ኤርትራ “ደጊኣ ዘጌጸ ልቕልቕቲ መቓብር”

eritrean_praes

ዝኸበርኩም ኣብ ስቅያትን ኣብ ኣርዑት ጭቆናን ዘለኹም ኤርትራዊያን!!    ምናልባት እዛ ኣርእስቲ ምስ ኣንበብኩም ተሰንብደኩም ትኸውን፤ትሕዝቶ ነይዛ ጽሕፍቲ ጥልቕ ኢልኩም ምስ ኣንበብኩማ ግን እታ ኣርእስቲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐት ከም ዘይኮነት ክትርድኡለይ ተስፋ እገብር።ኤርትራ ከምቲ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ንህዝቢ ኤርትራ ንምትላል ወይ ንምቕሻሽ ብዝተፈላለዩ ናይ ምትላል ሜላታት ከም ንግደት ፤ ኣውደኣመት፣ምጅማር ሰውራ፣መዓልቲ ነጻነትን … more

ብርዐይ ልሳነይ

ብርዐይ ልሳነይ ኢያ!!!(መልእኽቲ ነቶም ልሳን ህዝቢ ክዓብሱ ዝፍትኑ) ብርዐይ ልሳነይ ብኣ’የ ዝገልጾ ናይ ልበይ፡ ብርዐይ ሓያል’ያ ዘራይ ዘይድልያ፡ ኣብ ጸሓይ ቁሪ ፈታዊ ጸላኢ ተጥሪ፡ ኣብ ሽግር ራህዋ ብርዐይ ሓይሊ’ለዋ፡ ኣይትጽሕፍን ብወዝቢ ጻዕራም ከም ንህቢ ጠበቓ’ያ ናይ ህዝቢ፡ ኣብ ጊዜ ሽግር ንሓቂ ትምስክር፡ ኣብ ጊዜ ጸበባ ተጽንዕ ንህዝባ፡ እዛ ብርዐይ ኢያ ልሳነይ፡ ኣይትፈርህ መሊሳ ትበልሕ ዓመጽቲ ትገንሕ፡ ብርዐይ ኮርዒዳ ኣብ ኩሉ ዓዳ ተርክበሉ ኣብ ዝኸደት ከይዳ፡ ብርዐይ ዓቃል ንጸላእታ ተካል፡ ፈታዊት ሓቂ መርሃዊት ናይ ጭንቂ፡ ብርዐይ  ጸግዒ ድኻ ፈታሒት ማሕለኻ፡ ወገን ዘይብላ ዘይትምሕር ዝበደላ፡ ኣደ ውጹዕ ንሓያል ትቐጽዕ ሓቂ ተውጽእ፡ መን ክኽልክላ የለን ዝሕይላ ምእንቲ ህዝቢ ትዋጋእ ዘሊላ፡ ነኽብራ ብሓይሊ ኣይንቕበራ ትዛረብ’ያ ካብ መቓብራ ትወጽእ’ያ ጉድጓዳ ፍሒራ፡ ፡ ፍትሒ ይንገስ ወልዱ ተኽለ … more

ተበግሶ ግዱሳት ኤርትራውያን

መእተዊ ኣብ ደያስፖራ ዝርከቡ ዜጋታትን ክምኡ እውን ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ካብቶም ንሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ገጢሞሞ ዘለዉ መዋጥራት ከላቕቑ ጻዕርታት የካይዱ ኣለዉ። እዚ ኣብ ስቶኮሆልም ተጸዊዑ ዘሎ ኣኼባ ሓደ ዕላማ ጥራይ እዩ ዘለዎ ንሱድማ ፥ “መዋጽእ ካብ ወጥሪ ሃገራዊ ባይቶ” እዩ።   … more

ብዛዕባ ሜላታት ሰደት

Daniel_Ts1

ብዛዕባ ሜላታት ሰደት እቲ ኣግኣዚናን ሓላዪናን ዓቢዪ ሓው ኢሳያስ ኣፈጨርቂ በቶም ኣብ ፈቐዶ ምድረ በዳን ባሕርን ዝጠፍኡ ዘሎዉ መንእሰያት ተስቈርቍሩ ‘ሜላታት ዕዉት ስደት’ ዝሰየሞ መጽሓፈ መምርሒ ጉዕዞ ስደት ደሪሱ ኣሎ። እቲ መጽሓፍ ቅድሚ ምዝርግሑ ከንብቦ ዕድል ስለዝረኸብኩ ነቶም ክትስደዱ ትሓስቡን ኣብ ጉዕዞ ስደት እትርከቡን መንእሰያት ሃገረይ ጠቓሚ እዩ ኢሉ ዝሓሰብኩዎ … more

መግለጺ፡ብምኽንያት መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ

fighters_awate

ብምኽንያት መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ፡- ባሕቲ መስከረም 1961  ህዝብታት ኤርትራ ብባዕዳውያን ገዛእቲ ዝወርዶም ዝነበረ ኩለ-መዳያዊ ግፍዕታት፡ግህሰታት ሃገራዊ ነጻነት፡ ሓርነታዊ ልዕላውነት፣ ባህላዊ ጽቕጠት፣ ምዝመዛ፣ ስእነት ፍትሕን  ርትዕን  ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምውጋድ ክብሉ፡  ብሰላማዊ ኣገባብ ሓቲቶምን ተቓሊሶምን ኣወንታዊ መልሲ ምስ ሰኣኑ፡ … more

መግለጺ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ መበል 52 ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ

awate

ህዝቢ ኤርትራን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ነቲ ብመሪሕነት ጅግና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ፡ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርተራ ኣብ ጐቦ ኣዳል፡ ብሓደ መስከረም 1961ዝተጀመረ ብረታዊ ተጋድሎ ብምዝካር ከብዕል ይርከብ። ስዉእ ዓዋተን ብጸቱን፡ ጽንኩር ኵነታት በዲሆምን ዕንቅፋታት ጠሓሒሶም ነታ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጸውዐት ናይ መጀመርታ ጥይት ተኰሱ። እቲ ብከም’ዚ ዝጀመረ ሰውራ ኢዩ ድማ፡ ዝነወሐ ሓርነታዊ ቃልሲ … more

ሽግር ኤርትራ: ፍታሕ ብኤርትራውያን ::

Bologna

ሽግር ኤርትራ: ፍታሕ ብኤርትራውያን :: ቀዳማይ ክፋል ሽግር ኤርትራ ( ኣማውቱና 2013 ) ሓደ ሰብ ወይ ጉጅለ ወይ ማሕበር: ሽግር ናተይ ፍታሕ ናተይ ክብል እንከሎ:: ኣገናዕ ክትብሎ ጥራሕ’ዩ ዘለካ:: እዚ ኣብ ጉዳይ ፓለቲካን መሰልን ጥራይ ዘይኮነ: ኣብ ዝኾነ ካልእ ማሕበራዊ ሽግራት’ውን: እቲ ጸገም ኣለኒ ዝብል: ጸገሙ ክፈትሕ ምሉእ ስልጣን ከምዘለዎ … more

እንተ ደሊኩም ጽልልቲ በሉኒ ፡

ጎረቤተይ ናይ ክልተ ሰሙን መገሻ ስለ ዝነበራ ክትዛረበሉ ዘሕፍር ሓደራ ኣሰኪማትኒ ከደት። ንሳ ዝበለቶ፡- ክብርትን ፍቅርትን ጎሬቤተይ፡ እዛ ዘሰክመኪ ዘሎኩ ሓደራ ብድሕረይ ንክትፍጽምለይ ቃል እተውለይ ፣  ሕድርኪ ሕድሪ ጎሮረኪ። ኣነን ንሶምን ተረዳዲእና ኢና። ተቃላጢፈ ጸገም የሎን በልክዋ። ጸኒሔ ዝኣተክዎ ሓደራ ከየዕብር ኩለን እተን ዝበለትኒ ኣብ ምፍጻም ከሎኹ ነብሰይ ክምርምር ጀሚርኩ። … more

Building trust by joining efforts in the opposition camp

unity

Building trust by joining efforts in the opposition camp                                     By Fesseha Nair The Eritrean Democratization process is still in its initial phase or is only at its rhetorical stage. After more than ten years’ the outcome of these waves of accusations and blames led to more disintegration in the … more

ሰራዊት ሕድሪ ካብጀመሩ ፡ ስቓይ ህዝብና ከብቅዕ ፡ህግደፍ ክሓጽር ዕምሩ፡

enough2011_18

ሰራዊት ሕድሪ ካብጀመሩ ፡ ስቓይ ህዝብና ከብቅዕ ፡ህግደፍ ክሓጽር ዕምሩ፡ ወዮ ሜዳስ እነሆለ በሉ፡ ሰብ ሓቦ ሰብ ኒሕ ተቓለስቲ ዕሰሉ ዕሰሉ። ብዛዕባ ኩነታት ህዝቢ ኤሪትራ መነባብርኡን ህላወኡን መዓልታዊ ካብ ዝኸፍኤ ናብ ዝገደደ ክፉእ፡ የንቆልቍል ከምዘሎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑን ኣሎን። ነቲ ኣብ ጉባኤ ኣዋሳ ካብ ጉባኤኛታት ዝተዋህቦም ለበዋን ውሳኔን ናይ ኣብ … more

ምስ ሕቶታት ተሳተፍቲ። 3ይ ክፋል፡

                        ምስ ሕቶታት ተሳተፍቲ።    3ይ ክፋል፡                                      30-08-13፡ ሕቶ፡ እዞም ናይ ሎሚ መንእሰያት ንስኹም ትብህግዎ ለውጢ ከምጽኡ ኢልኩምዶ ትሓስቡ? እስከ ቅድሚ መልሲ ምሃብ ብዛዕባ ቋንቋ ዝመጸ ገለ ንእሽቶ ሓበሬታ ኣላትና‘ሞ ከነቕርባ ይፈቐደልና። ብሓፈሻኡ ብዛዕባ ትርጉምን ኣገዳስነትን ቋንቋታት ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ሃገራዊ ቋንቋ ብዙሕ ክንብል ምተመርጸ ይኸው … more

Israel confirms plan to deport African migrants to Uganda

Eri_israel_ref

Reuters in Jerusalem theguardian.com, Friday 30 August 2013 02.57 BST Israel plans to soon begin deporting migrants from Eritrea and Sudan, who number more than 50,000, back to Africa via Uganda, officials said. Israel regards most of the Africans as illegal visitors in search of jobs, and largely rejects the position of human rights groups … more

ክፍሊ ኣካላተይ!

ክፍሊ ኣካላተይ! መሰልና ግሂሱ ክብርና ኪደፍር ብዘይ ሕግን ፍርድን ንጹሃን ኪኣስር እናረኣኽዮ ኣባጽሕ ኪቐብር ሓቂ ንኺግለጽ ተኾንኪ ምስክር እንታይ ኣሎዎ ዓይነይ ዘፍርሕ ዘሕፍር!? ብለይትን ብቐትርን ከፍስሱ ንጹህ ደም ዓይኒስ ሕማቕ ሪኣ እስከ ደሓን ትህደም ልሳን ግን እንታይ እዩ እቲ ናትኪ ጸገም? *በሃም እትኾኒ ዓመጽ ኪደጋገም!           *ኪዛረብ እናኸኣለ ኪዛረብ ግን ዘይክእል (ዓባስ) … more

Dry Weather in Eritrea Seen by EU Service Delaying Crop Growth

By Whitney McFerron - Aug 29, 2013 5:26 PM GMT Dry weather in Eritrea delayed crop growth “substantially” this season in the eastern African nation and eroded pastures needed to feed livestock, the European Union’s crop-monitoring service said. Drier-than-normal weather in July postponed the start of the so-called Kremti rainy season, which usually … more

ሕጽረት ነዳዲ አብ ሕርሻ ኤርትራ

women_farmer

ከም ዝፍለጥ አብ ኤርትራ አብ ግዜ ክራማት ኢና ንርከብ። ብሰንኪ አብ ኤርትራ አጋጢሙ ዘሎ ናይ ነዳዲ ሕጽረት እቲ ክሕረስ ዝኽእል መሬት ክሕረስ ኣይክኣለን ዘሎ። እዚ ዝኽውን ዘሎ ነተን ዝርካበን ትራክትራት ሚኒስትሪ ሕርሻ ከምቲ ዝድለይ ንኸዋፍረን አይክኣለን። እዚ ድማ ቀረብ ነዳዲ እቲ ስርዓት ከቕርብ ብዘይምኽአሉ ኢዩ። አብ መላእ ሃገር ብፍላይ ድማ አብቲ … more

ምስ ሕቶታት ተሳተፍቲ። – 2ይ ክፋል።

crossroads1

ምስ ሕቶታት ተሳተፍቲ።         2ይ ክፋል።                     28-08-13። ነዚ ሓድሽ ኲናት ሓደ‘ዃ ክመጽእ ኢዩ ኢሉ ዝተጸበዮ ኣይነበረን። ህግደፍ ድማ ንኲናት ዝከውን ቅንጣብ ምድላው ኣይ ገበረትን። ኲናት ኲናት ጥራይ ኢዩ። እሞ እዚ ሓድሽ ኲናት ንምንታይ ብኸመይ መጺኡ? ዝምልስ የለ መገላበጢ ግዜ የ ለ። ጥርቅም ጥራይ! ሓንቲ ሒዝካ ጭፍራ ወያነ፡ ኣመሪካ…….። ልቢ ክቡር ፕረሲደንት … more

Fetsum: EXCELLENT OPPORTUNITY TO CRANK THE SILENT MAJORITY INTO THE RESISTANCE

Fitsim_new

fetsumraham@yahoo.com “ሎም ዘበን ክረምቲ ካብ ወጻኢ ናብ ኤርትራ ናይ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ቁጽሪካብ 1991 ጀሚሩ በብዓመቱ ምስ ዝነበረ ብዝሒ በጻሕቲ ብምውድዳር፣ ካብማንም ግዜ ኣዝዩ ዝተሓተ ከምዝነበረ ንጸብጻባት መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራብምውካስ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።“ What do you expect when the government keeps on suffocating the Diaspora through its indefinite 2% illegal taxation and  monopolizing business completely? What do you think will happen when you fail to provide food, electricity and water to the people? You cannot run a nation through past heroism, Guaila … more

ናይ መወዳእታ ዕርዲ ህግደፍ ቀዳማይ ዕርዲ ተቓውሞ – ምስምስ ብኢትዮጵያ …መዋጽኦ… – 3ይን ናይ መወዳእታን ክፋል

way forward sign

ናይ መወዳእታ ዕርዲ ህግደፍ ቀዳማይ ዕርዲ ተቓውሞ – ምስምስ ብኢትዮጵያ……መዋጽኦ 3ይን ናይ መወዳእታን ክፋል ምስምስ ብባህሪኡ ምትላል ብምዃኑ ቅኑዕ ‘ኳ እንተዘይኮነ፣ ብዙሓት ንግዚኡ መሓንቖታት ንምሕላፍ ከም መሳገሪ ክጥቀምሉ ይረኣዩ እዮም። ስርዓት ህግደፍ ግን ከም መናበሪ እዩ ዝጥቀመሉ። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ፣ ሕጽረት ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ከጋጥሙ ከለዉ፣ “ሓድጊ መግዛእቲ…መግዛእቲ ዝገደፎ ጸገም..” እናበለ … more

Unfiltered Notes: Pessimism Is Not an Option

Hope

Unfiltered Notes: Pessimism Is Not an Option Date: August 24, 2013          by Tewelde Stephanos          Email: testifanos@gmail.com Pessimism has been the prevailing state of mind in Eritrea for some time. And why not? There sure is plenty to be pessimistic about. Ruled by unenlightened group that has consistently adhered to a … more

ሰበ-ስልጣን ህግደፍ!

Isaias_ostrich

ሰበ-ስልጣን ህግደፍ! ሰበ ስልጣን ህግደፍ ረብሓ ዘዕወረኩም ካብ ጊላነት ምልኪ እንከይተላቐቕኩም እርጋንን ሕማምን ተደራሪቡኩም ታሪኽ ቅያን ዝናን ብሕስረት ቀቢርኩም ብብልሒ *መቓፍር ክትጠፍኡ ምፍቃድኩም                    *ተካል ዚመጋብሩ፡ ተንኮለኛ ልብኹም ደፊኑ እንታይ ዓኒዱኩም? ኣንቱም ሰብ *መልዕሎ ኣባሓጎታትና         *ጡረታ ኣብቲ ፈስቲቫልኩም ዚዳሎ ብስምና ደድሕሪ’ቲ *ፊጌን መጥፍኢ ህዝብና          *ጸዋግ፡ ገታር፡ ንጹል ዘብዘብ እናበልኩም ክትጎዩ ርኢና ከም ከልቢ ምሕሳርኩም … more

ቁጽሪ በጻሕቲ ናብ ኤርትራ ካብ ዓመታት ድሕሪ ናጽነት፣ ሎሚዘበን ካብ ማንም ግዜ ዝተሓተ ከምዝነበረ ንጸብጻባት መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብምውካስ ምንጭታት ሓቢሮም።

Asmara_AirP

ሎም ዘበን ክረምቲ ካብ ወጻኢ ናብ ኤርትራ ናይ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ቁጽሪ ካብ 1991 ጀሚሩ በብዓመቱ ምስ ዝነበረ ብዝሒ በጻሕቲ ብምውድዳር፣ ካብ ማንም ግዜ ኣዝዩ ዝተሓተ ከምዝነበረ ንጸብጻባት መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብምውካስ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ቀንዲ ምኽንያት ምጕዳል በጻሕቲ ሕጽረት ኣገልግሎታትን ሃለኽትን ብሕልፊ ድማ እቲ ንቡር ስኢኑ ዘሎ ምቍራጽ ኤለትሪክ … more

FETSUM: Eritrea’s struggle against Sanction and UNITY

Fitsim_new

Current development: The isolated and most secretive country has so far dispatched only three press releases this year and here they are: Eritrean Press Releases in 2013 from SHABAIT Monday, 29 April 2013 “Moon of the South”, an obscure weekly magazine, published excerpts of an interview with Francois Bozize, the deposed … more

ምስ ርኢቶታት ተሳተፍቲ።

ምስ ርኢቶታት ተሳተፍቲ።                                            23-08-13፡ ብዛዕባ እቲ ‘ሰነዳት‘ ኢልና ዝጀመርናዮ መደብ እንድዩ፡ ኣብ መወዳእታ መዛዘሚና ምስ ርኢቶታት ተሳተፍቲ ክንገብር ብ ዝኣተናዮ ቃል መሰረት ኢና ሎሚ ተቐልቂልናኩም። እቲ በቢእዋኑ ዝቐረበ ርኢቶታት ድሮ ርኢኹሞ ኣለኹም። እቲ ዘይ ረኣኽሞ ገሊኡ ከምቲ ዝቐረበ ገሊኡ ድማ ዝተፈለየ ርኢቶታት ኢዩ በጺሕና ዘሎ። ብትሕዝቶ ክጉጀል እንከሎ 95% ንጹ … more

ወዲ ገራህቱ

gerahtu_Isu

ወዲ ገራህቱ ወኻርያ’ዶ ክብለካ ነፋሒቶ ዘመንና ናትካስ ንበይኑ እዩ በዚሑ ኣመና ጭእዶ ክብለካ ሽለት ናይዛ ምድሪ ሹመኛ ወይጦታት ዘይስቈሮ ነውሪ መጋበርያ ጭፍራ ከዳሚ ለዅመኛ ብኸብዱ ዝጥበር ብልሹው ገበነኛ ረሳዒ ስዉኣት ምስ ጠላማት ዘዅድድ ናይ ምሁር ደንቆሮ ናይ ዘመንና ዕቡድ እዚ ዒታ በድኒ ዝጨነወ ውሽጡ ቆምሽጢ መላኺ መረሃጫ ክዳን ለይቱ። ንምንታይ … more

