ምረት መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ወረዱ ህዝቢ ኸቢድ ሓደጋ ወዲቑዎ ከምዘሎ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ይሕብሩ።

ምረት መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ወረዱ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ክምህለል ይውዕል ከምዘሎ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ይሕብሩ።

ብመሰረት ‘ቲ ሓበሬታ፡ ርብዒት መሸላ ወዲዓከር ‘ኳ 86 ናቕፋ፡ ሓደ ኩንታል ከኣ 2500 ናቕፋ በጺሑ ኣሎ። ንሱ ‘ውን ብግበረለይ ክገብረልካን ግቦን ጥራይ እዩ ዝርከብ።

እቲ ዓቕሉ ዝጸበቦ ህዝቢ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ካብ ካልእ ከባቢታት ኤርትራ ዕባዕሉ ክምእርር እንተፈተነ ኸኣ፡ መንግስቲ ይምንዝዖን ብጥብቂ ይቋጻጸሮን ከምዘሎ እቲ ሓበበሬታ ብተወሳኺ የረድእ።

ይኹን እምበር፡ መንግስቲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ዝሓለፈ ሽግር ከም ናይ መላእ ዓለም ኣምሲሉ ህዝቢ ንምድንጋርን ንምድዕዓስን ብመራኸቢ ብዙሓኑ ፕሮፖጋንዳዊ ዘመተ ተተሓሒዙዎ ኣሎ።

ኣብ መደባት ቴለቭዥኑ ህዝቢ ሳልሳይ ዓለም ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ መግቢ ኣድማ ይገብር፡ መንግስታት ከይተረፈ ብኣድማ ይቕይር ከምዘሎ ይጠቅስ። እንተኾነ፡ እቶም ኣብ ካልእ ሃገራት ኣድማ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ዋጋታት መግቢ ሳናቲም ስለዝተወሰኸ ምዃኑ ኣይዝክሮን። ኣብ ኤርትራ ግን ዋጋታት ዓሰርተ ዕጽፊ ወሲኹ ክንሱ እዩ ህዝቢ ጸገሙ ብጩቕ ከየብል ብሓይሊ ብረት ኣፉ ተሎጕሙ ዘሎ። መንግስቲ በዚ ሎምዘበን ዝተፈጥረ ሕጽረት መግቢ ዓለም፡ ነቲ ንዓመታት ንዝህቢ ኤርትራ ዘሳቕዮ ምረት መነባብሮ ከመኽንየሉ ምፍታኑ ኸኣ እንዶ የብሉን።

 
ብዘይካዚ፡ ህዝቢ ድራር ዕለት ስኢኑሉ ኣብ ዘሎ መሪር እዋን፡ ኣብ ምሕላው ናይቲ ህዝባዊ እምነት ኣጥፊኡ ሞሽሚሹ ዘሎ ስርዓቱ ይኾኑኒ እዮም ንዝበሎም ተጋደልቲ ነበር እናሓረየ ‘ኣባይቲ መንግስቲ’ ብምዕዳል ከታልሎም ይፍትን ከምዘሎ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ይሕብሩ።
 

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *