ቅዳሕ ደብዳበ ጉዳይ ዑቕባ ደራፋይ ካሕሳይ በርሀ፡ ብ ኤርትራዊ ማእከል ምርምርን ስነዳን ናብ ‘ሆም ኦፊስ’ ዓዲ እንግሊዝ ዝተላእከ – (ትግርኛ & English)

festivalኣቶ ካሕሳይ በርሀ ድሕሪ’ቲ ዝተዋህቦ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ስደተኛ መንበሪ ወረቐት ምሓዙ ነቲ ስርዓት ኣስመራ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ ብሕታዊ መሰለይ ብምግሃስ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ኤርትራ ከንብረኒ ስለ ዘይከኣለ ኢሉ ንዘቕረቦ ናይ ማሓላ ቓል ብምኽሓድ ምስ ስርዓት ኣስመራ ብምትሕብባር

Amsterdam

Date: 13-09-2010

Our. Office Reference: 347/KB/24SSF/127

Home Office Reference: Mr. Kahsay Beerhe

 

To:- Home Office deportation Court case.

2 Marsham Street

London SW 1 P 4 DF

Subject:- Case of Mr. kahsay Berhe

ብመሰረት ሕጋዊት ጠበቓ ኣቶ ካሕሳይ በርሀን +1  ብመንገዲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት Home Office Case of Mr. Kahsay Berhe ዝተላእከልና ናይ ምርግጋጽን ንጹር ሓበሬታ ናይ ምቕራብን ጠለብ መሰረት ኤርትራዊ ማእከል ምርምርን ስነዳን ብዕለት 19 November 2007, Our Reference N: 347/KB/24SSF/127 ንዝሃብናዮም ንጹር ሓቅታት መሰረት ብምግባር ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ስደተኛ መንበሪ ወረቐት ተዋሂብዎ ይነብር ከም ዘሎ ዝተፈልጠ ሓቂ ኢዩ፣

ይኹን ድኣ ‘ምበር ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ድሕሪ’ቲ ዝተዋህቦ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ስደተኛ መንበሪ ወረቐት ምሓዙ ነቲ ስርዓት ኣስመራ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ ብሕታዊ መሰለይ ብምግሃስ ነጻ ሓሳባተይ ብድምጸይ ከየቕርብ ብምኽልካል መባእታዊ ብሕታዊ መሰለይ ብምግሃስ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ኤርትራ ከንብረኒ ስለ ዘይከኣለ ኢሉ ንዘቕረቦ ናይ ማሓላ ቓል ብምኽሓድ ምስ ስርዓት ኣስመራ ብምትሕብባር ንዓንቀጽ F1. b ዘሎ ሕጋውነት ብምጥሓስ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ዝወደቦም ናይ ፖለቲካ ፌስቲቫላትን ናይ እትዋት ገንዘብ መደባትን ኣንጻር ሰላምን ምርግጋእን ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፍታትን ብምስታፉ ጉዳዩ ዳግማይ ተራእዩ ወረቐቱ ክስሓብ ከም ዘለዎ ምስ ናይ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ዝጠሓሶም ናይ ስደተኛ ሕጋዊ ግዴታታት ነቕርብ፣ ኩሎም ሰነዳት ከኣ ብጥብቆ ተኣሳሲሮም ቀሪቦም ኣለው፣

  1. ብስርዓት ኣስመራ ኣብ ዝተወደበ ጀነቭ ሰላማዊ ሰልፊ
  2. ብስርዓት ኣስመራ ዝተወደበ ናይ UK ፌስቲቫል
  3. ብስርዓት ኣስመራ ዝተወድበ ናይ ሽወደን ፌስቲቫል
  4. ንዕለት 01-10-2010 ተዳልዩ ኣብ ዘሎ ብስርዓት ኣስመራ ዝተዳለወ ፌስቲቫል ነዘርላንድ ከተማ ሮተርዳም

ኤርትራዊ ማእከል ምርምርን ስነዳን

 

ቅዳሕ

–          ንሕጊ ክፍሊ ኤርትራዊ ማእከል ምርምርን ስነዳን

–          ንሕጋዊት ጠበቓ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ

 

 

Adders:- Stortemelk 117, 2401 BW, Alphen a/d Rijn, Tel:- 31+645287930, E-mail:- eritreanrdc@gmail.com

Amsterdam

Our Office Ref: 347/KB/24SSF/127

Home Office Ref: Mr. Kahsay Berhe

Date: 13/09/2010

 

 

To:- Home Office Deportation Court Case

2 Marsham Street

London SW1 P 4DF

 

 

Subject: Case of Mr. Kahsay Berhe

 

Based on the request received from Mr Kahsay Berhe +1=2 legal representative on the Home Office case of Mr Kahsay Berhe; Ref:  our organisation was asked to provide a witness statement verifying his asylum case. Our organisation Eritrea Research And  Documentation  Centre of the date on 19th Nov 2007 ref: 347/KB/24SSF/127 fully co operated and provided clear facts in supporting his asylum application. It has to be noted that following the support provided from our organisation Mr Kahsay Berhe is now living in the UK granted full refugee status.

 

However, after receiving his refugee status documents Mr Kahsay Berhe started to work hand in hand with the regime that made him flee his country. According to Mr Berhe’s own admission the Asmara regime has denied and violated his basic human rights and prevented him express his views and opinion freely as a vocal artist. He also continues to say that life in Eritrea was unbearable to that effect was forced to leave in order to freely exercise his basic human right.

 

Kahsay Berhe by violating Article F1./b Is now actively participating in the regime’s political festivals and anti peace campaign demonstrations i.e. he is taking part in raising funds to the regime that is oppressing the people of Eritrea.

 

Therefore following his deceptive activities we ask for Mr Kahsay Berhe’s case to be reviewed and his asylum status to be revoked, which he dishonestly obtained. We have included all documentary evidences of the articles that Mr Kahsay has violated. According to our organisation he has mislead us into believing he has genuine fear of persecution and for that reason we gave him our unreserved support and attention, which we unfortunately now regret.

 

The Evidences

 

  1. Demonstration organised by PFDJ in Geneva, 22nd Feb, 2010
  2. PFDJ  festival, UK, 2010
  3. PFDJ festival Sweden, 2010
  4. PFDJ festival, Netherlands Rotterdam due on 01-10-2010

 

 

Yours Sincerely

 

Eritrea Research and Documentation Centre

 

CC:

  • To Legal Office of Eritrea Research and Documentation Centre
  • Legal representative of Mr Kahsay Berhe

 

Adders:- Stortemelk 117, 2401 BW, Alphen a/d Rijn, Tel:- 31+645287930, E-mail:- eritreanrdc@gmail.com

 

 


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *