ቁጠባዊ፡ ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ኩነታት ኤርትራ – ብ በርሀ ፍስሃየ

ቊጠባዊ፡ ፖሊቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ኤርትራ ብዚዕባ ኩነታት ቁጠባ ሃገርና ክሓስብ እንከለኹ፡ ፈለማ ዕቚር ጸጋታት፡ ዓቕምታት ይዂን ብልጫታት፡ ፈሊኻን ኣነጺርካን ምፍላጥ ዗ድሊ ኮይኑ ይስመዓኒ። ነቶም ቀንዲ ትሑዚት ብዘሕ ሃልኺ ዗የድልዮም ኣፈናዊ ዳህሳስ ንምግባር ድማ በብሓደ ንምርኣይ

ቊጠባዊ፡ ፖሊቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ኤርትራ ብዚዕባ ኩነታት ቁጠባ ሃገርና ክሓስብ እንከለኹ፡ ፈለማ ዕቚር ጸጋታት፡ ዓቕምታት ይዂን ብልጫታት፡ ፈሊኻን ኣነጺርካን ምፍላጥ ዗ድሊ ኮይኑ ይስመዓኒ። ነቶም ቀንዲ ትሑዚት ብዘሕ ሃልኺ ዗የድልዮም ኣፈናዊ ዳህሳስ ንምግባር ድማ በብሓደ ንምርኣይ ስዒቡ እንሆ፥ 1. ኣብ ሕርሻዊ መዳይ፥ መብዜሕትኡ ህዜቢ ኤርትራ ሓረስታይን ጓሳን ኢዩ። ዗ፍርዮም ፍርያት ክኣ ዜተፈላለዩ ዓይነት ዗ራእቲ ከም፥ – ኣእካል፣ ስገም፡ ስርናይ፡ ጣፍ፡ መሸላ፡ ዕፉን፡ ዚንገዳ፡ ዳጉሻ፡ እንጣጢዕ፡ ኑሂግን ጥረምረን ከም ብርስን፡ ባልዶንጓ፡ ዓይኒ-ዓተር፡ ቀይሕ-ዓተር፡ ሰበረን… ወ዗ተ – ኣሕምልትን ፍረታትን፣ ዜተፈላለዩ ዓይነታት ኣሕምልትን ምኡዚት ፍረታትን – መፍረ ዗ቤታዊ እንስሳታት (Animal Husbandary)፣ ከብቲ፡ ኣጣ ል፡ ኣባጊዕ፡ ኣግማ ል፡ ኣድገ-በቕሊ …ወ዗ተ ከም ኡ`ው ፍርያት ንህቢን ዓሳን የጠቓልል

aseye.asena@gmail.com

Review overview
5 COMMENTS
 • Woldegabriel November 15, 2019

  Dear Bethe Fisshaye,
  Where did you come from? Pluto, Mars or where? Even a simple farmer or pastoralist knows pretty well the economic, social and political situations in Eritrea.
  It is so insulting that you are clueless on the real critical issues in Eritrea.

 • Hdrisuehalalmariet November 16, 2019

  Hi Berh Fesshaye,

  You have exposed the impostor isaias afewerk like no has done before It is a masterpiece expose’, a textbook for the Yiakl to read and understand.. Every Eritrean should read and understand it. Thank you!!

  • Woldegabriel November 17, 2019

   Hdrisuehalamereit
   Hmmmmm? You have the temerity to provide a textbook to the YEAKL movement.isayas and his cabals are exposed to their core. Nobody is going to lose his focus by your diversions. By the way, you have an intriguing and revealing penname. I wonder where the punchline is? On the “sewue” or the “,mereit”

   • ወዲ ሃገር November 17, 2019

    ኣንታ ሰብኣይ

    ስለምንታይ እዩ ጻሓፋይ ደቂ ሃገረይ ሕበሩ እንተበለ ፊጊዕ ዝብለካ ?
    እንታይ ኣእተወካ ናይ ኤሪትራዉያን ?
    ስራሕካ ዘይትገብር ?
    ጥዕና ዶ ኣለካ ወይስ ዕጣን ደሊኻ ?

 • k.tewolde November 16, 2019

  I could have said impeach him but there is no governmental order or rule of law to conduct the process, how about forcefully remove him,I don’t see anybody has attempted or contemplating of doing it so far,how ever all of us have been talking about him for decades and some of us even making a good living here in the west doing so.Honestly,do you know what prompted and how long it took to oust Sudan’s Bashir? did you forget the time it took the youngsters south of the border to tip the balance of power and bring forth the current ‘peace loving’ PM? Many moons ago voluntarily,I left the spoils and comfort of my home and joined the liberation movement and gave it all I got,it was a decision of life and death,that is the kind of decision missing today,there is no difference,the nation is under a coordinated attack by the same people decades ago who bulldozed,burned and ransacked our villages,only this time from within and we ain’t gonna get rid of them by talking,deflecting,and prolonging the agony and suffering of downtrodden people who gave us everything they got including the last lamb they owned.

POST A COMMENT