ልዋም ሃገረይ! !

ልዋም ሃገረይ!  መዓልቲ  ኪትካእ ብዓመት መንእሰያትኪ ኪውሕዙ ንጥፍኣት ንስደት ዓይነ-ብርክኺ፡ ብዘይካኦም ዘይብልኪ ክብረት። * * * ክሳብ መዓስ  ክትታለሊ ብመልሓስ እኩያት ጠንቂ ሕሰምኪ ፡ ዘውርዱልኪ መዓት  ግርማኺ ዚድውኑ ከም ሕማም መንድዓት፤ ጸላእትኺ የአንጊዶም ፈተውትኺ ዘባርሩ ሃገራውያን ተመሲሎም ተስፋኺ ዘሕርሩ ኣሰሮም ይደምሰስ፡ ተግባሮም ይመሖ ካብ

ልዋም ሃገረይ!  መዓልቲ  ኪትካእ ብዓመት

መንእሰያትኪ ኪውሕዙ ንጥፍኣት ንስደት

ዓይነ-ብርክኺ፡ ብዘይካኦም ዘይብልኪ ክብረት።

* * *

ክሳብ መዓስ  ክትታለሊ ብመልሓስ እኩያት

ጠንቂ ሕሰምኪ ፡ ዘውርዱልኪ መዓት

 ግርማኺ ዚድውኑ ከም ሕማም መንድዓት፤

ጸላእትኺ የአንጊዶም ፈተውትኺ ዘባርሩ

ሃገራውያን ተመሲሎም ተስፋኺ ዘሕርሩ

ኣሰሮም ይደምሰስ፡ ተግባሮም ይመሖ ካብ ሱሩ።

* * *

 በየን በቘሉ  ሰበርቲ ዝበልዑሉ ጻሕሎም

ክርዳድ ዚዘርኡ ጻዕዳ እኽሊ የሕሪሮም

ብርሃን ዚጸልኡ ሓቂ ዘብርሃሎም

ምእንቲ ኪዘምቱኺ ብጸልማት ተኸዊሎም።

* * *

 ሰብ ዚመስሉ ናይ ሓርገጽ መንጋጋ

የሕዋቶም ዚሸጡ ንጸሊም ዕዳጋ

ክቡር ህይወት ዚልውጡ ብዋጋ ዕዳጋ

በለጽ ዝወረሶም ናይ ሃገር ሓደጋ።

* * *

 ህውከት ዘሳውሩ ምስልኺ ዘዕኑ

ድንቍርና ዘስፋሕፍሑ ኣእምሮኺ ኪደፍኑ

እዚ’ውን  ኪሓልፍ’ዩ ኢዶም  ኣይስኣኑ።

* * *

 ደስ ምበለኒ ዑፍ ኮይነ እንተ ዝነፍር

ንዓለም ምዘርኩዋ ሽግርኪ ክነግር፣

ኣይመረጽኩን ብኣካል ኣብ ርሑቕ  ክነብር

ሕልናይ ግን ወትሩ ምሳኺ’ዩ ውዒሉ ዝሓድር።

* * *

መዋእል ሓሊፉ ክምገብ ናፍቖትኪ

ከመይ ኢለ ክቐስን ኣብ ሽግር ጸልማትኪ

ሕልመይ ሓንቲ ኢያ ናይ ልበይ ክነግረኪ

ራህዋኺ ክርኢ’ዩ ምስ ብርሃን ሓርነትኪ።

* * *

 ልዋም ሃገረይ! ይኣኽለኪ ምድናን፡ የኸትም ሓዘንኪ

ርእስኺ ኣቕንዒ፡ መንእሰይ ተንሲኡ’ዩ ንድሕነትኪ

ጸልማትኪ ኪቕንጥጥ፡ ኪእውጅ ትንሳኤ ክብረትኪ፣

ሓርነት ክትጽገዊ ክትረግጺ ደልዲልኪ

መሬት ፍትሕን ሰላምን  ጥንታዊ ልማድኪ

ኪትከል’ዩ ፍትሓዊ ስርዓት ጻማ ስዉኣትኪ።

* * *

ኣቶ ኣተወብርሃን  ዚመዓዶ  ትዝ ይብለኒ

ናይ ሃገር ናይ ህዝቢ እንታይ ገዲሱኒ

በሃላይ ኣይትኹን ንዓይ ይጥዓመኒ

ቃና ክራሩ ዘይፍለዮ ናይ ሕልና ዓይኒ

ብህግደፍ ተድፊኑ ምትራፉ ግን ከቶ ነይገርመኒ።

* * *

  እዝክር ኣቦይ ኪምዕደኒ ብልኡም ቃላቱ

ምስቲ ዘይርሳዕ ፈገግታኡ ዘይክማህ ትዕግስቱ፣

ተመንኮዩ  ዚቐትል ብመርዛም መልሓሱ

መርዚ ዘይምርድዳእ ግን ጥዑም ቃላትዩ ፈውሱ

ሰብ ምንዓቕ ነውሪዩ ትዕቢት ዝትርኣሱ።

* * *

 እዚ’ዩ እምበኣር ልቦና ቀዳሞት ሎሚ ዚዓረቐ

ከም ጸብሪ ተባሕጒጉ ካባና ዚረሓቐ

እሞ እናገዓረ! ተማሂረ ተራቒቐ።

* * *

 እቲ ካብ ኩሉ ዘደንጹ ግርምቢጥ ነገሩ

ቀዳሞት ኣቦታት ፊደል ከይቆጸሩ

ብዘንጊ ሓቂ ሃገር ዘማሓደሩ

ብጸጋ ልቦና፡  ትኩር ምስትውዓል ጥራይ’ዩ ነይሩ።

* * *

ባህልና  ነማዕብል ሓድጊ ቀዳሞት ኣቦታት

በዕኑድ ሓቅን ፍትሕን ዚልለ  እንዳባ ሕጊታት

ብስኒትን ምትሕልላይን ዘውሓሰ ሰብኣዊ ክብርታት

ሰራውር ፍቕሪ ሓርነት ዚተኸለ ነማኢት ዓመታት

ከንቱ ኾይኑ ከይተርፍ ቃልሲ ሰማእታት።

* * *

ስለዚ  ንረግጾ ሓዲስ ዓመት ብብርሃን ኪዕምር

ንጠምት ውሽጥና ፡ ሕልናና ንመርምር

ብፍቕርን ሰላምን ኣብ ሓርነት  ክንነብር።

********

ዝኸበርኩም ኣብ ሃገርን ኣብ ወጻኢን ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራ –  ኣብዚ ንረግጾ ዘለና ልዳት ሓዲስ ዓመት 2012፡  ብስሙር ድምጺ ንፍትሒ ደው ኢልና ወሰንቲ ዕድልና እንኾነላ፡ ጠንቂ ጸልማት ሃገር ኣሊና ዚተረግጸ ሰብኣዊ መሰላትና ህያው ንገብረላ፡ ብርሃን ሓርነትን ራህዋን ሰላምን እነስተማቕረላ ዓመት ክትኮነልና፡  ተሪር ቃልሲ ከነካይድ እናተማሕጸንኩ ሓዲስ ዓመት ኪገብረልና እምነ፡፡

ክቡር ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና!

ሓርነትን ራህዋን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራ!!

 

ዑቕባይ ገብረመድህን

ከምብሪጅ፡ ማሳቹሰትስ፡ ሰ.ኣ.

ታሕሳስ 22፡ 2011

aseye.asena@gmail.com

Review overview
16 COMMENTS
 • Daniel Teclegiogis December 22, 2011

  ኣቶ ዑቕባይ!
  ጥዑምን ዘረባ። ምኽርኻን ግጥምኻን ዝምስገንን ዝድነቕን’ዩ። ከም’ቲ ዝተመነኻዮ ዓመት ለውጢ ይግበረልና። ሎሚ ዘመን ኣባ ዥጎ ትዕግስቱ ዝወድአ’ዩ ዝመስል ዘሎ። ነቶም ምስማዕ ዝኣበይዎ መራሕቲ ናባይ ንዑ ዝብል ኣዋጅ ኣዊጁ ይለቕሞም ኣሎ። ተመራሪሖም ምኻዶም’ዩ።

 • gasha December 22, 2011

  assenna put sanction on me for long time and deleted my comments now he let me in. what a freedom of speech. Bedewin of awassa akmu nisa eya delet migbar. You will be deleted from the history of eritrea.

  • Zeray December 22, 2011

   Gasha

   If you want to be serious, freedom of speech comes with some responsibility. It does not mean you can be abusive by name calling and insulting remarks. I don’t think Assena blocks people because of opposing ideas, they block people because of irresponsible abusive trash writings.

   Finally, I don’t think Assena knows who “gasha” is and cannot be personal, it is probably your irresponsible writing. Therefore, own your deeds and be responsible next time, if you want access to this privately owned web-site.

   • kozami December 22, 2011

    Zeray
    That is not quite true! Up until I was blocked by assena for may ‘opposing views’ I always made conscious attempt not to even refer to its ugly propaganda when every one was hammering him. I made the same attempt to engage in clear and precise manner as much as I know how with others by sticking to points of debate. When people made debased comments towards me, I made sure to ignore. Guess what, I was blocked for my ‘opposing’ ideas. Not that it matters, since it was simple to bypass his block functionality at ease, but I have now turned my attention to following meskerem. They tend to be critical but credible. Despite my opposing political view with them, I have respect to their motto of nationalist opposition. And I wish them all the success in their aspirations. As to the assenna band though, selling out would not get them anywhere.

    • kozami December 22, 2011

     by the way I am still officially blocked in his books!!

   • gasha December 23, 2011

    zeray
    You must be new to assenna. Assenna doesnt care about name calling there are people who say a lot of stupid stuff and their comment never been deleted however if someone is support and comments of something assenna doesnt like the truth. Like my last comments under the priest from awassa i just commented what is true and wrote some verses from the bible and assenna wiped all my comments. I was just joking about when i said freedom speech in assenna I careless for the hassenna web site bunch of garbage. Most of the time I just visit assenna to see comments by abdi, kozami etc. Zeray remember amannuel is number one on name calling he is the one who wrote an article calling eritrean people komaro. So tell me what is wrong if I call him aleqti awassa just look at the picture he took with meles his last visit in ghion dem weyane zimetseye aleqti yimesle.

 • gasha December 22, 2011

  niskin sigab tisemra eritrea marsha keyira kitwinchef eya 2012 haye tesekla merkeb marsha tikiyir ala hasasat wenjir awsassa tehawesa misayatatkin dolfin eritrea dehar keykonekin taesa.

  • Huluf December 22, 2011

   gasha,

   It seems you got saditic during your claimed sanction by Assenna. I would prefer you sober down….Let me share with you brother, Eritrea can not be a communist state under this mad man….He betrayed those gallant heroes who gave their lives and those that are alive. He chose those that bow to him and never challenge him, go down the list. Answer yourself the following questions.
   1. Where are some of our heroes who decimated Eritrean Air Force? Any one remaining? how come even one is not alive?
   2. Why is that some of the distinct heroes that led the defence of Aseb not heeding his orders to withdraw are not being promoted?
   more to come .
   Meanwhile , this will help you digest the words above.
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xmtWvY3W5H8
   Listen to all Eritrans n this clip!! plese, then ask you sould unless you let it prostitute

   • Huluf December 22, 2011

    Gaha,
    1. Where are some of our heroes who decimated Ethipian Air Force? Any one remaining? how come even one is not alive?
    (corrected from above)

 • Zeray December 22, 2011

  Thank you Oqbai, what an uplifting poem. We need many like you (Kemaka Yibzehu)!!

