ኣደይ ኣደ ቁንጺ፡ . . . . .!  29.06.16፡በዚ ናይ ጀነቫ ናዕቢ ዝፈጠሮ ኢዩ፡ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ካብዛ ዕድመኡ ሙሉእ ዝበለየላ ሃገር ዘውጽኦ ድርኺት ትእዛ ዝ ሕ/ሃገራት እንተመጺእዎ ብሂወቱ ክሓልፈላ’ምበር ከዲዕዋ ክኸይድ ወይ ካብኣ ትሓይሽ በዓቲ ስለዘይረክብ ክብዕዳ ስ ለዘይደሊ፡ ንሕልፈቱ ተዳልዩላ ከምዘ ሎ እሙናት ዜናታት

READ MORE

ብገዛኢ ኪዳነከምቲ ወለድና ዝምስልዎ ኢዩ፣ ሓሶትን ስንቅን እናሓደረ ይፈኩስ ከም ዝብሃል፣ ጃንዳ ህግደፍ ዋላ'ኳ ከም'ቲ ባዕልዕም ዝብልዎ ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ሓዊሶም ኣብ ጀነቭ ሰልፊ ኣካይድና እንተበሉ፣ ሓሶቶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ዝያዳ ካዕቢቱ ኢዩ ተራእዩ።ብዕለት 23 06 2016 ብደለይቲ ፍትሒ ኣንጻር ጃንዳ ህግደፍ ዝተኻየደ

READ MORE

እምነእምነ ጸጽብቁ እምነሰላም ክረከብ ብፍትሒ ክዳነብምሽቁራር ከይስጉም ደኒነኣብ ገዛእ መሬተይ ክድቅስ ቀሲነ።ብልቢ እምነ ኣብ መሬተይ ብኽብረት ክነብርክወልድ ክዝምድ ከምቲ ንቡርምስ ሞዛኖይ ብንእስነተይ ክዕንድርንሰላም ክዝምር ወግዒ ሃገረይ ከስተማቅር። እምነ ዓዲ ዝወዓሉ ወለደይ ክጥውሮምዓስቦም ክኸፍሎም ፍረ ጻዕሮምኣለኹልኩም ክብሎም ኣብ ሕማም እርጋኖምብንጥፈት ክዋሳእ ኣብ ሓዘን ሓጎሶም።እምነ ብዙሕ’የ ዝምነግዱዕ ክሕግዝ

READ MORE

23.06.16፡ከምዝመስለኒ፡ እንሆ ኣብ ታሪኽና ካብ ዝተሰነደ ሎሚ’ውን ን5ይ ግዜ ናብ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ንቐርብ እነና።ህዝቢ ኤርትራ ብዝውንኖ ሓይልን ሕጋውነትን ዝተፈልጠ ምዃኑ እቶም ክብሉዎ ዘይደልዩ ከይተረፈ ይኣምኑሉ ኢዮም ። ሓያል ኢዩ፡ ምኽንያቱ ብዘይ ናጻነት ክነብር ስለዘይ ደሊ። ሕጋዊ ኢዩ፡ ምኽንያቱ ሕጋውነት መሰረት ናጽነ ትን ሰላምን ምዃኑ

READ MORE

እዚ ቅድሚ ትማሊ ሓሙስ፣ 23 ሰነ 2016 ጎደናታት ከተማ ጀኔቫ ሰንጢቑ ብምውሓዝ ኣብ ፊት ቤት ጽሕፈት ቤትምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ ካብ መላእ ኤውሮጳ፣ ካብ ካናዳን ኣመሪካን ከይተረፈ ኣሽሓት ማይላት ተጓዒዞም ዝመጽኡ ልዕሊ 12 ሽሕ ውፉያት ዝተዋስኡሉ ደርማስ ሰላማዊ ሰልፊ፣ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ

READ MORE

ሎሚ ሓሙስ 23 ሰነ 2016 ካብ መላእ ኤውሮጳ እንተላይ ካብ ኣመሪካን ካናዳን ናብ ጀነቫ ዝወሓዙ ልዕሊ 12 ሽሕ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፣ ነቲ መርማሪ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ንምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከምዝፈጸመ ዘሕለፎ ውሳኔ ብምድጋፍን ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብምልኪ ተዓፊኑ ዘሎ ዉጹዕ ህዝቢ

