ድራማ

ክዋዘ፡  ሚሂዝዎ ወድ ሰብ፡ የግዳ ድሕሪ ግዜ ድራማ መሪርዎ፡ ከሳብ መዓስ ጭኮና፡ ክሳብ መዓስ መሲልካ ምሕዳር፡ ክሳብ መዓስ እናነባዕካ ምስሓቕ፡ ይአክል ክብል! … more

ምርስራስ

ኣብ እንዳ ሻሂእናሓዋወስና ቡን ምስ ጸባነዋግዕ ነዕልል።ኣብ ሞንጎ ሓተተኒእንታይ ከም ዝገብር። (እንድርያስ ገብረኢየሱስ) … more