ምሕጽንታ ንኹሎም ወነንትን ኣካየድትን መራኸቢ ብዙሃን[media]ደምበ ተቃውሞ !!

Media_code

ንህዝብና ኣጽኒቱ ንሃገርና ብምብራስ ታሪኽና ነበረያ ነበረ ክገብር ብንግሁኡ ዘንቀደ መራሒ ህግደፍን ገበነኛታት ኣጫፈርቱን፡ዕላማኦም ኣብ ምትግባር ብሰሪ ኣፍሉጦናን ንቅሓትናን ነንሕድሕድና ብምንቋት ንተሓባበሮም ምህላውና ንዘስተውዕል ዘይጠፋኦ እኳ እንተኾነ፡ ቀዳምነታት ሰሪዕካ ንድሕነትና ምቅላስ ዓቅምን ብቅዓትን እንከለና ሰኣን ንልብና ሰሚዑ፡ ንሃንቀውታና ተረዲኡ ብልሳንና ተዛሪቡ ዝቅልሰና ብቁዕ መርሒነት እንሆ ኣብ ደንደስ ጥፍኣት ተንጠልጢልና ንርከብ … more

ሓበሬታ ንተኸታተልቲ ድምጺ ኣሰና

assenna_logo_radio_1

ኣብዚ ካብ ባሕቲ መጋቢት ዝፍልም ን 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ን24 ሰዓታት ኣብ ናይል ሳት ዝመሓላለፍ መደብ ራድዮ ድምጺ ኣሰና፣ ሓደ ሰዓት ብዓረብ ከምኡ ‘ውን ናይ ዓፋርን ኩናማን መደባት ከነተኣታቱ መዲብና ስለዘለና፣ ኣብዚ ሓዱሽ መደብ’ዚ ብወለንታ ክትሳተፉ እትደልዩ ግዱሳት ኤርትራውያን በዚ ኢመይል ኣድራሻ’ዚ aseye.asena@googlemail.com ክትረኽቡና ንጽውዕ። ኣብ መደብ ዓረብ ድምጺ … more

ዓይነይ ከስድድ! (ብሓቂ ዝተፈጸመ ዛንታ) ካልኣይ ክፋል፥

Taxi_Asmara

“ወዲ ክንደይ ዓመት ኢልካ ትግምተኒ ዝወደይ?” በሉኒ እቶም ነቲ ስድራይ ዝሃቡኒ መጠንቀቕታ ዘኪረ ክሓስብ ዝረኣዩኒ ኣቦ ፍሽኽ ኢሎም ዓይኒ ዓይነይ እናጠመቱ። “እዋእ! እንድዒ! ሰብዓዶ ትገብሩ?’ ተመሊሰ ሓተትኩዎም። “ክልተ ኣርባዓ ንኽመልእ፡ ክልተ ዓመት ተሪፈናኒ ኣለዋ ዝወደይ። ኣብዛ ትሪኣ ዘለኻ መርዓዊኣ ከም ዝመታ መርዓት፡ ሕርድ ኩምትር ኢላ ዘላ ከተማና ኣስመራ ከኣ 52 … more

Fetsum: From the FORUM

Fitsim_new

Fetsum: From the FORUM rezen: “It is my peanut opinion that Eritrea has fundamental parochial problems for seemingly time immemorial: religion, provincialism, and racism. These are the most debilitating cancerous diseases to humanity. It was only under subjugation that the diverse societies in Eritrea seemed to have lived in the deceiving … more

ብወደብ ባጽዕ ዝካየድ ዝነበረ ንግዳዊ ንጥፈታት ‘ትራንዚት’ ብፖርት ሱዳን ተቐይሩ፣

massawa

ብወደብ ባጽዕ ዝካየድ ዝነበረ ንግዳዊ ንጥፈታት ‘ትራንዚት’ ናይቲ ብነስረዲን በኺት (ወዲ በኺት) ዝምራሕ ‘ሰቲት’  ሓዱሽ ሽም ኣጠሚቖሞ ዘለዉ ኩባንያ ንግድ ስርዓት ህግደፍ፣ ብፖርት ሱዳን ተቐይሩ፣ ወደብ ባጽዕ መሊሳ ተዳኺማ ከምዘላ ምንጭታት ኣሰና ሓቢሮም። ቅድሚ ሕጂ፣ ብወደብ ባጽዕ ዝኣተወ ንግዳዊ ናውቲ ‘ትራንዚት’ ተባሂሉ ኣብ ዶብ ሱዳን ኣብ እትርከብ መካስተራት ዝተባህለት ራሻይዳ … more

ካብ ኤርትራ ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት ኣብዚ ቐረባ እዋናት ኢሳይያስ ዝገበሮ ምቅይያር ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነዚ ዝስዕብ ይመስል።

WUCHU_FLiPOS_CHINA

  ብሪጋደር ጀነራል ገብሪሂወት (ወዲ ሊቀ) – ስርሒት ዞባ 1 ( ተሰነይ) ከምኡ ‘ውን ‘ኣዛዚ ህዝባዊ ሰራዊት’ ሜጀር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ – ኣዛዚ ስርሒት ዞባ 2 (ባረንቱ) ሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል (ቻይና) ስርሒት ዞባ 3 (ደቀምሓረ) ሜጀር ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ – ኣዛዚ ስርሒት ዞባ 4 (ዓሰብ) ከምዘይከደ ይንገር፣ ሜጀር ጀነራል … more

ዓይነይ ከስድድ! (ብሓቂ ዝተፈጸመ ዛንታ)

Taxi_Asmara

ዓይነይ ከስድድ! (ብሓቂ ዝተፈጸመ ዛንታ) ‘ሰላም ኣቦ ከመይ ውዒልኩም?’ በልኩዎም ነቶም ኣብ ጎድኒ’ታ ብጫ ዝሕብራ፡ ኦፐል ኣስትራ ዝዓይነታ ማኪናኦም ተጸጊዖም፡ ኣስናኖም ዝምውጹ ዝነበሩ እቤር (ኣረጊት ሰብኣይ) ቅርብ ኢለ። “መዓልካ ዝወደይ” በሉኒ ሓንሳብ ናባይ፡ ሓንሳብ ድማ ናብታ ሕቖኦም ሂቦማ ዝነበሩ ማኪናኦም እናጠመቱ። ‘ኣብዛ ሹቕዶ ከተብጽሑኒ ምኸኣልኩም ኣቦ?’ ሓተትኩዎም ብየማናይ ኢደይ ናብ … more

ንኣርባዕተ ሚልዮን ህዝቢ ዝኸውን መስጋገሪ ድልድል ክትሰርሕ በሊሕ መሃንድስ የድሊ

Bridge_med

ኣብዚ ቅንያት’ዚ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ነበር ዝውልክዎ ማሕበር ብመድረኽ ዝብል መጸውዒ ሽም ዝፍለጥ ፖለቲካዊ ዕላምኡ ሒዙ ናብ ህዝቢ ተቐልቂሉ’ሎ፡ ፡ እዞም ሓለፍቲ መንግስቲ ነበር ንዓመታት ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ መንግስቲ ዝሰርሑ ዝነበሩን ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ’ውን ከም ዝኾነ ተጋዳላይ እጃሞም ከበርክቱ ንበረኻ ከም ዝወጹ ዘይክሓድ ሓቂ’ዩ ንሱ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ግን እዚ ሎሚ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ፖለቲካዊ ዕላማ ካብን ናብን ክኸይድ ከም ዝኽእል ክንካትዓሉ ህዝባዊ ሓላፍነት ኣለና፡መሰጋገሪ ድልድል ክንከውን ዝብል ሞጎተ ሒዞም ናብ ህዝቢ ቀሪቦም ኣለዉ፡   … more

ገዲም ተጋዳላይ ዶር መሓመድ ዑስማን ኣቡበከር ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም።

Abubeker_small

ቅድምን ድሕንርን ናጽነት ምእንቲ ሓርነትን ራህዋ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሱ፣ ገዲም ተጋዳላይ ዶር መሓመድ ዑስማን ኣቡበከር ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚኦም፣ ብ 23 ለካቲት ኣብ ለንደን ዓሪፎም። ስነስርዓት ቀብሮም ከኣ ኣብ ከባቢ ለንደን ‘ሳላም’ ኣብ ዝተባህለ መካነ መቓብር ሓመድ ኣዳምለብስ እዩ። ኣብ ሕርጊጎ ዝተወሊዶም መባእታ ትምህርቶም ኣብ ሕርጊጎ ዝተኸታታሉ ዶር መሓመድ … more

Updated (ድሒሩ ብዝመጸ መአረምታ ዝተመሓየሸ) ዕዉት ሰሚናር ደለይቲ ለውጢ ብክቡር ዶክተር ተወልደ (ወዲቫካሮ) ኣብ ከተማ ኦስሎ

Oslo_vacaro_mass

መአረምታ  ኣብቲ ብዕለት 24.02.14 ኣብ ኣሰና ዝተዘርግሐ ዜና፡ “ኣብቲ 150 ዝጽግዑ ተሳተፍቲ ዝተረኽቡዎ ኣኼባ . . . ፡ ንስድራቤት ወዲዓሊ ንምሕጋዝ ኣብ ዝተገብረ ናይ ውጽኢት ገንዘብ ጐስጓስ ማዕረ ሓደ ሽሕ ዶላር ከም ዝተዋጽአ . . . ኣስማቶም ክገልጹ ካብ ዘይመረጹ ዜጋታት ድማ ንመቐበሊ ክቡር ሓው ዶክተር ተወልደ (ወዲቫካሮ) ሽዱሽተ ሽሕ … more

ኣቱም ሰባት ኢሳያስ መባልዕትና ኣይኮነን (ብዶ/ር ምስግና ገብረመድህን)

isaias_Nai

ኣቱም ሰባት ኢሳያስ መባልዕትና ኣይኮነን (ብዶ/ር ምስግና ገብረመድህን)   ኤርትራ ሃገርና ናጽነት ኣብ ዝረኸበትሉ ዓመት ጀነራል ስብሓት ኤፍሬምን መሳርሕቱን ንቢትወደድ ኣስፍሃ ወልደ ሚካኤል ንኸረኽብዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ቢተወደድ ኣስፍሃ ይኸዱ፡፡ቢትወደድ ድማ ጃንሆይ ዘበርከትሎም ካባ ለቢሶም ምስ ክዳውንቲ ሓበሻ ዝለበሱ መሰሰይቶም ኮይኖም ተቐበልዎም፡፡በዓል ወዲ ኤፍሬም ከኣ ሰምቢዶም፣ቢትወደድ … more

ጋዜጣዊ መግለጺ ማእከላይ መሪሕነት ኤዲኪ

NDA_logo

ጋዜጣዊ መግለጺ ማእከላይ መሪሕነት ኤዲኪ ማእከላይ መሪሕነት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ብፖሎቲካዊ ውድባት ክካየድ ዝሓገየ ምምክኻር መድረኽ ብድሕሪ ምውድኡ፡ ብ19 የካቲት 2014 ዝተጸወዐ ህጹጽ ኣኼብኡ ብዓወት ዘዚሙ። ኣጀንዳ ናይዚ ኣኼባ’ዚ ኣብ ውጽኢትን ውሳኔታትን መድረኽ ምምክኻር ፖሎቲካዊ ውድባት ዘተኮረ’ዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣኼባ’ዚ ማእከላይ መሪሕነት ዓሚቕን ጠቓምን ልዝብ ብድሕሪ ምክያዱ፡ ብውጽኢት ናይቲ መድረኽ … more

ዓይነ ስዉር ዲፕሎማሲ ህግደፍ

Isaias_ostrich

ከምዚ ከማይ ዲኹም ዝሓለፈ 6_7 ኣዋርሕ ንእዝነይ ዝኹርኩሕ የእዳው ህግደፍ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃቀንጠብጠብ ክብላ እይሰማዕኩን።ያኢ ጠባይ ተገሩለይ ተባሂሉ ኢዩ። ኣብ ዓለም ብዘይካኡ ሻጥር ዘሎዘይመስሎ ስጊንጢር ኢሰያስ ዓይኒ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብጨው ሓጺቡ ንጹህ ከም ጲላጦስ ክበሃለለይእሞ ኣብ ዝባኑ ተላሒጉ ዘሎ መንደዓት እገዳ ክለዕለሉ ቆርበት በጊዕ ተኸዲኑ ደገፍቱ ከይተርፈ ክሳብዝገግይዎ ባዕሉ ዝዓጸዎ ማዕጾ ዓለም ክኩሕኩሕ መከርኡ ይበልዕ ኣሎ።  እቲ ቅድሚ ሕጂ “ብውዲት ኢትዮጵያን ኣመሪካን ዝተኸሰስኩዎ ክሲ ሓሶት ሙዃኑ እናተጋህደ ይመጽእኣሎ“ እናበለ ዝግዕሮ ዘሎ ብሓሶት እንተዝኸውን ሕጂ እውን እዞም ዝተጠቅሱ መንግስታት ሓሶት ንምምሃዝዋላሓደ ዝዓግቶም ኣይምተረኽበን። ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት “ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ እገዳ ሓሶትን ጠቀነን ስለዝነበረ ዘይፍትሓዊ አዩ ነይሩ“ ኢሉ እገዳ እንተኣልዒልዎ ኸኣ ንርኢ።ብኣንጻሩ ግን ዘይከምዚኣ ኢየ ደልየ!!!!! ዘይከምዚኣ ዝብሉ ዘለዉ ኢዮም ዝመስሉ።ጀማሉ ዝሓለወ ዶ መን ይትንክፎ ኢዩ!!!! ኢዱን እግሩን ስለዝአከበ ግን ነቲ ተቀቢኡዎ ዘሎ ጸለሎ ብቀሊሉ ዝጸርየሉ ይመስሎእንተኢዩ ግን ሕጂ እውን ገና ኣይለበመን ኣሎ።ናይ ህግደፍ ሜላ ኪኢለዮ ኢሉ ኣብ ውሻጠ ኮይኑ ተንበርኪኹ በቲ ሕደ ወገን ከፈራርህ፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ ክልምን እዩ። እቲ ሎሚ ሎሚ ዘወጣውጦ ዘሎ መፈራርሂ ምስ … more

Fetsum: My premature opinion on Assena et al Vs Medrek

Fitsim_new

Fetsum: My premature opinion on Assena et al Vs Medrek SolomonBerhane: “ምትእኽኻብ መድረክ ግሉጽነት ዝጎደሎን ገላልን ምኻኑ ይኣምን፦መድረኽ ኣገባቡ “ ግሉጽነት ዝጎደሎ’ዩ” ። ኣኼባ በልጅዩም እንታይ ነይሩ ኣጀንድኡ፣ በዓል መን ተሳቲፎም፣ ኣብቲ ኣኼባ እንታይ ወሲኖም፣ መን እንታይ ዓይነት ናይስራሕ ሓላፍነት ተሰኪሙ ኣሎ ዝግለጽ የለን። ምስ ደለይቲ ፍትሒ ዘሎ ዝምድና ናይ ቓልሲ ኣይተነጸረን። ዝተኻየደ ርክባት ኣሎ’ዶ የለን ኣይተገልጸን። ኩሉ ሚስጥራዊ’ዩ። ሓንቲ ነገር ከኣ ኣላ ንሚስጥሮም ዘቓልዓቶም። መን’ዮም መድረኽ እንታይ’ዩ ዕላምኦምቕድሚ ምግላጾም ፈነወ ረድዮ ጀሚሮም። ንሶም ካብ ህዝቢ ተኸዊሎም ረድዮኦም ይፍኖ። ዘገርም’ዩ! ካብዚ ንላዕሊ ጉድለት ግሉጽነት የለን ስለምንታይ ንሓቒ ንቓወም።” Amanule Eyasu: “ሕሉፍ ምስጢራውነትን ዘይግሉጽነትን: ከም ምሁራት፣ ምኩራት ተጋደልትን ዲፕሎማሰኛታትን፣ ኣባላት መድረኽ፣ እቲ ኣብ ግዜ ገድሊ ከም ባህሊ ማዕቢሉ ክሳብ ሎሚ ምብላይ ኣብዩና ዘሎ ሕሉፍ ምስጢራውነትን …፣ ካብዚሕማም’ዚ ከምዘይተገላገሉ ተግባራቶም ይምስክር።“ንኣብነት ብዛዕባ’ቲ ኣብ ብራስለስ (በልጁም) ዘካየዱዎ ኣኼባ፣ ግደፍ ዶ ንህዝቢ፣ ነታ ከም ተሓጋጋዚት ማዕከን ዜና ዝቐርቡዋ ኣሰና ‘ኳ ኣይሓበሩዋን። ጸኒሑ ግን ብወረወረ ልሒኹ።ቅርጽን ዕላማን መድረኽንጹር ኣይኮነን። ኣባላቱ ‘ውን ብወግዒ ኣይፍሉጣትን እዮም። ናይ ርክብ ሰንሰለቶም ብሩህ ኣይኮነን። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪብካ ብኽፉት ህዝባዊ ሕቶታት ምምላስ ከም ቁሪ ይፈርሑዎ።  ርክባቶም ብሕሹኽሹኽ እዩ ዝፍጸም።” Comment: This is very sad to hear. I cannot understand why a movement that claims to bring democracy would dispatch without a clear vision and strategy. I cannot understand experienced intellectuals and diplomats having no clear vision … more

