ብማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ዝተገብረ ዕድመ መሰረት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ተቐማጦ ኢንድያናፖሊስን ከባቢኣን ዓርቢ ዕለት 20 ሰነ ናይ ምሸት፡ ምእንቲ ነጻነት ሃገሮምን ሓርነት ህዝቦምን ዝሓለፉ ሰማእታት ኤርትራ ንምዝካር ኣብ ጅዋን ሰሎሙን ፓርክ (Juan Solomon Park - 62nd & Grandview) ብድምቀት ኣኽቢሮም።[gview file="http://demo.assenna.com/wp-content/uploads/2014/06/IndianapolisReport_26042014.pdf"]

READ MORE

 ብሓቆም ድዮም ዞም ኣሕዋትናፈስቲቫል ከብዕሉ ናብ ቦሎኛንግደት ዓያሹ ሃገር ዘበላሹTesfamariam W/giorgis25/06/2014ህግደፍ ኢዶም ዘርጊሖም ክጽበዩቀደም መሲሉወም ገንዘብ ክኣርዩእንተረኸቡ ገለ የዋሃት ዘይሰልቸዩወይቅር ዝበሎም መንነቶም ዘየጻረዩ ኣብ ቦለኛ ኣብ ዳስ ህግድፍ እትካፈሉሓደገኛ ምዃኑ ብረቂቕ  ኣስተውዕልሉግዜ ኣኺሉ ዓማጽን ሓቀኛን ዝፈላለየሉትንገሩሎኹም ኣይሰማዕናን ከይትብሉ ህግደፍሲ ኮነ ኢሉዩ ብህዝቡ ዝጣላዕንዓኹም ሒዙ ንበዓል ሓንጎሎም ነቓዕኣጽኒዑ

READ MORE

ኣይስወጠኩምንድዩ!?   (መኸተ ኣንጻር ጓይላ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ፡ 4ይ ክፋል)   ግደ ሓቂ፡ እዚ ፈጺሙ ዘይተጸበዮን ዘይገመቶን፡ ብሃንደበት ኣብ ኣዝዩ ሕሱም መግዛእቲ ወዲቑ ዘሎ ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ፡ በቲ ዝኸፈሎ ናይ እልፊ ኣእላፍ መስዋእትን ዘሕለፎ ውርደትን ሕስረትን፡ ሎሚ ሓለፋ ኹሉ ህዝቢ ዓለም፡ ሓርነትን መሰልን ዘሎዎ ህዝቢ’ዩ ክኸውን ኔሩዎ። ብሰሪ’ዚ ብዘይካ

READ MORE

መላጉቦ ጊዜ፡ዝሓለፈ፣ ህልዊ፣ መጻኢ፤ምስናድ ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡  ካብ  ምዕቃብ ታሪኽ ናይ ዲሞክራሲያውያንን ሓርበኛታትን ኤርትራውያን ተፈልዩ ዘይረአ ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ። ዕላማ ተበግሶ ምስናድ ታሪኽ ተ.ሓ.ኤ.  (ብጽሑፍ፡ ብቃል፡ ብስእሊ)፡ ብባህርያቱ ፍትሓዊ እዩ። ስለዝኾነ፡  ካብ  ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ ንምድሓን  ንለውጥን ንፍትሕን ዝሓንን ዘሎ ቃልሲ ኣይፍለን።  ምንቃስቓስ  ዳግመ-ርኽክብ

READ MORE

Eritrean Campaign Successfully Highlighted the Concern over the Indefinit National service in Eritrea at the UN Human Rights Council’s 26th Session.(Geneva 20-06-2014) Campaigners from across Europe held a protest vigil outside the UN’s Geneva headquarters as the report on Eritrea’s Universal Periodic Review into human

READ MORE

ኣይንደጉል “ኣይትተሃመል … ኢና በጺሕና” ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀራና መንገዲ ይርከብ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ መግዛእቲ ህዝባዊ ግንባር (ስርዓት ኢሳይያስ) ዝኽተሎ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ሜላ ዝቕጽለሉን እቲ ቀዳማይን ዘሎ ኣገባብ መግዛእቲ ዝዕንድረሉ ክኸውን እንከሎ በቲ ካልእ ሸንኽ ድማ ዲማክራሲያዊ ወይ`ውን ብበለካ ለኽዓካን ሰበይ ሰብካን ምትካልን ምህናጽን

READ MORE

መቸም እዛ ደርፊ ናይ ኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊድ ዝተደርፈትላ ግዜ እንክንዝክር፡ ብፍላይ እቶም ኣብ ግዜ ምፍራስ ፈደረሽን ኤርትራ ዘርከብና እቲ ኩነታት ከመይ ከምዝነበረ እዚያዳ ተምሳጥን ተዘክሮን ጠቡላሕታን ዝገደፈ ህሞት እዩ። እምበኣርከስ እቲ ታሪኽ ከምዚ እዩ። ኣብቲ እዋን ካብቶም ቀዳማይ ተሓባባሪ ስርዓት ኢትዮጵያን መሓዛ ሃጸየ ሃይለስላሴ ዝነበረ

READ MORE

መልቀስንመምህር መዋእል መብራህቱ!!!!!! ወየ!! ኣነነ!!!!!  ወየ ኣነ!!!!!! ወየ!! ኣነ!!!!!!!ኣብ ካሊፎርንያ!!! ኣይጥዑምን ወረኣብ ሳንድያጎ!! ኣይጠዓመን ወረኣብ ኣመሪካ ተረኽበ ሓዘን ዝመረረኣንታ መንእዩ? መርድእ ዘበሰረመምህር ናይ መማህር ዓሪፉ ሓደረ። ኣንታ! እንታይ ተረኽበ ሎሚ ቕነመምህር መዋእል! ከይዱ ወርሒ ሰነሓረስታይ ዓድና ዝዘርኣሉ ረኸበ ሰኣነኣይጥዑምን  ወረ ናይ ለንቀነመምህር ጽዒሩ ንፍትሒ ከይቃዘነ። መምህር መዋእል ተስፋ

READ MORE

ህግደፍን ቅዋምን  ውልቀ መላኺ ኢስያስ አፈወርቂ ዝሓለፈ መዓልቲ ነጻነትና ብዛዕባ ምንዳፈ ቅዋም ክጅመር ምኻኑ ተዛሪቡ ነይሩ፤ ግን መጀመርታ ዝመጸካ ሕቶ እቲ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም  እንታይ ኮነ፧  እዚ ሕጂ ዝንደፍ ቁዋም ከኒ በየናይ መዓቀኒ እዩ ካብቲ ቀዳማይ ብዝበልጸ ሕጋውነቱ ዘመስክር፤ናብቲ ታሪኻዊ ኣመዓባብላ ናይቲ ቀዳማይን እንኮን ኤሪትራዊ

READ MORE

ኢሳይያስ ንባዕሉ ክኸይድ ኣለዎ ዓዲ ወርሒ! ዲክታቶር ኢሳይያስ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ተሓቲቱኣብ`ቲ ቅኑዕ መልሲ ኣብ ክንዲ ዝኣቱንዕኡ ሰጊሩ ካብ ኣርእስቱናብ ካልእ መዓዝን ቀይሩ ኣንፈቱነዊሕ ተጓዒዙ ከም ዕቡድ ሃውቲቱ፣ እቲ ዝነበረ ክውን ሕቶኣብ`ዛ ሃገር ስርዓት ዲሞክራሲ ንኽተኣታቶዝብል ወኸሰ`ዩ ብእኡ ዘይፍቶ፡ ንሱ ዝሃቦ ቃል ብኣሽካዕላልዲሞክራሲ ዝደሊ እንተ`ልዩ ይኺድ ዓዲ ወርሒ`ዩ ዝብል። ናይዛ

