Petition: The Sinai Slave Trade

Sinai_trade

Nine months pregnant and in chains, Haben’s* torturers beat her ruthlessly demanding a $35,000 ransom from her husband. She gave birth in shackles, beside other terrified captives, with only rusty metal to cut the umbilical cord. It’s unbelievable that this is happening in 2014! Click to Sign on the Petition: The Sinai … more

ካብ ዝሓለፈ ኤርትራዊ ዋዕላታትን ጉባኤታትን እንታይ ተማሂርና?

conflict

What have we learned from the past conferences and congresses of the Eritrean opppsition? ካብ ዝሓለፈ ኤርትራዊ ዋዕላታትን ጉባኤታትን እንታይ ተማሂርና? ብፍስሓ ናይር ሎም ቅነ ተቃውምቲ መሪሕነት ፖሊቲካዊ ውድባት ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ገጋታቶም ተኣሪሞም ናብ ሓደ ዘሰርሕ ጽላል ክምስርቱ ኣብ ኣፈናዊ ስምምዕ ከምዝበጽሑ ኣንቢብናን ፈሊጥናን ኣሎና። ከም ኣባልን ተዋሳይን ናይዚ … more

ህዝባዊ ማዕበል ንድሕነት ሃገር ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን

DC_1

ህዝባዊማዕበልንድሕነትሃገር ዋሽንግተንዲሲንከባቢኡን መእተዊ: ድሕሪ መሪርን ነዊሕን ብረታዊ ቃልሲ ዝተረጋገጸ ሃገራዊ ነጻነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ናብ ናይ መላእ ህዝቢ ሓርነትን ፍትሕን ሰላምን ራህዋን ኣብ ክንዲ ዝትርጎም። ብሰንኪ ዓምጣሪ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ መላእ ህዝብናን ሃገርናን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ፣  መወዳእታ ዘይብሉ ባርነታዊ ኣገልግሎትን ሕሱም ጭኮናን። መንእሰያት ኤርትራ ንዝፈትውዋ ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱን። ኣብ … more

ሓቅን ዕርቅንዶ ወይስ ሓቅን ፍትሕን ዕርቅን ኣብ ኤርትራ/ግዜኡ ድዩ ሕጂ?

crossroads1

ሓቅን ዕርቅንዶ ወይስ ሓቅን ፍትሕን ዕርቅን ኣብ ኤርትራ/ግዜኡ ድዩ ሕጂ?   ብፍስሓ ናይር ብዙሓት ጸሓፍቲ ኤርትራውያን ብዛዕባ ምስግጋር ካብ ምልካዊ ስርዓት ናብ ደሞክራስያ ክትንትኑ ከለዉ ብዘይካ ምውዳቅ ምልክነት እምበር ሰፊሕ ኣፍልጦ መስርሕ ምስግጋር ናብ ደሞክራስያዊ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣካደምያዊ መጽናዕቲ ዘቅርቡ ኣይረኤናን፣ ተመክሮታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ካብ ኣፓርተይድ ናብ … more

In Support of “Forum for National Dialogue” (FND)

In Support of “Forum for National Dialogue” (FND)  We, the civilian elements who have been silenced by armed groups, marginalized and side lined elements of the Eritrean Society, patriots & fighters in the former ELF, civilian elements of the former ELF, patriots & members of the former EPLF, civilian elements in … more

መን’ዩ ወዲ ዓሊ?(መልሲ ንመድረኻዉያንን ተደናገጽቶምን)

Weldu

” መን እዩ ወዲ ዓሊ?ወዲ  ዓሊ ንኤሪትራውያን ካብ ጭቖና   ህግደፍ ከድሕን ብሰማይ ዝወረደ ነብይ  ኣይኮነን።  ሐደ ካብቶም መኮንናት  ሰራዊት  ኤሪትራ ኢዩ ነይሩ።    ኣገልጋሊ ናይዚ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ከም ዝነበረ ማንም ሰብ ዝኽሕዶ የለን”(ጴጥሮስ ተስፋጊዮርጊስ…. ወዲ በዓታይ)፡ ፡ … more

ቲፋኖስዶ ደባስ?

Isaias_Af10

ቲፋኖስዶ ደባስ? “ቲፋኖስ” መጽውዒ እቲ ኣብታ ስነ ጥበበኛ ነፍሴር ኢሳያስ ጸጋይ ዝደረሳ፡ “ንእሽቶ ሓወይ፡ ክንዲ ሓሙተይ” ዘርእስታ ፊልም፡ ከም ሽፍታ ኮይኑ ዝተዋሰአ ስነ ጥበበኛ በያን (ወዲ ብጫ) እዩ። ደባስ ድማ ሓደ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣስመራ ማለት፡ ኣብ ከባቢ ኣባሻውል ኣብ ኣፍደገ ማቸሎ፡ ሳሕቲ፡ ለይቲ ጻዕዳ ነጸላ ተኸዲኑ ዝርአ፡ ክሳዕ ሕጂ … more

ጉድ እምበር ተገሩ ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስቲያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ኤርትራ ኣብ ኦታዋ ካናዳ ብሕሰም ህዝቦም ዘይስቆሮም ሕልና ዘይተዓደሉ ባህማት

ottawa

ጉድ እምበር ተገሩ ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስቲያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ኤርትራ ኣብ ኦታዋ ካናዳ ብሕሰም ህዝቦም ዘይስቆሮም ሕልና ዘይተዓደሉ ባህማት February 11, 2014 ኣብዚ መዋእል’ዚ ብጉጅለ ህግደፍን ተሓባበርቱን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብሓፈሻ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ፡ ንማንም ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ስቱር ኣይኮነን። ህዝብና ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ኣካዪዱ፡ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ … more

Eritrean Domestic Abuse Study

Demostic_Ab

Please take time to fill in this important questionnaire. Everything you say will be kept confidential and anonymised. We do not ask your name. This will help to address domestic abuse in the Eritrean community and create a healthier society. Click on this Link to Participate: Eritrean Domestic Abuse Study … more

ንፈትሽ ንመራመር ዘዋጽኣና

crossroads1

  ንፈትሽ ንመራመር ዘዋጽኣና ንሕሰብ ብኣሊፍ ከይጠፋእና Tesfamariam W/giorgis 11/02/2014 Norway   ካብዚ ሕማቕ ዘመን ንምልቓቕ ምእንተ ድሕነት ህዝብና ንተዓረቕ ኣሕዋት ደቂ ሃገር ንምንታይ ንቛየቕ ልብና ሓደ ኸሎ ብፍላጥ ኣይንጸይቕ   እንሆ ሃገርና ናብ ጸድፊ ኣንጠልጢላ ትቑንዞላ ትሰሓል ስኣን ቁሊሕ ዝብላ ኣብ ልብናባ ንመለስ ከይጸደፈት ከላ ንስምረት ብሃንቆውታ እያ ትጽበ … more

ኢ.ፒ.ዲ.ፒ!! ተሓጓምቲ ከለዉስ ተሓዝቲ ልቢ…!!

Isaias_Asf

ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ እሞ ክኣ ብካብ ውሽጢ  ሃገር ዘለዉ ኣባላት ሰ.ደ.ህ.ኤ ዝተጻሕፈን ዝተላእከን ጌርካ ዝቐረበ ሃበስ ቀደስ ዝትሕዝትኡ ጽሑፍ ኣምቢበ ኪኒየው ፍሽኽ ኢለ ምሕላፍ ብዙሕ ትርጉም ኣይሃብክዎን ነይረ፣ እቲ ምንታይ ሃገርን ህዝብን ዘብርስ ዘሎ ኣረሜን ስርዓት እንዳ ሃለወ ምስ እዚኦም ኣብ ጓል መገዲ ተኣሊኻ ግዜኻ ኣብ ሃጠው ቀጠው ምሕላፍ … more

መን`ዩ ወዲ ዓሊ ? ንህዝቢ ኤሪትራ ካብ ጭቆና ከናግፍ ካብ ሰማይ ዝነጠበ ነቢይ ዲዩ?

Baatay1

መን`ዩ ወዲ ዓሊ ?  ንህዝቢ ኤሪትራ ካብ ጭቆና ከናግፍ ካብ ሰማይ ዝነጠበ ነቢይ ዲዩ? ብጴጥሮስ ተስፋጊዮርጊስ – ለንደን እዚ ዘለናዮ ጊዜ    ውድዓዊ  ኩነታት ንለውጥጢ  በሲሉ ክነሱ ባዕላዊ  ኩነታት ግን ጌና ይመስል።  እተን  ነባራት ተቓወምቲ ውድባት ሐድነት ዘይምህላወን ይኹን ወይ ብኻልእ ምኽንያታት ከምቲ  ትጽቢት ህዝቢ ነዚ ውድዓዊ ኩነታት መዝሚዘን ክተዓጻጸፋሉ ኣይከኣላን … more

Fetsum: What is Intellectualism and who is the intellect?

Fitsim_new

Coming to our collective mission ahead, Barbara Marx Hubbard says in CONCIOUS EVOLUTION that a spiritual philosophy can expand through a network of individuals to cause a balanced universal consciousness for every human being to live happier eventually. Let us form a network of independent minded people under the theme of unconditional … more

ምልካዊ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ብዘይካ’ቲ መጋበርያ ስልጣኑ ዝኾነ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ህይወት ክህሉ ዘይሕሰብ ምዃኑ ደጊሙ ገሊጹ።

Isaias_Af_D

ኣሰና (10 ለካቲት 2014) ምልካዊ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ትማሊ ምሸት ኣብ ዘካየዶ ቃለመጠየቕ፣ ብዘይካ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ህይወት ክህሉ ኢልካ ዘይሕሰብ ምዃኑ ደጊሙ ብምግላጽ፣ ኣብቲ ብስርቅን ዓመጽን ዝሓዞ ዘይሕጋዊ ስልጣን ናይ ምንባር ገባቲ ሕልሙ ከም ቀደም ኣብ ቦትኡ ምህላዉ ብብድዐ ኣረጋጊጹ። ንሱ ኣብቲ፣ ኣብ ወረቐት ዝነብሩ ዘይፍጸሙ … more

ካብ ዳላስ ንመረብ ምላሽ

EYSNS

ኣብ ከተማ ዳላስን ፎርትዎርዝን ቴክሳስ ዝተዳለወ ሓድነታዊ ኣኼባን ናይ መዘናግዒ መደብን ብዓወት ተዛዚሙ:: ኣብቲ ብስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ጨንፈር ዳላስን ብደለይቲ ፍትሕን ዝተዳለወ መደብ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ቴክሳስን ካልኦት ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካን ዝመጹ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ተሳቲፎም:: … more

ስጋለት ቀጣን! ብከመይ ክንዝክረኪ?

massawa_fenkil

  ማሕሙ ሳልሕ ወድ ኣሚርን ወድ ሼኽን ገለ ካብቶም ንስጋለት ቀጣን ብትግረ ዝደረፉ እዮም። ወድ ኣሚር ምስ ፍቕሪ ኣተኣኣሳሲሩ ደሪፉላ። ወድ ሼኽ ግን ንክብርን ዝኽርን’ቲ ብ1990 ዝወደኣቶ መንእሰይ ተጋዳላይ እዩ ደሪፉላ። ወድ ሼኽ ኣብ ደርፉ ምስ ቀጣን ገበይ ስጋለት እዩ ዝማጎት። “ “ እቲ ቀደም ግዜ ወድ ኣሚር ምስ ፍቕሪ … more

ርክብ ዶር ተወልደ ተስፋማርያም ( ወዲ ቫካሮ) ምስ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሽወደን

Vacaro_stockholm_4

    ዕለት 2014-02-10   ሰላም ኩቡራትን ክቡራንን ዝኽበርኩም የሕዋትን ኣሓትን ኩላትና ከምንፈልጦ ብኣቦናን ሓወናን ዶክ ተወልደ ተስፋምሪያም ወዲ ቫካሮ ዝተበገሰ ሓድነት ሓድነትና ከም ወርሒ ዝኹልዕ ዘሎ ኣብ ሃገረ ሽወደን አውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 12 ዕለት 12 2013  ናይ መጀመርታ ሰሚናር ኣብ ከተማ ስቶክሆልም  ተኻይዱ ቢሰንኪ ሕጽረት ግዜ ህዝቢ … more

ህግደፍን ውድባትን ኣብ ሓደ ሓዲድ

Mike_emba

                                               ካልኣይ ክፋል                        ህግደፍን ውድባትን ኣብ ሓደ ሓዲድ እዚ ጽሑፍʼዚ መቐጸልታ ናይቲ ካብ ፈጣሪኣስ ፋሕጣሪኣ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ኢዩ፡፡ ምስ ህልው ኩነታት ጉጅለ ህግደፍን ኣካይዳ መራሕቲ … more

ሰለማዊ ቃልሲ ዝለዓለ ኢድ ናይ ሕዝቢ ምንቅስቃስ ኢዩ !

ብመጀመርያ ውልቀመለክቲ ብልምዲ ካብ ስልጣኖም ዝእለዩሉ ብመጀመርያ በቶም ላዕሎዎት ሓለፍቲ ወይ ናይ ሰራዊት መኮንናት ብዝተወደብ ዕልዋ መንግስቲ ወይ ንዓመታት ክቃወምን ክቃለስን ዝጸንሔ ውዱብ ወይ ሰውራ ዝርከብ ዓወት ማለት ምእላይ እቲ ስርዓት ኢዩ ሎሚ ግን አብ 2011 እዚ ውልቀመለክቲ ካብ ስልጣኖም ዝእለይሉ ኩነታት ተቀይሩ ኢዩ ዘሎ በዚ ድማ ንዘመናት ተረጊጾምን ታዓፊኖምን … more

8 መጋቢት ዓለም-ለኸ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ – 08.02.2014 ፍራንክፎርት ጀርመን

Women_Ffurt

8 መጋቢት ዓለም-ለኸ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ 08.02.2014 ፍራንክፎርት ጀርመን 8 መጋቢት ኣህጉራዊት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ  ንመላእ ሕብረተ ሰብ ዓለም ሰብኣዊ ክብሩን ፍትሒዊ ስርዓት ንምትካል  ኣብ ዝካየድ  ዘሎ  ቃልሲ ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ሓድጊ ሰማእታት ኣሓተን ንምርግጋጽ መብጽዓ ዝኣትዋላን ቃልሰን ዘሔድሳላን መዓልቲ ደኣምበር፡ ንስለ ምብዓልን ሪምን ተባሂሉ ዝግበር ኣይኮነን። ስለዝኾነ ድማ ሎሚ ዓመትውን ኣብ … more

The twisted road to Reconcilation & Cooperation

way forward sign

“To reach Reconciliation, one must start by recognizing the common ground between the parties and working outward; instead of starting with the differences and working inward.  It is from this mindset that Forgiveness and Tolerance are born.”thus we can go further in maintainance of cooperation. Some Terminologies to help us … more

ግልጹነት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ማሕበር ብመብጽዓ ጥራሕ ክንሓቚፎ ኣይንኽእልን!!

Weldu

ግልጹነት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ማሕበር ብመብጽዓ ጥራሕ ክንሓቚፎ ኣይንኽእልን!! ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፈ 23 ዓመታት  ብግሉጽነት ዘይኣምን በረኻዊ ምሕደራ ተረጊጹ ግዳይ ጥፍኣትን ተቐባሊ ኩሉ ጽዩፍ ምሕደራዊ ኢሳያስን ስርዓቱን ኮይኑ መንነቱን ባህሉን አብ ሓደጋ ኣትዩ እቲ ፍጥር ክብል ዝውንኖ ሃገራዊ ሓድነቱ ብሰንኪ ውሑዳት ዓንደርቲ ጉጅለ ህግደፍ ላሕሊሑ መንእሰይ ወለዶ ዓዱ ገዲፉ ተመጽዋቲ ዓዲ ሃገር ክኸውን ተገዲዱ፡ ፤እዛ ኣብ ዓራርብ ብሽም ሓፋሽ ተጋዳላይ እንዳ ሸቀጠት ዝገበለት ቁንጫል ጉጅለ ዓዲ ኣትያ ነቲ ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሉ ቅያ ዝፈጸመ ተጋዳላይን ህዝብን ጠሊማ በረኻዊ ምሕደርኣ ብሓይሊ ጎነጽ ኣደልዲላ እቲ ንዓመታት ዝተቓለሰ ናይ ትማሊ መንእሰይ ዳግማይ ግዳይ ስደትን ጥፍኣትን ክትገብሮ ጌጋ ናይ ታሪኽ ምርጫ ወሲዳ ጥራሕ ዘይኮነት ሃገርን ህዝብን ዳግማይ ኣብ ዘይተደልየ ኩናት ጠቢሳ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ናይ መጻኢ ወለዶ ተቐበልቲ ሕድሪ ሕጻውንቲ ቆልዑት ኣብ ሓዊ ከም ዝቑለዉ ጌራ’ያ፡ ፤ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ናይ ሎሚ ህግደፍ ኣብ ግሉጽነት ዘይኣምን ንበይናይ ጥራሕ ዝብል ባህርይ ዘለዎ ስሱዕን ዓንዳርን ጉጅለ ስለ ዝኾነ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ንሓፋሽ ተጋዳላይን ጀጋኑ ስንኩላንን ስድራ ቤት ስዉኣትን ክጠልም ጊዜ ኣይወሰደሉን፡ ፡ ብሽም ስዉኣትና እንዳ ሸቀጠ … more

ውርደትካን ሕስረትካን…!

Isaias_Af_D

ውርደትካን ሕስረትካን…! ን23 ዓመታት ብዘይምስልካይን ምሕፋርን፡ ባዶ መብጽዓ እናሃበን ጻሕሉ እናቀርዓነ ከሎ፡ ጻሕሊ እንዳማቱ እናኣኾሰን፡ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ንኺምድር ልዑል ድፍረት፡ ክፍኣትን ተንኰልን ዚውንን፡ በላዕ ዓይኒ ጤል ዚኾነ፡ ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ኤርትራዊ ቊሩብ ዘይተዓደለ ደማሒ (መላኺ) ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ እንተ ብዕብዳን እንተ ብስኽራን፡ ብዝፈጸምካዮ ጉድለትን መወዳድርቲ ዘይብሉ በደልን፡ ዚገበርካ ጸይቂ … more

ደምዳሚ መግለጺ መድረኽ ምምኽኻር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

Orgs_AA

እቶም ኣብ ነሓሰ 2013 ኣብ ኣዲስ ኣባባ ኣኼባ ዘካየዱ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ  ካብ 31 ጥሪ ክሳብ 04 ለካቲት 2014 ኣብ ዘሎ ግዝያት እንደገና ካልኣይ ኣኼባ ኣካይዶም። እዞም ኩሎም ኣብዚ ኣኼባ’ዚ ዝተሳተፉ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ቀዳማይ ኣኼባኦም ንህልዊ ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ኣብ ኤርትራ ሰላምን ደሞክራስን ንምስፋን ኣብ … more

መአረምታ

ክቡራት ተኸታትልቲ ኣሰና ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሓሙስ 6 ለካቲት ንሓገዝ ስድራቤት ወዲ ዓሊ ዝምልከት ፍሉይ መደብ ራድዮ ኣሰና፣ ኣብቲ ጽሑፍ ዝርዝር ( ሊስታ ኣበርከቲ) ብቕኑዕ ሰፊሩ ክንሱ ኣብ ኣናብባ ዝርዝር ወፈያታት ዝነበረ ገለ ጌጋታት በዚ ዝስዕብ መአረምታ ክግበረሉ ምስናይ ይቕሬታ ነዘኻኽር። ኣብቲ ሊስታ ኣበርከቲ ቁጽሪ 10 ዝነበረ ‘ኮሚደረ’ ዘበርከቶ £50.00 … more

ምዕራፍ 4፡ ናጻ ቀረጽን ኮንትሮባንድን

Estifanos_3

ምዕራፍ 4፡ ናጻ ቀረጽን ኮንትሮባንድን                                                   ሰውራታት፡ ንሓደ ውልቀመላኺ ብኻልእ ውልቀመላኺ ክትክኡ’ምበር ኣርዑት ጭቈና ክኣልዩ ኣይተራእዩን። ጆርጅ በርናርድሾው ኣብ መጀመርያ ተስዓን ሰለሰተን፡ ክሳብ መወዳእታ ተስዓን ኣርባዕተን ከም መሰጋገሪ ዝሰርሐ ምቅይያር ናይ ምጣኔ ቐረጽ ተገይሩ ነይሩ። እቲ ምጣኔ ቀረጽ ንነጋዶ ዘተባብዕ ስለ ዝነበረ፡ ኣብቲ ውሱን ግዜ’ቲ ንኤርትራ ዝኣቱ ዝነበረ ንግዳዊ … more

መልሲ ንሕቶታት ኣንበብቲ ቁጽሪ ሰለስተ፥

Tig_correct

መልሲ ንሕቶታት ኣንበብቲ ቁጽሪ ሰለስተ፥ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣንበብቲ፡ ብመጀመርያ ከምቲ ልሙድ ሕውነታዊ ሰላምታይ ብምቕዳም፡ ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ብምባል ዳሃይኩም ክሓትት ፍቐዱለይ? ሊላይ ከም ትብሉኒውን ተስፋይ ልዑል’ዩ። እወ። ሊላይ። ክቡራትን ፍቑራትን፡ ሊላይ ሓደ ቃል ክነሱ፡ ክልተ ትርጉም ግን ኣሎዎ። እቲ ቀዳማይ፥ ጽቡቕ፡ ምልኩዕ፡ ምሩጽ ክኸውን ከሎ፤ እቲ ካልኣይ ትርጉሙ ድማ፥ ሊሎ፣ ለፋይ፣ … more