ህዝባዊ ሰሚናር ኣብ ኢንዲያናፖሊስ ብኣቶ ኣማኑኤል ኢያሱ (ኣሰናዳኢ ኣሰና)

Amanuel_Eyasu_SL

ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝበጽሐን ከተማታት ነተን ዶ/ር ተወልደ ወዲ-ቨካሮ ክበጽሐን ዘይከኣለ (ዕድል ዘይረኸባ) ቀዳምነት ብምሃብ ይኸውን። ቴማን መልእኽትን ናይ ሓው ኣማኑኤል “ምልካዊ ጉጅለ ስርዓት ኢሳያስ ንምስዓር ህዝባዊ ማዕበል ኣብ ምፍጣር ዝሕግዝ ሜላን ጥበብን ብምድህሳስ፣ ተራ ማዕከናት ዜና ኣብቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እንታይ ክኸውን ከምዘለዎ” ዝእምት እዩ። … more

ናይ ህዝብታት ሓድነትን መንነትን ንምዕቃብ ሸጥ መዓንጣ!!

Weldu

ናይ ህዝብታት ሓድነትን መንነትን ንምዕቃብ ሸጥ መዓንጣ!! “ናይ ኤርትራ መበቆል ዓሌት ጥንታውያን ነበርቲ ደቀባት ብመጀመርያ ደረጃ ነገደ ኒሎቲካውያን ብካልኣይ ደረጃ ከኣ ሳባውያን ዝብሃሉ ደቂ ኩሽ ነገደ ካም ኢዮም፡ ፡  ብሳልሳይ ደረጃ ብፍላይ ንህዝቢ ኤርትራ መበቆል ዓሌት ዝኾኑ ኣግኣዝያን ዝብሃሉ ሳባ ወዲ ዮቅጣን ዝፈረዮም ሳባውያን ነገደ ሴም ኢዮም፡ ፡ ሳባውያን ሴም ካብ ነገደ ዮቅጣን  ሳባ  ዝብሃል ዝፈረዮም ብመጀመርያ ካብ የመን ናብ ኤርትራ መጺኦም ኣብ ኣከለ ጉዛይ  ሽመጃና መንግስቲ ኣቑሞም … more

ነባራት መርሕነት ግ.ሃ.ድ.ኤ. ንለውጢ ዝፈታተን ፡ ሓበን፡ ክጥሕስዎ እላቦ፤

SalvationF_logo

ነባራት መርሕነት ግ.ሃ.ድ.ኤ. ንለውጢ ዝፈታተን ፡ ሓበን፡ ክጥሕስዎ እላቦ፤ ኣብ ሓደ ዝፈልሕ ዘሎ ድስቲ፡ ኣብ ውሽጡ ዝተኣከበ ሃፋ፡ ከምድላዩ፡ ንኽንቀሳቐስ ፡እቲ መኽደን ድስቲ፡ ተዘይከፊትካዮ ነቲ መኽደን ኣልዒሉ መተንፈሲኡ ከምዝፈጥር ናይግድን ኢዩ። ዲክታቶርያዊ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ፡ ለውጢ ብመንእሰያትን ተማሃሮን ከምዝመጽእ ስለዝፈልጥ፡ መጀመርያ ዝመሃዞ ፡ መደበር ታዕሊም ሳዋ ከፊቱ፡ ንመንእሰይ ወለዶ፡ ኣብዘይ … more

