ጽ­ን­ዓ­ት ይሃብኩም!

ጽ­ን­ዓ­ት ይሃብኩም! ብኹሉ ዝተወጻዕኩም!

ኣታ እንታይ ስማዑ’ዩ ንሰምዖ ዘለና
ነዚ ንብሃገራ ዘሰምብድ ጉድ ክንሰምዕዶ’ታ ተፈጢርና

ጠፊኦም ይበሃል! ኣብ ባሕሪ! ሕነ ዝፈድየሎም ዘይብሎም
ግን ብዕድል ኣሕዋት ስለ ዝተረኽቡ ዘእወዩሎም
ክፉእ ዛንታ ደቀይ ኣሕዋተይ ክደግም ክነግረሎም ንሰቦም
ካልኣይ ቀብሪ እንተገበሩሎም

ቆልዓ ሰበይቲ ዘለዎም
ብጀልባ ክሳገሩ ነቒሎም!
ሓደ ክልተ ዘይኮኑስ ብሚእቲታት ሃሊቖም!
መላስ ኣውያት ዘይብሎም!
ናይ ዝሓለፈ ከይኣክልስ ሕጂ ከኣ ናይ ብዙሓት!
ልብኻ ድፍን ዘብል ብምጒሓት
ዋላ’ቲ ናብዚ ኩሉ መዓት ዝጠበሶም
መንግስቲ እንተኸሓዶም
ሃገር ከም ዘይብሎም
ዝተሰውኡሉ ባንዴራ እንተ ዘየጽለሎም
ፍንጫሕ መሰንገለና’ እንዲዮም ንመንከ ክንህቦም

ስለዚ ሽምዓ ኣብርሁ ተማህለሉ!
‘ዝሓለፈ ይኣኽለና ብዝድሓረ ኣይትድገመና!’ በሉ
ንዓዳትና ማይ ጸሎት ንጸጉሉ
ሰይጣን ክብህርር ክገድፎ ኣመሉ
ዝተሰደ ክምለስ ሃገሩ

እረ እንታይ ክሳብ ንኸውን ኢና ንጽበ ዘለና!
ክሳብ ሃገር ሰብ ዘይብላ ትተርፍ ክሳብ ዘጽሕየና!
እንዳቖዘምና መፍቶት ተዃሉ ኮንና ተሪፍና
ካን ጠፋኣና! ጠፋእና! ምባል ጥራይ ኮይኑ ዓቕምና!

ንዓባ ሽደንየ ኣርክበና!
ሃህ ኢሉ ዝጽበየና ጉድጓድ ድፈነልና
ከም ኣግማል ተሰሓሒብና ክይጠፋኣና ከለና!
ነቲ ጋኔን ወሪሱዎ ዘሎ ገዛና ኩስትር ኣቢልና
ንጋኔን ክንጉሑፍ እንተ ከኣልና
ግን ምስታ ተኾርሚያ ትሕቆን ወላዲት ምቑዛም
እንተ ኮይኑ ምርጫና

እንሆልኩም በሉ እንሆልኩም
ከምኡ ይሓይሽ እንተልኩም
ወይ’ቲ ዕድለይ! ብዓንተቦ’ውን ምኣስ ጠፊኡኒ
ብድርቦም ደቀይ፡
‘እንተ ዘይትደፍኣኒ መን መጽደፈኒ’
እናበሉ ምስ ነብሶም እናተዛረቡ’ዮም ተፈልዮምኒ

ወዶም ጓሎም፡ ‘ከማኻ ሰብ ምዃነይ ክሒድካ
ክትሃድነኒ ምስ ጀመርካ
ንዝኸማይ ከም ደንጎላ ከረውረው እንዳበልካ
ምንባር ከሊእካኒ ኣብ ሃገረይ
ሽዑ’የ ሃጽ ዝበልኩ ንቕድመይ
ምህዳም ይሕሸኒ’ለ ንዕድለይ

ምስ’ዚ ምቕታል’ምበር ምምሓር ዘይፈልጥ ስርዓት
ምንባር መሪሩኒ
ዝገብሮ ምስ ጠፍኣኒ
ሽዑ’የ ክሃድም ግድነት ኮይኑኒ
ካብ ኮፍ ኢልካ ሞት ዕድለይ ምዕቃን እንተሓሸኒ
እምበር ስደት ኣይ ናየቦይ ኣይ ናየደይ
ራሕሪሐዮም ሃጽ ዝበልኩ ስድራይ
ሰሃራ በረኻዶ ፈሊጠ ሲናይ
ፈሊጠዶ ቀለብ ሊላ ዓሳ ምዃነይ
ከም ስጋ ጉዚ ኮይነ ንመሸጣ ምቕራበይ’
እናበለት ውሉዳ ዝበሎን ዘይበሎን’ያ ትዛረብ፡ ትደጋግመለይ
እናነብዐት ናይ ልባ ንግፍ ተብሎ ክምስክር ፈቐዱለይ

ህዝቢ ኤርትራ ዘይሓሰብካዮ ዝረፍኸብካ
ጽንዓት ይሃብካ! ንኢዮብ ዝደበሰ ይደብስካ
ጽንዓት ይሃብኩም!
ብኹሉ ዝተወጻዕኩም!

ምስሉ ተኪኤ


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *