UPDATE:Breaking News: ሰለስተ ፖለቲካዊ ዑቕባ ክሓቱ ዝደለዩ ኤርትራውያን መኮንናት ሒዛ ስዑዲ ዓረብ ዝኣተወት ወተሃደራዊት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ፣ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ጀዛን ክትዓልብ ከምዝተፈቕደላ ተፈሊጡ።

Eritrea_Air_f

ሰለስተ ፖለቲካዊ ዑቕባ ክሓቱ ዝደለዩ ኤርትራውያን መኮንናት  ሒዞማ ናብ ክሊ ኣየር ስዑዲ ዓረብ ዝኣትዉ ወተሃደራዊት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ፣ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ( King Abdullah Bin Abdul Aziz Airport) ጀዛን ክትዓልብ ከምዝተፈቕደላ መርበብ ሓበሬታታት ስዑዲ ዓረብ ኣረጋጊጸን። እቶም መዓርጎምን ዝርዝር ኣስማቶምን ብልክዕ ዛጊት ዘይተረጋገጹ ኤርትራውያን መኮንናት፣ ብሰበስልጣን ስዑዲ ዓረብ ኣብ መዓርፎ … more

World Wide Solidarity for the Crying Eritrean Mother

Asgedet_rome_1

IDEA, Inc. Editorial November 7, 2013 The Institute of Development and Education for Africa (IDEA, Inc.) is calling upon every human being with conscience to extend solidarity and sympathy to the crying Eritrean mothers, epitomized by the courageous mother Weizero Asgedet in the Rome demonstration that came to our attention … more

ብሕዱርጓሂልባ እናተጎድአትትነብርወላዲት

Grief_eritrea

ኤርትራዊት ወላዲት፡- ከም ኩለን ኣዴታት ምስ ውላዳ ዘለዋ ጽኑዕ  ምትእስሳር፡ ስጡምን ዘይፍንቐቕን ዝምድና፡ ባህሪ ዝዓደላ ፍሉይ ጸጋ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ብኣውርኡ ድማ እቲ ካብ ምዓሙቕ ልባ ዝፈልፈለ ዘይዛሪ ዘይነጽፍ ፍቕርን ልውሃትን ኣብ ልዕሊ ውላዳ፡ ቀንዲ መለለይኣ’ዩ። ሓንቲ ኣደ፡ ድቂ  ክትሕዝ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን፡ ብዝተፈላለየ መልክዓት ዝግለጽ ምጽልላኣትን ድኻማትን’ካ እንተሃለዋ፡ በቲ … more

መግለጺ መንበረ ጵጵስና ሰሜን ኣሜሪካ ብምኽንያት እቶም ኣብ ባሕሪ ላምፐዱሳ ዝሃለቑ ኤርትራውያን

Coffins of victims from a shipwreck off Sicily are seen in a hangar of the Lampedusa airport

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን። እምበኣርሲ ሕጂ’ውን ብጾምን ብብኽያትን ብቑዝማን፣ ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ፣ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ደኣ ቅደዱ ይብል እግዚኣብሔ። ንሱ ንኹራ ደንጓዪ ብምሕረት ከኣ ምሉእ ካብ ክቐጽዕ ኪምሕርን ኪርኅርኅን እዩ ዚፈቱ እሞ። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ተመለሱ። ኢዮኤል 2፣ 2፣12-13። መንእሰያት ሃገርና ሎሚ ንቡር ቀብሪ ዘይኮነስ … more

ዶር ተወልደ ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ)፣ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሕን ክረጋግጽ መታን ሃገራዊ ምትእኽኻብ ክግበር ዝጽውዕ ዕውት ኣኼባ ኣብ ኦክላንድ፣ ካሊፎርንያ ኣካይዱ።

Vacaro_Oakland_2

ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝመደበሩ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ልዑል ኣበርክቶ ካብ ዝገበሩ ገዳይም ተቓለስቲ ዶር ተወልደ ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ)፣ ትማሊ 9 ሕዳር ኣብ ኦክላንድ፣ ካሊፎርንያ (ሰሜን ኣመሪካ) ኣብ ዘካየዶ ፈላሚ ዕዉት ኣኼባ፣ ድሕነት ሃገር ብምውሓስ፣ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሕን ንምርግጋጽ መታን ክከኣል፣ ብዘይ ወዓል ሕደር ንኹሉ ኤርትራዊ ዝጥርንፍ ሰፊሕ ሃገራዊ … more

ባርያ እንተ ትህሉ!

yemane_barya_2CD_set

እቲ ቅድሚ 16 ዓመት፡ ማለት ኣብ ዕለት 05/11/1997 ብሃንደበት ብሞት ዝተፈለየና ኮኾብ ድምጻዊ ነፍስሄር የማነ ገ/ሚካኤል (ባርያ) ህላወ ህዝቢ፡ ሃገር ከም ዝፈጥር እምበር ህላወ ሃገር ህዝቢ ክፈጥር ከምዘይክእል ብምእማን’ዩ “ቅድሚ ኹሉ፡ ሃገር ትሃሉ!” ብምባል፡ ብጉልባብ ሃገር፡ ህዝቢ ክደሃኽ፣ ህዝቢ ክስደድ፡ ህዝቢ ክሃልቕ ከይመኸረ ዝሓለፈ። ዕድለኛ ስለ ዝኾነ ኸኣ ነዚ ሕጂ … more

ጋዜጣዊ መግለጺ ግዝያዊት ኮምቴ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዝ

GisenDemo3

ኣብ ሃገረ ስዊዝ ንነብር ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ብዕለት 06/10/2013 ኣብ ከተማ ኣረው ተኣኪብና ” ሰማእታትና ሕድርኹም ከነተግብሮ ኢና ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኩፉትን ዴሞክራስያውን ዘተ ድሕሪ ምክያድ ነዚ ዝስዕብ ነጥብታት ተሰማሚዕና ወጺእና ብመጀመርያ ነዞም ኣብ እፍደገ ገዛ ምስ በጽሑ ብሓደጋ ሂወቶም ዝሰኣኑ ኣሕዋትና ብምዝካር ብሽምዓ ዝተሰነየ ናይ ሕልና ጸሎት ኢና ከፊትናዮ:: … more

ግደ ሓቂ – ብዛዕባ ዓጋመነትን ኢሳያስን

Daniel_Ts1

ግደ ሓቂ ብዛዕባ ዓጋመነትን ኢሳያስን “ዓጋመ!” “ካብ ዓጋመ ዘይተወልደስ ኣይጭዋን” “ዓጋመ!” “ጎይታኻ! ቀደም ጎይታኻ፡ ሕዚ ጎይታኻ። እቲ ስሬኻ ኣውሊቑ መዓኰር መዓኰርካ ዝሻሙጠካ ዝንሄ ተንቤናይ ዓጋመ’ዶይ’ኮነን!” “ዓጋመ!” “እሾኽ ዓጋም’ውጋኣያ’ኖኻ ኣንታ ጥልቁይ ንኖኡ ኣጽሩፉ ንኖይ ዘጽርፍ!” ንመጠረስትኡ እቲ ‘ዓጋመ’ ነዲሩ መቝለብ በለሱ ኣልዓለ። እቲ ጸራፊ ጢጥ ተወንቀፈ። ዘሕዝን’ዩ እዛ ንእሽቶይ ፍጻሜ ብደረጃ … more

“ሰብ ኣብ ዓዱ!እኽልንከ ኣብ ዓውዱ!!!” II

Haile_GT

“እዚ እኽሊ ኣብ ዓውዱ! ሰብከ ኣብ ዓዱ” ኣስፍሕ ኣቢልካ ኣይገለጽካያን! ኣብርህ ኣብሎ ዝብል ሕቶን? ርእይቶን! ብስልክን ብስቱር ደብዳቤን ስለ ዝመጽኣኒ፡ ደጊመ ክጽሕፍ ንኣንበብቲ ኣሕዋተይ ብዝርደኦም መልክዕ ከቕርብ ብትሕትና ይሕትት። መብዛሕቶና! ደቂ ሓረስቶት ምዃና መሰረት ብምግባር፡ እኽሊ ተዘሪኡ፡ በቒሉ፡ ኣብ ዓጺድ ምስ በጽሔ፡ ድሕሪ ዓጺድ ድማ፡ ኣብ ቆሚጦ ተጸፍጺፉ ወይ ተደርዲሩ፡ … more

ይኣክል የዒንትና ዓሚትና ናብ ጥፍኣት ምስጓም!!!

Ogbai_1

ይኣክል የዒንትና ዓሚትና ናብ ጥፍኣት ምስጓም!!! ዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ምሳቹሰትስ፡ ሰ.ኣ.) ሕዳር 3፡ 2013 ሕዳር 3፡2013፡ ኣብ ገጽ ክሕደት ሰይጣናዊ ሽፍታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብመራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣህጉራዊት መዓልቲ ሓዘን ናይቶም 365 ግዳያት ማያት ላምፐዱሳ ክትከውን ተወሲኑላ ኣሎ። ናይ ሎሚ ውጹዕ ናይ ጽባሕ ሓራ ህዝቢ ኤርትራ ሞሳኦም ኣይክርስዖን ኢዩ። ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ነቶም … more

ሓበሬታ ብዛዕባ ሃገራዊ ቀብሪ ግዳያት ላምፐዱዛ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ – መልእኽቲ ካብ ኣስመራ፣ ኤርትራ

Lampedusa_coffin_kids

ካብ ኣስመራ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ስድራቤት ግዳያት ደሴት ላንፑዱዛ ኣብ ኣስመራ መቓብር ሓርበኛታት ንሰምበት ሕዳር 10/2013 ንሃገራዊ ቀብሪ ጻውዒት ከምዘቕረቡ ብውሽጥን ብደገን ኣብ ከተማ ምሉእ ተሰሚዑ፡፡ እቲ ጻውዒት ናብ ኩለን ከተማታት ኤርትራ ብሰብን በቴሌፎናትን ክዝርጋሕ እዩ ቀንዩ፡፡ ነዚ ዝሰምዐ መንግስቲ ምሒር ሰንቢዱ ጉጅለታት ፍሉይ ሓልታት፡ ካብ ክፍላተ ዕቑር ሰራዊት … more

ምንቅስቓስ መንእሰያት ንለውጢ ዝብሃል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመደበሩ ምንቅስቓስ ብ 6 ሕዳር ንዕላምኡን መድባቱን ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ኣስመራ ዘርጊሑ።

Asmara-Panorama

ምንቅስቓስ መንእሰያት ንለውጢ ዝብሃል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመደበሩ ምንቅስቓስ ብ 6 ሕዳር ንዕላምኡን መድባቱን ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብዘን ዝስዕባ ከባቢታት ኣስመራ፣ ማለት ኣብ ኣብያተ ትምህርታት ከባቢ መደበርን ሓድሽ ዓድን፣ ኣኽርያ፣ ሓዝሓዝ፣ ጎዳይፍ፣ ማይ ጭሆት፣ ገዛ ባንዳ ጥልያንን ሓበሻን፣ ቲራቨሎን  ዘርጊሑ ሓዲሩ።

ቅዳሕ ናይቲ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ እንሆ።  

Download (PDF, 348KB)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.9/5 (25 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +11 (from 19 votes)

Saudi Arabia: Police ferret out illegals from hide-outs

Saudi_arrests

The Kingdom’s police and security agencies arrested 11,756 violators of residency and labor laws on the third day of the clampdown on illegal workers across the country, according to reports from Makkah, Jeddah, Al-Jouf, Northern Border Province, Renia, Dhahran Al-Janoub and Sajer. Lt. Nawaf Al-Bouq, spokesman of Jeddah police, said … more

ሓድሽ ስናዕ፡ ማሕበር ኤርትራውያን ምንቅስቓስ ንለውጢ ፡ ንጥፍኣት ስምረት ዝዓለመ ድዩ?

EYSNS

ሓድሽ ስናዕ፡  ማሕበር ኤርትራውያን ምንቅስቓስ ንለውጢ ፡  ንጥፍኣት ስምረት ዝዓለመ ድዩ? ኣብ መደበር ኣሰና ብኤርትራውያን ምንቅስቓስ ንለውጢ(EMC) ኢሉ ባዕሉ ዝሰየመ ማሕበር ኣውጺእዎ ዘሎ መግለጺ ዘስደምም ኮይኑ ረኺበዮ፡ ፤ ጽሑፉ ክጅምሮ ከሎ ብጸለመ ስለ ዝጀመሮ መጀመርያ ጉጅለ መንእሰያት ህግደፍ መሲሉኒ ንሓደ ሓደ ሰባት ደዊለ መንነቶም እንተ ሓተትኩ ግን እቲ ዝሓሰብክዎ ኣብ ሽም … more

“ኣብ ሃገረ-ኤርትራ፡ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ፡ ዕለተ-ሞት እያ።” – ናይ ጸዋዒት መልእኽቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኤርትራ

asmara1928

ናይ ጸዋዒት መልእኽቲ ካብ ህዝቢ ሃገረ ኤርትራ፡ ኤርትራ   እቶም ዝሰምዓ ኣእዛንን ዘቕልባ ልቦናን ኣእምሮን ዘለዎም ደቂ ሃገረ-ኤርትራ ንኽፈልጡ፡- “ኣብ ሃገረ-ኤርትራ፡ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ፡ ዕለተ-ሞት እያ።”   ዝተፈተኹም ደቅናን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኤርትራውያን፡ ወላ’ዃ ይኽወለኩም እዩ እንተዘይበልና፡ ከነፍልጠኩም ዝደለና ከቢድ መልእኽቲ ኣሎና፦ “ኣብ ሃገረ-ኤርትራ፡ ነፍሲ ወከፍ ዕለት፡ ዕለተ-ሞት እያ”፤ ሞት ብሞቱ፡ … more

ቓጭል ህልቀት መጸዋዕታ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ሰማዒ ረኺቡ ብጥርኑፍ ክንቃለስ ህዝባዊ ናዕቢ ይፍልፍል ኣሎ

Abuashera

ዎ ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽትን ወጻእን እንርከብ እታ ብኣሻሓት  መስዋእትን ስንክልናን ዘምጻእናያ ኤርትራ ንዜጋታታ ኣብ ትሕቲ ራህዋን ቕሳነትን ዘራይ ኣያኹሉ ዝኸውን ቑዋም ሕጊ ሃሊና ብመሰረት ቁዋም ሕጊ ድማ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኾይኑ ዝሰርሕ ንድሩት ዓመታት ብህዝቢ ዝተመርጸ እርሓሰና ኢልና ቆጽሊ ዘቐመጥናሉ መርሒ ኣቚምና ዘጋታት ኤርትራውያን እፎይ ኢልና ብቅሳነት ስድራቤት … more

’ጽንዓት ይሃብኩም፡ ሕሰም ኣይትርከቡ’’ ንምብህሃል ኣውያት ንሃገራዊ ቀብሪ! – ኣስመራ

Lampedusa_assenna1

ኣብ ኤርትራ እንርከብ ስድራ ቤት ግዳያት ላንፔዱዛ ኣብ መሬት ዓደቦኦም ንቡር ሓመድ ድበ ዘይተደበዩ ደቅና፡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብደረጃ ሃገር ስነ-ስርዓት ቀብሪ ክግበረሎም፡ ጽንዓት ይሃብኩም፡ ሕሰም ኣይትርከቡ ዝብል ባህሊ ክንፍጽም ተሰማሚዕና፡፡ … more

ቅዝፈት 357 ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ፣ንህዝቢ ኤርትራ ሰሃሮ፣ ንኢሳይያስ 50 ሽሕ ይሮ!!

Isaias_euro_1

ቅዝፈት 357 ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ፣  ንህዝቢ ኤርትራ ሰሃሮ፣ ንኢሳይያስ 50 ሽሕ ይሮ!! እቲ ብ 3 ጥቅምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ላምፐዱዛ ዘጋጠመ፣ ኤርትራዊት ኣደ ምስ 3 ህጻናት ደቃ ዝወሓጠ፣ ከይተወልደት ዝሞተት፣ ዕትብቲ ኣዲኣ ለጊቡ ምጽንሑ ካብ ፍጥረት ዓሳ ዝፈለያ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝጸንሐት ዕሸል ዝርከቡዎ ዓለም ዘስካሕክሐ ቅዝፈት 357 ኤርትራውያን፣ እዚ … more

ብተደጋጋሚ ሕቶ ዑቕባ ኤርትራውያን ተጻወቲ ኩዕሶ ዝሰከሐ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፣ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ተጻወቲ ኣኻኺቡ ጋንታ ከቕውም ይሸባሸብ ኣሎ።

Eritrean_nationalTeam

ብጃምላዊ ሕቶ ዑቕባ ኤርትራውያን ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቅድሚ ዓለም ብተደጋጋሚ ዝተዋረደ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፣ ኣብቲ ካብ 27 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ናይ ሰካፋ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንምስታፍ፣ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ተጻወቲ ኣኻኺቡ ጋንታ ከቕውም ሃታ ሃታ ይብል ከምዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ውድድር … more

ብዙሓት ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ መደበር ታዕሊም ሳዋ ካብቲ መዓስከር ኣምሊጦም ከምዝተበተኑ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።

Sawa_students

ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙን፣ ብዙሓት ተመሃሮ ናይ’ቲ “ብዋርሳይ ይከኣሎ” ዝፍለጥ ካልኣይ ደረጃ መደበር ታዕሊም ሳዋ፣ ካብቲ ቦታ ኣምሊጦም ናብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ከምዝተበተኑ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም። ገለ ካብዚኣቶም ናብ ዓዶምን ዝነብሩለን ከተማታትን ክኣትዉ ኣብ ጉዕዞ እናሃለዉ ብስርዓት ህግደፍ ተታሒዞም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጕኖም ከምዘለዉ ‘ውን ተፈሊጡ። ካብቲ ቕንያት ‘ቲ ኣትሒዙ … more

ጉዕዞ ስ.መ.ኤ.ን.ሃ. ካብ ሃገራዊ ጥርናፈ ናብ ጸቢብ ጉጅለኣዊ ምትእኽኻብ

EMC_Logo

ካብ ዕለት 7-17/ ወርሒ ሸውዓተ 2012 ንኣስታት 10 መዓልታት ኣብ ደብረዘይቲ ዝተኣኻኸቡ መንእሰያት ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ክትዓት ሓደ እማመ እዮም ኣውጺኦም:: እዚ እማመ እዚ ድማ ኣብ ፈቀዶ መራኸቢ ብዙሃን ንታሪኽ ተዘርጊሑ ይርከብ:: ገለ ካብቶም ዘካትዑና ተኣፈፍቲ ኣርእስትታት እዞም ዝስዕቡ ኔሮም:: ሕቶ ቛንቛ : ሕቶ መሬት : ሕቶ ምጽናት ዓሌታት … more

ወዲ ትካቦ: ኣብነታዊ ስጉምቲ

wedi_tikabo

ወዲ ትካቦ:  ኣብነታዊ ስጉምቲ ማሕሙድ ሳልሕ ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ ሓዘን ሰሙናት፡ ስነ-ጥበብ ነቲ እተሰላስሎን እትመርሖን ሓሳብ ኣብ ምንጽብራቅ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምግልሑን ምስማሩን ተርኡ ቀሊል ከምዘይኮነ ትራእዩ ‘ዩ። ገለ ስነ-ጥበባውያን ንምረትን ሕሰምን ህዝብና ክገልጹን ነቲ ምንጩ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ክውግዙ ከለዉ፡ ገሊኦም በንጻሩ“ንኺድ ጥራይ” ብዝዓይነቱ ኣመለኻኽታ፡ ነቲ ንሃገርና ናብ ገደል … more

ሓበሬታን ጻውዒትን ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ። – 1ይ ክፋል

An African migrant from Eritrea holds a placard during a protest near the Ministry of Defence in Tel Aviv

ሓበሬታን ጻውዒትን ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ። ንተባዕ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ሓበሬታን ጻውዒትን ክንሰድድ ኮለና ሓበን ይስማዓና። ንዘይሕለል ሃገራውን ታሪኻውን ኣበርክትኡ ድማ፣ በዚ ኣጋጣሚ ደጊምና ከነመስግኖ ክብረት ይስምዓና። ጻውዒትን ሓበሬታን ንምስዳድ ዝተገደድናሉ ክልተ ዓበይቲ ዘሕዘነና ምኽንያታት ስለዘሎ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ዘይተነግረ’ምበር ዘይተገብረ ስለዘየለ፣ ኩሉ ኣቐዲሙ ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ምግሃስ ኩሉ ዓይነት መሰላትን፣ ከም … more