ዶር በረኸት ሃብተስላሰ ኣብ ለንደን ምስ ዝነብሩ ግዱሳት ኤርትራውያን ተራኺቡ ሓዳስ መጽሓፉ ኣላልዩ። ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ ‘ውን ተመያይጡ።

Dr Bereketዶር በረኸት ሃብተስላሰ ኣብ ለንደን ምስ ዝነብሩ ግዱሳት ኤርትራውያን ተራኺቡ ኣብዚ ዓመት ‘ዚ ኣብ Red Sea Press ዝተሓትመት The Crown and The Pen ዘርእስታ ሓዳስ መጽሓፉ ኣላልዩ። ብዛዕባ ህሉው ፖለቲካዊ ቅልውላው ሃገርናን ኣፈታትሑኡን ‘ውን ምስቶም ኤርትራውያን ዜጋታት ተዛትዩ።


እታ ርእሰ-ታሪኽ (autobiography) ከም ጠበቓን ላዕለዋይ በዓል ስልጣንን ንጉስ ሃይለስላሰን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ፋልማይ ደረጃ ስርዓት ደርግን ሓርነታዊ ቓልሲ ኤርትራን ዶር በረኸት ኣብ ዝነበሮ ተራን ኣበርክቶን ዘተኮረት እያ። ብመንገዲ ታሪኽ ህይወቱ ኸኣ፡ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተራእየ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ይንጸባረቕ።

ኣብቲ ኣብ South Bank University ዝተኻየደ ሌላ መጽሓፍን ዘተን ዝተሳተፉ ግዱሳት ኤርትራውያን፡ ዶክትር በረኸት ከም ዓቢ ኤርትራዊ ምሁርን በዓል ሃበታም ተመክሮን ነቲ ፍልጠታዊ ጸጋኡ ናብ ህሉዋትን መጻእትን ወለዶታት ኤርትራ ብዝተወደበ መልክዕ ንምስግጋሩ መጽሓፍ ምድራሱ ሞጕሶሞ። ካልኦት ኤርትራውያን ምሁራት ኣብነቱ ክኽተሉ ድማ ኣዘኻኺሮም።

ኣብቲ ንህሉው ኩነታት ኤርትራ ዝምልከት ዘተ፡ ዶር በረኸት ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበሉ ሕቶታት መሰረት ብምግባር ንኣፈታትሓ ህሉው ፖለቲካዊ ደልሃመት ኤርትራ ዘርኢ ሃናጺ ሓሳባትን ምዕዶን ኣቕሪቡ።

ዶር በረኸት ሃበተስላሰ ኣብ ርእሲ ‘ቲ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቓልሲ ዝገበሮ ሃገራዊ ኣበርክቶ፡ ድሕሪ ናጽነት ኣቦ ወንበር ኮምሽን ቅዋም ኤርትራ ብምዃን ኣገዳሲ ሃገራዊ ሰነድ ኣብ ምቕራብ መሪሕ ተራ ዝተጻውተ ኤርትራዊ ምሁር እዩ።

ይኹን ‘ምበር ብሰንኪ እቲ ምሁራት ዘይፈቱ ዓማጺ ውልቀምልካዊ ስርዓት፡ እቶም ዓቢ ኣበርክቶ ክገብሩ ህዝቢ ትጽቢት ዝገብረሎም ኤርትራውያን ምሁራን ምስ ሃገራዊ ፍቕሮም እናሃለዉ ግቡእ ግዲኦም ክጻወቱ ዕድል ኣይረኸቡን። እቲ መንግስቲ ልጓምን ስርዓተ ሕግን ስለዘይደሊ ኸኣ፡ እቲ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝነበሮ ሃገራዊ ቅዋም ኤርትራ ኣብ ከብሒ ተቐሚጡ ይርከብ ኣሎ።


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *