ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ በይ- ኤርያ፡ ዕማማት ሃገራዊ ባይቶ ንምትግባር፡ ምስቲ ደላይ ለውጢ ዝኾነ ህዝብና ክንዝቲ፡ ንዕለት 10 መጋቢት 2012 መዲብና ኣሎና።ኹሉ ብህዝቡን ብሃገሩን ዝግደስ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ንውድቀት ህ.ግ.ደ.ፍ ንምቅልጣፍ፡ ንመደባት ሃገራዊ ጉባኤ ከም ቀዳማይ ዕላማኡ ሰሪዑ፡ ንኽነጥፍን ብዘለዎ ዓቕሚ ከበርክትን፡ ኣብዚ ኣኼባ

READ MORE

Ykuno Bahta, March 05, 20128 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ ኻብ 1910 ጀሚሩ ኻሳብ ሕጂ ማለት 2012 ንመበል 102 ዓመታት ይበዓል ኣሎ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂኣንስትዮ ንክብርታትን፡ መሰልን፡ ፍትሕን፡ ጸቕጥን ደቂንስትዮ ንምሕላው ተመስሪቱ።ኣብ መልእ ዓለም እካ እንተዘይበልና ደቂኣንስትዮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት መሰለንን ኽብረንን ረኪበን እየን። ብፍላይ

READ MORE

ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ንዲሞክራሲን ለውጥን  ሓጺር መግልጺ ዳግማይ ኣደቡሓ፡ኣቐዲመ ነቲ ዝተገብረና ክብርን ልግስን፡ ብህዝቢን ብመንግስትን ኢትዮጵያ ከመስግን ይፈቱ፡ ዝተገብረ ኣገባብ ጭዉነትን፡ ስነ ስርዓትን፡ ምቕሉልነትን፡ ትሕትናን፡ ፍቅርን፡ ፍሽኽታን፡ ንኸተመስገን ቃላታት ዘይርከቦ ሕውነት ዝመልኦ ብምንባሩን መሰታ ዘይብሉ ከበሬታ ንኣንበብቲ ክገልጽ ይፈቱ፡ ናይ ሕዝቢ ሃዋሳ ጉባኤ ተፈጺሙ

READ MORE

ብገዛኢ ኪዳነስምዕዎ እዚ ድምጺ ስምዕዎ’ዚ ኣውያትኣብ እንዳዓለቦና ኣሎ መሪር ብኽያት፡ወያ ኣደይ ሓዚና ንዓይ ዝወለደትኣነ ፍረ ማህጸና ሰፊረ ኣብ ስደት። ወደይ ጓለይ ኪትብል ዘይሙሱል መሲላመልክዕ ጥራሕ ኮይኑ ስልማት ማሕዘላ፡ከም ዘይወለደት በይና ተኾርምያሰላም ስኢናታ እታ ትምነያ። መርዓ ውላዳ ክትርኢ ዝነበራ ሃረርታትምኒት ጥራሕ ኮይኑ ገዛ ሓርቢታታ፡ጓለይ ወደይ ክትብል ናፍቖት ቀለባብሚሒር

READ MORE

ባይቶ  ሰሚዔ ብድሙቕ  ኣጣቒዔሓቂ  መሲኦሉኒ  ተሓቢነ  ኮሪዔጎየሉ ደኺመሉ ዘብዘብ ኢለ  ለፊዔኮሚሽን  ዋኒኑ  ምስ  ኣብቅዔብስራሕ ብሞያ ንኪዳን ምስ ኣቃልዔኩሉ  መሰሎ  ሽግርና  ዘብቅዔጸባ  ሰትዩ  ኔሩ ደም ዝነብዔ ።ደግሲ መጺኡ ሕጂ አለኹ ኢሉ ኪዳንበዝን ባይቶ በትን ኣንቆራ  ዝርጋንንተኣከብ  ሓደ ንኹን ንዝበለ ምዉጋንደቂ ሰብዓ ሕደጉ ይሕሸኩም ቁርባንንስኹም ከፊኤኩማ  ሃገር

READ MORE

ኣብ እስራኤል ቴልኣቪቭ ዝነበረት እንዳ መድሃነኣለም ቤተክርስትያን ብፖሊስ እስራኤል ብምዕጻዋ ትማሊ ሰንበት 4 መጋቢት ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ክትህብ ከምዘይከኣለት ምንጭታት ካብቲ ቦታ ሓቢሮም።እታ ብቐጥታዊ ምትእትታው ስርዓት ህግደፍ ካብ ኣስመራ እትመሓደር ዝነበረት ቤተክርስትያን፡ ምንጪ ኣታዊ ገንዘብ ስርዓት ህግደፍ ጥራይ ዘይኮነ፡ እንተላይ ምንጪ ግርጭት ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን

READ MORE

ቀብሪ ሓደ ሰብኣይ ወይስ መሰል 4 ምልዮን ህዝቢ? ኣብ ዓለም ዘለው ዲክታተራት ሓደ ንኹሎም ዝገዝኦም ባህርይ ኣሎ። ንሱ ድማ መሰል ህዝቢ ኣየኽቡሩን፡ መሰል ውልቀሰባት ኣየግድሶምን፡ ልዕላውነት ሃገርውን ኣይንታዮምን። እታ ቀንዲ እተገድሶም ስልጣኖም ኢያ። ብስልጣኖም ዝመጾም ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዱ ድልዋት ኢዮም። ኢሳያስ ብፍላይ ሕልፍ ዝበለ ጨካን ኢዩ።ናይዝጊ

READ MORE

ካብ ጉሁይ ኣባል ማሕበረኮም- መ. ተስፋጽዮን              ብዛዕባ ንምንታይ ማሕበረኮማት የድልያና ንዝብል ዳርጋ ኩላትና ብሳላ ሕሱም ተምክሮታት ስደትና ኣዕሪና ዝተገንዘብናዮ ይመስለኒ። ቀደም’ሲ ንደቅና ቃንቃኦምን ባህሎምን ብዓቢኡ ድማ ኤርትራዊ መንነቶም ከነውርሶም ዝብል ኣተሓሳስባ ጥራሕ ከም ቀንዲ ምኽንያት ኣድላይነት ምትእኽኻብና ገይርና ክንወስዶ ድጸናሕና ይምስልኒ። እዚ ድማ ካብቲ ካብ

READ MORE

ውምቀምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ሎሚ 4 መጋቢት ንደገፍቱ ዓዲሙ፡ ብመሪሕነት ኣብ ጀነቫ ዝመደበሩ ወካሊኡ ሽለሺ እድሪስ፡ ኣብ ዋና ከተማ ስዊዘርላንድ፡ በርን፡ ከካይዶ መዲቡዎ ዝነበረ ኣኼባ፡ ብመኸተ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ከይተጀመረ ፈሺሉ ከምዝተረፈ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ነቲ እኼባ ንምቅዋም ካብ ትሽዓተ ካንቶናታት ስዊዘርላንድ

READ MORE

ብ.ኣበባ ኣብርሃ፡ ቶሮንቶ ካናዳ 04/03/2012 እዞም ዓድና ዘይብሎም ሓቦኣብ ደጊኡዶ ይትረፍ ወዲሓወቦ፧ዞም ዓድና እዞም ዓያሹኣይመለሱ ዲዮም ዝብሉ ነቶም ዝገሹ፧ዞም ዓድና እንታዩ ጎዶም፧ንቡር ቀብሪ ዝኸልኡ ንወዲ ዓዶም፡እዞም ዓድና ክብሎም ወይሌኹም!ሎሚ ንኻልእ ኣሎ፣ ጽባሕ ንዓኹም፡ኣብምንቲምንታይ እዚ ኩሉ ኣብያ፧ተረኛኮ ኣይትብልን ኳሕኪሓ ኣትያየእጋሩ ዝብኢ እንዳበልዖ፡ ዝበለ ድሓንጽባሕ ድማ ኣካሉ ኩላ

READ MORE

ተኽለዝጊ ሓጎሰ (በርሜንግሃም)አብ ዓለም መሰል ደቂ አንስትዮ ከይተኸበረ ንብዙሕ ዘመናት ደቂ አንስትዮ ማዕርነተን ከየተረጋገጽ አብ ትሕቲ ጽላል ደቂ ተብዓትዮ ጥራሕ ክነብራ ክምዝኽእላ ተጊሩ ክርኣይ ጸኒሑ። ደቂ አንስትዮ አብ ከቢድ ዕዮ ገዛን ምውላድን ምእላይ ስድራ ከምኡ ድማ አዝዩ አህላኺ ብዙኸነ ስርሓት እናተጸምዳ ማዕርነተን አብ ፖለቲካውን ባህላውን

READ MORE

ሬሳ ናይዝጊ ክፍሉ ኤርትራ ከይዱ ከይቕበር ተኸልኪሉ ዝብል ወረ እንሆ ወርሑ ሒዙ። ካብ ሕድሪ ስውኣት ዝጠለመ ከሓዲ ሰናይ ምጽባይ ካብ ዝቐብጽ ዛጊት ልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት’ካ ኣቑጺረ እንተኾንኩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሱር ተግባር ዋላ ካብቲ ብቱኽ ተባሂሉ ዝፍንፈን ስሑው’ውን ኣይተጸበኹን።እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ሓለፍትስ ኣብ ከባቢ’ቲ

READ MORE

ጅግና ኔርካ ተቓላሳይተባዕ ኔርካ ተኳሳይኣብ ዓውዲ ኲናት ቀላሳይዘይተዋላዋላይ ንቕድሚት መራሻይኣብ ባሕሪ ኤርትራ ሓምባሳይንህይወትካ ዘይትንሕፍ ክሓልፍ በሃላይኣብ ክንዲ ብጻዩ ዝውፈ ዘላላይ     ታሪኽካ ተለዊጡኒ እንታይ’ዩ ወሪዱካ ሎሚ               ኩነታትካ ገሪሙኒ ጋህዲ ዲዩ ሕልሚ                 ርእስኻ ኣድኒንካ ፈዚዝካ ብጣዕሚ            መዐንዘዚ ዲዩ ተገይሩልካ ወይስ ዘልሚ  ተዳሂልካ ዲኻ ወይስ ሞይትካ ውሒጡካ ሰልሚ       ደምበርበር እምበር ኢልካ ከም በዓል ጋህሚሎሚ

READ MORE

 ተስፋማርያም ወልደጊዮርጊስ03/03/ 2012 Norwayእዞም መንሽሮ ሃገር መንሽሮ ህዝቦምብጡሙዩ ዝምሕሉ ዝጸገበ ኣምሲሎምዓዲ ንክመላለሱ ህግደፍ ከይኽልክሎምዘየለ ዘውርዩ ድኹማት ሸየጥቲ ሕልናኦምብህግደፍ ሪዒዶም ንህዝቦም ዝኸሓዱብደገን ብውሽጥን ንዑቓት ዝተዋረዱተቕትሉናለኹም እናተባህሉ ዘይፈግዱፍንፉናት ብህዝቦም ኣብ ዝኸዱ ተኸዱእምነቶም ዘርሓቑ ፈራሓት መንደላሓቕቲንጥቕሞም ዝሓልሙ ብመዓቲ ብለይቲቆራዲድ ስሚ ሃገር መርዛማት ዓዘቕቲጥዑያት ዝመስሉ ናይ ጸልማት ሰለይቲህግደፍ ዘዋፈሮም

READ MORE

ኤርትራዊት ኣደባዓለልቲ ድርብ ጊደ፡ትዋጋእ ከምሰራዊት፡ትወልድ ትዝምድ ከም’ደ። ናይ ገዛኣ ዘዉዲ፡ናይ ሃገራ ዕርዲ፡ናይ ሞራል ማኣዲ። ኤርትራዊት ምጭዉቲ ምልክዕቲ፡ወዘሪት ኣፍሪቃ ዓይኒ ከዋኽብቲ፡ሰፊሕ ልቦንኣ ተማኽር ተዛቲ። ጅግና ሓፍተይ ኤርትራዊት፡ብረታ ተሓንጊጣ ኣብ በረኻ ዝሐደረት፡ሞራል ተጋዳላይ ዝደረበት ዝደርዔት። ቁልቁለት ወሪዳ ንዓቐብ ትደግም፡ኒሕ ዝቕናታ ዘይትደክም፡ናብ መስዋእቲ ትጎዪ ትቕድም። ናብ ታንክታት ዝደየበት ነብሪ፡ግንባር ጊንዳዕ ዉዒላቶ ወፍሪ፡ጎልጎል ኣምሁር

READ MORE

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኵነታት ንስርዓት ህግደፍ ኣዝዩ ዘሰክፍን ዘፍርሕን  እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ስለዝኾነ፡ ህግደፍ ብዝከኣሎ ክቈጻጸሮ ይፍትን ኣሎ። ነቲ ጕዳያት በብሓደ ንርኣዮ።-      ኣብ ሰራዊት ዘሎ ሓይሊ ሰብ ብብሄረ ትግረ ጥራይ ስለ ዝተዓብለለ፡ መራሕቲ ሰራዊት ከምቲ ልሙድ ብትግርኛ ኣኼባ ክመርሑ ስለ ዘይከኣሉ ኣኼባታት ብትግረ ክካየድ ኣለዎ

READ MORE

ረሳዕቲ እንዲና ናጽነት ጥራይ-------- እሞ ትምጻእረፈረንዱም--------------እሞ ይወዳእ ቅዋም -----------እሞ ይጽደቕ ሽዑ ጉሒላ ------ኽጭፍለቕክብሃል ድሕሪ ምጽናሕኣሳቢብካ ኩናት ምስ ጎረበትካ ምኽፋት ልብኻ ብኽፋእ መሊእካ ምሽፋት፡፡ሕጂ ድማ ሓዲሽ ጭርሖኩናት እሞ ደው ይበል ዓቃቤ ሰላም እሞ ይእተው ዶብናሞ ይተሓንጸጽ ብድሕሪኡኸ ዓለም ዘርያትና ወያኔ መኻልፍ ጌሮምልና ኣሜሪካ ተጻቢኣትና ሕብረት ኤውሮጳ ስቕ-ኢሎም ርእዮምና ሕብረት ኣፍሪቃ መአከቢ ዘይጠቕሙ ኮይኑና እምበር ንሕናስ---- ጽዒርና--ለፊዕና ብምግቢ ነብስና ክኢልና ጥሜት የልቦን

READ MORE

ተበግሶ ማሕበር ደቂ- ኣንስትዮ  ኤርትራ ኣብ ጀርመን e.V Initiative Eritreischer Frauenverein in Deutschland e.V 8 መጋቢት ዓለም-ለኸ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ን10.03.2012 ፍራንክፎርት ጀርመን 8 መጋቢት ኣህጉራዊት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ፣ ኣካል ናይቲ ንሰብኣዊ ክብርን ፍትሓዊ ስርዓት ንምትካልን ኣብ  መላእ ሕብረተ ሰብ ዓለም ዝተኻየደን ዝካየድ  ዘሎን  ቃልስታት  ኢዩ ።  8 መጋቢት

READ MORE

ወየ ወየ ብስማይ ይምሓርካ ወይ ናይዝጊ ክፍሉወየ ወየ ብስማይ ይምሓርካ ወየ ናይዝጊ ክፍሉወዮ ዶ ክብለልካ ወዮ ናይዝጊ ክፍሉከምዚ ናትካ ክንደይ ዘይበደሉናባኻ መጺኡ ተጠቕሊሉሓመድ ዓዲ ሲኢንካ ብቐሊሉሽማግለ የለን ዓገብ ዝብሉብሓደ ሰብ ኩሎም ክታለሉገበል ከይውሕጦም ዝተዳህሉ።ወየ ወየ ወየ ሓደ ነገር ክሓትት ናይ ግዲእንታይ ወሪዱኩም ምስዚ ወዲኢድን ጓንትን

READ MORE

ኣብ ዝሓለፈ 11 ለካታቲ 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ ማንቸስተርን ከባቢኣን ዝርከቡ ግዱሳት ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን መንእሰያት፡ “ስቕታ ማንቸስተር ይሰበር” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዕዉት ኣኼባ ከምዘሰላሰሉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ።መብዛሕትኦም እቶም በቲ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምኽነ ገደብ ዘይብሉ ባርነት ዘስካሕክሑ መንእሰያት፡ ኤርትራ ሃገርና ኣብ

READ MORE

ዘካርያስ ክብረኣብ ዝተባህለ ወዲ 28 ዓመት ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ መንእሰይ ፡ ካብ ኤርትራ ኣትሒዙ ብምድረበዳ ሱዳንን ሊብያን ማእከላይ ባሕርን ጥሒሱ ንጀርመን ቅድሚ ምእታው ዘጋጠሞ ናይ ባህርን ናይ ሰብን ተጻብኦታትን መስገደልን ኣጻምእን ዝገልጽ መጽሓፍ ብቋንቋ ጀርመን ኣሕቲሙ ንዕዳጋ ኣውሪዱ ኣሎ፡፡እዛ ብመንእሰይ ዘካርያስ ዝተሓትመት 400  ገጻት ዝሓዘለት

READ MORE

መንእሰያት ኤርትራ ብዘርእይዎ ዘለዉ ናዕብን ጎስጓስን ብምስጋእ ኣብ ፍራንክፈርት ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኤርትራ፡ ንሽማግለታትን እሙናት ኣባላት ህግደፍን እንተዘይኮይኑ፡ ንካልእ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከምቲ ልሙድ ማዕጾ ክፉት ከምዘይኮነን፡  ብፍሉይ ፍቓድ ጥራይ ከምዝእቶን፡  ካብ ፍራንክፈርት ዝተረኽበ ሓበረታ ገሊጹ፡፡ናይ ፍራንክፈርት ቤ/ጽሕፈት ብፍላይ ሎሚ ነዚ ስጉምትዚ ዝወሰደሉ ምኽንያት፡

READ MORE

ኢሳያስ ስለምንታይ ምስ ሬሳ ናይዝጊ ክፍሉ ጥምጥም ገጢሙ ከም ዘሎ ነቶም ዝቃወሙ ዘይኮነ፡ ዝያዳ ነቶም ኣጣቓዕቲ ኢሳያስዩ ገሪሙዎም ዘሎ። ስለምንታይ እንተ በልና፡ እቶም ንኢሳያስ ፎእ! ኢሎም ዝኸዓቡዎን ዝፈንፈኑዎን ሰባት፡ ክንዮ’ዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ሓጢኣት ዝኸይድ ገበናት ከም ዝፈጸመን ገና’ውን ክፍጽም ከም ዝኾነን ድሮ ተጋሂዱሎም’ዩ። እቶም

READ MORE

ለንቅነ፡ ሓደ መሳጢ ድራማ፡ ኣብ ቅድሚ የዒንትና፡ ክፍጸም ረኣና። ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ [ናይ እዝጊ ምባሉኳ የሰክፍዩ፡ ናይ ኢሳያስ/ናይሳያስ  ምባሉ ይቀለል] ፈትሊ ሂወቱ ተበጣጢሳስ፡ ስግኡን ትንፋሱን ምስ ተፈልየት፡ ወያ ኣይኡ ኢሳያስ፡ ሬስኡ ኣይተርኢዩኒ፡ ኣሻፈረኝ! ክብል ረኣናዮ። ነቲ ድራማ መታን ክጥዕም ድማንስ፡ ወያ ትንፋስ ናይዝግስ፡ ኣብ ዓባይ

READ MORE

ከምቲ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ማዕከናት ዜና ዝግለጽ ዘሎ ኣነውን ንናይ ሞት ዕረፍቲ ናይዝጊ ክፍሉ እታ ዝዓረፈላ ምዓልቲ ብሰኑይ 6 ለካቲት ሰሚዔ።ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ናይ ሓላፊ ፓለቲካዊ ጉዳያት ህ.ግ.ደ.ፍን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣቶ የማነ ገብረኣብን ምስ መንግስቲ እንግሊዝ ንክራኸቡ ኢሎም

READ MORE

                      ወዮም ክልተ ተንኮላት ዝኣልሙ                      ርኢናዮም ኣብ ሞት ክጣለሙ                      ሬሳ ኣብ ሳንዱቕ ተኣጂሉ                      ወዮ ህዝቢ ሰሚሩሉ ቃሉ።                         እንታይ’ዩ እዚ ወረ ኣይድንቅን                        ኣብ ሳንዱቅ ተዓሽጉ ሬሳ ከም ሰርዲን                        ወዲ ክፍሉ ህይወት ውጹዓት ዝሃድን                        ናይዝጊ ኣርሓ ውጹዓት ሎምስ ኣይግድን።                                ሬሳኻ ኣብ ሳንዱቅ ተዓሽጉ                             ኣብ ጉድጓድ

READ MORE