትውሉ ናዕታታት ኢሳይያስ ዜማ ቀይሮም ክደርፍዎ ንሰምዖም ኣለና፡፡

እንተ እቲ ንኲናት መን ጀሚርዎ ዝብል ግን፡ ንቐባራይ ምርዳእʼዩ ንዓይ፡፡ ካብቶም ኲናት ኢሳይያስ ከም ዝጀመሮ ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ ሓደ ኢየ፡፡ ኣበጋግስኡን መፈጸምትኡን ብውሑዱ ዝፈልጥ ሰብ እየ፡፡ ብዓቢኡ እውን ኣብታ 300 ገጻት ዝሓዘት ቦኽሪ መጽሓፈይ “ሚስጢረ ምብራዕ ኲናት ባድመ” ብዝብል ብሰፊሑ ኣቕሪበዮ ኣለኹ፡፡ ዝገርመኒ ነገር ግን ኣሎ፡፡ ዋላ ነቲ ኢሳይያስ ኲናት ባዕለይ ጀሚረዮ ብምባል፡ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ካሕሳ ናይቲ ዝወረደ ዕንወት ክትከፍል፡ ተገቲሩ ንኮሚሽን ካሕሳ ክታሙ ዘንበረሉ ሰነድ ክንጣበቐሉ ክንፍትን ዘሕዝን ኢዩ፡፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ትንፈር እምበር ጤል ኢያ ኣተሓሳስባ ድማዩ ሓሸውየ ዘእትወልና ዘሎ፡፡ ሰብ ዝፈልጦ ድቓላ ሓኒቕክን ኣይትቕተላ ዝበሃል ምስላ ደቂ ግዜ ኣሎ፡፡ ሎሚ ኢሳይያስ ጀማሪ ናይቲ ኣስካሕካሒ ኲናት፡ ኢሳይያስ ተሓታቲ ናይቲ ኩሉ ጥፍኣት ምዃኑ፡ ህዝቢ ብኣፈሙዝ ብረት ድኣ ኣፉ ተሎጒሙ እምበር ኣዳዕዲዑ ፈሊጥዎ ኢዩ፡፡ ወደሓንኩም፡፡

ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣብ ዘበነ ሕሱም ምልኪ ህግደፍ ኢሳይያስ እቲ ድርሰት መዓስ ኢዩ ደሪስዎ፡፡ እዚ ሕጂ ንኣእዛና ዘጽምመና ዘሎ ትያትሮ፡ ኣብቲ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ንምእላይ ዝተገብረ ኲናት ሕድሕድ 1981 ኢሳይያስ ኣልዒልዎʼዶ ነይሩ ይኸውን? ኣብ 1982 ኣብ ወፍሪ ዘመቻ ቀይሕ ኮኾብ (ሻድሻይ ወራር) ተጋደልቲ ሕወሓት ኣብ እምባታት ሳሕል ብሓደ ምስ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንደርጊ ክምክትዎን ክስውኡን ከለዉ ኣይንደልየኩምን ተኣለዩልና ተባሂሉʼዶ ነይሩ ይኸውን? ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኲናት ሽረ ክሳብ ምእታው ኣዲስ ኣበባ ምስ ናይ ቃልሲ ብጾቶም ተጋደልቲ ህውሓት ብሓደ ክምርሹን ክስውኡን ኣይፋልናን ናይ ሓዋሩ ጸላእትና ኢኹም ተባሂሉʼዶ ነይሩ ይኸውን?  ኣብ ተስዓታት ማለት ኣብቲ ጽቡቕ ዝምድና ስርዓት ህግደፍን ወያነ ኢሂወደግን ዝነበረሉ ግዜ ንፈውሲ ማሕላ ተላዒሉ ይፈልጥʼዶ ነይሩ ይኸውን…? ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገረ ኢትዮጵያ ነበር ነፍስሄር ኣቶ መለስ ዜናዊ ምስ የመን ኣብ ዝተገብረ ኲናት ብጉዳይ ሓንሽ “ኣፍንጫ እንተሃርመ ዓይኒ ይነብዕ” ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝእወጅ ውግእ ኢድና ኣጣሚርና ኣይንርእን እንክብል፡ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ጭርሕʼዶ ሰሚዕና ንኸውን…? ኢሳይያስ ኣብ መንበረ ምልኪ ተኾይጡ ክነብር ምእንቲ፡ ታንክታትን መዳፍዓትን ኣምሪሑ፡ ናይ ዕብዳን ውግእ ክጅምር እንከሎ፡ ብስልበጣ ወያነ ወሪሩና፡ ሞኮንናትና ቀቲሉ ክበሃል እንከሎ ኤርትራ ንኤርትራውያን ትያትሮ ተደሪሱ ዶ ነይሩ ይኸውን…? ሃዋርያ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኮኑ ሓርበኛታት ገዳይም መራሕቲ ገድሊ ኤርትራ ስልጣን ናብ ህዝቢ ይረከብ ኣብ ዝበልሉ ድራማ ኤርትራ ንኤርትራውያን ንሰምዕ ነይርናʼዶ ንኸውን…? እዝን ቁጽጽርን ስርዓት ህግደፍ ተበታቲኑ ብሰንኪ ዓቕሊ ጽበት ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት 25 ኪ.ሜ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ንኽኣቱ ኢሳይያስ ተንበርኪኹ እሺ ክብል እንከሎ ትያትሮ ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣእዛና ሰሚዕዎʼዶ ነይሩ ይኸውን……..ወዘተ…..ወዘተ……እቲ ዝርዝር ብዙሕ ኢዩ፡፡

ትያትሮ ኤርትራ ንኤርትራውያን መዓስ ኢዩ ተደሪሱ….? ኣሕዋት ኣይንዓሹ ምምርማር ዝመስልዎ የለን ንመራመር፡፡ እዚ ድርሰት እዚ ናይ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓመታት እዋናዊ ትያትሮ ኢዩ፡፡ ስለምንታይ እዚ ትያትሮዚ ኣብዚ ናይ መጠረሽታ ዋግዋጎ ግዜ ተላዒሉ..? ኣኸር ጣልጋ ዝበሃል ኣሎ፡፡ ናይ መጠረሽታ ጥይት መፈላለይ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ክኸውን ዝተደርሰ ትያትሮ ኢዩ፡፡ ንሓደ ዋና ሓላይ ህዝቡ ሃገራዊ ነቲ ሓደ ጓና ሸያጢ ዓዱ ልኡኽ ናይ ኢትዮጵያ ዝገብር ትያትሮ፡፡ እዚ ትያትሮ እዚ ሎሚ ድኣ መልክዑን ሕብሩን ቀይሩ እምበር ስርዓት ሃጸይ ሃይለ ስላሴን ስርዓት ደርግን ህዝቢ ንምድንጋር፡ ድምጺ መሰለይ ኢሉ ዝተላዕለ ህዝቢ ኤርትራ ብኣፈሙዝ ጠበንጃ ንምዕፋን ዝተጠቕምሉ በልዩ ዝተጓሕፈ ድርሰት ኢዩ፡፡ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መሰል ሕቶ ናይ ናጽነት ሕቶ ክንሱ ጀብሃን ሻዕብያን ብሽያጥ በንዚን ተዓሲቦም ንኤርትራ ናብ ዓረብ ክሸጥዋ ዝደልዩ ተገንጸልቲ ኢዮም እኮ ተባሂሉን ኣእዛን ግሩሃት ኢትዮጵያውያን ኣጽሚሙን ኣደናጊሩን ኢዩ፡፡ ኤርትራ ብመስዋእትናን ድምጽናን ነጻ ሉኡላዊት ሃገር ድኣ ኮይና እምበር ናብ ዓረብ ክትሽየጥን ክትልወጥን ኣይተራኣየን፡፡ ሕጂ እውን እቲ ግጥሚ ንሱ ዜማ ተቐይርዎ ክድረፍ ንሰምዖ ኣለና፡፡ የግዳስ መንዩ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሸጣ…..?

ኣብ መጠረሽታ ስለምንታይ ብቓልስናን መስዋእትናን ድምጽናን ዘረጋገጽናዮ ክብሪ ሎሚ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ ተደልዩ፡፡ ስለምንታይ ኤርትራውነትና ብመንጽር ምውድዳር ምስ ህዝቢ ትግራይ ብፉሉይ እውን ብመንጽር ምውድዳር ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ክኸውን ዝፍተን ዘሎ….? ራብዓይ ክፋል ይቕጽል………………….

ሚካኤል እምባየ (ኣራንቺ)

Araneci03@yahoo.com

Tele +251-921924501

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)

UPDATE: ህጹጽ መጸዋዕታ ንተኸታተልቲ ድምጺ ኣሰና/ Emergency Fund for Voice of Assenna – So far, $6100, £ 4,106.11, €350 Donated – THANK YOU!!

Satellite_Dish_F

እታ ብገንዘባዊ ደገፍ ህዝቢ ተበጊሳ ንሓያለ ዓመታት ብዘይ ብኩራት ቀጻልነታ ዘረጋገጸት ነጻ ድምጺ ኣሰና ምስ ምውሳኽ ናይቲ ን24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ዝሰፍሐ ናብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝፍኖ ናይ ሳተላይት መደባታ ተሰማዕነታ ኣዝዩ ክብ ኢሉ፣ እቲ ኣብ ምስማዕ ጥራይ ተሓጺሩ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበር ውጹዕ ህዝብና ተሳታፍነቱ ክብ እናበለ ይኸይድ ኣሎ። ብዝሒ ተኸታታሊ ኣሰና ዓቢ ‘ኳ እንተኾነ ፣ እቶም ህርኩት ገንዘባዊ ኣበርክቶ እናገበሩ ንኣሰና ከሳልዩዋ ዝጸንሑ ውፉያት ደገፍታ ግን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ነቲ ከቢድ ጾር እዞም ውሑዳት ህርኩታት ጥራይ ክሽከሙዎ፣ እዚ ኣሰና በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ተሰማዕነት ‘ውን በዚ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ወይ ከኣ ‘Pay As You Go’ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ቀጻልነቱ ክረጋገጽ ስለዘይከኣል ግን፣ ብዙሓት ውፉያት ደገፍቲ፣ ውሑድ ገንዘብ እናበርከቱ፣ ከይተገዳድዑ ዝዋስኡሉ ሜላ ንምትእትታው ሓደ ህዝባዊ ፕሮጀክት ኣብ ምድላው ትርከብ ኣላ። እቲ መደብ፣ ከምቲ ኣብ ካሊፎርንያ ከምኡ ‘ውን ኣብ ላስቬጋስ ዝርከቡ ብወለንታ ዝተኣኻኸቡ ግዱሳት ብንኡስ ቁጽሪ ጉጅለ መስሪቶም ወርሓዊ ስሩዕ ገንዘብ ብምውፋይ ቀጻልነት ዘለዎ ኣበርክቶ ምግባር ጀሚሮሞ ኣብ ዘለዉ ኣገባብ ዝመርኮሰ ኮይኑ፣ ኣድማሳዊ ንምግባሩ ዝዓለመ እዩ። ብዘይካ ‘ቶም ከም ብዓል ኣን ጆርጅ ካብ ኣመሪካ፣ ኣቶ ተስፋማርያም ወለደጊዮርጊስ ካብ ነርወይ፣ ነብሲሄር ጀነራል መንቆርዮስ ከምኡ ‘ውን ፍዮሪና ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣመሰሉ ዝርከቡዎም ብዙሓት ውፉያት ውልቀሰባት፣ ኣብ ዓዲ ጥልያን ብፍላይ ከተማ ሚላኖ፣ ኣብ ነርወይ፣ ቦስተን፣ ከምኡ ‘ውን ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ግዱሳት ኣዕሩኽ ኣሰና ዳርጋ ስሩዕ ብዝኾነ መንገዲ ክምስገን ዝግብኦ እዋናዊ ደገፍ እናገበሩ ከሰጋግሩና ከምዝጸንሑ ‘ውን ይዝከር። እቲ መደብ ተዘርጊሑ ግብራዊ ክሳብ ዝኸውን ግዜ ስለዝሓትት፣ መደባትና መታን ከይዕንቀፍ እምብኣር፣ ነዘን ካብዛ ጽባሕ ወርሒ ነሓሰ ኣትሒዘን ኣብ ቀድሜና ዘለዋ ሒደት ኣዋርሕ ዘሰጋገር ህጹጽ ገንዘባዊ ደገፍ ክትገብሩልና ብትሕትና ንጽውዕ። ድምጽኹም ድምጽና፣ ድምጺ ውጹዓት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣፍ ህግደፍ ዓቢሱ፣ እግሪ ተኺሉ ግብሪ ከብቍል ተቓሪቡ ‘ሎ ‘ሞ፣ ከምቲ ወትሩ እንብለኩም፣ መርፍእ ኣለና፣ ፈትሊ ኩኑና! ነቶም ክሳብ ለይቲ ሎሚ ከይተሓለሉ ንድምጺ ኣሰና ብምስላይ ድምጺ ዕቡሳት ከተስምዕ ዘኽኣሉዋ፣ እዚ ኹሉ ዓመታት ስሞም በብእዋኑ ዝተሰምዐን ዘይተሰምዐን ውፉያት ደገፍቲ ኣሰና ኸኣ ደጊምና ብስም ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ነመስግኖም። ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ ! ኣሰና ፋውንዴሽን 29 ሓምለ 2014

Donor Name Extra Description  Amount
 1  Anonymous Abu Dhabi  $3000
 2  Anonymous/’Biteweded Abraha’  London  £300
 3  Gere Tesfa  TX, USA  £115.33
 4  Teklehiamanot haile  Italy  £40
 5  Alem Tekle  Sweden  £30
 6 Komidere in Smerr room  £50
 7  Samson Berhane  £100
 8  Bay Area/Assenna Group  USA CA/for August  $100
 9 Ertreawit  MN, USA  £50
 10  Tsega Welday & Semere  London, Uk  £100
 11 Anonymous €50
 12  BEREKET YOHANNES  CA, USA  £50
 14  Beaye Mehari  £50
 15  Anonymous  CA, USA  £50
 16  Tesfayohannes Berhe  stuttgart, Germany  £100
 17  Jacob Tesfamariam & Anonymous  London, UK  £300
 18  Mulgeta Tesfai  Switzerland  £15
 19  DANIEL FANTAY  CA, USA  £50
 20  Esaias Tedla  London, UK  £40
 21  Mebrahtu  Araya  CA, USA  £60
 22  Dan Connell  MA, USA  £20
 23  Anonymous  Abu Dhabi, Dubai  $3000
 24  Maekele Frezgy  CA, USA  £10
 25  Samson Berhane  £100
 26  Daniel Semere  Monthly  £10
 27  Friends of Assenna  Las Vegas/ Monthly  £120
 28  Teweldebirhan Welde  £389.41
 29  Zegai Weldeyesus  £39.80
 30  Beyene Kiflom  £19.27
 31  Tesfom Abrhale  £50
 32 Kubrom  USA  £60
 33 Hisna Said  Georgia, USA  £100
 34  Tesfu Mebrahtu  Ireland  £40
 35  Mengsteab gebretensai  USA  £100
 36  Fesahaye Menghistab  London, Uk  £100
 37  Semere Abai  Las Vegas, USA  £150
 38  Berhane G/selassie  Ohio, USA  £60
 39  Berih Awala  Ohio, USA  £60
 40  Filmon Petros  USA  £30
 41  Saleh Osman  Canada  £100
 42  Binyam Beyene  £20
 43  Gherense Neguse  £50
 44  Yemane Ammar  £50
 45  Genet Original  USA  £130
 46  Kubrom  USA  £60
 47  Friends of Assenna  Las Vegas/Monthly  £140
 48  Delay Fthi Hgdef  Norway  £50
 49  Solomon Seyoum  Belgium  300
 50  Petros Baatai  London  £50
 51  Paulos Abraham  £58.30
 52  Zekarian Tesfaledet  £39
 53  Bereket Kahsai  £100
 54  Anonymous  Ref 001142  £150
 55  Anonymous  Camden 3 X £50  £150

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (16 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +23 (from 39 votes)

ደሃይ ካብ ኤርትራ፣ ኢሳይያስ ንኣዘዝቲ ናይ ኣማውቱኒ መዓርግ ይውስኽ፣ ፍሊጶስ ቦዲጋርድስ የብዝሕ፣ ንስክላ ካብ ሞት ዝተረፈ ሓሊባይ ምሉእ ሕክምና ከይረኸበ ካብ ዓዲ ጥልያን ይምለስ

philipos_sebhat copy

ውድቀት ዘንጸላልዎ ዘሎ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ስልጣኑ ዝሕልዉሉ እሙናት እንተረኸበ ብስልጣን ንምትላሎም ካብ ለተናል ኮለኔል ንላዕሊ ንዝነበሩ ኣዘዝቲ ምክልኻል ብዘይእዉጅ መንገዲ መዓርግ ወሲኹዎም።

እቶም ብሓባር ንጥፋእ ኢሉ  ናይ ኣማውቱኒ መዓርግ ወሲኹዎም ዘሎ ዕሱባት ውልቀምልኪ ብዙሓት ‘ኳ እንተኾኑ፣ ብዘይካ ‘ቲ ምሉእ ጀነራል ከም ዝኾነ ኣብ ቀብሪ ናይቶም ዝጠፍኡ ብሪጋደር ጀነራላት ዝተወርየሉ ፍሊጶስ ወልደየውሃንስ፣ ተኽላይ ሃብተስላሰ፣ ሃይለ ሳሙኤል (ቻይና) ‘ውን መዓርጎም ናብ ምሉእ ጀነራል ክብ ኢሉ ኣሎ።

ኣብርሃም ዓንዶም፣ ወዲ ሊቀ ዝርከቡዎም ብሪጋደር ጀነራላት ነበር፣ መዓርጎም ናብ ሜጀር ጀነራል ክብ ክብል ከሎ፣ ኮለኔል ወዲ ፍርዙን፣ ኮለኔል ወልደማርያም ኣዛዚ ክፍለሰራዊት 84 ነበር ዝርከቡዎም ካልኦት ድማ ናይ ብሪጋደር ጀነራል ማዕርግ ተዋሂቡዎም። እዞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ኣብነታት እዮም፣ እምበር እቲ ወሰኽ መዓርግ ንብዙሓት ኣዘዝቲ ዝዓመመ እዩ።

እቲ ኣብ ርእሲ ምሉእ መዓርግ ጀነራል ሓለቓ ስታፍ ኮይኑ ብኢሳይያስ ዝተሾመ ፍሊጶስ፣ ኩሉ እዝታት ሓይሊ ምድሪ፣ ሓይሊ ኣየር፣ ሓይሊ ባሕሪ፣ እንተላይ እቲ ብተኽለ ማንጁስ ዝቖመ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ምሉእ ቁጽጽሩ ኮይኑ ‘ሎ። ፍሊጶስ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳቱ ብኽልተ ናይ ቦዲጋርድስ መካይን ተዓጂቡ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ።

ብኻልእ ወገን፣ ካብቶም ስርዓት ኢሳይያስ ብሓደጋ መኪና ከምዝሞቱ ዘውረየሎም ምኽንያት ንጹር ዘይኮነ ብሓባር ዝጠፍኡ ብሪጋደር ጀነራላት ቫይናክን ሃንጀማን፣ ከምኡ ‘ውን ደሱ ሰንኪሉ ዝተረፈ ሓሊባይ፣  ኣብዓዲጥልያንክሕከምድሕሪምጽናሕኣስመራኣትዩኣሎ፡፡ኣብዓዲጥልያንህግደፍእቲዝድለሕክምናክግበረሉ ኣይጸዓረሉን። ፍጹም ሰንኪሉ፣ብሰብተደጊፉኢዩ ዝንቀሳቐስዘሎ፡፡ሞራሉወዲቑወጅሃቱሃዲሙከምዘሎ ‘ውን ተፈሊጡ።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.3/5 (15 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 20 votes)

ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣደስኪሉዎም ንዝጸንሐ ተጋደልቲ መሓሪ ሰለሙን፣ ወዲ ርእሶም ከምኡ ‘ውን ተስፋንኪኤል “ሸሪፎ” ከምዝኣሰሮም ተፈሊጡ።

Prisoners_1

ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ድሕሪ ናጽነት ንነዊሕ ዓመታት ኣደስኪሉዎም ንዝጸንሐ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነበር መሓሪ ሰለሙን፣ ፈለማ ኣብ ክራይ ኣባይቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ወዲ ርእሶም ከምኡ ‘ውን ንተስፋንኪኤል “ሸሪፎ” ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ከምዝኣሰሮም ምንጭታት ኣሰና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

እዞም ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ተጋደልቲ ብመላኺ ኢሳይያስ ንነዊሕ ዓመታት ደስኪሎም ዝጸንሑ ክንሶም ሃንደበት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም፣ እቲ ስርዓት ብፍርሒ ጽላሎቱ ምእማን ስኢኑ ዓወንወን ይብል ምህላዉ ዘመልክት ‘ዩ ክብሉ እቶም ምንጭታት ገሊጾም።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.2/5 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት!

Fighters_eri
ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት!
 
እዞም ደቂ ህዝቢ፥
 
‘ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንምእ ሓርነት’
ንኹሉ ገምጊሞም ዘለናዮ ኩነት
ኤርትራ ምስ ህዝባ ንኽትረክብ ድሕነት
ዋጋ ከም ዘድሊ ክቡር መስዋእትነት፡
*ከተያ ክረክብ መግዛእቲ ባርነት          *መዕጸዊ፡ መዛዘሚ
ኩልና ክንጥርነፍ ኣብ ጽላል ሓድነት
ይጽውዑ ኣለዉ ከብቅዕ ምልክነት!
 
*ሃጥር ብምስኣኑ ደማሒ ዚቕንጽል   *ጅግና
እንሆ ጥፍኣትና ብዕጽፊ ይቕጽል
ኣብ ሑጻ ንቕበር ኣብ ባሕሪ ንጥሕል
ብዙሓት ክነብዑ ውሑዳት ንዕልል፡
ኣብ ሓደ ሰሚርና ይኣክል ከይንብል
ፍትሒ ዝጠለበ ሓውና ከነቃልል
መፍቶ ህግደፍ ኴንና ጉዕዞና ዕንክሊል!
 
ልኡኻት መላኺ ሃገር ዝደወነ      
መሰለይ ተበለ ፍትሒ ዝሰኣነ
ከዳዕ ትሰምዩዎ ወይጦ ናይ ወያነ፡
ህዝብና ብሕሰም እናተበተነ
ስደቱ ንምግታእ ብዘይገለ ፈተነ
ንሲ ኣይ ኤ (CIA) ትኸሱ ወትሩ ብጠቐነ!
 
ሓራሳት ኣደታት ህጻውንቲ ቈልዑ
ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዓሳ ክብልዑ
መሳኪን ወለዶም ደም እናነብዑ
ጓይላ ተተኺልኩም ወትሩ ክትስዕስዑ፡
ኣእዛንኩም ጸሚመን ቃንዛ ከይትሰምዑ
ሰማእታት ጠሊምኩም ህዝቢ ካብ ትኸድዑ
ኣታ ኣይትሓፍሩንዶ ሽምዓ ክትውሉዑ!?
 
ኣቱም *ጒልሓይ ህዝቢ ልኡኻት ደማሒ  *ተላባዕን ቀዛፍን ሕማም ከብቲ
ወርቃዊ ዕድልኩም ናይ ሰለስተ ወርሒ
ከይትጥቀሙሉ ገበን መናስሒ
ነግ ፈረግ ክትብሉ ብጥቕሚ ብፍርሒ
ግዜ ይሓልፍ ኣሎ ትመርጹሉ ፍትሒ!
 
እዚ *ፋህም ህዝቢ ለዋህ ሓዳግ ልቡ        *ለባም፡ መስተውዓሊ
ህግደፍ ገበናትኩም እንከሎ ዘቕቢቡ
ይቕረ ካብ በለልኩም ንርሑቕ ሓሲቡ
ካብ ደም ናይ መላኺ ኣእዳውኩም ሕጸቡ
ጣዕሳ ዋጋ የብሉን መሬት ተዓሪቡ
ግዜኹም ከይሞተ ሎሚ ኣፈርክቡ!
 
ይቕረ ዝበለልኩም’ወ ህዝቢ ንኽትክሕሱ
ካብ መገዲ ጥፍኣት ንኸይትምለሱ
ኣሐንቂቖሙኹም ብዓል ንሕና ንሱ
ተንኰል ተዓጢቕኩም ደምና ከተፍስሱ
ህዝቢ ከይሓተኩም ባይቶኡ ፈሪሱ
ናይ ጨካናት ጨካን መላኺ ነጊሱ!
 
ህዝቢ ፈላሊኹም ብወገን *ብዘውጊ                      *ብሌላን ጉሌላን
ሓሳርን መከራን ኣወንዚፍኩም ከም *ፈርጊ              *ጋቢ
ኣሲርኩም ትርሽኑ ከየቕረብኩም ኣብ ሕጊ፡
ጽዕነቱ ኣኽቢድኩም ከም ናይ ቀውዒ ኣድጊ
ኣካሉ ኣቑስልኩሞ ገሪፍኩም ብሓለንጊ
ናይ ሎሚ ብኢሱ ካብ መግዛእቲ ደርጊ!
 
ድያብሎስ ኮይኑ’ምበር ዘየናሕሲ ገበል       
እዚ ዓቃል ህዝቢዶ ብዓመጽ ይብደል!?
ንሰላሳ ዓመታት ኣባዩ ክጋደል
ብቐሊል ዘይስገር ሓሊፉ መስገደል፡
ክንዲ ሓርነቱ *ብሽንሆት ዚጽንበል   *ብዘሐጉስ ነገር
ኣእጋሩ ኣሲርካስ ይብሃልድዩ ዝለል!?
ህዝቢ ይጠፍእ ኣሎ ኣሕዋት ዓገብ ንበል!
 
ብሽንሆት ንኽንነብር፡ ዕምሪ ምልኪ ነሕጽር!          
 
ካብ ሓውኹም መሲናስ፡ ኣካል ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት 29-08-2014
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)

ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣይትተሃመል፣ ንስኻ ደራኺ፣ ኩሉ ተወሳኺ!

Bologna_Demo-1

ህዝቢ ኤርትራ

ኣይትተሃመል፣ ንስኻ ደራኺ፣ ኩሉ ተወሳኺ

ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣይሂ ጠያይቲ ዝዘነበሉ ክልተ ክፉእ ክራማት ኣሕሊፍካስ፣ ሕነ ሞት ህይወት ክትርእየሉ ዝግብኣካ  ወቕቲ ከየስተማቐርካዮ ሓሊፉ። ኣብ ሰማያትካ ሓጋይን ክረምትን ዘይፈሊ ጸሊም ደበና ተንጠልጢሉ፣ ምድርኻ ብቐትሩ ጸልሚቱ፣ ዓንዳፋትካ ነቆ ወጋሕታ ረሲዖሞ፣ ንጉሆን ኣጋምሸትን ድንግርግር ኢሉካ፣ እዋን ወፍርን እቶእቶን ምፍላዩ ኣጊሙካ ምህላዉ ዘተሓሳስብ እዩ። እቲ ግዜ ዲዩ ንመሬት ሓይሉዎ፣ መሬት እዩ ነቲ ግዜ ቀይሩዎ? ወይ ከኣ ሰብ እዩ ንግዜ ረሲዑ መሬት ክሒዱ? ከመይ ኢሉ ‘ዩ ዓሰርተ ሕብሪ ቀይርካ ዘይልወጥ ድቕድቕ ጸላም ካብ ብርሃን ጋሪዱካ?

“ምድርን ሰማይን እንተተላገበ፣ ኣርህው ተብሎ ዋላ እንተጸበበ” ኣብ እትብሃለሉ ዝነበርካ እዋን፣ ኣካልካ፣ ኣካል ናይቲ ብጸበባ ዓቕሉ ዘየጽብብ ወገን ምዃኑ ጥራይ ዝተሓበነ ወለዶ ጀጋኑ፣ ነታ መፍትሕ ጸበባ ክረክብ፣ ምእንታኻ ኣብ ጉድጓድ ክኣቱ፣ ብጸድፊ ሸልውለው ክብል፣ ፌንጂ ክረግጽ፣ ነብሱ ከቃጽል፣ ንመስዋእቲ ይቀዳደም፣ ዕላማ ክጭምት ብጥይት ይጭመት ከምዝነበረ ዝዝክሩ መሰኻኽር ዓይኒ፣ ዓውዲ ቕያ ዝነበረት መሬትካ ናብ መንከሽከሽ ተቐይራ፣ ኣብ ውሽጣ ዝርክብ ሰብ፣ ነብሱ ከድሕን ከም ዕንበባ ዘዘሊሉ ኣንፈቱ ከይፈለጠ ከምልጥ ክብል ሓንሳብ ኣብ ምድርበዳ ክስተ፣ ሓንሳብ ኣብ ባሕሪ ክጥሕል ክርእዩዎ ኸለዉ ክኣምኑዎ ኣይኣሉን እዮም።

እቲ ጸሊም ደበና ራዕ ኢሉ ሰብካ ጸቒጡ ንመሬትካ ከይቐዶ፣ ካብ ታሕቲ ዝነትዐ ማዕበል ተወሲኹዎ ኣሰርካ ተሓጺቡ ናብ ባሕሪ ከይኣቱ፣ ንሓዋሩ፣ ሃገር ሰባ፣ ህዝቢ ውን መሬቱ ከይስእን፣ “ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ” ዝብል ትልሚ ኢሳይያስ፣ ከምዘይሰምር እንከሎ ብዓይኑ ርእዩ ክቐብጾ፣ ኣብ ኤርትራ ዳግማይ መላኺ ዘብቍል ግራት ከምዘየልቦ፣ መሬት ኤርትራ ዘርኢ ክቕይር ምዃኑ፣ ንሱ ክርዳእ፣ ንስኻ ክትብሰር ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ?

እወ፣ ሓንሳብ መላኺ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዝኸፍአ፣ ንኻልኣይ ግዜ ተመላኺ ምዃን እዩ። ኣብ ዓንኬል ሰንሰለት መለኽትን ተበለጽትን ተቐፊድካ ከይትነብር፣ ከይትህመል ኣመና ክትጥንቀቕ ኣለካ።

ቅድሚ ቁሩብ እዋን፣ “መንግስትን ተቓዋሞን ዘይብሃላ ሃገር” ብዝብል ኣርእስቲ ብኹሉ መኣዝን ሓላዪ ከምዘይብልካ ጠቒሰ፣ ነብስኻ ክትፈቅድ ሕሹኽ ኢለካ ነይረ። እንተኾነ ሎሚ ነቲ ሽዑ ተስፋ ከይትቖርጽ ምእንቲ እንተጸንሐ ደኾን ይሓይሽ ዝበልኩዎ መሪር ሓቂ ወስ ከብለልካ። ንምዃኑ ሰብ ከ ኣለካ ዲዩ?

ልቺ ወርሒ ጠፊኣ፣ ሓንቲ መዓልቲ እንተበሪሃ፣ ብቐደሙ ስለምንታይ ከምዝጠፍአት፣ ምኽንያት ምጽልማት እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ምሕታት ገዲፍካ፣ ነታ ብርሃን ዝረኣኻላ ዳሕረወይቲ መዓልቲ፣ ‘እዚኣ ኣይትሰኣን’ ኢልካ ብምምስጋን ትድቅስ እንተዄንካ፣ ሞት 350 ዒሕታ ማህጸንካ ተረዲእካ ንብዕ ስለዝሓገኻ፣ ንሞት ዓሰርተ ለሚድካዮ፣ ትሕቲ’ዚ ዝለዓለ ቑጽሪ ሞት ኮይኑ ዘይስምዓካ እንተደኣኾይኑ፣ ካብቲ ንሰብ ከም ወናን ረቂቕ ኣእምሮ ዝገልጽ ንቡር ኣምር ዝተፈልየ ካልእ መግለጺ ክርከብ  ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ኣጋንኖ ኣይኮነን።

ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ ሊብያ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝተበገሰት ኣስታት 200 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተሳፊሮማ ዝነበሩ ጃልባ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ደሃያ ፈጺሙ ጠፊኡ ‘ሎ። በቃ፣ ክልተ ሚእቲ ትንፋስ ሒዛ ኣሰር የብላን! ኣብ ወርሓ ልዕሊ 180 ዝበዝሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሳፊራ ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ጃልባ ጥሒላ 25 ሰብ ጥራይ ብሓይሊ ኣምላኽ ድሒኖም። ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 200 ስደተኛታት ኣሳፊራ ምስ ተበገሰት ድሕሪ ሓደ ኪሎሜተር ካብ ዝጠሓለት ጃልባ 170 ሬሳታት ከምዝተረኽበ ‘ውን ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ካብ ሊብያ ሓቢረን። ካብቲ ባሕሪ ምስቲ ሬሳታት ተሓጺቦም ዝወጹ ገለ ሰነዳት ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ኤርትራውያን ከምዝነበሩ ይጠቅስ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ልዕሊ ሚእቲ ህይወት መርድእ ኣብ ባንክ ሓዘን ተቐሚጡልካ ኣሎ። ኣምላኽ ይሓግዝ እምበር፣ እቲ መርድእ ናብ ኣየነይቲ ተኣኪሊት ኣደ ኾን እዩ ክበጽሕ!

እቶም በብዒስራ በብሳላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ዝሃልቁ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣዲኦም ትቝጸሮም። ትራጀዲ ላምፐዱዛ ዓመት ከየቝጸረ፣ 10 ላምፐዱዛ ተራእዩ ‘ሎ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ብዓውታ ‘ደቅና ኣበይ ኣለው?’ ክብል ኣይተሰምዐን። ሰባት፣ ኣቦታት ኣዴታት፣ ብዛዕባ ሞት ደቆም ዓው ኢሎም ኣብ ክንዲ ምሕታት ሞት ፈሪሖም ከጽቅጡ ክግደዱ ከለዉ፣ ኣእምሮኦም ስሒቶም ከምዘለዉ፣ ሰብኣዊ ስምዒቶም ተመሊኹ ከምዘሎ እዩ ዘርኢ።

ነዚ ናይ ቀረባ እዋን ህልቂት፣ ሞት እቲ ወድ ሰብ ክኸፍሎ ዝግደድ ዝለዓለ ዋጋ ብምዃኑ ኢና ከም መርኣያ ንጠቕሶ ዘለና፣ እምበር ነዚ ንርኽሰት ክብርታትን ኣሉታዊ ባህርያትን ኤርትራውያን ዝገልጽ ሽሕን ሓደን ኣብነታት ኣሎ። ሎሚ ግን ነቲ ዓሰርተ ዓመት ዝደጋገምናዮ፣ ብዓቢኡ ህዝቢ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ዝርዝራት ኣይኮናን ክንደግም ደሊና።

ንነብሰይ ወሲኸ ብዛዕባ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። እቲ ብዙሓት ህይወቶም ዝመነኑሉ፣ ነብሶም ንመስዋእቲ ዝሓጸዩሉ፣ ብዙሓት ዝሰንከሉሉ ሕብረተሰብ፣ ምልላዩ ክሳብ ዝሰኣን ክንድ’ዚ ዝኣክል ውርደት ክጸውር ምኽኣሉ ዘይእመን ‘ኳ እንተኾነ፣ ካብ ባይታ ምንቕ ምባል ዝኣበየ ሓቂ ኮይኑ ‘ሎ።

ኣብዚ ኤርትራዊ ሓበን ባኺኑ፣ ኤርትራ ከም ሃገር፣ ኤርትራዊ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዝጸንተሉ ዘሎ እዋን እምብኣር፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህላወ ሃገሩን ድሕነቱን መታን ከረጋግጽ መጀመርያ ንገዛእ ነብሱ ፊት ንፊት ገጢሙ ነብሱ ክገንሕ፣ ድኻሙ ብምእላይ ሓላፍነት ክስከም ቅሩብነት ከርኢ ኣለዎ። ከም ልማድ ህዝቢ ኤርትራ ክብሃል ከሎ ኣብ ውሽጥን ግዳምን ንዝርከብ ኩሉ ቀጸላታት ዝሓቍፍ ‘ኳ እንተኾነ፣ እዚ ዓንቀጽ’ዚ ብፍላይ ናብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ መንከሽከሽ ውልቀምልኪ ሓዊ ዝልብለብ ዘሎ፣ ብዘይካ ለውጢ ካልእ ኣማራጺ ዘይብሉ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት እዩ። ብሕልፊ ኸኣ ነቲ ሃገር ንምክልኻል ብረት ተሰኪሙ ኣብ ወሰናስን ቀንፈዘው እናበለ፣ ህዝቡ ካብ ሕምብርቲ ሃገሩ ብውንጭፍ ውልቀምልኪ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝውርወር ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል፣ ብዝያዳ ኸኣ ንመንእሰይ ኤርትራ።

ውዑይን ዝሑልን ኣብ ዝባንካ ዝከዓወካ ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣስተውዕል። ሕልናና እናቐንጠወ ደኣምበር፣ ብዛዕባ ‘ቲ ዝወርደካ ዘሎ መዓት፣ ካብ ማዕዶ ከነዘንትወልካ መልክዕ ዘለዎ ኣይኮነን። ንዓና ነቶም ተስፋ ቆሪጽና ኣብ ዘዝሕሸና ዓድታት ስደት ተዘሪእና ዘለና፣ ናብ ኤርትራ ከም ደቂ ዓዲ ብታሴራ ኣቲና፣ ቶግ ክስማዕ ከሎ ፓስፖርት ወጻእተኛ መዚዝና ምስ ኣመሪካውያን ወይ እንግሊዛውያን ረጥሪጥናካ እንበርር ሰባት፣ ከምቲ ዘይንርስዓካ ከም ዓጽመስጋኻ ክትርስዓና ከጸግመካ ዝኽእል ‘ኳ እንተኾነ፣ ከም በጻሕቲ ደኣምበር ከም ነበርቲ ክትርእየና ኣይግባእን። ንመዘኻኸሪናን ጻውዒትናን ‘ውን ብኡ መንጽር ከም ሕልናዊ ወስታ ከም ተወሳኺ ርኣዮ። ተመራመረሉ።

ምጽማም  ምጽማም እዩ፣ ኣይትጸመም

ህዝቢ ኤርትራ፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ኣብ መዝገበ ቃላት ኢሳይያስ ዓቕሊ ማለት ዕሽነት ተባሂሉ ከምዝትርጎም ዛጊት ዘይተረደኣካ እንተኾይኑ፣ ኣመና ዘንጊዕካ ኣለኻ። ምእንቲ ሃገር ዝጸርካዮ ተደጋጋሚ መስዋእቲ፣ ኣብ ህዋሳትካ ተለጢፉ ዘሎ በሰላታት መውጋእቲ፣ በዘን ሒደት ገጻት ናይዚ ወረቐት ክጽወር ስለዘይክእል ‘ሞ ንግዚኡ ይጽንሓልና፣ ኮንታተረ መንግስቲ በብወርሑ ዝኣዘዘቶ ገንዘብ እናኸፈለ፣ ልቺ ጠፊኣቶ ንሓደ መዓልቲ ዘይኮነ ንሰሙናት ጭልምልም ዝብል ስድራቤት ብባውዛ ዶ ኣይኮነን ክከሓስ ዝግባእ። ስርዓት ኢሳይያስ ግን፣ ምጽማም ክሳብ ክንደይ ኣጽሚሙካ ከምዘሎ ስለዘስተውዓለ፣ ነታ መዓልቲ ጭምልልም በብቑሩብ ናብ ወርሒ ጭልምልም ኣሰጋጊሩዋ። ኣሽንባይ ዶ ኣብ ኣስመራ፣ እሞ ኸኣ ድሕሪ ናጽነት፣ ኣብ ግዜ ገድሊ ‘ኳ፣ ኣብ ሳሕል፣  ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ደጀን ዝነበረ ክፍልታት ልቺ ሓንሳብ ምስ ኣተወት ምጥፍኣ ኣይተለምደን። መዓልታዊ እትኸደሉ ሰዓታት ለይቲ ፍሉጥ፣ ንሱ ‘ውን ምስናይ ውልዕ-ጥፍእ መጠንቀቕታ እዩ ዝነበረ። እቲ ኣብ ስንጭሮታት ኣግራብ ዘብርህ ዝነበረ፣ ብናይ ቅድሚ ናጽነት መንግስትነት ወዳጀ ዝተባህለ ኣካል ደኣ ሕጂ ድሕሪ 20 ዓመታት ናጽነትን ዘይቅቡእ ንግስነትን፣ ኣዕኑድ ጎደናታትን ቪላታትን ዘጸልመተ ጉዱ እንታይ ‘ዩ? ሽፍትነት ከተማ ምስ ልቺ ምስናይ ስለዘጸገሞ ደኾን ይኸውን?

ህዝቢ ኤርትራ፣ ልቺ ኤልፓ ዘይኮነ ልቢ ኢሳይያስ ጠፊኡ ከምዘሎ ከተስተውዕል ይግባእ። ከምቲ ሕሱማት መርመርቲ ንእሱራት፣ ሓንሳብ ክሳብ ክሳዶም ኣብ ማይ ብምጥላቕ ሓንሳብ ኣብ ጸላም ገዛ ብምዕጻው ዘለፋልፉዎምን ዝቐጽዑዎምን፣ ኢሳይያስ ‘ውን ኣብቲ ትሕቲ ምልካዊ መግዛእቱ ከንበርክኸካ፣ ስነኣእምሮኻ ክቆጻጸሮ ዝብህግ ጽዩፍ ሕልና ስለዘለዎ ብጸላም ይቐጽዓካ ምህላዉ ምግንዛብ ከድልየካ እዩ። ከምቲ ንጥምየትን ጽምእን መቆጻጸሪኻን መዋረዲኻን ዝተጠቕመሉ፣ በዚ ጸላም ‘ውን ክቆጻጸረካን ክመልከካን እዩ ዝፍትን ዘሎ። ክንደይ ዓመታት ቢሻ ቢሻ ኢሉካ፣ ወርቂ ግን ሸየጥቱ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ጠፊኦም ክብሃል ደኣ ተሰምዐ ‘ምበር፣ ጋዝ ከብርህ ‘ኳ ኣይተራእየን። ሽያጥ ወርቂ ከይረኣኻን ከይሓተትካሉን ከኣ እንሆ ሕጂ ፖታሽ ፖታሽ ይብለካ ‘ሎ። ተስፋ ጨካናት ድራር ውጹዓት ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንጨካን ጨካን ጥራይ እዩ ዘሕምቖ። ሕድገትን ዓቕልን መሻደኒኡ እዩ። በዚ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት፣ ምጽምማካ ደረት ከምዝሰኣነ ጫፍ ጥራይ ኢና ነትሕዘካ ዘለና፣ እምበር፣ ብዓቢኡ ንሓደ ዓመት ዝተኣወጀ ሃገራዊ ገልግሎት 20 ዓመቱ ኮይኑ፣ 1997 ዝጸደቐ ብኡንብኡ ክትግበር ዝነበሮ ቅዋምካ ኣብ ሸውዓተ ማዕሙቕ ኣትዩ፣ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ዝተጸመምካዮ ሞት 30፣ ኣብ ላምፐዱዛ ናብ 300 ዓሪጉ፣ ብፖለቲካን ብህይወትን፣ ምልኪ ብምንታይ ‘ሞ ዘይፈተነካ! ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ፣ ንምጽማም ክትጽመማ ኣይትንበር፣ ሓዲኡ ግበር። ልኡምነትካ ከብቅዕ ኣለዎ። ስምዒት ይሃልኻ፣ ብእኩይ ተግባር ሕረቕ፣ ንዓመጽትኻ በድህ፣ ብፍረጻማኻ ተሓጎስ። ኣመና ምጽማም ምጽማም እዩ። ዓመጽ ኣይትጸመም!

ተጸባይነት ግደፎ፣ ርእሰ ምትእምማንካ ምለሶ፣

“ኣንታ እዞም ተቓወምቲ እምበር ደንግዮም” ዝብል ዘረባ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዘለዉ ሰባት፣ እንተላይ ካብ ዕጡቓት ክስማዕ ከሎ፣ ህዝቢ ንለውጢ ክቱር ድሌት ከምዘለዎ ኣመልኪቱ ካብ ዝፈጥረልካ ሓጎስ፣ ሞራልን ኒሕን ሕብረተሰብና ተረዅምሹ ምህላዉ ኣሚቱ ዝፈጥረልካ ጓሂ ይዓቢ። እቲ መሬት፣ እቲ ህዝቢ፣ እቲ ዕጥቂ፣ እቲ ሰራዊት ምሳኻ፣ እቲ ዘጽንተካ ዘሎ ኣባይ ኣብ ቅድሜኻ ከሎ፣ ከመይ ኢልካ ኢኻ፣ ለውጥን ፍትሕን ከም ሃለኽቲ ዱባይ ካብ ደገ ብተቓወምቲ ተኾብኵበን ክመጻኻ እትጽበየን። እቲ ‘ካብ ከውሒ ማይ ዘንትዕ ኒሕን ሓቦን ከ ናበይ ኣቢሉ?’

ትማሊ ኣብ መቐለ፣ ሎሚ ኣብ ቦለኛ ዋዕላን ኣኼባን እንተተገብረ፣ ካብቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ዋዕላ ደብረዘይትን ናይ ትማሊ ቦለኛን ዝፍለ ኣይኮነን። ዋዕላን ዘረባን ጋዜጣዊ መግለጽን ስደተኛታት ከድሕነካ ትጽበ እንተደኣ ኴንካ በዅርካ ኣለኻ። መፍትሕ ጸበባኻ፣ ኣብ ኢድካ ዓሚዅካ ኣብ ውሽጢ ተዓጺኻ እንከለኻ ፣ ‘ተቓወምቲ’ ካብቲ ህግደፍ ኣብ ቦለኛ ዝገደፎ ማኛ ሃሰስ ኢሎም ከቐብሉኻ ኣይትጸበ።

ኣብ ማእከል መሬትካን ህዝብኻን፣ ሰብካ እናዕጠቕካ ዕጥቂ ጸላኢኻ ከተፍትሕ፣ ብጠበንጃን መድፍዕን ለውጢ ምምጻእ 30 ዓመታት ከም ዝወሰደልካ እንተዘኪርካዮ፣ ነቶም 10 ሽሕ ማይልስ ርሒቖም ብኣፎም ‘ንቃለሰልካ ኣለና’ ዝብሉኻ፣ ነታ መባኣታዊት ስምረት ኳ ዘይከኣሉዋ፣ ዝዓበየ ዓወት ከምጽኡልካ ክትጽበዮም ምኽኑይ ኣይኮነን። ልክዕ ‘ዩ ከምቲ ጓሶት ኣብ ሻኻ ዝገብሩዎ ቅልስ፣ ናይ መቐለ ዳስ ይገፍሕ ናይ ቦለኛ ‘ባ፣ ውድበይ ይዓቢ ማሕበረይ ‘ባ እናተበሃሃሉ ነንሕድሕዶም ይቃለሱ ኣለዉ። እንተ‘ቲ ንድሕነትካ ዝግበር ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ግን ካባኻ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን’ዚ ብሕጓ ተመዅሊኻ ዝግበር ምጽንታው ስልጣን ዘይኮነ፣ ግልጽናን ተሓታትነትን፣ ህዝባዊ ሰረት ዘለዎ፣ ባዕልኻ እትውንኖ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንለውጢ እዩ ዘድልየካ ዘሎ።  ናብ ሳልሳይ ዓንኬል ህውከት ዘይመርሕ፣ ውሕስነት ዘለዎ ሰላም፣ ፍትሒ፣ ልዕልና ሕግን ስርዓትን መታን ክትጓናጸፍ፣ ከም ህዝቢ፣ ከም ሰራዊት፣ ምእንቲ መሰልካን ክብረትካን ባዕልኻ ደው በል። እዞም ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ተቓወምቲ ኣሽንባይ ዶ ሓርነት ሒዞምልካ ክመጹ፣ ሓርነት እንተኣጽናሕካሎም ‘ውን ዝመጹኻ ኣይኮኑን። ንዓኣቶም ከም ባላ፣ ንነብስኻ ግን ከም ዓንዲ ርኣያ።

