ሰራዊት ኤርትራ፡ ጽባሕ ዘኹርዓካ’ምበር ዘጣዕሰካ ገበን ክትፍጽም የብልካን

እቲ ብ31 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ኣስመራ ማእከል መዋፈሪ ተንኮል ስርዓት ህግደፍ ዝተኻየደ ተባዕ ህዝባዊ እምብይታ፡ ልቢ ደለይቲ ፍትሒ ዘበራበረንን ንጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ራዕድን ምድንጋጽን ዝፈጠረ’ዩ ነይሩ። ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ከምቲ ካብ ቆፉኡ ወጺኡ

እቲ ብ31 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ኣስመራ ማእከል መዋፈሪ ተንኮል ስርዓት ህግደፍ ዝተኻየደ ተባዕ ህዝባዊ እምብይታ፡ ልቢ ደለይቲ ፍትሒ ዘበራበረንን ንጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ራዕድን ምድንጋጽን ዝፈጠረ’ዩ ነይሩ። ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ከምቲ ካብ ቆፉኡ ወጺኡ ብዘይ ሽም ዘዕገርግር ንህቢ፡ ካብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ተሓግሒጉን ተፈንፊኑን ከምዘሎ ይፈልጥ’ኳ እንተኾነ፡ እቲ ተቃውሞ ከይሕይል፡ ሰራዊት ከይሕወሶን ናብ ካልእ ከባቢታት ኤርትራ ከይላባዕን ዓቢ ስግኣት ሓዲርዎ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣስመራ ከምዝሓበርዎ፡ ፈለማ ነቲ ተቃውሞ ንምቁጽጻር ፖሊስን ኣባላት ጸጥታን ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከምዝዋፈሩ’ኳ እንተተገብረ፡ ብሃንደበትነት ናይቲ ፍጻመ፡ ስርዓት ህግደፍ፡ እቲ ኩነታት ካብ ቁጽጸር ክይወጽእ፡ እሙናት፡ ፍሉይ ስልጠናን ሓልፋን ዝግበረሎም  ፍሉያት ሰራዊት ኣብ ከባቢ ግቢ፡ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ፡ ህንጻ ሚኒስትሪ ዜና ፎርቶን ትራክብን፡ ልዑል ተጠንቀቅን ምድላዋትን ከምዝነበረ ተፈሊጡ። እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ናህሩ እንተቀጺሉ እሙናት ኣሃዱታት ስርዓት ህግደፍ፡ ነቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ንምድቋስ ካብ ኣዘዝቶም መምርሒ ይጽበዩ ከምዝነበሩ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ የረድእ። መላኺ ኢሳያስ ድማ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተተፍአ ርስሓት ከምዝኾነ ኣዳዕዲዑ ስለዝፈልጥ፡ ሓዊ ኣባሪዑ በተን ኣብ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመስራ፡ ዓዲ ሃሉን ካልእ ምስጢራዊ ቦታን ንምህዳም ድሉው ከምዝነበረ ንምግማቱ ኣየጸግምን። ኣብ እዋን’ቲ ኣይፋል ንዕምጸጻን ምልክን ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ፡ ሰለፈኛታት ንምብታን ዕጡቋት ሰራዊትን ፖሊስን ንሰማይ ክትኩሱ ትእዛዝ ስለዝተዋህቦም ዝሞተ ወይ ዝቆሰለ ሰብ የለን፡ ዕጡቋት ሰራዊትን ፖሊስን ብረቶም ናብ ሰልፈኛታት ክትኩሶ መምርሒ ተዋሂብዎም’ኳ እንተነበረ ትእዛዝ ሓለፍቶም ነጺጎም ናብ ህዝቢ ኣይተኮሱን፡ መላኺ ኢሳያስ ካብ ቤተ መንግስቲ ብሄሊኮፕተር ሃዲሙ” ዝብሉ ንሓድሕዶ ዝዋቅዑ ሓበሬታታት ስለዝተናፈሱ ኣፍካ መሊእካ መደምደምታ ንምሃብ ኣጸጋሚ’ዩ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ተማሃሮ ኣል ዲያእን ኣኽርያ ዘረጋገጾ ኣገዳሲ ሓቂ ግን ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ንመላኺ ስልጣኑ ዘስግኦ ውልቀ-ሰብ፡ ጉጅለ፡ ዕጡቅ፡ በርጌስ፡ ሰልፊ ይኹን ምንቅስቃስ እንተተላዒሉ፡ ብዘይንሕስያን ብዘይፍርድን ክቅንጽሎ፡ ክጭፍልቆን ክኣስሮን ድሕር ከምዘይብል፡ ሕሉፍ ጸሊም ታሪኻቱ የመስክሮ። ኣብ 1994፡ ኣብ ልዕሊ ሕሰሞም ፍታሕ ንምርካብ ስምዕታ ዘቅረቡ ውጉኣት ሓርነት ማይ ሓባርን በብእዋኑ ዶባት ክሰግሩ ዝፈተኑ ኤርትራውያን ዝፈጸሞ ቅንጸላን ማእሰርትን ሓደ ጭቡጥ ኣብነት’ዩ።

እቲ ብ31 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ታሪኻዊ ህዝባዊ ናዕቢ፡ ንዓመታት መተንፈሲ ስኢኑ ተደጉሉ ዝጸንሐ ጸገምን ሕማምን እምበር ካብ ባዶ ዝተበገሰ ፍጻመ ኣይነበረን። ኣብ ኤርትራ፡ ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽን ብሰላማዊ ሰልፊ ውጽዓኻ ከተስምዕን ብስርዓት ህግደፍ ኩልኩል ስለዝኾነ’ምበር፡ ኣብ መላእ ኤርትራ ዓሰርተታት ሰላማዊ ሰልፍታትን ተቃውሞን ምተኻየዱ ነይሮም። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መቁሕ ሰንሰለት ስርዓት ህግደፍ ሕሰም የሕልፍ ስለዘሎ፡ ሎሚ ወይ ጽባሕ ኣንጻር’ቲ ስርዓት  ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ብረታዊ ጎንጺ ከምዝካየድ ርዱእ’ዩ። ኣብ ከምዚ ንምርግጋጽ መሰል ዝኽሰት ህዝባዊ ተቃውሞ፡ ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣባላት ፖሊስን ጸጥታን፡ ቃንዞኦምን ተስፋኦምን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጣበቀ ስለዝኾነ ብረቶም፡ ድሕነትን ህይወትን ህዝቢ ኤርትራ ንምሕላው ክኸውን ኣለዎ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ተጋደልቲ ደቁ ዝነበሮ ልዑል እምነትን ኣኽብሮትን፡ ሎሚ’ውን ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ዘለዎ እምነት ዓቢ ስለዝኾነ፡ ብረቱ ኣንጻር ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ ክቀንዕ እምበር፡ ንሓዉ፡ ንሓፍቱ፡ ንወላዲኡ፡ ንወላዲቱ መቅዘፊ ክኽወን ትጽቢት የብሉን። ትጽቢትን ተስፋን ህዝብና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ፡ ከምቲ ኣብ 1991፡ ተጋደልቲ ጸልማት ቀንጢጦም ብርሃን ምስወልዑ፡ ህዝቢ ዘስምዖ ዕልልታን ሓጎስን፡ ሎሚ’ውን እቲ ካብ ከርሱ ዝወጸ ውሉድ መኻፍልቲ ሕሰሙን ሓጎሱን እምበር ጓናን ጸላኢኡን ከምዘይኮነ ኣጸቢቁ ይፈልጥ’ዩ። ናይ 31 ትቅምቲ ኣብ ማእከል ኣሰመራን ኣህጉራዊ ትካላት ዝዕዘብዎ ቦታን ስለዝተኻየደ፡ ስርዓት ህግደፍ ክዓብጦ ኣይክእልን’ዩ። እቲ ናዕቢ ካብ ኣስመራ ወጻኢ ተፈጺሙ እንተዝኸውን፡ ስርዓት ህግደፍ ከምኣመሉ ክቀብሮን ኣሉታ ምሃበሉን ነይሩ።

ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብና ሓሲምዎ ዘሎ፡ ሰራዊት ኤርትራ’ዩ። ኣብ ትሕቲ “ዶብና ኣይተሓንጸጸን፡ መሬትና ብስርዓት ወያኑ ተጎቢጡ’ሎ” ዝብል ሸፈጥን መታለሊ ሜላን ስርዓት ህግደፍ፡ ብረት ዝዓጠቀ ኤርትራዊ ከይምርዖ፡ ከይወልድ፡ ደቁን ወለዱን ከይናቢ፡ ከይምሃር፡ ሰላማዊ ህይወቱ ከይመርሕን መጻኢ ሂወቱ ከየማዕዱን፡ ንዓመታት ብዘይ ብቁዕ ደሞዝ ኣብ በረኻ ከርተት ክብልን መሰሉን ወጽዓዑን ኣብ ዝሓተሉ ብዘይ ፍርዲ ክእሰርን ክቅጥቀጥን ልሙድ ኮይኑ’ሎ። እዞም ኣብ ጎድኒ መላኺ ኢሳያስን ውሑዳት ኮራኩሩን ተላሒጎም፡ ህዝቢ ኤርትራ ዘንብዑ፡ ንብረቱ ዝዘምቱ፡ መሰሉ ዝረግጹን ደሙ ዝመጽዩን ዘለዉ ስሱዓት፡ ኣብ ናይ ዜሮ ሰዓት ናብቲ ኣቀዲሞም ስድራቤቶምን ንብረቶምን ኣግዒዞሙሉ ዘለዉ ሃገር እንተ ብነፋሪት እንተ ብመርከብ ጠንጢኖሙኻ ከምዝሃድሙ ዘክር። እቲ ኣብ ጸገምካን ራህዋኻን ምሳኻ ዝተርፍ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ’ዩ። ኣብ 1991፡ ተጋደልቲ ሽግ ናጽነት ሒዞም ኣብ ኣፍደገ ኣስመራ ደበኽ ምስበሉ፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ኢሰባን፡ ሰራዊቶም ኣብ መጋርያ ሓዊ ራሕሪሖም ነብሶምን ስድራቤቶምን ሒዞም ከምዝተጨለጡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸር ሰራዊት ኢትዮጵያ ብጽምእን ድኻምን ኣብ መስመር ኣስመራ ሱዳን ከምዝሃለቀን ግደ ምምራኽ ከምዝኾነን ብኣካል ዝተዓዘብካዮ ናይ ትማሊ ኣብነት’ዩ። መንግስቱ ሃይለማርያም፡ ኣዘዝቲ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊትን መሻርኽቶምን፡ ነቲ ኣብ ስልጣን እንከለዉ ዝተጥቅሙሉ ሰራዊቶም ኣብ ሕሰሙን ስዕረቱን ቅንጣብ ድንጋጸ ኣየርኣዩን። መላኺ ኢሳያስ፡ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደሃንስ፡ ተኽላይ ሃብተስላሴ፡ የማነ ገብረኣብ፡ ኣብርሃ ካሳ፡ ጋይም ተስፋሚካኤል፡ ሓድሽ ኤፍረም፡ ተኽለ ማንጁስ፡ ስምኦን ገብረድንግል፡ ሓጎስ ገብረሂወት፡ የማነ ገብረመስቀልን ካልኦትን’ውን፡ ህዝቢ ኤርትራ በሊሕ ሴፉ ምስመዘዘሎም ብዛዕባ ነብሶም እምበር ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ስድራቤቱን ክሓስቡ ኣይክእሉን’ዮም።

ህግደፍ፡ “ብግዳም ተወሪርና፡ መንግስቲ ክዓልዉ ተበጊሶም፡ መጥቃዕቲ ግብረሽበራ” ብዝብሉ ሓሶታት ኣታሊሉ ዓጢቅካዮ ዘለኻ ብረት ህዝብኻን ወገንካን ክትጭፍጭፈሉን ክትቀትለሉን ትእዛዝ ከይህበካ ክትጥንቀቅ ኣለካ። እቲ ህቦቡላ ብየማን ይምጻእ ብጸጋም ብዘየገድስ፡ ኤርትራ ንብረትን ህያብን ናይ ህሉዋትን ስዉኣትን እምበር፡ መዐንደሪ ዘይናታ፡ መጸይትን መጽፈዪት ተንኮላትን ሽርሒታን ክትከውን ከተፍቅድ የብልካን። እቶም ኣብ ፎቆዶ ሰናጭሮን ጎቦታትን ዝቀበርካዮም መዛኑኻን ደቂ ኣሃዱኻን፡ ዋልታ ህዝቢ ኤርትራ ክትከውን ሕድሪ ከምዘሰከሙኻ ክትዝንግዕ የብልካን። ይዕበ ይንኣስ፡ ብፍላጥ ብግርህና፡ ብስርዓት ህግደፍ ተኣዚዝካን ተደናጊርካን ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ እትወስዶ ናይ ቅትለትን ማእሰርትን ስጉምቲ፡ ጽባሕ ንጉሆ ዘጣዕሰካን ዘሕዝነካን ተግባር እምበር ዘኹርዓካ ታሪኽ ከምዘይኮነ ክትግንዘብ ኣለካ። ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓዋሩ ኩርዓትካን ናትካን’ዩ። ዝኸበርካ ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣባላት ፖሊስን ጸጥታን፡ እቲ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ቅድሜኹም ተገቲሩ ዘሎ ወሳኒ መድረኽ፡ ክልተ ምርጫ’ዩ። ሓደ፡ ወገንኩምን ህዝብኹምን ካብ ኣፍ ምንጋጋ በላዒ ሰብ ንምድሓን ኣብ ጎድኒ ህዝብኹም ጠጠው ምባልን ነባሪ ታሪኽ ምፍጻምን፡ ወይ ድማ ምስቲ ቀታሊ ህዝብኹም ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ተሰሊፍኹም ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕን መዓት ህዝብኹም ንኽቅጽልን ዕድል ምሃብ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ ንዓኹም ሒዙ’ዩ ስልጣኑ ዝሕሉን ህዝቢ ኤርትራ ዘሳቂ ዘሎን። ብዘይ ብኣኹም ዓመታትን መዓልታትን ክሰርር ይትረፍ ንሰዓታት’ውን ትንፋስ ኣይምረኸበን። ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ፡ ነባሪ ታሪኽ ስራሕ፡ ምስ ዝሓልፍን ተጠቂሙ ዝድርብየካን ስርዓት ህግደፍ ኣይትቆማጣዕ። ጽባሕ ዘኹርዓካ’ምበር ዘጣዕሰካ ብህዝብኻ ኣይወለድናን ዘብለካ፡ ንደቅኻን ደቂ ደቅኻን ዘሕፍር ገበን ክትፍጽም የብልካን።

ጽላል፡ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ

 

 

 

 

Subscribe ASSENNA YouTube to get Radio Assenna shows on time:

aseye.asena@gmail.com

Review overview
19 COMMENTS
 • T.zeregabir November 13, 2017

  I really appreciate your article. But what I push always is “please write in Tigrigna “.

 • T.zeregabir November 13, 2017

  Let others join you.

 • Dawit November 14, 2017

  Tsilal or mendef of/from USA. evil-all-alien-loving Ghedli is the worst evil that has ever happened to the Eritrean people. The poor/innocent Eritrean people had never experienced such a destruction and mass extermination in their entire history before the nihilistic alien loving savage ghedli and the barbaric savage evil Islamic ELF mendef came to exist. Eritreans are more divided by region and religion than ever and the mistrust is at its highest peak and can’t do and meaningful change. Continuous whining , complaining and criticizing the PFDJ is not a vision, counting every Eritrean problem under the sun is not a ticket for your so-called spineless, useless and visionless opportunist oppositions to govern a nation/Eritrea. Proving the incompetence of PFDJ leaders is not proof that the useless opposition leaders are more competent than PFDJ leaders/gangsters.
  All the actions and tragedies that are manifesting in poor Eritrea didn’t happen by accident, they are all evil savage ghedlis own making/products, and if we are to save this poor nation/Eritrea the struggle against this tyrant and your evil barbarian criminal ELF mendef must be waged carefully and methodically no matter how long it takes us. If this is not done right, we’ll not triumph over the body traps that the evil PFDJ has meticulously set for the ultimate failure of the Eritrean people and Eritrea as a nation.

  • k.tewolde November 14, 2017

   ‘All actions and tragedies that are manifesting….did’t happen by accident..’ you right Dawit they didn’t,it was a deliberate,calculated,well thought out conspiracy by elements like you against gullible people who simply were asking the right to self determination as one nation indivisible by religion ,creed,or ethnicity.However budatat like you couldn’t stand the beauty,cohesion,allure,prosperity and progress..of this nation and you continue to hound us in your waning days.So take your bad karma and visit the exorcist and do your growling ritual there.We heard enough of that here.As for Tsilal,it is a call from the heavens,somebody out there is listening,soaking it up.

   • Kalighe November 14, 2017

    Brother k.tewelde

    Dawit is a small dictator like his boss. Both suffer from identity crisis.
    Both cannot speak in front of Eritrean people. That is why their boss is hiding in Adi Halo, as he did throughout Gedli in years in Sahel, others little men like Dawit are hiding behind assumed names, and insulting Gedli and Eritrea.
    They are cheap, sub-humans, and have no identity to be proud of.

    • k.tewolde November 14, 2017

     I can’t stand these subterranean sewer rats Kalighe.

     • k.tewolde November 14, 2017

      Sorry folks,they reduced us to talk in disdain like this,I don’t have a hate bone in my body,my apology to the sane people who grace this website.Have a productive day.