READ MORE

“ትንሣኤን ሕይወትን ኣነ እየ፤ እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ’ኳ፡ ብሕይወት ክነብር እዩ” (ወን. ዮሓ. 11፡ 25)።ክቡራትን ክቡራንን ፈተውቲ፡ብሞት ኣዚና እንፈትዎ ኃውና፡ ገብረዝጊ ወልዱ ገብረ፡ ዝተሰምዓና ሓዘን መሪር እዩ። ፍቁር ገብረዝጊ፡ ብ 1951 ዓ/ም/ግ (1959 ዓ/ፈ) ኣብ ዓደንጎፎም (ጽንዓደግለ) ተወሊዱ፡ ብ 3 ግንቦት 2006 ዓ/ም/ግ (11/05/2014 ዓ/ፈ)

READ MORE

ንዝኽሪ ክቡር  ሐርበኛ አቶ መዋእል መብራህቱብተስፋይ ተኽለ ሕ/መንግስታት አሜሪካ (ሳን ድየጎ)20 ሰነ 2014 አቶ መዋእል መብራህቱ ካብ ዕድመ ንእስነቶም አትሒዞም፣ አብቲ ምእንቲ ኤርትራ ዝተኻየደ ነጻነታዊን ሐርነታዊን መሪር ፖለቲካዊን ብረታዊን ተጋድሎ፣ ናይ ነዊሕ ዘበናት ሐርበኛ ተቓላሳይ ነበሩ። ብኽእለቶምን ብቕዓት ቅልጥፍናኦምን ዝልለዩ በሊሕ፣ አብ ጊዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ

READ MORE

መግለጺ መርበብ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያንካብ በዓል ናጽነት ናብ መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዝሐለፈ ውሑድ ሰሙናት ህዝቢ ኤርትራ ብዓሰርተታ ኣሽሓት ዝቑጸሩ ብሉጻት ዕሸላት ደቁ ከፊሉ ዘምጸኦ ጽንብል ናጽነት ብዝተፈላለየ መልክዓት ከብዕል ቀንዩ። ካባኡ ናብኡ ድማ ነቲ መዐልቲ ናጽነትን ልኡላውነት ሀገርና ኤርትራ ኩውን ንዝገበሩ፤ እቶም ኣብ ንእስነቶም ንህዝብና ምእንቲ ክሐልፈሉ፡

READ MORE

ምኽርኹም ሃቡና!   ከምቲ ንቡር ቀብሪ፡ ወግዒ ዘይረኸብኩም ሬሳኹም ዓጂብና ዘየፋነናኩም፡ ኣብ ጎቦን ስንጭሮን ኣብ ኩሉ ዘለኹም ጀጋኑ ሰማእታት ትሰምዑዶ ኣለኹም መላኽን ሰዓብቱን ጠሊሞም ሕድርኹም መከራ ኣጽጊቦሞ ብሕሰም ህዝብኹም!   ብመሬትን ባሕርን ህዝቢ እናኣባረሩ ካብ ሕድሪ ራኢኹም ሓንቲ ከይተግበሩ ሬሳኹም ረጊጾም ደፊሮም ንኽብሩ እዞም ጠለምቲ ሕድሪ ምንም ከይሓፈሩ ዕውት ስርሒትኩም ውቃው ክዝክሩ ኣረቂ ምስ ዊስኪ ሰትዮም ክዕንድሩ ኣብ ሳሕል ሓዲሮም

READ MORE

ህግደፋዊ ሰብ ድዩ ብዕራይዋላ ንጥፍኣቱ ዝብሉ ሕራይTesfamariam W/giorgis19/06/2014ህዝብኻ እና ሃለቐስ ናብ ጓይላብጥልሉ ሬሳ ተጓሒፉ ኣብ ዒላተራእዩኳ ድዩ ኣብ ልዕሊኡ ዝላወለዲ ተሰምዓስ እንታየን ክብላ ኣንቱም ጨካናት ጥሪት ህግደፍሕማም ተላገብ ጉልሓይ መንደፍደስታ ዝስምዖም ህዝብና ክቕዘፍንግዜኡ ተላገጹ ላክሳብ ዝሓልፍ ፍርሕን ራዕድን ጭካኔን ከይ ነገሱከይ ሳዕረረ ምስ ህዘብኹም ተመለሱግዜ እንተወሲዱ ኣይርከብንዩ

READ MORE