ብቑዕ ስም ንርከበሉ

Isaias_Af_D

መንሽሮ ሃገር ዶ ወይ ስሚ ሃገር ንበሎ?? ክቡራት ኣሕዋት ኤርትራውያን ነዚ ሃገር ምሉእ ዘከላብት ዘሎ ብስም ኢሰያስ ዝፍለጥ ዕቡድ ዲክታቶር ዝበቅዕ ስም ሃሰው ንበል። ወዲሰብ ምስ ተወልደ ብስድራቤት ዝተመርጸ ስም ከምዝወሃቦ ኩላትና እንፈልጦ መስርሕ እዩ። በዚ መሰረት ክኣዩ ነዚ ዕቡድ ከልቢ ኢሰያስ ዝብል ስም ዘጠመቕዎ ወለዱ። እዚ ሰብዚ ከም ኩላትና ደቂ ሰባት … more

ነድምጾም ቃላት ንርደኦም’ዶ ?

Teweldemedhin

ብዙሕ ጽሑፍ ከንብብ ከለኹን፡ርእይቶ ገለ ሰባት ክሰምዕ ከለኹ ዘተሃሳስበኒ ሕቶ ኣሎ።ንሱ ከኣ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ቃላት ንርደኦ’ዶ ዝብል’ዩ።ፈለማ ኣብ ኅልናይ ቅልቅል ዝብል ከኣ፡እቲ ቃል ንዛረቦ’ምበር ትርጉምን ዘለዎ ሳዕቤን  ኣይንርደኦን ኢና ዝብል ምላሽ’ዩ። መብዛሕቱ ግዜ፡ንዛረቦ ናይ ባዕልና ኣይኮነን።ናይ ባህሊ፡ካብቲ ኣረኣእያ ኅብረተሰብ ከይንወጽ እ፤ዘመን ኣምጸኦ  መ ሲሉና፡ወይ ከኣ ኣብዚ ግዜ ቃልሲ ዝማዕበሉ … more

Thank you our heroes, you are not slaves

National_service

Thank you our defense forces, you are not slaves; thank you our National Service heroes, you are not chattels; you are the proud Eritrean Defense Forces. I am deeply proud of you and appreciative of the services you are providing to our people and the sacrifices you are enduring under … more

ወያነ…! ወያነ…! ወያነ! ክሳብ መዓስ..? – ሳልሳይ ክፋል

Mike_emba

                                     ሳልሳይ ክፋል                     ወያነ…! ወያነ…! ወያነ! ክሳብ መዓስ..? እዚ ጽሑፍʼዚ ከምቲ ቀዲመ ኣብ ክልተ ክፋላት ጽሑፋተይ ዝገለጽኩዎ ንህሉው ኩነታት ሃገርናን ጉጅለ ስርዓት ህግደፍን ብመንጽር ደምበ ተቓውሞ ዝኸዶ ዘሎ ዘገምታዊ ኣካይዳ እናኣነጻጸረ ዝገልጽን ዝጸሐፍን ዘሎ ጽሑፍ ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ኣርእስቲ ጽሑፈይ ምስቲ ቀንዲ ሕመረት ሓሳብ ዕላማ … more

Women For Change

Womens Daydenver

A woman’s world is never black and white there are many variables to her intuitive insight She uses her mind for logic and thought but final decisions are made from the wisdom of her heart See! She understands the divinity of the mystics art this is where she’s dismissed as … more

ኣሰና!

assennacover1

ኣሰና! እቶም ኣዝዮም በላሕቲ ዝኾኑ ወለድና ክምስሉ ከለዉ እይንታይ ይብሉ ይመስለኩም፥ “ንሓዊ ሓደው ኣንዲድካ ሙማቑ፡ ሓደው ኣጥፊእካ ምርሓቑ!” ብምባል፡ ብኣግኡ ካብ ጉድኣቱ ንኽንድሕን ምእንቲ’ዮም ሓዲኡ ክንገብሮ ዝመኽሩና። ኣሰናውን በዚ ምኽንያት’ያ ነቶም ከም ዕንጭራር ካብ ህዝቢ ተሓቢኦም፡ ድምጾም ኣብ ደምበኣ ከስምዑና ዝጸንሑ ሃርደ ቢሳታት (ኣንፈቶም ዘይፍሉጥ) መድረኻውያን ብዒሎኹም (ወገንኩም ሓዙ) ኢላቶም … more

ፍትሓዊ ቃልሲ መንነት ህዝብታት ዝዕቅብ ክኸውን ኣለዎ

Weldu

“ታሪኽ ወለዶ ህዝቢ ኤርትራ” እትብል መጽሓፍ ብኣቦና ሃለቃ ብርሃነ ተስፋማርያም ዝተደርሰትሓንቲ ካብተን ከም ቅርሲ ክንዕቅበን ዝግብኣና ናይ ታሪኽ መጽሓፍ’ያ፡ ብልክዕ ታሪኽ ህዝብታት ኤርትራ እትገልጽ ብምዃና መንእሰይ ወለዶ ከንብባ እዕድም ክቡር ኣቦና ሃለቃ ብርሃነ ተስፋማርያም ከም ናይ ቀደም ናይ ግዕዝ መምህረይ መጠን ዘለኒ ክብርን ኣድናቖትን በዚ ኣጋጣሚ ንኣንበብቲ ክገልጽ እደሊ፡ ፡ … more

መድረኽ ብቐጥታ ይመልሹ ብጭብጢ ክንዛረብ – ኣብ ክንዲ ብስምዒት ብውክልና ንዛረብ።

Solomon_Swiss

ብዛዕባ ናይ ቐደም ገለ ኣባላት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ፣ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝብል ቴማ ዘለዎም ብዙሕ ይዝረብ ኣሎ። ካልኣይ ኣኼባ መድረኽ ብሰለስተ ኣባላት ዝተመርሔ ኣብ ዓዲእንግሊዝ ብዕለት 02/ የካቲት/ 2014 ተኻይዱ ነይሩ። ብስእልን ድምጽን ይኹን ብገለ ዝተሳተፉ ዝርዝር ተወሲኹ ከምዝተቓልሔ ኩልና ሰሚዕና።  ካብ ሰለስተ ኣካየድቲ ኣኼባ ለንዶን፣ እቶም ክልተ ዓብደላ … more

ክቡራት ኣንበብቲ መቃብር ህሉዋት፡ እነሆ ምዕራፍ 5 ይጅምር።

Estifanos_3

       ክቡራት ኣንበብቲ መቃብር ህሉዋት፡ እነሆ ምዕራፍ 5 ይጅምር። ምዕራፍ 5፡ ማክሮን ጸገማቱን                                                       ኣብ ሓላፍነት ዝተመደበ ሰብ፡ ኣብ ትሕተኡ ናይ ዝሰርሑ ሰባት ምኽርን ሓበሬታን ከይተቐበለ ክሰርሕ ዝፍትን እንተ ኾይኑ፡ ምስ መራሒኡ ከም ዝብኣስ ዘሎ ዓይነሰዉር ክቝጸር ይኽእል።                                                          ጋዜጠኛ ስዩም ጸሃየ ናብ ኣስመራ ተቐዪረ ከም … more

ቅሉዕን ምስጢራውን ዜናታት ደምበ ህግደፍ

EUDC

ምንጭታት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ Ø መንግስቲ ኢራን ጽልዋታቱ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምስፍሕፋሕ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ምስ ሃገራት ዓረብ ብሓፈሻ ምስ ስዑዲ ዓረብ ድማ ብፍላይ ዘለዎ ዝምድናታት ክበትኽ ጻዕርታት ይገብር ምህላዉ ተገሊጹ። ብዋጋ ናይዚ ድማ፡ መንግስቲ ኢራን ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ናይ ሎጀስቲክ፡ ገንዘብ፡ ኣጽዋርን ነዳድን ሓገዝ ክገብር ዘይተኣደነ መብጽዓታት … more