     • shilan November 14, 2017

      You are nothing but wedi Hirkam savage evil diQala wedi Amete Komarit who brought you up in the gutter scavenging fighting for left over garbage foods and cloths with savage wild street dogs. No wonder you are acting like a typical savage wild Arab dog barking all the time for some attention and hand outs from your type lementi/goHafat evil mercenaries muslim beggars. We are the once who should be sorry for your savage Arab slave masters for showing you how to scribble nonsense garbages. Wedi Komarit Amate the diQala whore mouth of the barbaric evil Islamic ELF, just ROT in your evil diQala Islam HELL where you belong and where you truly come from.

  • Sol November 14, 2017

   Tekhlay Nefahito
   Are you not here in assena assigned by PFDJ Gangisters to boost the division and mistrust as attempt to promote the divide and conquer policy of DIA.

   • shilan November 14, 2017

    Sol aka Kalighe, Abu Ahmad, Mohammed, Duri Mohammed, Khalid, Hamid Ibrahim, Abdurobo, Wedi Halima savage Arab slave dog, stinking Saho whore snake, comedian Iraqi Ali, alem, andom, amanuel, Almaz, Nahon, Keshi Mars, hawuka (aslamay) abey alo, Aba thimmer, Wedi Hagher/Yemen, Asmara Eritrea, just to name a few of the rootless mushmush saHab gimel evil muslim nomad Yemeni of many so and so…….
    Wedi Halima savage Arab slave dog, you are simply a pathological slippery muslim super nefaHito and impostor that can’t be taken seriously as you are damaged beyond repairs just like your criminal ELF murderer diQala k.tewelde (aka savage Khaliffa bin TeKebre in evil Mecca). ROT in your evil Islam HELL where you’ll be rewarded your 72 evil muslim virgins by your monster.

    • AHMED SALEH !!! November 15, 2017

     Meskinay , too much ajefjef .
     I think you suffer with psychiatric problems . You better
     look for treatment before it get worst .
     That is my personal advise .

  • Meretse November 15, 2017

   ሰላም ዳዊት
   እስኪ ክሓተካ —
   ሓደ እግሪ ኣብ ቕድሚት
   ክልተ እግርካ ኣብ ኣብ ድሕሪት
   ሰለስተ እግሪ ከም ላምብረታ
   ከመይ ኢሉ ሃሎዎካ?

   • Meretse November 15, 2017

    ይቀረታ ዳዊት እታ
    ካልአይቲን ቀንድን ሕቶይ ረሲዔ
    ማለት 3 እግሪ ካብ ሃሎዎካ
    ሰብ ድዩ ሰሪሑካ?

 • Solomon Guadad November 14, 2017

  Good Job AMANIEL (ASSENA) keep the been the voice for the voicless ppl of Eritrea

  • shilan November 14, 2017

   Savage Suleiman, you don’t belong to Eritrea, Simply leave Eritrean affairs/issues to real dekebat Eritreans. Your stake is in evil vicious Islams destruction, bloodshed and savage killings.

   • shilan November 14, 2017

    correction: please read as ‘your evil Islamic mission and hidden agenda is…..

    • AHMED SALEH !!! November 15, 2017

     Anta AFAF
     What is your problem ? Get lost you IDIOT .

 • AHMED SALEH !!! November 15, 2017

  Selamat Tsilal
  First of all we appreciate to read your informative and timely articles .
  When the time of border dispute have resolved people like Shilan and alike
  will shut their mouth . And HGDF mendef elite members will run to save their
  life or dig their own graves . World history proved us that there are price to pay
  for deeds we took responsibility . For time being our people became hostages
  of fear and insecurity by Issayas dubious self serve agenda to prolong his
  authoritarian rule . The conspiracy of HGDF-WEYANE to declare war can not
  deceive general public in Eritrea and Ethiopia except for their hate monger blind
  supporters . The reality on the ground in both countries speaks by itself . And
  as we notice , bad boys Era started to face civilians resistances .
  Soon Eritrea will overcome current predicament and we will build the broken
  bridge that divide these two neighboring countries because the majority are
  fade up with social unrest plus unnecessary blood shed .

 • amanuel November 18, 2017

  Serawit ertra ab zehifir ember ab zekurie tegbarat tesatifu ayfelitin. Sikulat yiketil, aregewti yiasir niseyas yisegid, mhurat yixelie. Kaie tarik yeblun. Agelglot yihshu.

POST A COMMENT