  It is great to see many Eritreans join the democratic process. Many which either were intimidated or passive before, have now crossed over the bridge of fear and are saying it like it is. Eritreans are making strides towards freedom.

  Happy New year everyone. In 2012 the Mayas predictions will be proven wrong and Eritreans will be freeeeeeeeeeeeeeeeeee from the bondage of PFDJ!

 • gasha December 23, 2011

  Zeray
  check this out
  assenna never dleted ahmed saleh comments
  ahmed saleh says:
  December 15, 2011 at 4:42 am
  Mohamed Osman
  Anta lokmast medenageri , I have been following your post ANTA hgdf kharma.
  Almaz forget him, we are on your back.

 • gasha December 23, 2011

  zeray
  Almaz says:
  December 14, 2011 at 7:46 pm
  Semere,
  At least you should have respect for the priest, if you are a true believer of an Orthodox Church. Let me take your words at face value, you were in Eritrea, deacons and priests are forced to go to the military camp, as if the country is out of youngsters. Does this show the “church is fine”? Unfortunately, you are here for a mission to distract readers, I don’t expect you to understand me or regret for being arrogant to the priest. The good news is time of your cruel government is up. It is a matter of time, the fate of your leader will not be different than Kazzafi. ENKEAE SEWIAT TEMELISOM ZIREYU AYKONU ASERTE MOT MIKONOM.

  Look at her what she knows about sewuatana nada but she got the nerve to say as if the country is out of youngsters I told her our youngsters have life too like the deacons and priests but my message was deleted imagine you are in eritrea in service and you read alamzs comments she wish you to suffer there but the orthodox deacon etanu kidiker and the priest from awassa message is the same like almaz.

  • ahmed saleh December 23, 2011

   Gasha
   It doesn’t surprise me to see you on defense of Mohamed Osman. Him and others
   who come to this forum on purpose just to corrupt and disappoint participants using
   their immoral tactics of hate and unnecessary issues will not be tolerated. The point
   is, you enjoy the disputes, name callings and other irregularities. Have positive
   attitude be on control of your desicion and actions. Otherwise your negative
   thinking can easily produce exaggerated conclusions that are irresponsible.

  • ahmed saleh December 23, 2011

   Gasha
   We use to have Eritrean women who were taking part on discussion,
   some of them are good writers. But may be because of those idiots
   who don’t know how to approach in respect and civil way discourage
   and force them to stay away. I am sure to HGDFwian was a shock to
   observe courageous women with strong beliefs and talent.

 • gasha December 23, 2011

  ahmed saleh
  you so funny just read your comments you just wrote you are still name calling and telling me i enjoy name calling. Tseraki mobae baelu yilefalef belu abotat secondly I just use your comment as an example but never defend mohamed osman and i am not here to defend anyone. The truth is you like name calling and then you advise people not to name call so practice what you preach nebsi. Usually you are ethier defending someone or defending an article you want everybody on your side you are like abyot tibeka nay assenna.

  you said “Anta lokmast medenageri , I have been following your post ANTA hgdf kharma.
  Almaz forget him, we are on your back.” mismintay yikutser ezisi ay abi ay kolea kurub eske werziy. we are on your back who are we just talk about yourself and you need to control your emotions.

 • gasha December 23, 2011

  alekti awassa
  kumneger keygebera temelesa
  keneya nenihden kikasesa
  waela tehamisa
  amha domeniko
  ete amtsiu men yiekelo
  neti zega nweyane ahlifu habo
  aby abele eti kisi fthi albo
  wey tekawemti
  tekeyiren nab alekti
  dem seb kimetsiya kem weyenti
  ejib aybelomn hito zitesogu yehwatna
  mekirom mis kuati mekabr suwuatna

POST A COMMENT