እምቢ ንምልኪ!! (ክፋል 14ሐ) ባይቶ ዓዲ ይመለስ – ብ ወልደየሱስ ዓንደማርያም

መሰል ኤርትዊ ዜጋ ርሑቕ ከይከደና ካብ ኣቲናዮ ዘሎና ኩነታት ክንመሃሮ እንኽእል፡ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ባህርያት ናይ መሰል ሕቶ ኣሎ። ልክዕ ከም ኣካላት ሓንቲ ገረብ ካብ ሕድ-ሕዶም ተነጻጺሎም ክነብሩ ዘይክእሉ፡ ሓንቲ ፖለቲካዊ መሰል ከኣ፡ ካብቶም ዝተረፉ መሰላት ንበይና ተፈልያ ክትረጋገጽ ኣይትኽእልን እያ። … more

እምቢ ንምልኪ!! (ክፋል 14 ለ) ብ ወልደየሱስ ዓንደማርያም ባይቶ ዓዲ ይመለስ

(ሐ)ግዜያውነትን ኣገዳስነትን ባይቶ ዓድታት   ሓረስቶትን ገባሮን ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ መፋርቕ ሰብዓታት፡ (ኣብ ሓደ ሓደ ስፍራታት ከኣ ድሕሪኡ’ውን እንተበልኩ) ንዘጋጠሞም ሽግራት ንምፍታሕ፡ ተኻሰስቲ “ዝባን ዳኛ ካብ ድሕረይ ከይትተርፍ፡” ብማለት ሕድ-ሕዶም ተሰራሪዖምን ተኸባቢሮምን ኣብ ባይቶ ይቐርቡ ነይሮም’ዮም። እዚ ባህርያት’ዚ፡ ቀይዲ-በተኽ ዜጋታት ዘይኮኑስ፡ ኣኽበርቲ ሕግን ስነ-ስርዓትን ከምዝነበሩ የርእየና። … more

እምቢ ንምልኪ!! (ክፋል 12) ብወልደየሱስ ዓንደማርያም

ስደተኛ መንእሰይ፡ በዓል ነጻነት ናበይ? ምዕራባዊ ክፍለ ዓለም እትነብር ዘሎኻ ስደተኛ ጎበዝ ሃገርና፡ ናይ ሎሚ መዓልቲ ጽሑፈይ ምሳኻ ግጠም ይብለኒ ኣሎ። “ኣንታ እቲ መንእሰይ እሞ…መንእሰይ መንእሰይ ንብል ኮይና እምበር፡ ደይ ከም ህዝቡ’ዩ።” እንተበልክዎ፡ “ላላእ! ኩሉ ነገር አእዋኑን ገግዚኡን ኣለዎ። ዕላል ይኹን መዛረቢ ኣርእስቲ፡ ዛዕባታት ከይተረፈ ብግዜ’ዩ ዝግዛእ። … more

እምቢ ንምልኪ (ክፋል 11) ብወልደየሱስ ዓንደማርያም

ኣደራዕ ባርነት እዩ። “ወርሓዊ መሃያ ዜጋ ንመዋእሉ ካብ 400 ናቕፍ ኣይሕለፈሉ፡” እንዳበለ፡ “ውፈር!!” ዝብል ሽፍታዊ ምምሕዳር ኣብ ሃገርና 20 ዓመቱ ቆጺሩ። ንኹሉ በልማማ ዝለበደ ማዕርነት ኣብ ትሕቲ ግፍዒ፡ መግለጺኡ ማዕርነታዊ ባርነት እብሎ። ንኡስ ወለዶ ክነግረኩም። ዓመቱ ዓመት ጭርሖታት እዩ። እቲ ኣበዓዕላ ነጻነት ድማ እንዳተቐየረ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። … more

እምቢ ንምልኪ!! (10ይ ክፋል) ብ ወልደየሱስ ዓንደማርያም

ንዓ’ባ ንህዝብኻ ዝረ!! ብጸላእተይ ተሳዒረ ዘይፈልጥ ሰብ እየ ኢልካ ትጅሃርን ተዘንቱ ትኸውን። ዝኣምነካ እውን ኣይሰኣንን። እንተኾነ ግና ኣካላትካ ዕድመ ደፊኡ፡ ከም ጸላኢኻ ከፈራርሰካ ምስ ተበገሰ፡ ክትስዕሮ ኢልካ ዘይሕሰብ ቃልሲ ከምዝኣቶኻ ትፈልጥ። … more

እምቢ ንምልኪ!! (9ይ ክፋል) ጉሓፍ – ብ ወልደየሱስ ዓንደማርያም

 ብዛዕባ ህ.ግ.ደ.ፍ እንታይ ክትጽሕፈሉ፡ እንታይ ከ ክትዛረበሉ፡ ኩሉ ነገራቱ ከምዘይሓልፍ ተቐሊዑ እዩ ዝብሉኒ ሰባት ኣለዉ። ኣይተጋገዩን። ብዛዕባኡ ዘጽሕፈኒ ዝያዳ፡ ብዝክኣለኒ ዓቕሚ ከቃልዖ ኢለ ዝፍትን፡ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምኽንያታት ግና፡ ጸላእየይ ከይርስዕ እዩ። ከምኡ እውን ንዕኡ ብዙሕ ኣይትውቀሶ ኣይትህረሞ ዝብል ርእይቶ እሰምዕ። ዝሃርሞ ዝወቕሶ ዝነቕፎ ከኣ፡ ክዕረ ኢለ ኣይኮንኩን። ፈሪሱ ክጒሓፍ … more

እምቢ ንምልኪ!! (6ይ ክፋል) ብወልደየሱስ ዓንደማርያም – እቲ ጉዳይና ንህዝብን ሰራዊት ኤርትራን “መን ረትዖ’ዩ?”

“ካልእ ድኣ እንተ ኣለካ ኣምጽእ እምበር፡ እዚ ሽጣራ እዝስ ቀደም ብገርሁ ኸሎ ህዝቢ፡ ተበሊዕዎ እዩ።” ዝብል ዘረባ፡ ነቲ ንኸታልል ኢሉ ዝብገስ ተቓውሚ እየ ዝብል ባእታ፡ ዘሰምብድ ክኽውን ይኽእል እዩ። … more

እምቢ ንምልኪ!! (4ይ ክፋል) ብ ወልደየሱስ ዓንደማርያም

ኤርትራ ንኤርትራውያን ንጎደና ሓርነት ኣስመራ ንምግላጽ ክብል ኣብ 3ይ ክፋል ዘቕረብክዎ ጽሑፍ፡ ነቲ መንእሰይን ጎበዝን ኤርትራዊ ዜጋ ንምንእኣስ ኣይኮነን። ሓይሊ መንእሰያት ከነኣእስ እንተድኣ ኾይነ ብቐሊሉ ክርታዕ ይኽእል። … more

እምቢ ንምልኪ!! (3ይ ክፋል) ብ ወልደየሱስ ዓንደማርያም

ጎደና ሓርነት ኣስመራ ነቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝተኸስተ ህዝባዊ ማዕበል ክካታተል እንከለኹ፡ ሓደ ካብቲ ዝገርመኒ ነጥቢ እንተሃልዩ፡ ኩለን እዘን ካብ መግዛእቲ ነጻ ዝወጻ ዓዲ ጭቁናት፡ ጎደና ሓርነት ዝሽሙ ጽርጊያ ከምዘለወን ምፍላጠይ’ዩ።   … more

መንእሰይ ተስዓታትን ክልተ ሽሕን! ንቃልሲ ተጠማጢምካ’ዩ (ወልደየሱስ ዓንደማርያም)

ንፖለቲካዊ ቃልሲ ማለተይ’ዩ። ነቲ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታትና ድማ ክገልጽ ይፍትን። እቲ ብንኣሽቶና እንፈልጦ ጉልበታዊ ቃልሲ እሞ ኸኣ፡ ከይተጠማጠምካ ከመይ ኢሉ? ቃልሲ! ፖለቲካዊ ይኹን ጉልበታዊ ማዕዶ ንማዕዶ ተረሓሒቕካ ክኸውን ዘይክእል መስርሕ’ዩ። … more