ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ ዕዉት ክኸዉን። – እነሆ ሓበሬታ መገዲ።

እቶም ብማኪና እትመጹ፣ ሀ፡ ካብ  መጨረሻ  ኣውቶባን  “autoban”  ኣብ ክንዲ ናብ ኤርፖርት  ዘዎጽእ  ትወስዱ: ንጀነቭ ላክ “Genève Lac” ዝብል ተከቲልኩም: ኣብ ካልኤይቲ ሴማ-ፎሮ (ናት ትራፊክ መብራህቲ) ን የማን ወጺእኩም  ፓርኪን  “Parking “ ኣብ  ምርካባ ጀምሩ። … more