ልክዕ ‘ዩ፣ ንርእሰይ ኣብ ስደት ስለዘለኹ ምውርዛይ ክመስል ይኽእል እዩ። ይኹንምበር፣ ብኣፈይ ‘ዓገብ’ ይብል፣ ይቃወም፣ ደኣምበር ይቃለስ ከምዘየለኹ ኣጻዕድየ ይደግመልካ ኣለኹ። ሕነ ናይቶም ዘጥፍኡዎ ብኢድ ወስ እንተተረፈኒ ብኣፍ ሃተፍ ምባለይ ደገፍ እምበር ቃልሲ ኣይኮነን።እቲ ትማሊ ብዓይነይ ዝረኣኹዎ ቃልሲ፣ ሰብ ቀደም፣ ተወፋይነት ቀደም፣ ብጻይነት ቀደም፣ ሕልና ቀደም ሎሚ ብሓቂ ምንባሩን ዘምንባሩን ምስትውዓሉ ኣጊሙኒ ኣሎ። ሽዑ ስለዘይነበረ ዘይኮነስ፣ መተካእትኡ ስለዝመረረ። እቲ ትማሊ ህይወት ዝተኸፍሎ፣ ሕላገት ኤርትራውነት ዝነበረ ናይ ሓባር ዕላማ፣ ሓቂ፣ ቅንዕና፣ ምቕሉልነት፣ ምትሕልላይ፣ ብጻይነት፣ ተወፋይነት፣ ድሮ ዓስዩ፣ ብሓሶት፣ ተንኮል፣ ስስዐ፣ በለጽ፣ ሻርነት፣ ግብዝና ተተኪኡ ካብ ምርኣይ ዝኸፍእ ስቓይ የልቦን። ህዝቢ ነቲ ዝርእዮ ዘሎ ኣደራዕ ምእማን ስኢኑ ብኣእምሮኡ ኣዕሚቝ ክምርምሮ ሓንሳብ ሰለም እንተበለ፣ ንሓዋሩ ዝዓወረ መሲሉዎም፣ ኣብ ዓዲ ምዉታን ክንገሱ ኛምኛም ዝብሉ፣ ሚዛን ነብሶም ዝጠፍኦም ሰባት ክትርኢ ከለኻ ዘስደምም እዩ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተሰደ ዜጋ፣ እንተ ሓሙሽተ እንተ ዓሰርተ ካብ ሚእቲ ግዜኡ ኣወፍዩ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ህዝቢ ድምጺ ስቅያቱ ከስምዓሉ፣ ብገንዘብን ንዋትን ክድግፎ፣ ብዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ክሕግዞ ይኽእል እዩ። እዚ ግን ተውሳኽ ጽቡቕ ድሌት ደኣምበር፣ ደራኺ ለውጢ ዝኸውን፣ ጥዕቅኻ ዘፍትሕ ቁምነገር ኣይኮነን። ኣይትተሃመል፣ ክዳን ርእሰ ምትእምማንካ ምለሶ፣ ተጸባዪ ኣይትኹን። ኩሉ ተወሳኺ፣ ንስኻ ኢኻ ደራኺ።

ኣብዚ ሃገርና ብስርዓት ዘይብሉ መንግስቲ፣ መተካእታ ዘይብሉ ተቓውሞ፣ ኣንፈቱ ዘጥፍአ መንእሰይ፣ ዕጥቁ ዝፈትሐ ሰራዊት፣ ፍልጠቱ ዘባኸነ ምሁር፣ ልቦና ዝጎደሎ ዓቢ ዓዲ፣ ዒብ ዝሰኣኑ ኣቦታት፣ ንብዓተን ዝተወደአ ኣዴታት፣ ጥቅዉነት ዝጠፍኦ ዜጋ መሊኣ ኣብ ደንደስ ጥፍኣት እትርከበሉ ዘላ እዋን፣ ብሰንኪ ስንፍናና ብጅምላ እንሃልቀሉ ዘለና፣ ሕፍረትናን ውርደትናን ኣብ ቅድሚ ዓለም ብዓውታ ተጋሂዱሉ ዘሎ መዋእል፣ ብጥቅዉነት ክምካሕ ዝኽእል የልብናን። ሽም ናይቲ ጥፍኣት ብቐንዱ ኢሳይያስ ምስ ጭፍርኡ ‘ኳ እንተኾኑ፣ ከም ሕብረተሰብ እንተወሓደ ብስቕታን ዕሽሽታን ነዛ ሃገር ሓቢርና ኣፍሺልናያ ከምዘለና ዘይከሓድ እዩ። ብሰሪ ‘ዚ ሃገራዊ ድኻም ‘ዚ፣ ኢሳይያስ ኩሉ እከይ ውጥናቱ ዓሚሙዎ’ዩ ክብሃል ይከኣል። “እንተዘይተመሊኽኩም ከንበርክኸኩም እየ” ኢሉና፣ እንታይ ‘ሞ ገዲፉ፣ በጥ ኣቢሉና። ኣሲሩና፣ ቀቲሉና፣ ካብ መሬትና ኣባሪሩና፣ ሬሳና ዕትብቱ ኣብ ዝተቐብረሉ መሬት ከይምለስ ኣጊዱዎ። “ዕድመይ ልክዕ ክገዝኣኩም ‘የ” ኢሉና፣ እንታይ ‘ሞ ተሪፉዎ፣ እንተስ ኣብ መሬት ሕማቕ ከርእዮ፣ እንተስ ኣብ ሰማይ ምፍራዱ ክቐለሉ፣ ንርጉም ኣምላኽ ቀልጢፉ ስለዘየቃብጾ ደንጕዩዎ እምበር፣ 50 ዓመታት ኣብ መሪሕነት ዝነበር ናይ ብሓቂ ዝሰርሕ ቅኑዕ መራሒ የልቦን።

ክብረትና ተቐንጢጡ፣ መጻወቲ በደዊን ሲናይን ሰሃራን፣ ስም ሃገርና ኣርእስተ ዜና ስደት ኮይኑ። ካብታ መራሒኣ ዝጠለማ ካፕቴን ዘይብላ፣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትጥሕል ዘላ ‘ኤርትራ’ ዝተባህለት መርከብ ነብሶም ከውጽኡ፣ መድሕን ህይወት ኣብ ዝመሰላኦም ጃላቡ ማእከላይ ባሕሪ ዝተሰቕሉ ኣሽሓት ኤርትራውያን ሳንዱቕ ሬሳ ኮይነናኦም፣ ነቲ ጃምምላዊ ሞት ምስ ለመድናዮ፣ ንሞት ዘይፈራሕናያ ካብ ሞት ምትንሳእ ምስ ኣፍርሓና፣ እቶም ፈለማ ዝደንገጹልና ‘ኳ ንዒቖምና። ኤርትራውነት ማለት እንታይ ምዃኑ በብውሽጥና ኣተሓሳሲቡና፣ ብሓባር ከይንዝትየሉ ግን ኣጊሙና ‘ሎ። እዚ ዘሕፍር ታሪኽ ‘ዚ ሸውዓተ ኮቦርታ ተኸዲና ክንሕባኣሉ እንተፈተና ‘ውን ካብ ሕቶ መጻኢ ወለዶታት ክኽውለና ኣይክእልን እዩ። ፍሽለት ወለዶና ኣብ ኢንሳይክሎፖድያ፣ ዊኪፒድያ ርእዮም፣ “ኣቦይ፣ ኣባሓጎይ፣ ስለምንታይ ኢና ሃገር ኣልቦ ክብረት ኣልቦ ኴንና?” ኢሎም ምስ ዝሓቱና፣ “ኢሳይያስ ርጉም ኣጥፊኡዋ” ዝብል ቅሙጥ መልሲ ኣለና ኢልና ንሓስብ እንተደኣሃሊና ብሃማት ኢና። “ኢሳይያስ ሃገር ምሉእ ከጥፍኣ ኸሎ ህዝቢ ኣበይ ነይሩ፣ ንስኻ ኸ ኣበይ ኔርካ? ንዓኻ ካብ ምድሓና ዝዓገተካ ኸ እንታይ እዩ?” ዝብል ሕርቃን ዝተሓወሶ ሕቶ ክኽተል ምዃኑ ክስቆረና ኣለዎ። ኢሳይያስ ብዘይሓገዝና ሃገር ከጥፍእ ኣይክእልን እዩ። ስቕታ ንግዚኡ መኸወሊ በለጽ ክኸውን ይኽእል ይኸውን፣ ንሓዋሩ ካብ ታሪኻዊ ተሓታትነት ዘድሕን ጥበብ ግን ኣይኮነን። መዝገብ ስቕታን እንታይ ገደሰንን፣ ካብ ክልተ መኣዲ ብዘኻዕብቶ ገንዘብ ደቀይ ንምቕሻሽ ኣኺሉ ካብ ሕቶ ከድሕነኒ እዩ ዝብል ጉርሒ ዝሓዞ እንተልዩ፣ ንመጻእቲ ወለዶ ካብ’ቲ ንሕና እንውትፈሎም ገንዘብ ንላዕሊ እነውርሶም መንነትን ታሪኽን ከምዘገድሶም ክንዝክር ይግባእ። ንዓኣቶም ካብ ዕዳ ውርሻ ምኽፋል፣ ዕዳ ገንዘብ ምኽፋል ዝቐለለ እዩ። ስለዚ ነፍቅሮም፣ ንሓልየሎም እንተዄንና፣ ነቲ ንሶም ክገብሩዎ ዝኽእሉ ዝቐለለ ነገር ዘይኮነ፣ ነቲ ክገብሩዎ ዘይክእሉ ዝኸበደ ነገር ክንገብረሎም ኣለና።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብዚ ጽንኩርን ሕንፍሽፍሽ ዝበለን እዋን’ዚ ኮይኑ መጻኢ ኤርትራ ክንበ ዝኽእል ነብይ የለን ‘ሞ፣  ኩሉ ኣብ ራኢኻን ባህግኻ ናብ ግብሪ ንምልዋጥ እተርእዮ ተወፋይነትን እዩ ዝምርኮስ። ንስኻ ደራኺ ኩሉ ተወሳኺ ምዃኑ ኣሚንካ፣ ልዕሊ ኹሉ ያታ ተወፋይነትካ ዘኪርካ፣ ጽፉፍን ቅኑዕን ቃልሲ ብምክያድ፣ ውሕስነት ዘለዎ ለውጢ ከተረጋግጽ ተዓጠቕ። ከይተዓጠቕካ ዕጥቂ ጸላኢካ ምፍታሕ ኣይከኣልን እዩ። እዚ መዋእል’ዚ፣ ደገፍቲ ናብ ዝሓየለ ዝቀዳደሙሉ እምበር፣ ዝደኸመ ዘራይ ዝረኽበሉ መዋእል ኣይኮነን። ስለዚ፣ ምስኪንኪን፣ ምንብርካኽ፣ ተጸባይነት፣ ነብሰ ምትሓትን ምጽማምን ገዲፍካ፣ ኣብ ነብስኻ ተኣማሚንካ ንድሕነትካ ተላዓል። እዚ ዕማም’ዚ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት ‘ኳ እንተኾነ፣ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሃገር እትርከብ፣ ልዕሊ ኹሉ ኸኣ፣ መማቕልቲ ስደት ብምዃን ዝርካቡ መንእሰይ ኣኪብካ ዘለኻ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝያዳ እጃም ከምዘለካ ተገንዚብካ ሕልናኻን ህዝብናን ዘቕስን ናይ ለውጢ ስጉምቲ ውሰድ። ምክልኻል ሃገር ማለት፣ ንሃገር እንተላይ ካብ ናይ ውሽጢ ጸላኢ ምክልኻል፣ ንህዝብኻ ካብ ጥፍኣት ምድሓን እዩ። ሕጂ ‘ውን ንስኻ ደራኺ ኩሉ ተወሳኺ። መዓንጣኻ ሸጥ ኣቢልካ ነቲ ክባኻ ዘይሓለፍ ዕማም ዳግማይ ሓርነት ተተሓሓዞ።

ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ

ኣማኑኤል ኢያሱ

27 ነሓሰ 2014

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.8/5 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +12 (from 14 votes)

Switzerland grants entry to Eritrean asylum seeker fearing detention in Israel

erit_Israel

A Swiss court recently permitted an Eritrean asylum seeker to enter Switzerland, in an effort to prevent the man from being held in an Israeli detention center.

A three-judge panel of the Swiss Federal Administrative Court accepted the man’s appeal against a Swiss government decision to keep him out of the country. He appealed after he was ordered to report to the Holot detention center in the south, for an indefinite period.

“The facts of the case lead to the conclusion that the petitioner is in genuine danger of being imprisoned or held indefinitely in what is called an open facility,” the judges ruled.

In his appeal, which he filed with the aid of his sister, who has gained refugee status in Switzerland, he said he feared Israel would deport him to Eritrea, since his Israeli visa was invalidated by the order to report to Holot.

The court said people should generally seek protection from their country of residence, but in exceptional cases when that country cannot provide adequate protection, Switzerland can permit asylum seekers to enter. The court ruled that the Swiss authorities must allow the man entry so as to complete the asylum-seeking process.

“We have to assume in this case that he would be held for an undefined period in Holot,” the ruling said.

“We must treat the petitioner’s detention in a facility that he can only leave with permission, that’s in the middle of the Negev desert, 65 kilometers from the next city and without any possibility of working, as a step of separation and deportation. Beyond that, there is a risk that he would be deported to a third country like Uganda, where it’s not clear what would happen to the petitioner. Under these circumstances, it is not reasonable to expect the petitioner to remain in Israel and seek protection there.”

The Israel Prison Service said Wednesday that about 1,800 asylum seekers from Sudan and Eritrea are being held at Holot, while an additional 900 are held in Saharonim Prison. Holot can hold up to 3,300 people, but it has not come close to that number since the facility was built about eight months ago. The peak was 2,400 people about two months ago.

There are two wings that are fully built but have yet to open. Hundreds of the people who have been told they must stay in Holot were taken into custody two months ago because they attempted to cross the border into Egypt. Since the facility was opened, about half of the asylum seekers ordered to do so by Israel’s population authority have done so.

Many have chosen to leave Israel and return to their homeland or go to a third country rather than stay in the detention center, and Israel has provided them with a grant of $3,500 each.

Source: Haaretz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

170 bodies of migrants found off Libya coast – AFP

LIBYA_Bodies

Libyan rescuers have recovered the bodies of around 170 people after a boat carrying illegal migrants from sub-Saharan Africa sank at sea last week, a Coast Guard official said on Monday.

“We freed about 100 bodies trapped in the hold of the 16-metre wooden boat which foundered not far from the coast,” Abdellatif Mohammed Ibrahim said. Another 70 bodies were washed up by the tide, including five young children, he said. “It looks like the boat overturned suddenly, leaving the passengers no chance,” he said as Red Cross rescuers pulled bodies from the water. Mr Ibrahim said no leaks were found in the hull of the vessel, shipwrecked off the coast of Guarabouli district, 60 kilometres east of Tripoli.

In the absence of documentation, the rescue workers have been unable to make a list of victims or establish their nationalities. But the few papers recovered showed the victims included migrants from Ethiopia and Eritrea. Libya, mired in unrest and political chaos, has been a launchpad for illegal migrants seeking a better life in Europe, but who turn to people smugglers to cross the Mediterranean.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.1/5 (13 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 9 votes)

Fetsum: The dilemma that crippled EDA’s tenacity to change the Eritrean situation

Fitsim_new
I thank the individuals that welcome me back to the home base Assenna. I also thank Assenna for accepting my reconciliation drive and posting my last article in the website. I must admit, however, that reading the reaction of forum participants makes me wonder sometimes. Few individuals insist that the discussion at hand was monotonous and sensitive; they want to see me change the topics as much as possible. Others seem to see the importance of the discussions and keenly participate in the forums. The shallow and the deep, I don’t know but I wonder what else I should then write about if not the future of Eritrea vis-à-vis our political leaders. I stand confused!
I tell my people in the first state of mind that we cannot avoid the Eritrean reality specially when some religiously organized groups are trying to lead the nation in terms of their religion. I say to the people to really concentrate on the subject matter we discuss because it is our today’s concrete reality that will produce our tomorrow’s tangible actuality. If we are concerned about the current destructive Eritrean political navigation, the main cause of out communication in this media cannot be otherwise than focusing on changing the situation through democracy. If this was the case, how can we achieve our goal without checking and balancing, challenging so to say the political groups that want to lead the country? How else can we do it unless we become aware of them and monitor what they are trying to do to us before it is too late?
Do you think I wish being in this situation? Do you think I am here discussing our religious differences with you or that I care about ethnicity or religion? I wish I was in a different situation but I am here with you struggling for freedom and equality in Eritrea, a task that is impossible to do without respectfully challenging the brothers and sisters that want to lead us on the merit of their inclusive and democratic integrity; only based on the universally understood doctrines of democracy.
You cannot avoid the natural contact between leaders and societies similar to the fact that you cannot help sustaining the contact between yourself and your parents. Westerners have direct contact with their leaders because of democracy and we have indirect contact with the regime because of dictatorship. That is why we are here in the forum. You may not see this but we certainly have a solid unavoidable relationship with the regime except that it is indirect. Neither Afwerki nor can we avoid that inherent mutual contact beyond our control no matter how we may ignore it. We would not have been here without that common contact. Either way, a contact as such is mandatory and necessary that no human nature can avoid with one’s political environment.
You may leave ordinary people that you come across behind and move on in ordinary human life but you challenge those who stand in the way of your life to just leave you alone in that of the socio-political. This is the difference between ordinary human relationships (you and Kidane) and that of between leaders and societies (President Afwerki and you) whoever Kidane and/or you may be. My contact with the Eritrean potential leaders specially in the EDA as an individual from the Eritrean society is therefore an unavoidable happenstance that I am blessed or condemned to live with as a matter of destiny: So this applies to you!!
You cannot achieve your goal of democracy without using the right to investigate the non-mandated political parties that claim to take you there. This is not about the personalities of the leaders of the political parties or their beliefs but rather about where they are trying to lead us and on what socio-political grounds. They cannot lead us without our mandate and this privilege gives us the right to question their integrity in full. Any group with intention to lead the country therefore must be grilled to the limit for striving to decide the future of the society upon success.
Nothing can be more relevant to the Eritreans than the political parties that want to lead them; tell me if this is wrong. I believe focusing on the next leaders is equally important to focusing on the current regime because the next man will sit on the chair of the dictator that changed the Eritrean dream for the worse. It would then be none of my business discussing the future leaders of the country had they kept their mentality in privacy but trying to impose it in the society makes it our business because it affects us directly.
It is an inherent right of every Eritrean to challenge our potential leaders for losing this fundamental right because of the dictatorship is what got us in this situation. Once one decides to lead a society, the person has to accept any challenge from the people that one wants to lead, for the two abstractions are mutually inclusive! We should not recycle our situation anymore because we don’t have to if we understand this.
What is clear is that no democratic affiliated group would name the self ISLAMIC or CHRISTIANIC because this would isolate other Eritreans strictly applying to either the Moslems or the Christians only. Parties as such are exclusive but Democracy is all inclusive and I have no idea why they even talk about it standing in this segregationist position. Therefore, they must be challenged on the merit because challenging Mr. Afwerki’s system would not make sense otherwise. No one would be justified discussing Afwerki had he been an ordinary citizen but the fact that he is a leader changes the whole situation in terms of said contact. So works like in our natural contact with those that want to lead our society.
As it goes, the EDA with all the problems it created to the Eritrean people 15 years into its existence since 1999 continues in the same destructive path today with at least 11 political parties delicately bonded in the pool. I believe it is a lot weaker compared to the past when it comprised about 15 political groups; but not by coincidence; rather by political corruption, exclusionism, visionlessness and dictatorial tendencies.
Apparently, I discussed the Eritrean Islamic Congress-EIC, of Ibrahim Malik in my last article like I did about ten of them in the Alliance and I hereby feel timely discussing the Eritrean People’s Congress-EPC- of chairman Tahir Shengeb and chairman Saleh Mohamed’s Eritrean Islamic Party for Justice and Development-EIPJD- in this opportunity because of the mandatory contact between them and the people provoked by their tenacity to lead the Eritrean society.
I wish I could see the political programs of the parties in question but I did not luck out this time finding something worth reading in the Net. One of the hardest problems in doing this was the absence of detailed information about the parties monotonously claiming to bring democracy in Eritrea with biased and contradictory projections. One must then present analysis based on different information sources, patching them up to make sense out of in a single article. But I found something relevant that I feel may give us an idea as to what has been going on in the Eritrean diary of resistance.
A very reliable source of my information says that the two political parties in the EDA, EEPC and EIPJD were originally within The Eritrean Islamic Jihad Movement (EJIM) before splitting to form their own independent parties. This made it important for me to go back in time and see how they view the future Eritrean life based on the political philosophy of their parent organization, the EIJM. The reason is simple; there is no enough documentation about them available in the planet according to my researching capacity forcing me to analyze our situation only by associative derivative.
A story to this effect reads as follows: “The Eritrean Islamic Jihad Movement (EIJM) began activity in 1975 when a group of Islamist-minded guerillas split off from the Eritrean Liberation Front (ELF) that had been fighting since the beginning of the Eritrean independence movement. The EIJM was formally established in 1980. Since independence in 1993, the EIJM (and its factions) have been the principal Muslim opposition group in Eritrea, seeking the violent overthrow of the government led by President Isaias Afewerki. EIJM claims to only target the Eritrean government and to establish an Islamic caliphate in Eritrea [“A caliphate is the traditional Islamic form of government, presided over by a caliph, either appointed or elected, who is considered the political leader of all Muslims. It also incorporates a shura, a body similar to a parliament, that represents the will of the people and may elect and/or advise the caliph. Though originally, and ideally according to some, a caliphate — or the caliphate — is a unique entity that unites all Muslims under its rule, there have been concurrent and even competing ones at some points in history”]. The group is based in Sudan and is made up primarily of dissidents from the ELF, conservative Eritrean (and some other Muslims from Horn of Africa countries), and a Muslim youth network. The group is also known by a variety of other names—the Eritrean Islamic Reform Movement, the Abu Suhail organization, the Eritrean Islamic Salvation Movement, and the Eritrean Islamic Party for Justice and Development—but many of these appear to be break-away groups that operate with some degree of autonomy. “
Comment: Controversially, EJIM does not exist any longer with one of the multiple names it acquired in its life cycle except the Eritrean Islamic Party for Justice and Development. I am not sure if any one of said break-away groups existing today outside the EDA pool but none of the other names is currently within in so far as my understanding is concerned. It, nevertheless, strongly appears that the EJIM was in experimentation stage until 1980 with different names as such till it firmly established its position since 1980. Further, this organization was found to support the Shura justice system (justice by consultation rather than by the constitution) like the Eritrean Islamic Congress-EIC, of Ibrahim Malik.
“The EIJM was born out of a merger of two political Islamic groups: the National Islamic Front for the Liberation of Eritrea (Jabha Atahrir Al-Eritrea Al-Wataniya Al-Islamiya) and the Islamic Vanguard (AL-Ruward Al-Muslmin), which were formed in July 1982 (News Asmarino, 15 Mar. 2000).”
Comment: Please understand that I am learning about our history with you as much as I can but the two groups should have been formed at least 11 years before independence via referendum. Here, the inconsistency is the 2 years difference between the two information sources. May be we can assume that it was fully formed between 1980 and 1982.
“This is reflective of the climate for political and militant Islamic organizations in the Horn of Africa. Like other neighboring countries during the last three decades, Eritrea saw a number of Salafi organization rise to popularity, where before the mid-1950s the ideology had been largely alien to this region. In the 1980s, the Jabhat Tahrir al-Iritriyya al-Islamiyya al-Wataniyya (The National Eritrean Islamic Liberation Front), the Munzamat al-Ruwwad al-Muslimin al-Iritria(The Organization of Eritrean Pioneer Muslims), al-Intifada al-Islamiyya (Islamic Awakening) and others were founded, some in Sudan. By 1988, these organizations merged to form the EIJM. “
Comment: As you can see, different Islamic groups were formed at different stages and times in the eighties that merged to the EJIM in 1988. Yet, it appears that this organization still suffered from fragmentation within the few years after its birth in 1980 and until 1988. To this effect;
“This union of militant Islamists, however, continued to fragment. Within five years, a militant Salafi faction emerged under Shaykh Abu Suhail (also known as Muhammad Ahmad), who participated in the Afghan jihad against the Soviets. He is mentioned as the leader of the Eritrean Jihad movement in documents captured from al-Qaeda in Afghanistan. It is from this connection that some allege EIJM ties to al-Qa’ida; See “Harmony and Disharmony: Exploiting Al-Qa’ida’s Organizational Vulnerabilities”, Harmony AFGP-2002-801138. Its operations in Khartoum may also have put members in contact with al-Qa’ida, while it was also based in Sudan during the early- to mid-1990s. A more moderate faction calling for dialogue and reconciliation also emerged within the EIJM opposed to Abu Suhail. Currently led by Khalil Mohammed Amer, the EIJM today falls under the umbrella of opposition group known as the Eritrean National Alliance. “
Another source says that “In September 1998, [after] an opposition congress was held in Khartoum, Sudan”
Comment: It appears that the EIJM faced quite a few internal disturbances from 1988 to 1993. Some of our people were condemned to fight with al-Quida in Afghanistan at some points in the experience. It further appears that the moderate elements in this union grieved the al-Quida’s connection and broke up from the EIJM to join the EDA at the end of the day. My research does not answer the whereabouts of Brother Khalil Mohammed Amer who master minded the break up to join the EDA because he is not the proclaimed leader of any one of the groups in today’s EDA (hopefully I am ok here). But the information says that “the Eritrean opposition group Harakat al Jihad al Islami (Eritrean Islamic Jihad Movement-ERIJ) reportedly changed its name to Harakat al Khalas al Islami al Eritrea (Eritrean Islamic Salvation Movement)” under his leadership. I don’t think any organization with this name exists in the current EDA as will be apparent in the go.

With all this going on the objective of the EIJM was clear from the following teaching:

“The main EIJM body led by Khalil Muhammad Amer, as described by its deputy Abu al-Bara’ Hasan Salman in a 1998 interview with the now-defunct Islamist magazine al-Nida’, aims to carry out: “Armed struggle and training youth; da`wa [outreach] and education… we accompany the Qur’an and Sunnah and aim to fulfill as a group all the aims therein and to realize our position as servants of Allah, and to establish the Islamic State [sic].” He states, “[t]he Islamic Jihad Movement is striving against two groups, the Christian regime and the hypocrites. The movement also represents the only military option which had proved its fortitude in confronting the Christian regime in Eritrea.” Salman went on to say, regarding the “external front”, which is “very sensitive … from the aspect of our strategic security”, that they aim to “exchange our experience and expertise with other Muslim organizations which also work to challenge the various corrupt regimes in the region… Strive to generate the suitable opportunities to support our Jihad through Islamic means; and [m]ove around neighbouring countries and expose the corruption of the Eritrean regime and its danger over the entire region on the religious, security, and political fronts.” Clearly from this description, the group has aspirations for uniting with like-minded Islamist groups (the majority of them militant Salafi) and moving toward the establishment of an Islamic state. In this sense, there is a legitimate concern for cooperation with al-Qa’ida.”
Comment: It is a little complicated for me to patch up everything from the limited available information but the Eritrean People’s Congress-EPC- of chairman Tahir Shengeb and the Eritrean Islamic Party for Justice and Development-EIPJD- of chairman Saleh Mohamed, both in the EDA are said to have originated from the EIJM. They focus on fighting the Christian regime and the hypocrites; God knows who the hypocrites may be. The two groups are among the strongest and most decisive elements in today’s EDA. They are very strong in the Alliance that basically maneuver it with few other political parties within to be discussed apparently. The question is if we can assume the two active parties in the EDA having a similar political philosophy as the parent group EIJM which did not stop at Eritrean turf of the mission but rather expanded its focal point at regional level of the political infatuation?
I found the assumption as partially valid in my opinion. The first question to my mind was why a democracy oriented group would call oneself ISLAMIC unless it intends to religiously dictate a society? This thought is directed towards at least the Eritrean Islamic Party for Justice and Development-EIPJD- of Chairman Saleh Mohamed. My information states that EIPJD is an active member of the International Islamic Jihad Movement like the diehard Islamic groups in “Egypt and Turkey with Sharia hidden agenda that does not allow Christians to hold power”. I don’t have material proof for this although I would not be surprised if this was the case. But what kind of justice is this man going to bring in Eritrea openly declaring only for our Moslems excluding the rest of the society? What may the development be in this divisive and dictatorial objective? What will he do with the Christian Eritreans and how may his constitution guarantee the harmonic coexistence of the Eritrean people within themselves and with the regional neighbors? Is he going to rule all the Eritreans based on his Islamic projection irrespective of the society’s ethnic and religious differences? Will he enforce the Jihad on all of us or only on the Moslem portion of the society? How many constitutions will he apply in the Eritrean society if his objective is merely to change the situation of the Moslems? If not, how then will he run the Christians with a single Islamic constitution that justifies Shura Justice or the Sharia?
There are many unanswered questions revolving around this dominant group in the EDA. But would this attitude apply to the Eritrean People’s Congress-EPC- of chairman Tahir Shengeb whose party does not use the term ISLAMIC in its name though mothered by the EIJM as well?
Reality talks more than words, says my most dependable source of information. In fact the source says, that EPC as one of the most influential groups of the EDA enjoys a special privilege that no other member does. It is supposed to be the political branch of the party and a member of the EDA but it is said to also have a dependent military wing calledEritrean Islamic Reform Movement that functions independent of the EDA. It does not have the term ISLAMIC using its name in the EDA but inserts it in its independent military wing, the Eritrean Islamic Reform Movement that functions under its direct control. Therefore, this group must be one of the most Islamic groups that want to religiously dictate the Eritrean politics upon power grab similar to its sister group EIPJD.
In conclusion, Eritreans must stay informed about who may replace the dictator in future Eritrea and on what terms. Only focusing on the current regime will give a chance to the opposition groups that aim at dictating the society illegally and undemocratically, meaning that the fruit of the struggle will end up being the same dictatorship we experienced through the years with greater potential to further destroy the country beyond its current situation. As it stands, there is no doubt that the EDA is heavily manipulated by dominant forces as such with few former members leaving it behind and watching the Drama from distance. Chances are the EDA will suffer breakups by renegade members should it fail to repair its legacy in the coming congress supposed to be held in Addis soon. See you soon with the current situation of the EDA and the renegade parties that are challenging it from the periphery.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 8 votes)

EU ‘appalled’ by migrant dead off Italy

Cecilia

The European Union’s Home Affairs Commissioner Cecilia Malmström said she was “appalled” by reports that migrants had died trying to cross the Mediterranean to get to Italy as six more migrants died in a shipwreck on Sunday night.

“I am appalled by these new tragedies at sea and I express my condolences to the victims and their families,” she said in a statement on Sunday, adding that she would meet with Italian Interior Minister Angelino Alfano on Wednesday in Brussels to discuss the latest developments.

The Italian navy said on Monday that six bodies were recovered following a shipwreck off the Libyan coast on Sunday night, the third tragedy to hit immigrants attempting the perilous journey across the Mediterranean this weekend.

“Last night, north of the Libyan coast, with weather conditions deteriorating, a fishing boat carrying a large number of migrants capsized,” the navy said in a statement. Rescue workers managed to pull 364 migrants from the sea.

Earlier in the day, an Italian navy ship had approached a boat in difficulty and found 18 dead along with 73 survivors on board.

“I also thank the Italian authorities for the huge efforts put in place to assist and rescue thousands of migrants over the last days,” Mogherini said.

Italy’s navy, coast guard and merchant marine have rescued more than 3,500 people since Friday in the stretch of the Mediterranean between Sicily and the Libyan and Tunisian coasts.

Faced with the new crisis, Malmström again urged member states “to provide assistance to Mediterranean countries facing increased migratory and asylum pressure, in particular by resettling people from refugees’ camps outside the EU”.

Many of the migrants making the risky and often deadly journeys are refugees from Eritrea, Somalia and Syria, but there are also many arriving from across Asia and sub-Saharan Africa.

More than 100,000 migrants have landed in Italy so far this year, according to the UN refugee agency UNHCR — far higher than the previous record of some 60,000 who arrived in 2011 at the height of the turmoil triggered by the Arab Spring revolutions.

Figures released at the end of July showed some 93,000 migrants had been rescued since the start of 2014.

The European Commission has said the refusal of member states to respond more favourably to asylum requests was fuelling the crisis.

It has suggested member states agree on creating humanitarian visas or deal with the requests at consulates in refugee camps and at points along migrants’ journeys.

Source:The Local

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

ለበዋ ን’ደራኺ ለውጢን ምዕባለን መንእሰይ ወለዶ፡

john

ዮውሃንስ ጸጋይ – ሎንዶን – 25 August 2014

ናይ ሎሚ ሓጺር ጽሑፈይ፡ ነቲ ደራኺ ለውጢን ሞዕባለ ሓደ  ሃገርን ዝኾነ መንእሰይ ኤርትራዊ፡ ዝዓለመት ኢያ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለየ ውዳበታት ማሕበራት መናአሰይ ማለት፡- EYSNS, EYSC ዓርቢ ሓርነት,…ወዘተ ዝፍለጣ ማሕበራት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ ፖለቲካውያን ውድባት ኮይኖም ዝነጥፉ ዘሐብኑ መንእሰያት ኣለዉና። ይኹን’ምበር፡ እቲ ንፍትሒ ዝግበር ቃልሲ፡ ብዓወት ንክጎዓዝን ሸቶኡ ክቀላጠፍን፡ ንእሽቶ ለብዋይ ክልግስ ስለዝደለኹ ኢየ።

መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ፡ ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ  ዘመስከሮ መስተንክራዊ ተወፋይነትን ጅግንነትን፡ ንዓለምና ዘደነቐ ምንብሩ ታሪኽ ዝምስክሮ ሓቂ ኢዩ። አዚ ድማ ኽንሕበንን ክንኮርዕን ይግባእ። ብዘይ ጉለታት ኣብ ዓወት ዝበጽሕ ሰውራ ስለዘየለ፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰውራና ነይሩ ዝበሃል ድኻማት፡ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃልሲ ብዝጸፈፈ ንክንመርሖ መምሃሪ ጥራይ ኢዩ ክኾነና ዘለዎ። ተመኩሮን ታሪኽን ናይቶም ኩሎም ኣብቲ ናይ ትማሊ ታሪኽ ዝሰርሑ ኣያታትና፡ ብህይወት ከይሓለፉ ከለዉ ተቐቢልናን ሰኒቕናን ክንስንዶን ነቲ ቅያ ድማ ንቕድሚት ክንደፍኦን ይግባእ። “ኩሉ ናይ ትማሊ ኒየው በሎ!” ዝብል ኣበሃህላ ንታሪኽ ጅግንነት ኤርትራውያን ምህሳስ ጥራይ ኢዩ ክከውን’ሞ ንጠንቀቕ።

አርትራ፡ ካብዚ ዘላቶ መዋጥር ኣግላጊሉ ሓርነት ህዝባ ክውን ንምግባር ዓቢ እጃም ክገብር ትጽቢት ዝግበረሉ እምበኣር፡ ከምቲ ናይ ትማሊ መንሰይ ወለዶ፡ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ኢዩ።

ቃልሲ መንእሰይ ኤርትራ፡ ብዝሰለጠ ኣገባብ ዕላምኡ ክወቅዕ ዝኽእል፡ ነቲ ኣወንታዊ ታሪኻዊ ተመኩሮ ኣያታቱ ዓቲሩ፡ ንሓድሕዱ ብክፉት ሕልናን ሓንጎልን ኢሂን-ምሂን እናተባሃሃለን እናተደጋገፈን፡ ነቲ ተበጋጊሱ ዝጸንሐን ዘሎን ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦት ማሕበራዊያን ሓይልታትን፡ ብኣካል ተሳቲፉ እናኣሓየለንን መስመር ናይቲ ቃልሲ እናኣስተኻኸለን ምስዝምርሽ ኢዩ።

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንለውጢ፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት፡ ዋና ጉዳዩ ወይ ወሳኒ ፡ ባዕሉ እቲ ኤርትራዊ ድኣም’በር ዝኾነ ባዕዳዊ ኣካል ክኸውን ክፈቅድ ኣይባአን። እዚ ክበሃል ከሎ፡ ንዕላማ ቃልሲ ብዘይሃሲ ኣገባብ ካብ ፈተውቲ ደገፋት ምቕባል ወይ ምሕታት ኣየድልን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ህይወት ሓደ  ህዝቢ ክመጽእ ዝሕለን መሰረታዊ ለውጢ፡ ብብስለት ናይቲ ኣብ ውሽጢ’ቲ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ኢዩ ዝውሰን፡ ግዳማዊ ረቛሒ ወይ ደገፍ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት መቃላጠፊ ጥራይ ኢዩ ክኸውን ዝኸእል። እቲ ውሽጣዊ ኩነታትን ንቕሓትን ኤርትራዊ ክብ ንክብል አምበኣር፡ ኤርትራዊ መንእስይ ዓቢ ሓላፍነት ኣለዎ።

ስርዓት ህግደፍ፡ ካብታ መንእሰያትና ናብ ሳዋ ዝወረዱላ ደቒቕ ጀሚሩ፡ ንቕሓቶም  ክምጥምዝዛን በቲ ናቱ ስነሓሳብ ንምሕጻብን ኣሐይሉ ይሰርሕ ይርከብ። ኣብ ደገ ድማ። ብስም YPFDJ፡ ማለት መንእሰያት ህግደፍ፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም፡ ነቲ ስነሓሳብ ከስርጾ ኣበርቲዑ ይስርሕ። ናይቲ ብስርዓት ህግደፍ፡ ብፍላይ ናብ መንእሰያት ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳን ስነሓሳብን ንምርዳእ፡ ኣብዚ ጠውቑ፡- ቀዳማይ ክፋል፡  ካልኣይ ክፋል

አምበኣር፡ መንእሰይ ከም ንጡፍ ኣካል ሕብረተ-ሰብና ምዃኑ መጠን፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ይኹን ኣብ ወጻኢ ዘሎ፡ ናብ ሓደ ሓያል ጽላል ውድብ  ገጹ ክማዕብሎ፡ ንቕሓት መንእሰይን መላእ ሕብረተሰብን ክብ ከብልን ናብቲ ቅኑዕ ማእዝን ገጹ ክመርሖን ከምዝግባእ፡ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ከምዘለዎን እምበኣር፡ ሓደ ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ዘሎ እዋናዊ ተደላይነት (necessity) ኢዩ። ብግቡአ ዘይተወደበን ንጹር ራእይ ዘይወነነን ምንቅስቓስ ከድምዕ ኣይክእልን ኢዩ። እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ መንእሰይ ኤርትራዊ፡ ንፍትሒ ብሙሉአ ሓይሉ ክደፍኣሉ ኣለዎ። እቲ መሰረታዊ ፡ ንኤርትራን ህዝባን ተሓሪሙዎም ዘሎ መሰል፡ ብቅዋም ዝእዘዝን ዝምራሕን ህዝባዊን ዲሞክራስያውን መንግስቲ ክተኽሉ ዕድል ዘይምርካቦም ኢዩ። እዚ ርሱን እዋናዊ ኣርእስቲ’ዚ፡ እቲ ቀንዲን ንኹሉ ደላይ-ፍትሒ ዝሓቁፍን ዕማም ኢዩ። ኩሉ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ይኹን፡ ከምኡ’ውን ከም ደላይ-ፍትሒ ክቃለስ ተበጊሱ ዘሎ መንእሰይ ኣብዚ መትከል’ዚ ክጸንዕ ኣለዎ። ምኽያቱ፡ እዚ ንኩላትና ኤርትራውያን ዝጠምረና፡ ንድሌታትና ዘስምርን ርሱን ጠለብ ስለዝኾነ። ዝኾነ ጓል-መንገዲ ወይ ደቀቕቲ ፍልልያት መሰረታዊ ኣይኮነን፡ ከፈላልየና ድማ ኣይግባአን። ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ኣዚና ንቑሓት ክንከውን ኣሎና፡ ብዝተረፈ፡ መፍቶ ናይቲ መሰል ኤርትራዊ  ድሂኹ፡ ብራዕዲን ሽበራን ዝገዝኣና ዘሎ ናይ ውሑዳን ጉጅለ ህግደፍ ጥራይ ኢና ክንከውን። ነቲ ህግደፍን መጋበርያታቱን፡ ካብ ገንዘብ ሃገር ተተቒሙ  ልዑል ወጻኢ እናኣፍሰሰ፡ ብስም ፈስቲቫላትን ካልእ እከይ ተግባራትን ክዕወተሉ ዝሰርሓሉ ዘሎ ምብትትታን ደምበ-ደለቲ ፍትሒ፡ ከይተረደኣና ደገፍቲ ከይንኸውን ምጥንቃቕ ኣገዳሲ ኢዩ።

ኩሉ ዘይ መሰረታዊ ፍልልያት ናይ ዝተፈላለየ ውዳበታት ደለቲ ፍትሒ፡ ቅድሚቲ ቀዳማይ ጠለብ ህዝቢ ኤርትራ ክስራዕ የብሉን ጥራይ ዘይኮነ፡ ብሓባር ንምስራሕን ናብ ሓደ ውዳበ ንምምጻአን ዕንቅፋት ክፍጠር ክትፈቅድ ኣይግባእን። ብኣንጻሩ፡ ንኹሉ ኣብ ቃልሲ ክሳተፍ ዝደሊ ውድብ፡ ጉጅለ፡ ወይ’ውን ውልቀሰብ፡ ክትሓቁፍን ከተተባብዕን ይግባእ። ረብሓን ድሌትን ህዝቡ ብግቡእ ዝተገንዘብን ፡ ኣብ ሓደ ዝሰመረን ቅልጽም፡ ከቶ ዓጋቲ የብሉን።

መንእሰይ ደራኺ ለውጢን ምዕባለን ኢኻ’ሞ፡ ኣብ ኩሉ ህይወት ውዳበታት ደለይቲ ፍትሒ ብምስታፍ፡ ዳግማይ ቅያ ክትሰርሕ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ይጽብየካ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ኣብ ትሕቲ ሽቑረራ እትነብር ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን እቲ ደረ-ኣልቦ ሃገራዊ-ኣገልግሎትን እትርከብ ኤርትራዊ መንእሰይ!  ናይቶም ቅዋምን ፍትሒን ስለዝጠለቡ ጥራይ፡ ኣብ ጎዳጉዲ ዒራዒሮን ካልእ ማእለያ ዘይብሉ ስዉር ኣብያተ-ማእሰርቲ፡ ብዘይ ፍርዲ፡ ንመዋእል ተሓይሮም ዝርከቡ ኤርትራውያን፡ እናዘከርካ፡ ነቲ ዝተበገሱሉ ዕላማ ናብ ሸቶኡ ንምብጻሑ ሓላፍነት ኣሎካ። ተሰኪምካዮ ዘሎኻ ዕጥቂ፡ በጃ ህዝብኻ ስለዝኾነ ኣንጻር ህዝብኻ ኣይተቕንዓዮ። እቲ ጠላም ናይ ውሑዳን ጉጅለ ህግደፍ፡ ን’ሕድሪ ናይቶም ብኣእላፍ ብጅግንነት ዝወደቑ  ኣያታትካ፡ ኮሊፉ ሒዙዎ ኣሎ። ነቲ ኣብ ባይቶ ኤርትራ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም ኤርትራ፡ ረጊጹ፡ ንባይቶ ኤርትራ ድማ ኣፍሪሱ፡ ብዘይ ሕጊ ኣብ ስልጣን ተኾይጡ፡ ንህዝቢ ኤርትራን መንእሰያትናን ናብ ዓዘቕቲ ሸሚሙና፡ ኣደዳ ስደትን ክትጸውየሉ ዘስካሕክሕ መቕዘፍቲን ገይሩና ይርከብ ኣሎ። ካብዚ ስቅያት’ዚ ከተገላግሎ ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ደጋጊሙ ይጽውዓካ ኣሎ

ዮውሃንስ ጸጋይ

ሎንዶን

25 August 2014

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.6/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 8 votes)

Sudan tribune: Eritrean border guards shoot dead 10 civilians trying to flee

eritrea_asmara
By Tesfa-Alem Tekle
August 22, 2014 (SHIRE, ETHIOPIA) – Eritrean border guards have allegedly shot dead 10 Eritreans citizens as they attempted to cross in to Ethiopia, a recent escapee told Sudan Tribuneon Friday.
Samuel Gedion said he was among a group of 18 Eritreans who were trying to flee to Ethiopia two weeks ago.
“Ten of them were killed, while three of us made it to Ethiopia. I am not sure on the fate of the remaining five,” he said.
He said border guards had opened fired on the group without any prior warning.
One of those reportedly killed was a young woman who had recently finished 18 months of military service.
Eritrea has a long-standing shoot-to-kill policy against those who attempt to flee the repressive nation, dubbed the North Korea of Africa.
Eritrean opposition groups in Addis Ababa told Sudan Tribune that hundreds of young Eritreans have been killed by border guards in the past two years alone.
The regime in Asmara considers citizens who attempt to flee as traitors. Those who are caught are often subject to indefinite prison terms and serious human rights abuses.
Many others are also punished by death, particularly if they are believed to have links to exiled Eritrean opposition groups.
Many young people, however, are still prepared to take the risk, fleeing to neighbouring countries in protest against indefinite military service, serious human rights abuses and bad governance.
Last week, the A report released last week by the International Crisis Group (ICG) entitled Eritrea: Ending the Exodus? calls on the Eritrean government to implement the long-delayed 1997 constitution
The group underscored the need to address the country’s growing internal crisis which is behind the ongoing exodus, as well as calling for greater engagement with Eritrea – potentially ending a decade of isolation that has been both self-imposed and externally generated.
It urged the leadership in Eritrea to work towards gradual demobilisation of the military and undertake a restructure of the country’s economy in order to create wider job opportunities.
“The youth exodus from Eritrea is symptomatic of social malaise and growing disaffection with the Asmara regime,” said Cedric Barnes, the think tank’s director for the Horn of Africa.
“The state’s demand for the sacrifice of individual ambition to the greater good of the Eritrean nation – resigning oneself to, in effect, indefinite national service – causes more and more Eritreans to leave the country, even if that means risking their lives,” adds Barnes.
He called on Eritrea’s government to end the policy of indefinite national service and to work with international partners to build an economy that will create jobs for its citizens.
The secretive Red Sea nation currently has up to ten thousand political prisoners languishing in the country’s secret detention facilities, including in underground prisons and shipping containers.
(ST)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Boat Carrying Nearly 200 African Migrants To Europe Sinks Off Libyan Coast – Reuters

Boat_rescue

La Stampa Italian Newspaper says: “On board a barge 200 immigrants. Among the victims, all Somali and Eritrean, also a child”


TRIPOLI, Aug 23 (Reuters) – A wooden boat carrying up to 200 migrants has sunk just one kilometer (half a mile) off the Libyan coast, the coast guard said on Saturday, and most passengers were feared drowned.

The local coast guard said it had no boats of its own and had to commandeer fishing vessels in a rescue attempt after fishermen raised the alarm on Saturday morning.

Migrants have been streaming out of North Africa in rickety boats in rising numbers for years. Many head for Italy, and so far in 2014, the total number reaching Italian shores has passed 100,000, the Italian government said this week.

Libya is a major departure point for this journey, and human traffickers are exploiting the political chaos and lack of security that has blighted the country since Muammar Gaddafi was toppled in an uprising in 2011.

The small boat crammed with between 150-200 migrants sank late on Friday near Qarabouli, east of Tripoli, local coast guard official Mohammad Abdellatif told Reuters Television.

Local fishermen raised the alarm at dawn on Saturday morning and the coast guard managed to rescue 16 migrants who were still alive in the water, surrounded by bodies, Abdellatif said.

The boat had entirely disappeared when the coast guard arrived at the scene, around 1 km from the beach, he said.


STATE TURMOIL

The coast guard in Qarabouli has no equipment and so is forced to borrow fishing vessels and tug boats to carry out their rescue missions, he added.

All of those rescued were released as there was nowhere to detain them, Abdellatif said. He said he had informed the local hospital, the ministry of health and the criminal investigations department of the accident but that all three had refused to collect the bodies.

In recent weeks, Libya has seen the worst violence since the 2011 rebellion as rival factions battle each other for influence and control of the country’s wealth. Foreign embassies and agencies have evacuated their staff and the entire parliament has decamped to the country’s east.

State authority has crumbled and basic services are becoming increasingly more difficult to come by.

“The coast guard has no problem with searching for the missing illegal migrants, but the problem is who will receive them after finding them,” Libya’s navy spokesman Ayoub Qassem said,

“They have no locations to accept them and the immigration authorities are not helpful enough to receive them on time,” he said.

The Italian navy told Reuters they were not involved in the incident and had no further details.

Italy is carrying out the bulk of patrols in the Mediterranean Sea aimed at preventing major tragedies involving migrants. More than 70,000 people have been rescued through the “Mare Nostrum” (Our Sea) mission of patrols which Italy began last October. (Additional reporting by Isla Binnie in Rome; Writing by Ulf Laessing; Editing by Raissa Kasolowsky and Ralph Boulton)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.8/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

We Need to Re-tool Our Goal A Critic to the Post by Daniel G Michael

djibouti

We Need to Re-tool Our Goal

A Critic to the Post by Daniel G Michael

 

Dear Daniel,

Ever since I read your post on EYSC page, I have been vacillating whether a response to your post is appropriate or not.  This is because, on the one hand, I don’t want to betray my firm conviction that argument among Eritreans, small or big, is of no use; while the dictator is entrenched as ever.  On the other, I have run – perhaps you too – into unnecessary squabbles with fellow Eritreans for simply voicing my objections or raising my opinion.  Therefore, the fear of whether my critic insinuates your nerve kept me in check.  In the end though, I felt some of the points you raised, though arguably interesting points, are nonetheless, subject to further critic and interpretation.  My critic is therefore, solely on the points you raised and not the theme of the subject matter, and I hope you accept it in the spirit that it was presented; lest you consider it as an offense to your person.  I will try to be concise and to the point.

 

Daniel,

You chastised as ‘fallacy’ the, “…. Ethiopia’s interest can be intertwined with the interest of the Eritrean people.”  Though you seemed to negate this fact, you were short of denying our common interest, or simply obscuring your thoughts in other high sounding phrases, e.g. Weyane… 

But here is where the fallacy lies my friend: In the murky waters of Eritrean politics, in the hazy atmosphere of either-you-are-my-friend-or-you-are-my-enemy politics instituted by the dictator, it is almost inevitable for us to entrap ourselves in this absurd school of thought.  And here is where we Eritreans are completely detached from the realties of the world; where our understanding of geography and geopolitics is far and in between. 

 

Sir,

If all the countries in the world were separate individual Islands dotted planet Earth, then geopolitics would have little or no value in this world and perhaps wars would have been less likely to happen.  But this world was not meant to be like that.

It [the World] was meant to be: different ethnicities and nationalities were meant to live together, regions, – much less countries – were meant to be governed by geography and common interest and their ultimate make or break were to be determined by geopolitics and not by poor perceptions and unattainable sentiments.  What is going on in Ethiopia affects us through and through.  Ethiopia’s  infamy or prosperity have the cascading effect regionally and Eritrea especially.  Whether we liked it or not, we were destined to live together with our neighbors, the Ethiopians.  Who said Eritrea’s failure is of immense benefit to the Ethiopians, except for Higdef, off course?  Who can say with absolute certainty that Eritrea’s failure is Ethiopia’s salvation?  All the maneuverings that you hear these days from Ethiopia has a direct correlation with geopolitics.

 

Daniel,

You made an amusing reference that Ethiopia’s “..refusal to implement the border ruling and hand over territories legally rendered to belong to Eritrea” and their “…desire to see an Eritrea whose nationalism weakened beyond repair” aligned perfectly well with the dictators “tunnel vision – whose only goal is the preservation of his power.”  

Wow! I felt that I heard this from Higidef and quite frankly, we usually hear these phrases  uttered from none other than Higidef’s point man, Yemane (Monkey).  As such,  if you prefer to align yourself with these naked lies, then on this issue, I would safely assume that you are indeed a strange bedfellow with Higidef. 

 

On the border ruling, I am a bit dismayed that you are content with what the border commission shoved at your throat.  You accepted it, wholly, what some jurists and technocrats sitting in The Hague bestowed you, with absolutely no regard their ruling might have entailed for your people and for Eritrea. 

Back in 1995, the dictator plunged Eritrea into war with Yemen in what used to be Hanish Islands in the Red Sea, only Eritrea to lose these Islands – after we lost our best servicemen – to Yemen by the subsequent ruling.  Fast forward to 2002, poor Eritrea found itself in the same ugly scenario. 

Did you know that previously undisputed Eritrean territories were rendered Ethiopian by these Jurists – all foreigners, who hardly have a token of knowledge about our region? 

Have you ever had the chance to study the border ruling?  Did you know that the fertile Badme Plains, though Eritrean in sweat and blood, were nevertheless gone to Ethiopia – with the exception of the flashpoint town of Badme?  In a ruling reminiscent of a textbook case of injustice, Eritreans who bled for Eritrea found themselves to be Ethiopian by the border ruling.  These citizens had been crying to heavens for justice ever since.  Evidently, the very fabric of Eritrean society was dissected by this ruling;

Daniel, If what I said seemed a hallow concept to you, Please do this:

Just spread an old Eritrean map on a table; then transpose the latest map on top of it.  You will see what Eritrea lost in the last two decades under the Higidefits’ jungle rule and see if you felt some sympathy to your fellow Eritreans.  

 

Sir,

One of the most blatant lies ever told by Higidef and some opposition figures is the one you mentioned, ”…their (Weyane’s) desire to see an Eritrea whose nationalism weakened beyond repair.”  Such is the banal reaction of some Eritreans who have gone the extra mile in finding a scapegoat to their problems; and nothing delights the dictator more than when a rallying cry he needed coming out of the opposition figures.  If you can present a token of evidence, I want to ask you: what did the Weyane do to weaken Eritrean nationalism?  When do we Eritreans learn to confront our problems head on?  Putting our house in order seems an alien concept to you, which is why you suggested the Weyane’s ‘ desire to weaken Eritrean nationalism‘ aligns perfectly well with the dictator’s ‘tunnel vision – whose only goal is the preservation of his power ”  The dictator and his ever obedient dogs are the ones who weaken Eritrean nationalism my friend.  Look at the exodus of the youth.  The predicament Eritrea finds itself into has one and only one source: the dictator, whose ultimate goal is the annihilation of the Eritrean people and deliver an emptied Eritrea to his handlers.

 

Deniel,

One of the weakest links attributed to Eritreans is the inherent belief and willingness to submit to a person who has made a name for himself and to never strive to create that name for yourself; remember, enda Adhanom, enda Ahmed Naser etc…  Perhaps out of this faulty reasoning that you accused some in the opposition “…caused the mouths of those who seek a short cut to power to salivate,” when Ethiopia threatened to remove a “one man government in Eritrea.”  

First, how do you know their mouth to salivate?  Or are you assuming?  Well, that is why the great philosopher Francis Bacon left something for posterity to learn, “If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content with doubts he shall end in certainties. 

Second, by indicting the opposition ‘to salivate’ at the prospect of power in Eritrea, you glaringly indicated that you do not have a vision, you can not salivate at that prospect; therefore you can not be a leader.   There is nothing noble than eyeing the prospect – by force if necessary – of snatching power from the jaws of the Eritrean dictator and saving your people.  If you refer to history, that was what great men did. 

Despite your indictment however, the Eritrean people and the opposition will continue in their quest for power.  Have you heard the famous saying, “Indict a ham sandwich?”  Keep away from its literal meaning, because the phrase has other meaning.  It means a good prosecutor can persuade a grand jury to indict a ham sandwich.  It points out to the stupidity of some people in the jury pool to indict a sandwich.  If that was your intention, I tell you, you miserably failed; because our people need salvation at any cost and not acrimony. 

 

Daniel,

What we need at this moment in time is unity not division against our mortal enemy.  Neither do we need high sounding phrases like ‘masters of our own destiny.‘  If that were true, the dictator would have gone a long time ago; because the opposition is  dysfunctional as ever.  We do not need EYSC or EYSNS, but united front against Higidefites and their dogs.  Not withstanding the current infighting, the Libyans showed us what a united hand could achieve.  As such, Eritrea’s salvation will only come with the complete dismantlement of Higidef and not through dialogue.

 

Tesfamichael Kidane                      

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +10 (from 10 votes)

ስኒት: ማሕበር ኤርትራውያን ካናዳውያን ደቀንስትዮብወግዒ ምስ ህዝቢ ተፋልጣ።

Snit

ስኒት ማሕበር ኤርትራውያን ካናዳውያን ደቀንስትዮ ብ16ነሓሰ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ብወግዒ ምስ ህዝቢ ተፋልጣ። ኣብቲ ነታ ማሕበር ምስ ህዝቢ ናይ ምልላይ ስነስርዓት ካብ ሮቸስተር (ኒውዮርክ)፣ ዊኒፔግ፣ ኦታዋ፣ ኪችነርን ካልኦት ከተማታትን ንሰዓታት ተጓዒዞም ዝተረኽቡ ግዱሳት ዜጋታት ዝተሳተፉ ክኾኑ እንከለዉ፣ ጽሓፊት ናይታ ማሕበር ወ/ሮ ኣበባ ኣብርሃ መደረ ኣስሚዓ።

ኣቶ ገዛኢ ሓጎስ ነታ ኣብ ዊኒፔግ ዝመደበራ ጉጅለ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ካናዳውያን ወኪሉ፣ “ካብማሕበርስኒትእንታይንጽበ፣ኣሳልጦምእንቲክህልዎ ኣበየኖት ንጥፈታት ኣተኲራ እንተሰርሐት ይሓይሽ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ግዝያዊ ሓበሬታትን ኣድልዪ ሓሳባትን ኣቕሪቡ። ንሱ ንኣታዓራቒ ባህርያት ደቀንስትዮ ኣመልኪቱ፣ “ከምቲኣደታትኣስመራነተንኣርባዕተዝበኣሳዝነበራዓድታትዘተዓረቓስኒትድማንዓባይቶረንቶውድባትንማሕበራትንኣስሚራምስምሉእካናዳተስምርክትከውንብልቢይምነየላ” ኢሉ።

ኣብቲ መደብ ካብ ከተማ ኦታዋ ዝገሹ ሓርበኛ ተቓላሳይ ኣቦና መሓመድኑር ዲጎልን ካልኦት ግዱሳት ዜጋታትን ንሓድነት ዝምልከት ምኽርታት፣ ናይ ደገፍ መግለጺታትን ርእይቶታትን ኣስሚዖም። ብዘይካ’ዚ ንተራ ደቀንስትዮን ሓድነትን ዘንዘባርቑ ግጥምታትን ዋዛ ምስ ቁምነገርን ከምኡ’ውን ድምጻዊ ጂጂ ነቲ መደብ ኣማዕሪጎሞ ኣምስዮም።

ብሓፈሽኡ ኣብታ ምሸት ጎሊሑ ዝተራእየ ነገር እንተነይሩ ኤርትራውያን ንሓድነት ዘለዎም ክቱር ባህጊ፣ ኣብታ ማሕበር ዘለዎም ልዑል ትጽቢትን ሰናይ ትምኒትን ኢዩ።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)

ፈስቲቫል ዓዋሉ ፈሺሉ (1ይ ክፋል)

Bay_Area_demo2014

ፈስቲቫል ዓዋሉ ፈሺሉ (1ይ ክፋል)

ብወልደየሱስ ዓንደማርያም

ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ በይ-ኤርያ፡ ምስ ተቓወምቲ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ተደናገጽቱን ደገፍቱን፡ ፈስቲቫሉ ኣበይ ከምዝግበር ንኸይፍለጥ ተጸጊሙ፡ ኣተሓባብእን ጭርጭር ዓበደን ክጻወት እዩ ዝቐነየ። ኣብ  መጨረሽትኡ ዝቐነዮ ሕፍረት ከይኣኽሎ፡ ካብኡ ዝገደደ ኣብ ፍሽለትን ክስራንን  እዩ ደምዲሙ። ንዓና ንደለይቲ ፍትሒ ግና፡ ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ  በይ-ኤርያ ካብ ስሩ ተማሕዩ እዩ እንዳበልና እነቃልሖን እንጽሕፈሉን ዝነበርና፡ ደጊምና ሓቂ ምዃኑ ንምርግጋጽ ዓቢ ዕድል እዩ ፈጢሩልና። ሓቂ ድማ ኾይኑ። ክቡራት ኣንበብቲ፡ ቅድሚ ሕጂ ዘቕርቦ ጽሑፋት፡ ኣመና ናእዳ ኣይጠቅም ኣምብዛ ኩነኔ ኣውን ኣይዓብስን ኣብ ዝብል ኣምነት ዝረገጸ እዩ። እንተኾነ ግና ንሎሚ መዓልቲ፡ በዚ ትማሊ ቀዳም ኣብ በይ-ኤርያ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፍን፡ ካብ ምድላዉ ኣትሒዙ ክሳብ መውዳእትኡ ዝተገብረ ተቓዉሞን ስለዝተመሰጥኩን ዝተገረምኩን፡ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ደረት እምነተይ ጥሒሸ ንምንኣዱ ተበጊሰ ኣለኹ።

እቲ ዕላማ ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ እዩ ነይሩ?  ዕላምኡ ብሓፈሽኡ፡ ዘለዎ ተቓዉሞ ኣንጻር ግፍዒ ኢሳያስን ተኺልዎ ዘሎ ስርዓትን ኮይኑ፡ በዚ ስለማዊ ሰልፊ እዚ ኣብ ከባቢኡ ከዐዉቶም ዘለዎ ውሳኔታት ሒዙ እዩ ተበጊሱ። እዚ ፈስቲቫል እዚ ኣርማኡን መለለይኡን ሓሶትን ክሕደትን ጥልመትን ህዝቢ ስለዝኾነ፡ ኣብ በይ ኤርያ ዘሎ ህዝቢ ፎእ ኢልዎ ውራዩ በረውሮው ኢሉ ከምዝውዕል ምግባር። በይ-ኤርያ ኤርትራዊ ንዲሞክራስያው ለውጢ፡ ንህዝቢ ዘውጽኦ መጠንቀቕታ ኣብ ግብሪ ኽትርጎም። ሕቶ ስላማዊ ሰልፊ ብኣመሓደርቲ ከተማታትን ኢሚግረሽን ቤት-ጽሕፈትን ካልኦት ኣኽበርቲ ሕግን ክስማዕ። ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከባ ከተማታት ነዚ ውሳኔታት እዚ ተኸቲለን ኣብ ከከተምአን ንምንቅስቓስ ህ.ግ.ደፍ. ደው ከብልኦ። ኣብ በይ-ኤርያ እዚ ዝተጠቕሰ ውሳኔታት ተፈጺሙ፡ ዝተረፈ ኸኣ ቀጻልን ዕቱብን ምንቅስቓስ ክግበረሉ እቲ ደላይ ፍትሒ ቃል ኣትዩ ኣሎ።

እቲ ዝተረፈ እንታይ እዩ? ነዚ ሰላማዊ ስልፊ ዘዐወቶ፡ ንፈስቲቫል ህ.ግ.ደ.ፍ በረውሮው ክብል ዘውዓሎ፡ እቲ ብበይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝወጸ መጠንቀቕታ እዩ። እዚ መጠንቀቕታ እዚ ብግብሪ ንኽትርጎም፡ ክሳብ እዚ ስርዓት እዚ ዝወድቕ ከኣ ክቕጸል ከም ዝኾነ ዝዓጠቕሉ ምዑታት ደለይቲ ፍትሒ ኣለዉ። እዚ መጠንቀቕታ እዚ ቀጻልነት ሰለዘለዎ ከም ኣዋጅ ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ገይሮም ከራጉድዎን፡ ንዕኡ ዘተግብሩ ታስክ ፎርስ ክምስርቱን ኣብ ካልኦት ከተማታት ኣሜሪካን ካናዳን ጨንፈራት ክምስርቱ ከምዝኾኑን ይነግሩ። ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ናብቲ ፈስቲቫል ገጹ ተወስ ዝብል መንእሰይ ወይ ከኣ ዋርሳይ ኣይተራእየን። ኣብቲ ፈስቲቫል ዝወዓሉ ሓንቲ ዘይፈልጡ ኣብዚ ዓዲ ዝተወልዱ ቆልዑትን መንእሰያትን፡ ኣረገውቲ ኣንስትን ሰብኡትን፡ ከምኡ እውን ህ.ግ.ደ.ፍ ዝመረዘተን ባንዴራ ዝተኸድና ሰብ ቁኖን ወርቅን ጥራይ እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ፡ እቲ ብዝሒ ተቓወምቲ ምስ ናይ ተዳናገጽቲ ህ.ግ.ደ.ፍ. ክዳረግ ዝኸኣለ፡ ከምኡ እውን ንህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ክሳራን ሕፍረትን ዝሸመመ፡ እዚ መጠንቀቕታ እዚ እዩ።

ዘመን ተገምጢሉ፡ ህ.ግ.ደፍ. ሪዒዱ ካብ ካሜራ ተቓወምቲ ክሃድም ውዒሉ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ካብ ገዛእ ካመራኡ ክሕባእ ክብል፡ ካሜራ ኣብዚ ውሽጢ ፈስቲቫል ከይተልዕሉ ክብል እዩ ዝወዓለ። መጠንቀቕታ ደለይቲ ለውጢ ከም ዘንጊ ዝኣተዎ ጎዶ ንህቢ ኾይንዎ፡ ዕግርግርን ሸቖጥቆጥን ውራዩ ክሓብኦ እንተበለ ኣይኮነሉን። እዚ ፈስቲቫል እዚ መቐጸልታ ናይተን ሓሶት በየን ሓደርኪ እንዳበላ ወረ ሓሶት ክኣራርያ ዝውዕላ፡ ሓዳስ ኤርትራን ቲቪ ኤረን ከም ምዃኑ መን ይጠፍኦ። ኣብ ውሽጢ እትርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣይትደናገር። እዘን መንበድበድቲ ሓሶት እዚአን “ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና ምሳና ኣሎ። ፈስቲቫልና ብዓወት ተዛዚሙ።” እንዳበላ፡ ዘቕርባልካ ስእልታት ናይ እኒ እኒ ስእልታት ከም ምዃኑ ክነርግርካ እደሊ። ምእማኑ እንተኣሸገረካ፡ ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝቢ ልክዕ ከማኻ ምስ እዚ ስርዓት እዚ ሕቖን ከብድን ኮይኑ ከም ዘሎ ንምርግጋጽ፡ ደዊልካ እትረኽቦ ሓቅነት እዩ።

 

 

 

ካልእ ዝተረፈ ስራሕ በቲ ቦርድ ናይ በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ተገሊጹ። ንኣመሓደርቲ ከተማታት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ብቐጻልነት ከም ዝፈልጡ ምግባርን፡ ምንቅስቓስ ህ.ግ.ደ.ፍ. ደው ክብል ምሕባርን እዩ። ድሮ ኣብ ከተማ ርችመንድ እዚ ስራሕ እዚ ተዓዊቱ ኣሎ። ድሕሪ ሕጂ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብዚ ከተማ እዚ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ እውን ምስናይ ይቕሬታኡ፡ ደብዳቤ ንበይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ተጻሒፉ። ኣመሓዳሪ ከተማ ኦክላንድ እውን ድሕሪ ሕጂ ከም ዝተሓባብር ገሊጹ። እዚ ጉዳይ እዚ ክካታተሎ ከምዝኾነ ከኣ እቲ ቦርድ ገሊጹ።

እቲ ናእዳይ፡ ንንኡድ ዝንእድ እዩ። ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ክሳተፉ ኢሎም፡ ካብ ቀረባን ርሑቕን ከተማታት ኣሜሪካ ዝመጹ ዓቢ ናእዳ ኣሎኒ። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንኣስታት 12 ሰዓት ዝተኻየደ እዩ። እዞም ዕድመ ዝደፍኡ ነባራት ተቓወምቲ ንኽንድዚ ሰዓታት እዚ ዝኣክል ደኺምና ከይበሉ ምሳና እንዳተጓዕዙ ክጭርሑ ምውዓሎም ከመይ ዘየደንቖም። ብሓፈሽኡ ከኣ እቲ ጽንዓት ናይ ኣብኡ ዝወዓለ ደላይ ለውጥን ፍትሕን ዘገርም እዩ። ኣዳለውቲ እዚ ሰልፊ እዚ ንኽልተ ሰሙን ከየዕረፉ እንዳተኣከቡ ክዓጥቅሉ ቀንዮም እዮም። እዚ እኳ ህ.ግ.ደ.ፍ ሸቖጥቆጥ ዘይኣትዎ!! ካብ ዝፈርሖ ድማ ኣይወጽአን። ንበይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ለይቲ ምስ መዓልቲ ብምስራሕ ከም ሞቶር ኮይነን ዘንቀሳቕስኦ ምዑታት ደቂ-ኣንስትዮ ኣለውኦ። እዚ ኸኣ፡ እቲ ቃልስና ደቂ-ኣንስትዮ እንተድኣ ተሓዊሰንኦን፡ ብግብሪ እንተድኣ ተንቀሳቒሰናሉን፡ ክሳብ ክንደይ ንቕድሚት ክስጉም ከምዝኽእል ዘረጋገጸልና ተግባር እዩ። ምስቶም ሰሪሖም ዘይደኽሙ መንእሰያት ስራሕ ክቀባበላ ክትርእየን እንከሎኻ፡ ካብቲ ብዙሕ እቲ ውሑድን ዓይነታዉን ብልጫ ገይሩን ዝያዳ ኣድሚዑን ከምዝውል የረድእ። ነቲ ዝፈረየ ውጽኢትን ዝተሓፍሰ ዓወትን ምስ እትርእይ ኸኣ፡ ካብ ኣመና ዕግበት ዝተላዕለ፡ ንስኻትኩም ጸባ ስተዩ፡ ተዓዊትኩም ኣዐዊትኩምና፡ ንስኻትክን ከኣ ሽሕ ኩና ትብል።

ድሕሪ ብኣሰናን ካልኦት ወብሳይታትን፡ ብመዓልታዊ ደረጃ ህዝብና ዘሕልፎ ዘሎ ግፍዕን ዓመጽን ብተደጋጋሚ ምቕራብ፡ ድሕሪ እቲ “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ!!” ዝብል ጻውዒት ጀጋኑ ኣቡናት፡ እቲ ደላይ ለውጥን ፍትሕን ብዛዕባ ኩነታት ህዝብናን ሃገርና ዘይተረድኦ ወይ ዘይፈልጥ ዜጋ ኣሎ ዝብል እምነት የብሉን። ስለዚ ምስ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዝዳነገጹ ዘለዉ ዜጋታት፡ ብግዜያዊ በለጽ ዓይኖም  ዒሩ ብፍላጥ ዝገበርው ዘለዉ ኣጸያፊ ባህርያት ስለዝኾነ፡ እቲ ደላይ ለውጥን ፍትሕን ምስዞም ዜጋታት እዚኦም ኣብ ምቅብባጽ በጺሑ ኣሎ። ስለዝኾነ ኸኣ፡ እቲ ዝወጸ መጠንቀቕታ ኣስዒቡ። ስለዚ ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብዚ ፈስቲቫል ብኣሉታ ንምጽላው፡ ኣብቲ ህዝብና ዝነብርሉን ዝውዕለሉን ስፍራታት በቶም መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ናይ መጠንቀቕታ ወረቐት ዘይተዘርግሖ ቦታ ኣይነበርን ክብሃል ይከኣል። እዚ መጠንቀቕታ እዚ፡ ብመጒልሒ ድምጺ ከይተረፈ ኣብ ሳንፍራንሲኮ ተቓሊሑ። ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰይ በቲ መጠንቀቕታ ከም እተሰማምዐ ዘረጋግጽ ድማ ነዚ ፈስቲቫል እዚ ስለዘይተሓወሶ እዩ። እቲ ሕቶ ደለይቲ ፍትሒ ተመሊሹ። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ካብቶም ዝሓለፉ ዝፈልዮ ኣዎንታዊ መቐይሮ ብምርኣዩ ዓቢ ስጉምቲ እዩ።፡

ደላይ ለውጥን ፍትሕን ኣንጻር እዚ ፈስቲቫል እዚ ዓቲቡ ዝተቓለሰሉ ብቑዕ ምኽንያት ኣለዎ። ካብ ካብቲ ፈስቲቫል ዝእከብ ገንዘብ ጀሚሩ፡ ክሳብ ከሕልፎ ዝደሊ መልእኽትን ዝፈጥሮ ሃዋሁውን ዝጸልዎ ኣተሓሳስባን ዝምህዞ ተንኮላትን ኣትሒዙ፡ ማእለያ ዘይብሉ ነጥብታት ከስፍር ይኽእል እዩ።በዚ ምኽንያት እዚ፡ ነፍሲ ወከፍ ደላይ ለውጢ ብዛዕባ እዚ ስርዓት እዚ ዘቕርቦ ነጥብታት፡ ቆጺርካ ዘይውዳእ ይኸውን። እንተኾነ ግና ካብ ሓደ መሰረታዊ እምነት ዝነቐለ እዩ። ንሱ ድማ፡ ስርዓት ኢሳያስ ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ምዃኑ የስምር። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቓስ በዚ ስርዓት እዚ ዝግበር ኣንጻር ድሌትን ጥቕምን ህዝቢ ኤርትራ ከምዝኾነ ብምርግጋጽ ይቃለስ ኣሎ።

ዘረባ እንተበዝሐ ኣየድምዕ፡ ጽሑፍ እንተነውሐ ኣየቕንዕ እዩ እሞ፡ ከም ደላይ ለውጥን ፍትሕን ብዛዕባ እዚኣ ሓንቲ ነጥቢ ወስ ኣቢለ ክውድእ። እዚ ፈስቲቫል እዚ ዘሕለፎ ሓደገኛ መልእኽቲ ንመልከት። ነዚ መልእኽቲ እዚ ከሕልፍ ሰሚናር ኣዳልዩ እዩ ዝብሃል። ሓደ ካብቲ መዛረቢ ኣርእስቲ “እቶም ካልኦት ኤርትራውያን” ዝብል እዩ። እዚ ኣርእስቲ እዚ ትሕዝቶ እቲ መደረ ምፍላጥ ዘየድልዮ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዘለዎ ዝያዳ ንምብትታን ዝተኣልመ፡ ሰራም ኣርእስቲ ምዃኑ መግለጺ ዘድልዮ ኣይመስለንን። ንሕና ኤርትራውያን፡ ብዓሌት ብወገን ብሃይማኖት ተፈላሊና ንብል። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ኢሳያስ ወግሐ-ጸብሐ ነዚ ሕማማት እዚ እንዳደርበየልና እዩ ስልጣኑ ዘናውሕ ዘሎ ንብል።

እንተኾነ ግና እታ ኩዕሶ ወገንነት ትኹን ሃይማኖት ምስ ደርበየልና፡ ስለምንታይ ንሕና ካብኡ ተቐቢልና ንቕብቅባ ኣሎና? ክንምልሶ ዘሎና ሕቶ እዩ። ብወገንን ዓሌትን ሃይማኖትን ኣይተዃሰተርናን። እዚ ኣርእስቲ እዚ ከም ኣካታዒ ነገር ንጎድኒ ገዲፍና፡ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሰራም ኣርእስቲ፡ ዘኸተልዎ ሳዕቤናት ግና ንህዝቢ ኤርትራ ይበታትኖ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ፡ የጽንቶ ኣሎ።

ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኻየዱ ሰሚናራት፡ ተንኮላቶምን ትሕዝትኦምን እንተንግምግሞም፡ ብኢሳይስ ዝተኣታተወ ስውርን ሸለል ተባሂሉ ዘይሕለፍ ምብትታን ህዝብናን፡ ነቲ ብዓሌትን ወገንን ሃይማኖትን ተፈላሊና እንብሎ እንተ ዘይዛይድዎ ዝዳረጎ እዩ። ሳዕቤናቱ ኸ? ህዝቢ ዝብትንን ሃገር ፋሕ ዘብልን፡ ከም ሳዋ፡ ውግእ ባድመ፡ ማእሰርትን ስደትን ፈጢሩ። እዚ ርኢኻ ወገነንትን ሃይማኖትን እንታይ ገይሩና ዘብል እዩ። ብሓጺሩ ከም ወገንነት ዓሊትን እንብሎ፡ ርእሱ ዝኸኣለ ፖለቲካዊ ሽም ወይ ቅጽል ከነውጽኣሉ ዘሎና ይመስለኒ። ስለዚ ኣብዚ ፈስቲቫል በይ-ኤርያ ንኣንስትን ቆልዑትን ኣረገውትን ኣኪቡ ዝቐረበ፡ “እቶም ካልኦት ኤርትራውያን” ዝብል ኣርእስቲ፡ ወገናዊ ድዩ? ዓሌታዊ ድዩ? ኣውራጃዊ ድዩ? እንታይ ትብሎ? በታኒ ህዝቢ ዝኾነ፡ መሰረታዊ ትሕዝቶን መልእኽትን ናይቲ ፈስቲቫል እዩ ኢለ ክሓልፎ እደሊ። እዚ ፈስቲቫል እዚ ኣጀማምርኡን ምድላውን ውዕሎኡን መፈጸምትኡን ከኣ ነዚ መልእኽቲ እዚ ንኸገልግልን ንምርጓድን ዝተገብረ እዩ።

 

ወልደየሱስ ዓንደማርያም

በይ-ኤርያ ካሊፎርንያ

08. 18. 14

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.9/5 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 16 votes)

Motorway (M6) selfie 3 Eritrean girls detained in UK

Refugees_2

A girl aged 16 along with two other 25 years old women, all illegal immigrants from Eritrea were picked up on the M6 while taking selfies have been arrested & were transferred into the immigration custody, at the weekend. However, the 16 year old minor (girl) has been taken into the care of social services.
Officers from West Midlands police went to the scene (M6) after they received numerous calls, the 3 girls were on the carriageway, walking on active lanes up on the elevated section of one of the busiest motorways (Highways), while posing for snaps (taking photos).

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/three-women-arrested-after-posing-4055931

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

ኤርትራዊ ኣትሌት ንጉሰ ኣምለሶም ኣብ ናይ 10 ሽሕ ሜትሮ ቅድድም ኣፍሪቃ ወርቂ ማዳልያ ብምሽላም ታሪኽ ሰሪሑ።

Amlosom_Nguse

ኤርትራዊ ኣትሌት ንጉሰ ኣምለሶም፣ ትማሊ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10 ሽሕ ሜትሮ ናይ ሻምፕዮናት ቅድድም ኣፍሪቃ ወርቂ ማዳልያ ብምሽላም ታሪኽ ሰሪሑ።

ንጉሰ ንሞሮኮኣዊ ሻምፕዮን ምስጦፋ ኣልዓዚዝ፣ ንኬንያዊ ተሸላሚ ጁንየር ሻምፕዮንና ዓለም 2008 ከምኡ ‘ውን ተሸላሚ ብሩር ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ግላስጎ ዝተኻየድ ጸወታታት ሓባራዊ ሃብቲ (Commonwealth Games) ዝኾነ ጆስፋት ቢት ብምስዓር እዩ ቀዳማይ ወጺኡ።

ኣትሌት ንጉሰ ኣምለሶም ኣብታ ብናይ ማእከላይ ኮነ ነዊሕ ርሕቀት ቅድድም ብዓለም ደረጃ ዝበዝሑ ዕዉታት ዘለዉዋ ኣህጉር ንኤርትራ ቀዳመይቲ ወርቂ ኣፍሪቃ ከሸልማ ምብቅዑ ዓቢ ዓወት እዩ።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +18 (from 20 votes)

Marrakech 2014: Nguse Amlosom gives Eritrea first African gold

Neguse

 of Eritrea made history by winning his country’s medal at the African Senior Athletics Championships after taking the men’s 10,000m gold medal on the first day of competition in Marrakech, Morocco.

Amlosom, who finished eighth in the 25-lap event at the 2013 World Championships and 15th at the 2012 Olympics, won the race in 28:11.07 ahead of Moroccan champion Mustapha El Aziz (28:11.36) and 2008 world junior champion and Glasgow 2014 Commonwealth Games silver medallist from Kenya, Josphat Bett, who came third in 28:11.61.

However it was bad news for Uganda, as the favourite and 2014 Commonwealth Games champion, , did not start the race and reigning world junior champion Joshua Cheptegei did not finish.

Africa_Athlet

Source: athletics-africa.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Lorry found in Ilminster carrying ‘people from Eritrea and Kashmir’

Refugees

An investigation is under way after a lorry containing 15 people, including a 15-year-old boy, was discovered at a service station in Ilminster, near Taunton, police have said.

A man from Germany has been arrested on suspicion of facilitating the unlawful entry of people into the UK and officers from Avon and Somerset are working with immigration officials following the find off the A303 at Southfields Roundabout at about 1pm.

Police said they received several calls earlier in the afternoon regarding noises coming from the back of a lorry.

The group of men and women discovered on board are believed to be from Eritrea and Kashmir.

They were checked over by paramedics at the scene but officers said there are no on-going concerns over their health or wellbeing.

The lorry, which had originated in mainland Europe, has been seized by police as part of their investigation.

The news comes on the same day that Police in Northern Ireland arrested a man in connection with the death of an immigrant found along with 34 survivors in a container at Tilbury Docks.

Meet Singh Kapoor, 40, from Afghanistan, was found dead inside the container in Essex on Saturday morning.

Refugees_2

The 34-year-old man, from Limavady, was arrested just after midday at Banbridge on the A1, Essex Police said. He is being questioned on suspicion of manslaughter and facilitating illegal entry into the UK.

The discovery at Tilbury Docks launched an international investigation. The group of Afghani Sikhs , including 13 children, were found after they were heard “banging and screaming” from within the container.

The survivors, who were treated for severe dehydration and hypothermia, are now in the care of the Home Office after being interviewed by police and are in the process of applying for asylum in the UK.

Source: The Independent

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)