መግለጺ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ – ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ዓመጽን ኣድልዎን

መግለጺ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ዓመጽን ኣድልዎን ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ንመበል 107 ግዜ፡ ይበዓል ኣሎ፡ እዚ በዓል እዚ ን ደቀ ኣንስትዮ ኤርትራውያን፡ ፍሉይ ትርጉም እኳ እንተተገበአ፡ ብሰንኪ ምሕደራ ህግደፍ

መግለጺ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ

ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ዓመጽን ኣድልዎን

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ንመበል 107 ግዜ፡ ይበዓል ኣሎ፡ እዚ በዓል እዚ ን ደቀ ኣንስትዮ ኤርትራውያን፡ ፍሉይ ትርጉም እኳ እንተተገበአ፡ ብሰንኪ ምሕደራ ህግደፍ ግን፡ ኣብ ትሕቲ ዓመጽን ኣድልዎን ድርብ ወጽዓን ንዝክሮ ምላውና ቃልስና ከነሐድስን፡ልዕልና ሕጊ ንምንጋስ ክንሰርሕ፡ ድርብ ሓላፍነት የሰክመና።

ኤርትራውያን  ደቀ ኣንስትዮ፡ ወሃ ዘበለ ታሪኽ ዝሰርሓ፡ ኣብ ጎድኒ የሕዋተን ኮይነን ስረን ጋምባለን ወድየን ዝናረን ዓጢቐን ጸላኢ ዘባረራ፡ እተን ዝተረፋ ድማ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ኮይነን ሓያል ደገፍ ብምግባር ቃልሲ ከምዝቀላጠፍ ዝገበራ፡ ጀጋኑ ወሊደን መሪቐን፡ ኪድ ዝወደይ እሾኽ ኣይውጋእካ ዓወት ሒዝካ ተመለስ ኢለን ዘፋንዋ እየን።

ሎሚ ግን፡ ሳላ ህግደፍ እንታይ ተሳኢኑ፡ እዚ ኩሉ ኣበርኩቶን ተወፋይነትን፡ ገደል ኣትዩ። ይትረፍ ዶ ክብረትን ምጎሳን ክትረክብ፡ እቲ ንቡር ንማንም ሰብ ዝግብኦ ክብሪ ሲኢና፡ ኣብ ግዱድ ዕስክርና፡ መፍሊሒት ቡን ብዕሉጋት ሰበስልጣን፡ ኮይና ኣብ ዝይፈልጥኦን ዘይሓሰብኦን በ ኣስገዳድ ይዕመጻን፡ ካብኡ ሓሊፉውን ኣብ ዕሸል ዕድሜአን ጠኒሰን መጻኢኣን ጸልሚቱ፡ ኣብ ልመናን ምንዝርናን ተዋፉረን ይርከባ፡ ጥራይ ዘኮናስ መላገጺ ካብ ዲያስፖራ ዝኸዱ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣዳኸርቲ፡ ስርዓት ኢሰያስ ኮይነን ይርከባ ኣለዋ። እዚ ኩሉ ግን ሕመቕና ዘንጸባርቕ እዩ። ንሕና ደለይቲ ፍትሒ፡ ኩሉ ፍልልያትና ከም ጸጋ ተቐቢልና፡ ዘለና ዓቕሚ ኣወሃሂድና፡ ዕምሪ”ዚ ኣረሜናዊ ስርዓት ንምሕጻር ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ፡በይ ኤርያ ኤርትራውያን ን ደሞክራስያዊ ለውጢ በዚ ኣጋጣሚ ከቢድ ለበዋ የመሓላልፍ።

ናይ ሎምዘመን ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ፡ ፍሉይ ዝገብሮ፡ ብመስዋእቲ ሓትበኛ ሃይል ወልደትንሳአ (ድሩዕ)፡ ከምኡውን፡ ክቡር  ኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድኑር፡ ክሊትኦም ኣብ ማሕዩር ስርዓት ኢሰያስ፡ ኣብ ዝዓረፉሉ እዋን ንዝክሮ ብምህላውና፡ ፍሉይ ይገብሮ። በይ ኤርያ ኤርትራውያን ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ዝተሰምዖ ዓሚቕ ሓዘን እንዳ ገለጸ፡ ሕጅውን ብሓያል ጥርናፈ ንቕድሚት ብምግስጋስ፡ ነቶም ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ማሕዩር እዚ ኣረምየናዊ ስርዓት ኮይኖም ዕለተ ሞቶም ዝጽብጽቡ ዘለው ሓርበኛታት፡ ተስፈኦም ካባና ስለ ዝኾነ፡ ውዳቤና ኣሐይልና ንለውጢ፡ ክንሰርሕ፡ ንላቦ።

ሎሚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ካብ ዝኸፈአ ናብ ዝገደደ፡ይኸይድ ምህላው ካብ ዓይኒ ኩልና ዝተሰወረ ኣይኮነን፡ ስለዝኾነ፡ እዚ ማሕበር በይ ኤርያ ኤርትራውያን ን ደሞክራስያዊ ለውጢ መቃለሲ ናይ ኩሉ ደላይ ለውጢ ስለዝኾነ፡ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ተሳትፎኡ ብምዝይድ ሓባራዊ ስራሕ ይጽበዮ ከምዘሎ ብዝኽኻር፡ ብፍላይ፡ ከኣ መንእሰያት፡ ተረከብቲ ታርኽ ስለዝኾኑ፡ ዝያዳ ሓላፍነት ክስከሙን መሪሕ ተራ ክጻወቱን ናይ ወትሩ ጻዊዒትና፡ ለበዋናን እዩ።

እዚ መግለጺ ብምኽንያት መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ፡ ኮይኑ፡ ንዓና ን ደለይቲ ፍትሕን ማዓርነትን፡ ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክመና ከምዝኺነ፡ ክንዝክር ይግባእ።

እዚ ክቡር ዕለት’ዚ፡ የሕዋትናን ኣዴታትናን ኣብ ከምይ ኩነታት ከምዘለዋ፡ ገምጊምና፡ መሰረታዊ ፍታሕ ኣብ ምምጻእ፡ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ።

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ን ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ንኹለን ኤርትራውያን ደቀ ኣንስትዮ፡ ርሑስ በዓል ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ ክኾነለን እንዳ ተመነየ፡ ሓድነቱን ወዳቤኡን ኣሐይሉ፡ ብሓያል መንኮርኩር ነዚ ሒዝዎ ዘሎ ቃልሲ ን ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣብ መፈጸምትኡ ንምብጻሕ ከም ወትሩ ከይተሓለለ ክሰርሕ ምዃኑ፡ ይገልጽ።

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ን መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ ዓመት መጸ ካብ’ቶም ብኽብሪ ዝዝክረን ሃገራውያን በዓላት እያ።

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንኹሉ ሕሉፍ ኣበርክቶን ተወፋይነትን ሓርበኛታት ኤርትራውያን፡ ዘለዎ ክብርን ሞጎስን ግምት ብምሃብ፡ ን መዓልት ቶጎርባውን፡ ብተመሳሳሊ ዕለት፡ ማለት ምስ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ፡ ኣወሃሂዱ ዓመት መጸ ብኽብሪ፡ የብዕል። በዚ ኣጋጣሚ ንኹሎ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ከይሰልከኹም ንሓርነታዊ ቃልሲ ዕዙዝ ኣበርክቶ ትገብሩ ዘለኹም፡ ርሑስ በዓል ቶጎርባ ንብል።

ሓድነትና ዋሕስና እዩ።

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ

9 መጋቢት 2018

 
Subscribe ASSENNA YouTube to get Radio Assenna shows on time:

aseye.asena@gmail.com

Review overview
2 COMMENTS
 • Gezae March 13, 2018

  In any society aspiring to justice and the value the rights of the citizen, equality is critical.Thus, in many countries,as well as in our country Eritra laws have been formed to encourage the rights of women for having the same legal rights as men. However,for all of history including the present day, men have been over-represented in politics, economics, military, the arts, and the sciences. Social institutions of power continue to be ordained around men. It is still a man’s world. So women had very few opportunities for participation any where in today world.

  I donot have a deep knowldege about the Koran, but according to the Bible I read, the first time God created man (Genesis 2:18). Thereafter He created woman as an opposing helper to exist by man’s side. From the very moment of the creation of Human being, our foefathers believes our Creator would not have created woman to be exactly that of man. However, to days, with the advent of techniology and several waves of feminism, women have regained control over their bodies and are compensating for the shortsightedness of their forefathers.

  Sure they are far from attaining an equilibrium, but things are getting better little by little. Patriarchy as a historical legacy will be tough to subvert particularly in misogynistic cultures, but it can and will happen over time as long as they insist upon equal treatment and are unafraid to claim their lives on their own terms. Thus, not to mention having to overcome enormous psycho-social hurdles if they wish to dedicate their lives to anything other than mostly nurturing.

  I wish an enthusiastic March 8 day

 • Gezae March 13, 2018

  Gezae
  March 13, 2018

  In any society aspiring to justice and the value the rights of the citizen, equality is critical.Thus, in many countries,as well as in our country Eritra laws have been formed to encourage the rights of women for having the same legal rights as men. However,for all of history including the present day, men have been over-represented in politics, economics, military, the arts, and the sciences. Social institutions of power continue to be ordained around men. It is still a man’s world. So women had very few opportunities for participation any where in today world.

  I donot have a deep knowldege about the Koran, but according to the Bible I read, the first time God created man (Genesis 2:18). Thereafter He created woman as an opposing helper to exist by man’s side. From the very moment of the creation of Human being, our foefathers believes our Creator would not have created woman to be exactly that of man. However, to days, with the advent of techniology and several waves of feminism, women have regained control over their bodies and are compensating for the shortsightedness of their forefathers.

  Sure they are far from attaining an equilibrium, but things are getting better little by little. Patriarchy as a historical legacy will be tough to subvert particularly in misogynistic cultures, but it can and will happen over time as long as they insist upon equal treatment and are unafraid to claim their lives on their own terms;, not to mention having to overcome enormous psycho-social hurdles if they wish to dedicate their lives to anything other than mostly nurturing.

  I wish an enthusiastic March 8 day

POST A COMMENT