READ MORE

ንሕና ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር፣ ነቲ ብሓርበኛታት ስንኩላን ተጋደልቲ ዝተዘርግሐ፣ ሕልና ዝቕስቅስ ነቐፌታ ሓዘል ረዚን መልእኽቲ፣ ታሪኻውን እዋናውን ምዃኑ ከም እንኣምንን ከም እንድግፍን ዝገልጽ መልእኽትና ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ነመሓላልፍን ንድሕነት ሃገርና ክንለዓል ቃል ንኣቱን ኣለና። እዚ እዋን እዚ ሓፋሽ

READ MORE

 ደለይቲ ፍትሒ ተቐማጦ ሻርለት: ሰሜን ካሮላይና : ሮቡዕ:  ሰነ 15, 2016 ነቶም ኣብ ኣብ ዝሓለፉ ቁሩብ ቅንያት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠሓሉን:  ነቶም ኣብ ምድረበዳ ሰሃራ ዝጠፍኡ  ኤርትራውያን ስደተኛታትን: ነቶም ምእንቲ ሃገሮምን ህዝቦምን በጃ ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማዕታትን ንምዝካር ናይ ሽምዓ ምብራህ መደብ ኣካይዶም::ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ

READ MORE

 Tesfamariame Wel.19/06/2016 Norway ጥሪት ህግደፍ ሕደግ ኣይትዓሹንሓቂ ድለያ ስምካ ኣይተባላሹሳዕሲዒት ግደፍ ዓደቦኻ ናበሪሱክሳብ መዓስ ከተታልል ክትሕሱ?ኣርክብ ኩሉዩ ኣብ ልመቡ ተመሊሱ ዓዲ በጺሕካ ተዛረብ ታይሪኢኻኩነታት ህዝብና ከመይ ጸኒሑካሓቂ ንገር ጥውይውይ ከይበልካኣብ እዝነይ ህግደፍ ከይሰምዓካሕሹኽ በለኒ ሕሩም ከይነግረልካ ክፉእ እናሰማዕና ክፉእ እናረአናቁሩብ ተሪፉ ከተንቁሩዎ ዓይንናብዓል ኣይስቆሮም መንሽሮ ህዝብናመታሓፍስቲ ዲክታቶር ጨፍላቒናንዘጽንተና

READ MORE

እንታይ ገዲሽኩም ተሽበድብዱካብቲ ናቱ ናትኩም ገዲዱሎሚ ዲዩ ህዝቢ ተአጊዱገዛኹም አፍሪሱ ገንዘብኩም ወሲዱገዛ ገዛ ንሰብ ተዋርዱፈርም እንዳበልኩም ተገድዱኮሎ ገና ነብስኹም ፍረዱከይትሓፍሩ ጊዜ እንተወሲዱአብ ቅድሚ ህዝብኹም ትዋረዱ።ርብዒ ዘመን ሓሊፉ ብከንቱህውከት እምበር እንታይ አበርኪቱገምትዎም  ዝጠፍኡ ዝሞቱእቲ ዝተረፈ ተዘሚቱብዶላር ገዚኡ ንመሬቱዘሕዝነካ ናይቶም ዝመስረቱገሊኡ ፈሪሱ ገሊኡ መሪቱመንግስትና ይብል አብ ስደቱብሳንዱቕ

READ MORE

ናብ ኩሎም ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ዑቕባ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዘተዋህበኩም እሞ ናብ ናይ 21 ሰነ ንዓመጽትን ቀተልትን ንምድጋፍ ትብገሱ ዘለኹም ኤርትራውያን ዜጋታት።እዚ ኣንጻር ፖለቲካዊ ዑቕባ ንምርካብ ዝሃብክሞ ቓል ዝጻረር ስለዝኩነ፣ ውጽኢቱ ናቱ ክኣ ከቢድ ሙኻኑ ትስሕትዎ ኣይንብልን። ኣብዚ ቐረባ እዋናት 7 ኤርትራውያን ንኤርትራ በጺሖም ዝመጹ ብኢሚግሬሽን

READ MORE

To Permanent Representatives ofMembers and Observer States of the UN Human Rights CouncilGeneva, 20 June 2016RE: Addressing human rights violations in Eritrea and the UN Commission of Inquiry’s findingsYour Excellency,We, the undersigned civil society organisations (CSOs), write to express our grave concern about the Eritrean Government’s

READ MORE