ጉዕዞ ስ.መ.ኤ.ን.ሃ. ካብ ሃገራዊ ጥርናፈ ናብ ጸቢብ ጉጅለኣዊ ምትእኽኻብ

EMC_Logo

ካብ ዕለት 7-17/ ወርሒ ሸውዓተ 2012 ንኣስታት 10 መዓልታት ኣብ ደብረዘይቲ ዝተኣኻኸቡ መንእሰያት ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ክትዓት ሓደ እማመ እዮም ኣውጺኦም:: እዚ እማመ እዚ ድማ ኣብ ፈቀዶ መራኸቢ ብዙሃን ንታሪኽ ተዘርጊሑ ይርከብ:: ገለ ካብቶም ዘካትዑና ተኣፈፍቲ ኣርእስትታት እዞም ዝስዕቡ ኔሮም:: ሕቶ ቛንቛ : ሕቶ መሬት : ሕቶ ምጽናት ዓሌታት … more

ኤርትራ ሶማል፡ ኣስመራ መቓድሾ ከይኮናና እንታይ ንግበር?

One_eritrea

”ኤርትራ ናብ ሶማል፡ ኣስመራ ናብ መቓድሾ” ካብ’ዚ ዉዲት’ከ ብኸመይ ነምልጥ “ፕረሲደንት ኢሰያስ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ከርእዮ ዝጸንሐ ናይ ዘይርጉእነት መንፈስ ብዙሕ ትንታነታት ኵወሃቦ ጸኒሑ ኢዩ። ምዝዛም ዕምረ-ስልጣኑ ግዲ ተራእይዎ፡ ብዙሕ ዘደንጹ ስጉምትታት ኵወስድ ተራእዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒዝገበሮ ህጽጽ ዕጹው ኣኼባ ብዘይ ሕብእብእ፡ ነቶም ምስኡ ተሪፎም ዘለው ግን ዘይኣምኖም ላዕለዎት ሓለፍቲ … more

ላምፔዱሳ፡ ጸገምና ዝምድናና እምበር ዕላማና ኣይኮነን

tsegay

ላምፔዱሳ፡ ጸገምና ዝምድናና እምበር ዕላማና ኣይኮነን ካልኣይ ክፋል እዚ ኣብ ላምፔዱሳ ዘጋጠመ ዓቢ ክሳራ ብዘይካ ንኢሳያስን ብጣዕሚ ኣዝዩ ጸቢብ ኣጠማምታ ዘለዎም ኣዝዮም ውሑዳት ሰባትን ዘየሰንበዶ የለን። ዋላ እቶም ምስ ስርዓት ኢሳያስ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እውን፡ እዚ ቅዝፈት’ዚ ሽለል ኢሎም ክሓልፍዎ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። ንሱ ስለዝኾነ ከኣ ኢዩ ምምላስ ሬሳታት ላምፐዱዛ … more

ተቐማጦ ደርባን ደቡብ-ኣፍሪቃ ተበጊሶም!!

Durban_3

ኤርትራውያን ተቓማጦ ደርባን ደቡብ-ኣፍሪቃ ኣብ’ቲ ብ 12ን 20ን 25ን ጥቕምቲ 2013 ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ  ምድሓን እጃምና ነበርክት ብዝብል ልዑል ሃገራዊ ስምዒትን ፍናንን ኣኼብኦም ዛዚሞም። ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝብኣሰ ደረጃ በጺሑሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ህዝቢ ደርባን፡ ንኩነታት ህዝብን ሃገርን ዝኣክል ድሕሪ ምግንዛብ እንሆ ሎሚ ተጠርኒፉ … more

ህግድፍ፡መደያይቦ ቆሪጹዎ፧ ክትካእ ኣለዎ።

Isaias_ostrich

ብማሕሙድ ሳልሕ ብቀዳምነት ከነጽሮ ዝደሊ፡ ህግድፍ ኢለ ኣብ ዝጽሕፈሉ፡ ነቶም ንሓርነት ኤርትራ ዝበለዩን ሎሚ ብዘይድሌቶም ከም መባዝሒ ኣብ ደፋትር ህግድፍ ዘለዉ ኣይምልከትን እዩ። ንዓዶም ካብ ዝግበኣ ንላዕሊ ኣበርኪቶም እዮም። ብተቃወምቲ ‘ውን ክዝለፉ የብሎምን። ነብሶምን ሓዳሮምን ዝመነዩ ብናይ ሎሚ ቛንቛ ክግለጹ ዘይከኣሉ ‘ዮም። ናታቶም ግዜን ወለዶን ክድገምን ክደጋገምን ዕድል ነይሩ ‘ዩ። … more

ላምፔዱሳ፡ ጸገምና ዝምድናና እምበር ዕላማና ኣይኮነን

tsegay

ላምፔዱሳ፡ ጸገምና ዝምድናና እምበር ዕላማና ኣይኮነን ቀዳማይ ክፋል መራሕቲ ኣፍሪቃ ነቶም ብዕለት 3 ኣብ ላምፔዱሳ ዝሃለቑ ዜጋታትና ናይ ሓዘን መዓልቲ ኣዊጆም ኣለዉ። እቲ ህልቂት ክሳብ ክንደይ ዓቢ ምንባሩ ከኣ ሓደ መርኣያ ኢዩ። ከም ኤርትራውያን ነብስና ንክንፍትሽ ዝድርኽ ዓቢ፡ ግን ከኣ መሪር፡ ምልክት ረኺብና ኣለና። ሬሳታት ናይዞም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ … more

ደንቨር- ኮሎራዶ- ተበጊሶም!!

Assenna_DC-Demo_may24

ነጸብራቓዊ ሓተታ ደንቨር- ኮሎራዶ- ተበጊሶም!! ኤርትራውያን ተቐማጦ ኮሎራዶ፡  ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ንምድሓን ግዴና ነበርክት! ብዝብል ልዑል ሃገራዊ ፍናን ጥቅምቲ 20 2013  ኣኼባ ኣካይዶም። ኣኼባ፡ ብርክት ዝበሉ ህዝቢ ዝተሳተፍዎን፡ ምክብባርን ኤርትራዊ መንፈስ ዝዓዘዞን ነይሩ። ጽማቝ ትሕዝቶ ኣኼባ፡ ሃገርና ኤርትራ፡ ካብ መዋጥር ናብ መዋጣር እናተሳጋገረት፡ ኣብ`ቲ ዝለዓለ ናይ ውድቀት ሓደጋ ኣትያ ኣብ … more

“ሰብ ኣብ ዓዱ፡ እኽሊ ኣብ ዓውዱ”

Haile_GT

ቀዳሞት ወልድና፡ ሓረስቶት ብምንባሮም፡ ኣብቲ ዝነበሮም ልቦና ተመሪኩሶም፡ ምስ ሕርሻን፡ ምስ መጓሰን፡ ምስ ገረብን ዝተታሓሓዘ ምስላታት ገዲፎምልና ከይዶም። ብብብአዚ መሰረት ብምግባር ድማ ጥበበኛታት፡ መላቐስቲ፡ ማሰኛታት፡ ኣዝመርቲ በቲ ጥዑም ዜማኦምን፡ ቃላቶምን ይነግሩናን የስሙዑናን። እኽሊ ኣብ ዓውዲ ክሕፈስ እንከሎ ጸሎት ጌርካ፡ ንጥዕና፡ ንፍቕርን ንሰላም፡ ግበረልና ፍርያት ኣብዝሓልና በረከት ሃበና ኢልካ እዩ ዝሕፈስ … more

ኣሕዋት ኤርትራውያን! (ቀዳማይ ክፋል)

R_AdiHarish1

ኣሕዋት ኤርትራውያን! (ቀዳማይ ክፋል) ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን! ኣሜን!!! ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት፡ ብድሕሪ’ቲ ልዕሊ 350 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቐዘፈ ሓደጋ ባሕሪ ላምፔዱዛ፡ ኣብቲ ካልኦት ኣሻሓት ኣሕዋትና ኤርትራውያን ተዓቚቦሙሉ ዘለዉ መዓስከር ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን (ኢትዮጵያ) እውን ህይወት ሓደ ዜጋ ዝቐዘፈ ዕግርግር ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ብዝተፈላለያ ማዕከናት … more

ውጻእ መዓት ዓዲ ኣቤቶ

HaweltiAdiAbeyto

ውጻእ መዓት ዓዲ ኣቤቶ መእተዊ እዛ ሓጻር ዛንታ ናይ’ቲ ኣብ’ዚ ግዝያት ልክዕ ቅድሚ ትሽዓተ ዓመት፡ ብዕለት 4, 11, 2004 ዓ.ም ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ዘጋጠመ ፍጻመ ምርኲስ ብምግባር ብመልክዕ ሓጺር ዛንታ ዝተጻሕፈት ኢያ። እዛ ዛንታ ንገለ ገጽታ ናይ`ቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ብኣሽሓት ዝቊጸሩ ንጹሃት ኤርትራውያን መንእሰያት ዘዉረዶ ዘሎ ዘስካሕክሕ ግፍዒ፡ … more

ህግድፍ፡ ኣኽብሮትና ኣበርዒንዎ፥ ስልጣኑ ንህዝቢ የረክብ!

cabinet_PFDJ

ህግድፍ፡ ኣኽብሮትና ኣበርዒንዎ፥ ስልጣኑ ንህዝቢ የረክብ! (ትርጉም ናይታ ብእንግሊዘኛ ብዕለት 10/23/13 ኣብ ኣስና ዝወጽኣት) ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ኣቢሉ ሓንቲ To the unknown soul እትብል ቴማ ጽሒፈ ኔረ። እታ ቴማ ብሰንኪ እቲ ኣብ ደሴት ላምፐዱሳ ዘጋጠመ ህልቂት ኤርትራውያን ዝተሰመዓኒ ዘናውጽ ሓዘን ንምፍኳስ ጽሒፈያ። ኣነ ሓደ ካብቶም ኣብ 24/5/1991 ኣስመራ ከኣትዉ ዕድል … more

ክሳብ መዓስ ኢና መርዚ ጥፋኣትና ክንሰቲ?!!!

Ogbai_1

ዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ ማሳቹሰትስ፡ ሰ.ኣ.) ጥቅምቲ 11፡ 2013 ክሳብ መዓስ ኢና መርዚ ጥፋኣትና ክንሰቲ?!!! ይኣክል! ይኣክል! ስቓይን ውርደትን ፍጹም ይኣክል ንበል ንሓዋሩ!!!       ኣይ! ኣይ! ኣይ! ሕጂ ኸኣ ማእከላይ ባሕሪ (መዲተራንየን ሲ) ንሕስያ ዘይብሉ ናይ ኣማኢት ህይወት ግብሪ ሓቲታትና! መዕለቢ ዚሰኣኑ ህዝቢ ኴንና ረኺባትና ኢያ’ምበር ንመንዶ ተደጋጋሚ ብማኢታት ካብ ሓደ … more

ግዳያት ህልቀት ላምፐዱዛ እንታይ’ዩ ካሕሳኦም?

Eri_Sis

ብያሲን ዑመር (yassinomer01@gmail.com) ግዳያት ህልቀት ላምፐዱዛ  እንታይ’ዩ ካሕሳኦም? ብዕለት 03/10/2013፡  359 ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን፡  ብርክት ዝበሉ ቆልዑን ነብሰ-ጾር ኣደታትን መንእሰያትን ዝርከብዎም፡ ኣብ ገማግም ደሴት ላምፐዱዛ ብዘጋጠሞም ድንገት ምንዳድን ምግልባጥን ናይታ ዝተጓዕዙላ ጀልባ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም ኣብ ሸዊት ዕድመኦም ተቐዚፎም። ብጀካ ውልቀ-ምልካዊ መንግስቲ ህግደፍን ሕልና-ኣልቦ ዕሙታት ደገፍቱን፡ በዚ ኣዝዩ ዘሕዝን … more

ኤሪቲቪ (መደበር ሓሶት) መልሓሳ ሓዪኻ

TIBI_eri

ሕልና ዘለዎ ዘበለ ኤርትራዊ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ብርቱዕ ጓህን ሓዘንን ከም ዝቐነየ ኵሉ ደላይ ፍትሕን ለውጥን ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ምዝርዛሩ ዘድሊ ኣይመስለንን። ብዝኾነ፡ ዳርጋ ኣብተን ደሞክራሲ ኣለወን ዝብሃላ ሃገራት ዝነብር ደላዪ ፍትሕን ለውጥን ንዝኽሪ’ቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ደሴት ላምፐዱሳ ብምጥሓል ህይወቶም ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ዜጋታት ናይ ሕልና ጸሎት ከዕርግ ቀንዩ። ኣብ … more

ግደ ሓቂ ንምዝራብ ብድሕሪት ሰይጣን ብቕድሚት ባሕሪ

Daniel_3

ግደ ሓቂ ንምዝራብ ብድሕሪት ሰይጣን ብቕድሚት ባሕሪ ልዕሊ 300 ኣዴታትን ህጻናትን ዝርከቡዎም መንእሰያት ኤርትራ ካብ’ቲ ኣረሜናዊ ስርዓት ዲክታቶር ኢሳያስ እንክሃድሙ ኣብ ኣፍ ደገ ዓዲ ጣልያን ባሕሪ ውሒጡዎም ሞይቶም። ብዘይካ’ቲ ኣረሜናዊ መንግስቲ ዓለም ብምልእታ ርእያቶ፡ ሰሚዓቶ ሓዚና። ዓሊቓ። ሕልና ምልእቲ ዓለም ዝነቕነቐ ግዙፍ ጥፍኣት ሰብ እዩ ከኣ ተባሂሉ። ካብ ማይ ደም … more

ጽንዓት ይሃብኪ ሃገርና-ኤርትራ።

eritrea_asmara

ጽንዓት ይሃብኪ ሃገርና-ኤርትራ።                              06-10-13። “ዘክረ-ሰማእታት“………፡ ኢለ ጾሎተይ ድሕሪ ምብጻሕ ኣምላኽ ንሃገርና ጽንዓት ክህባ ብልቢ ተማሕጸንኩ። “ንመን ሒዛ ኢያ‘ሞ ክትጸንዕ“? ክትብሉ ስለዝቐልል “ውሓጥኦ፡ ውሓጥዎ“ ዝዓይነቱ መጸናንዒ ክንእንገድ ኣይንጽበን። ፈተወት ጸልአት ንሕና ኢና ናታ፡ ንሳ ድማ ናህና። እሞ ንሳስ ኩሉሳዕ ኢያ ንህና። በዓል መን ኢናኸ ናታ? ………ግዜ…….11 ትማሊ ሮቡዕ ኢዩ ኣብ ንጽል … more

ልበይ እንክነብዕ፤

Death_Lampedusa3

ልበይ እንክነብዕ፤ ንሕዘነሎም ንግዳያት ውቅያኖስ ባሕሪ ንንባዓሎም ንናይ መጻኢ ሕድሪ በዚ ዘይሓዝን ዓገብ ንበሎ ነውሪ። ቀላያት ኣይኮኑን ተውሳኺቱ ባሕሪ ህግደፍዩ ህግደፍ ሓዊ መሳወሪ ደቁ ሓቚፉ ንኻልኦት መባረሪ። ፍታሕ መሲሉዎ ስደት ዝመረጸ ንሞት ዘማዕደዋ ካብ ቤቱ ከይወጸ ጉዕዞኡ ይጅምር ኣብ ብልሒ መላጸ። ሕጂ ኣብ ባርነት፡ ጽባሕ ኣብ ሕልፈት ሞት ክነብር ዘይመረጸ … more

. . . . ይኣክል !!!

Refugee_Sisily

ይኣክል ጥፍኣት ይኣክል ሞት ቀለብ ዓሳ ኮይኖም መሳኪን ዕሸላት ክብዶም ብጥሙዩ ተፋንዮም ውጹዓት ከብዶም ተሐቑኑ ኣቦታት ኣደታት … more

ጠፊኡና ብልሓቱ እንታይኹን ንምሸቱ!

lampedusa

ጠፊኡና ብልሓቱ እንታይኹን ንምሸቱ ተስፋማርያም ወ/ጊኦርጊስ 05/10/2013 Norway ብናተዮም ዝበሎም ምስተዋረደ ዝፈትዋ ዓዱ ገዲፉ ንሞት ተፈርደ ቀለብ ዓሳ ኮነ ዘይተጸበዮ ዝገደደ ጉድምበር ረኺባ ኤሪትራዊት ኣደ   ባሕርን ህግደፍን  ኣጽኒቶሙና ብጃምላ ከም ኣራዊት ተጓሒፍና እምብዛ በዚሑ ምሒር ደንጽዩና መርገም ድዩስ እንታይ ክንብሊና   ዝወለደት ማህጸን ታይኮን ትብላላ ደቃ ዘፋነወት ካብ ህግደፍ … more

እንተ ዘይትደፍኣኒ መን መጽደፈኒ

Death_Lampedusa3

ዕለት 04.10.13 ዓዲ ጸልሚታ፡ ብሸፋቱ  ተበትቢታ፡ ህዝብና ሲኢኑ ዋልታ፡ ኩላ ናብ ስደት ተጓቲታ።   ጓል ኣብ  ዓዳ ትድፈር ፡ መንእሰይ ብበትሪ ይድከር፡ ሄሊኮብተር ኣዳሰር ይእሰር፡ ተፈሪድዎ ኣብ በረኻ ክሰፍር።   እነተ ቐጺሉ ከምዚ’ሉ፡ መናእስይ ብሂወት ኣለና ኣይትበሉ፡ ወይ ጅግንነት ፈጽሙ ወላ ተማህለሉ፡ እዛ ሃገር ግን ኣይትግደፍዋ ንዓዋሉ።   መፍትሒ  ሃለዋትና … more

ባሕሪ!

Italy_Death

ባሕሪ! ግደፍ’ባ ባሕሪ ሎምስ ይኣኽለካ ህይወት ኤርትራውያን ጌርካዮ ቀለብካ *ዓዳይት ኣይተምክን ውላዳ ቀዚፍካ     *ኣረሓሒቓ እትወልድ ሰበይቲ ዓቐኑ ከይጎድል ኪትዕቅብ ምልኣትካ ብንብዓት ኣደታት ወሓይዝ ፈጢርካ! ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ለውጢ ከየምጽእ ምልኪ ዚቐሰቦ ናብ ስደት ኪወጽእ ኣብ ፈቖዶ በረኻ ምድረ በዳ ኣጻምእ *ዕንደ ዝደበዮ ከም እሾኽ ዚወግእ         *ሑጻ ኣብ ባሕሪ ጥሒሉ ብኾንቱ ከጠፍእ መስኪን … more

ናቱ ይገብር ኣሎ ናትኩም ግበሩ

isias_Kissed

ናቱ ይገብር ኣሎ ናትኩም ግበሩ ፡                                                         ዕለት 30 .09.2013 ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን  እዛ ኣባሃህላ እዚኣ ኣብ 1996 ሓደ ኤዉሮጳዊ ፕሮፈሶር በቲ  ኣብ እዋን ገድሊ  ዝነበረ ኣዚዩ ዘደንቅ ታሪኽ ኤርትራዉያን ተደሪኹ፡ ናብ ኤርትራ በጺሑ ፡  ኩሉ ቦታታትን ኩነታትናን ታዐዚቡ ዝተመልሰ አብ ሓደ ኣጋጣሚ  ዝበለና እያ ። ንኹልና ድሕሪ ምልላዩ፡ ብሕቶ … more

ሕጂ’ውን ክንብልበለ’በር ኣይተኾዖን: ካብ በሃሊኡስ ደጋሚኡ !

crossroads1

ክንብል በለ’በር ኣይፈሰሰን: ድንክል በለ’በር ኣይተኻዕወን: ንኽጸድፋ ኢልካዶ ትነንወን: ዝገዯደ ድማ ኣጆኽን ዝብልወን፡ ካብ እግሪ መልሓስ’ንዱዩ ዝዕንቀፍ: ክንዱ ምእራሙ ‘ታይ ኣበለና ገፍገፍ: ንኸይትጸድፍ’ኳ ቆንጠጠፈ ዝሕቖፍ : እወ! ተጋግየ ንምባል ንምንታይ ንስከፍ … more

ኤርትራ ናበይ ገጻ’ያ ትሕምበብ ዘላ ?

Isaias_ostrich

                          ኤርትራ ናበይ ገጻ’ያ ትሕምበብ ዘላ ?   ብገዛኢ ኪዳነ  ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላሽ  ብዙሕ ዝኽወሎ ኤርትራዊ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን፡ ምኽኒያቱ ህግደፍ ዓዲ ኣትዩ ስልጣን ህዝቢ ብኤደወነኑ ጨውዩ ከም ንዕኡ ዝጥዕሞ ከመሓድር ካብ ዝጅምር ክሳብ ሎሚ ዕለት ሃገር ንቑልቁል እምበር … more

መልሲ፡ “ንዳግም ምብርባር ሃገራዊ ኮሚሽን”!!!!!!!!

Haile_GT

ክቡር ኣቶ ገርዝጊሄር ገብረገርግስ (ወዲ ባሻይ) ካብ ጀርመን፡ ብ27 መስከርም 2013 ኣብ መርበብ ቶጎሩባ፡ ዳግመ ምብርባር ሃገርዊ ኮምሽን ብዝብል ኣርእስቲ ዓምዲ ጽሒፉ ይርከብ። ነዚ ሰነድ ኣንቢቡ ዝተራእዮን፡ ዝተሰምዖን፡ ዝፈልጦ ኣመጻጽኣ ታሪኻዊ ሃገራዊ ባይቶን፡ ዝሓለፈ ሓርጎጽጎጽን ተንቲኑን፡ ኣብሪሁን፡ ከመስግኖ ይፈቱ። ከምዚ ዝኣመሰል ርእይቶታት፡ ክበዝሕን ክህብትምን ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት እዩ። ነቲ … more

ቅልዕቲ ደብዳቤ ናብ ክቡራት ተቃለስቲ መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለዉጢ፡

Congress_Vote

ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ብቓልሲ ኣውዲቕካ ብሓደ ህዝባውን ዲሞክራስያውን መንግስቲ ንምትካእ እቲ ሓደ ካብቲ መንገድታት ብሃገራዊ-ዋዕላ ኣቢልካ ምዃኑ ብምእማን፡ ኩሉ ተቓላሳይ ክጽዕረሉ ካብ ዝጅምር እነሆ ልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ሓሊፉ። … more

ኣንታ ምራኽ ዚርአ-ምራኽ ዚርአ፣ ሎም‘ዘበን ተወሊዱ ዓሚ ዚጠፍአ!

ኣንታ ምራኽ ዚርአ-ምራኽ ዚርአ፣ ሎም‘ዘበን ተወሊዱ ዓሚ ዚጠፍአ! በሉ ዳይና -ዓዲ፡ ባይቶ‘ኦም ብፖለቲካ እንዳ‘ሕሳር ሃጒጉ ተራእዩ ዚጠፍአ። ኣብ ሓደ ዓዲ አብ ከበሳ-ኤርትራ ሓደ መን ከማይ ዚብል በጽሒ ንመሬት ወላዲኡ መሬተይ ኢሉ ስለ ዝተሰልበጦም ናብ ዳይና ቀሪቦም ነገሮም ምስ አፍሰሱ፣ ወዮ ዝመንጎደ በጽሒ ንዳይና‘ውን ከዋጣውጠሎም ስለ ዝጀማመሮ፣ ዳይና ምራኽ ከም ዝጠፍኦም … more

“ስነ-ጥበባውያን”

instruments

“ስነ-ጥበባውያን” ኣቱም ጉዳም – ጎዳድም ናፍቆት ኢልኩሞ – ንገሃንብ ብጾትኩም ረሲዕኹም – ንገንዘብ ንፍትሒ ኣልቦ – ዘይትብሉ ዓገብ ን22 ዓመታት – ተረጊጹ ሰብ እንታዩ? ናጽነት – ግፍዒ ብዘይ ገደብ ህዝቢ እንዳጸነተ – ሃገር እንዳዓነየት። ዓገብ ከይትብሉ – ኣፍኩም ተለኩቱ ናይ ትማሊ ብጾትኩም – ሃላዋቶም ከይትሓቱ ብዘይ ፍርዲ – ብዘይ ሕጊ … more

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን – ውልቃዊ ትዕዝብቲ – 4ይ ክፋል

Tadesse

ኣብ ዝሓለፈ 3ይ ክፋል ጽሑፈይ ብዛዕባ ኣቃውማ ኣውራጃታትን ፖለቲካዊ ሓድግታቱን ጽሒፈ ነይረ። ሎሚ ድማ ከም መቐጸልታ ናቱ፣ ነዚ ሕጀ ዝረአ ዘሎ ‘ናይ ከባቢ ፍልልያት መሰረት ኢዩ’ ኢለ ዝኣምነሉ፣ ምስ ምምዕባል ከተማታትን ከተማዊ ጠባያትን ሓቢሩ ዝተቐልቀለ ሓደስቲ ባህርያት ክገልጽ ክፍትን ኢየ። እቲ ኣብ 60ታትን 70ትን ዝተቐልቀለ ኣውራጃዊ ፍልልያት ድማ፣ ውጽኢት ናይቲ … more

ኣደታት ኤርትራ!

Rally_Mother1

ኣደታት ኤርትራ! ኣደታት ኤርትራ ኣብ ስቓይ ዘለኽን መላኺ ኪጻወት ብህይወት ደቅኽን መንዚዑ ኪወስዶ ካብ ማሙቕ ሕቑፎኽን ሓድጊ ከይገደፈ ከይጠፍእ ፍሬኽን ንኸተምስልኦ ጓል ሰብ ኣናዲኽን ምስ ኣጽናቲ ስርዓት ትጓየያ ኣለኽን! ኣትን ግዳይ ምልኪ ኣደታት ሰውኣት ብዘይ መርዓዊዶ ትሕጸን’ያ መርዓት ክንደይሳዕ ክትሓዝላ ሕሰም ከም መንደዓት ኣምላኽ ኪሰጎልና ነዚ ፈጣር መዓት ጸሎት ዘይትገብራ … more

መንግስታዊ ትሕተ-ሃገራውነት።

Martyers_Cartoon

መንግስታዊ ትሕተ-ሃገራውነት።                  27-09-13። እቲ ብዋዛኡ ዝልለ ዓርከይ ድማ ገቢትኒ ቀንዩ እብለኩም። ንእግረ-መገዱ እናሰሓቐ “ኣንታ‘ዚ ህዝብስ ዎጮ እንተገምጠል ካዮ ዎጮ ምዃኑ ዘንጊዑ ዲዩ ለውጢ ዝጽበ? ክብል ይግረም። ተመሳሳሊ ትጽቢት ከይህልወኒ ክፍትሽ እናመሰለ ተኺሉ ብምጥማት፡ “ወለድና ‘መለሳ ቆሎስ ጥጥቖስ‘ ዝበሉዎ‘ኮ ስቕ ኢሎም ኣይኮኑን፡ ዘረባኦም ካብመዓስ ኣብ መሬት ኣንከራር ያ ተሪፋ“? ክብል ጸኒሑ … more

ኣቕርቦ መጽሓፍ – ብዛዕባ ኣኳውና ደብዳቤታት ሰይጣን

Daniel_TS

ኣቕርቦ መጽሓፍ ብዛዕባ ኣኳውና ደብዳቤታት ሰይጣን ካብ መወዳእታ ነሓሰ ጀሚሩ <ደብዳቤታት ሰይጣን> ዝተሰየመት መጽሓፍ ደሪሰ፡ ኣሕቲመ ናብ ኣንበብቲ ምስርጋሕ ጀሚረ ኣሎኹ። እቲ ኣርእስቲ‘ቲ መጽሓፍ ኣሰንባዲ እዩ።  ቈራቢ ኣማኒ እዬ ከም‘ዚ ዝኣመሰለ መጽሓፍ ብኢደይ ኣይትንክፍን! ኢሎም ዝብርግጉን፣ ከም‘ዚ ዝኣመሰልዎ መጽሓፍ ስለዘየንብቡ ከኣ ብጽንዓት እምነቶም ዝሕበኑን፡ ሰይጣናዊ እንተኾንኩ ክፈልጡ ዝደልዩን፡ ነፍሰይ ንዘልኣለም … more

ዉርዙይ ባህልን እሩም ወይ ነውራም ስነ-ምግባርን።

Ethics

ባህልን ስነ-ምግባርን ኣዝዩ ሰፊሕ ኣርእስቲ ስለዝኾነ፣ ኣብቶም ኣገደስቲ ጥራይ ኣተኩረ ዓቕመይ ዝፈቕዶ ጆባእ ይብለኩም። ካልኦት ድማ ከምተስፍሕዎ ተስፋይ ወሰን የብሉን። ኣብ ዝኾነ ሕብረተ-ሰብ ዘሎ ደረጃ ምዕባሌ ናይ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ኣቃውማ  Socio-Economic Structure ንባህልን ስነ-ምግባርን ህዝቢ ይጸሉ ይውስን። ስለዚ ዝኾነ ህዝቢ ነናቱ ታሪኻዊ ኣመዓባብላ ናይ ባህሊ ልምድን ወኒኑ፣ ስነ-ምግባራዊ ክብርታቱ ሓልዩ … more

ተዛረብ ምስሊ

camel_cry

ተዛረብ ምስሊ፡  ንስካ ኣይትሕሱ ተንትኖ ገበናት ፡ ናይ ንሕና’ዶ ንሱ ምስለይ ኣይኣክልን፡  ወስኪ እንካብ  በልኩም ቁርብ ዓፍራ በሉ፡  በጨቅ ከብለልኩም ኣይብላዕ ኣይስላዕ ፡  ጮው ተጻዒነ ብንቁጽ ጎሮሮ፡  ከመይ ኢለ ክንነ ካብ ዓቅመይ ንላዕሊ፡  እንዳ ጸዓኑኒ ዓይኒ ማይ ተንጽፍ፡  ኢሎም ይሓምዩኒ ቃላያት ዘንጽፉ፡  ባዕሎም እንከሎዉ ብኣይ ብእንስሳ፡  የጕረምሩሙ ኣሎዉ ካባይ ዘይሕሹ፡ … more

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን – ውልቃዊ ትዕዝብቲ – 3ይ ክፋል

Tadesse

ኣብ ዝሓለፈ 2ይ ክፋል ጽሑፈይ፣ ብዛዕባ’ቲ ሎሚ ኣብዛ ዓለምና ዝገዝእ ዘሎ ስርዓተ-ቁጠባን ንዕኡ ዘሰኒ ፖለቲካዊ ምሕደራን ምስ ህሉው ኩነታት ሃገርና ኣዛሚደ ገሊጸ ነይረ። እቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ፣ ኣውራጃዊ ፖለቲካ ስለዝኾነ፣ ብዛዕባ ኣቃውማ ኣውራጃታት ኤርትራ ቁሩብ ክዛረብ ምዃነይ ገሊጸ ድማ ኢየ ተፋንየኩም። … more

ባይቶ ንኽዕረ ወይ ንኽሕደስ

ባይቶ ንኽዕረ ወይ ንኽሕደስ                   ብወልደየሱስ ዓንደማርያም እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ንኽዕረ ወይ ንኽሕደስ እዩ። ከም ዘለዎ ክቕጽል ኣይክእልን። ባይቶ ድሒኑ ንህዝቢ ንኸድሕን፡ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዘለኹም ሃሊኹም ገለ ግበሩ። ጌጋታት እንዳጸብጸብኩም ከም ዘይናትኩም ኣማዕዲኹም ክትርእይዎ እንተድኣ ኾንኩም ዓገብ እብለኩም። ምኽንያቱ እቲ ካልእ ኣማራጺ፡ እዚ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተተኽለ ባይቶ ከምቲ … more

ህግደፋውያን! መገዲ ተሓድሶዶ ፖሊሲ ዕንኪሊል፧

Kibreab

ህግደፋውያን! መገዲ ተሓድሶዶ ፖሊሲ ዕንኪሊል፧ ለንደን 23 መስከረም 2013 ህግደፍ እንክንብል፡ ፖሊቲካዊ ውድብ ማለትና ይመስል ይኸውን። እዚ ግን ቅኑዕ ኣይመስለንን። ከመይ፡ ህግደፍ ገባቲ ውልቀ-መላኪ ስርዓት ጥራሕ አይኮነን፡ ትካል’ውን ኣይመስለንን፤ ህግደፍ ናይ ሓደሰብ ኣቶ ኢሳያስ ንብረት፡ ክዳን፣ ሽራብ እግሪ (ካልዚ) ወይ ስምዒታት ድኣ’ምበር፡ ካልእ መለክዒ ዘለዎ ኣይመስለንን። እቶም ብህግደፋዊ ስም ዝራብሑ … more

ፈዳይ ሕነ

GisenDemo3

ፈዳይ ሕነ ረድኢ ክፍለ(ባሻይ)መስከረም 20-2013 ኣንታ ፈዳይ ሕነ ኩላ ተርክበላ ነቶም ጸላእትኻ ትዓጽዶም ብጅምላ በቲንካዮ’ምብኣር መዓስር ዕዋላ   ታሕቲ ዝወረደ ደኒንካ ትስሕቦ ንላዕሊ ዝኸደ ደይብካ ተርክቦ ንስኻ ትኽእሎ ወዮ ሳምቦ-ሳምቦ   ርገጽ ንቕድሜኻ ኣለና ምሳኻ ከውሒ ዝነበረ ክትቅይሮ ሸኻ ጅግና ፈዳይ-ሕነ ትፈትሕ ማሕለኻ   ዝቝለብ ትቘልብ ዝድርበ ትድርቢ ሓረግ ወለዶና … more

ውድድራት አብ መንጎ ውልቀ-ውድባትን ባይቶ’ኣዊ ኣገባብ ኣሰራርሐን

ደንበ  ተቓውሞ ከምቲ ዝድለን ትጽቢት ዝተገብረሉን ንቕድሚት ይስጕም የሎን። ጠንቁ ድማ ብየማናይ ኢድና ዝሃነጽናዮ ባይቶኣዊ ኣገባብ ኣሰራርሐ ተጠዊና ብጸጋማይ ኢድና ንሓላልኾ ስለ ዘሎና’ዩ። ከም ሓባራዊ ኣገባብ ኣሰራርሐ መጠን ቅደም ክብል ንኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን (ኤድኪ) ከም ዚድለ ዘየዐወቶ ጠንቂ ከአ ውልቀ ውድባት ዝዀና ኣባላቱ ሓሊኸን ስለ ዝሐዝኦ’ዩ። ሎሚ’ውን ብሓፈሻኡ ክርአ ከሎ … more