ኣብዛ ብምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ትመሓደር ዘላ ኤርትራ ቀንዲ መርመርትን መጋፋዕትን ኮይኖም ሰብ ካብ ዘሳቕዩ ዘለዉ መጋበርያ

Torture

ኣብዛ ብምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ትመሓደር ዘላ ኤርትራ ቀንዲ መርመርትን መጋፋዕትን ኮይኖም ሰብ ካብ ዘሳቕዩ ዘለዉ መጋበርያ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ወዲ ምስግና፣ ዕባይ ከረን ወዲ ጋላ፣ ዕባይ ኣስመራ (መበቆል ዓዲ ሰንዓፈ) ወዲ ምቁር፣ ዕባይ ኣስመራ ወዲ ኸበደ(መበቆል ዓዲ ማዕረባ) ወዲ ኻሕሳይ (መበቆል ዓዲ ድባርዋ) ወዲ ሃይለ (መበቆል ዓዲ ሰንዓፈ) ምኪኤል ኢሳቕ … more

ስርዓት ኢሳይያስ ኢጣልያዊ ኩባንያ Piccini ካብ ኤርትራ ክወጽእ ተኣዚዙ።

Piccini

ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፣ ንኢጣልያዊ ኩባንያ Piccini ኣብ ኤርትራ ክነጥፍ ሂቡዎ ንዝነብረ ፍቓድ ስራሕ ብምስራዝ ካብ ኤርትራ ክወጽእ ከምዝኣዘዞ ምንጭታትና ሓቢሮም። ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፣ ስርዓት ኢሳይያስ፣ ኣብ ልዕሊኡ ኣህጉራዊ እገዳ ሸመታ ኣጽዋር ጸኒዑ ብጉልባብ Piccini እጉድ መሳርሒ ኣጽዋርን ጥረነገራት ናብ ኤርትራ ክእቱ ብምፍታኑ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘይምስምማዕ ተራእዩ። Piccini ነቲ … more

መለበሚ ረኺቡ እንኮሎ ዝዕሹ የለን

Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me

እታ ናይ ቀደም ተስፋ; ብእምነት ተወንዚፋ; ኔርዋ ቅሩብ ሃፋ; እንተ እዛ ናይ ሎሚ’ ; ሞ ግደፋ; ዘይምጅማራ ዘይምትንካፋ; ኮራኹር ምልኪ ብዓል ምዓር ኣፋ; ግደፈን ጥራሕ ይግዓራ ይለፍልፋ; ዘይድኻም እንታይ ከየትርፋ ። … more

Eritrea’s minerals: blessing or curse?

Bisha_afp

By Jenny Vaughan BISHA, Eritrea (AFP) –  In a vast pit of red earth, white stone and green ponds, excavators unearth precious copper in Eritrea’s first large scale commercial mine. In its third year of production, Bisha mine — endowed with gold, copper and zinc — is Eritrea’s first major international … more

ግዜ ከፊኡምበር እዚኦምዶ ምተጠልሙ

Antenious_pt

ኣቕሽሽቲ ህግደፍ ተበላሽዮም                                         ኣብ እከይ ግብሪ ተጣላቒዮም ተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ 20/08/2013 Norway ሓቂ ንገሩ መርገም ከይኮነኩም ዝዓበኹም ዕድመ ዝደፋእኩም ይኣክል በልዎ ብሓባር ኮንኩም ኣይትተሓብኡ ክፉእ ናረአኹም ሕልፊ ኣቱም ናይ ህግደፍ ኣቕሽሽቲ ኣገልገልቲ ቀንጻሊተምሳል ኣጋንንቲ ሕልናኦም ዝሸጡ ንጥፍኣት ጸለይቲ ናትኩም ገዲዱና ካብቶም ቀንጸልቲ   ህዝብኹም እናተሓርደ እናተረሸነ ተሕዝኑ ትሻረኹ ንተካል ኣረመኔ … more