ባርነት ዘይጸግብ ህዝቢ

“Who does not remember yesterday will not Know about tomorrow even though he/she thinks today a hero” ባርነት ዘይጸግብ ህዝቢ ዝነገሰ ንጉስና - ዝበረቐ ፀሓይና ካብ ኮነ እምነት - መብዛሕቲኡ ህዝብና ማዕርነት ፍትሒ - ተደቑሱ ኣብ ዓድና ምጽቃጥ ካብ መረጽና

Who does not remember yesterday will not Know about tomorrow even though he/she thinks today a hero”

ባርነት ዘይጸግብ ህዝቢ

ዝነገሰ ንጉስና – ዝበረቐ ፀሓይና

ካብ ኮነ እምነት – መብዛሕቲኡ ህዝብና

ማዕርነት ፍትሒ – ተደቑሱ ኣብ ዓድና

ምጽቃጥ ካብ መረጽና – ብዘይ ሕጊ ተገዚእና

ስውኣት ሰማእታት – ተረሶዖም ስንኩላትና

ዓገብ ዝብል ተሳኢኑ – ብጠጠውና ተገኒዝና

ኣፍ መቓብር ንጽበ – ክንኣትዮ ተዓሚትና

ብዘይ ህዝቢ – ካብ ኮነት ዓድና

ናይ ትማሊ ኣናብስ – አበይ አለኹም ኣሕዋትና

ህግደፍ ምስ ሰዓብቱ – ከጽንት ከሎ ዓድና

ባርነት ዘይጸግብ -ህዝቢ እንዲዩ ተቖጺርና።

 

ብደም ብዓጽምቲ – ዝመጸ ወደባትና

ብዋርሳይ ይከኣሎ – ዝተኸበረ ወደባትና

ሎሚ ተረሲዖም – ኤርትራውያን ጀጋኑና

ውልቀ መላኺ – ክሽንሽና ሕድሪ መብጽዓና

እንዳረኣኻ ምጽቃጥ – እንታይ ይኸውን ጉድና

እንታይ ኢዩ መርገም- እንታይ ኢዩ ወሪዱና

ነብስና ዘይንሓትት – ብጥልመት ተሰዊርና

ሃገር እንዳ ዓንየት – እንዳ ተሳቐየ ህዝብና

ንህድገፍ ንሰግድ – ብጥልመት ተዓሚትና

ንኸብድኻ ምንባር – ካብ ኮነ ምርጫና

ከም ኣኻልብ ተረፍረፍ – ምእካብዶ ይሕሸና

ውርደት ምውራስ – ንወለዶ ወለድና

ይኣክል ዘይንብሎ – ንባርነት ህዝብና

ታሪኽ እኮ አሎ – ጽባሕ ኣብ ቅድሜና።

 

ተበገስ ህዝበይ – ብሓድነት ፍቕሪ

ጸሪግካ ክትጉሕፎ – ንስርዓት ኣነዋሪ

ሃውልቲ ክትተክል – ንጀጋኑ ሕድሪ

ወደባትካ ክክበር – ብባሕሪ ብምድሪ

ምህላውካ ከም ህዝቢ – እንተዘከሮ ፈጣሪ

ንፍርሒ ቀንጢጥካ – ኣፍሽሎ ንሽርሒ

ሕብረትካ ኢዩ ወሳናይ – ክትምልሶ ክብሪ

ንህግደፍ ዓጺድካ – ክትኩሙሮ ከም ሳዕሪ

ህዝበይ ተበራበር – ኣይትደቅስ – እምበሪ።

 

ስደት ዘይመረሮ – ይህሉውዶ ይኸውን

ባርነት ዘይመረሮ – ይህሉውዶ ይኸውን

ግፍዒ ዘይመረሮ – ይህሉውዶ ይኸውን

ብፍትሒ ሕጊ ዝዓገበ – ይህሉውዶ ይኸውን

ኤርትራ ተቐይራ – ናብ ህልዋት መቓብር

ወዲ ሃገር ክጠሚ – ጓና ክዕንድር

ስኣን ሕብረት ፍቕሪ – ተበታቲንካ ክትነብር

ኣይፋል ምባሊዩ – ቂም ቅርሕንታ ከይሓድር

ይተንስእ መንእሰይ – ኣኻልብ ኢሳያስ ከባርር።

 

ዓበይቲ ይምከሩ – መገዲ ይሓብሩ

ከንቱ ከይከውን – ጉዕዞ ተጠንበርቢሩ

ዓይቢ ምስ ንእሽቶ – ብሓደ  ይጠመሩ

ንህዝቢ ራህዋ – ኩሎም ይጸንበሩ

ጣዕሳ ዋጋ የብሉን – ምስ ኮነ ነገሩ

ኤርትራ ጸኒታ – ከምዘይነበረት ሃገሩ።

 

ኣሽሓት ኣሰዊእኻ – ከም ዘይተኸልካ ሓጹር

ንውርደት ተቓሊዕኻ – ከም ዘይትፈልጦ ንቡር

ጓኖት ክዕንድሩ – ገዛኢኻ ከዕገርግር

ብሰንኪ ዲክታተር – ብህርፋን ዝፍክር

 ሃጸይ ኢትዮጵያ ክኸውን – ብደቅኻ ዝቃመር

ናይ በለጽ ሊቅ – ናይ ድሑራት መምህር

ምስሰዓብቱ ጉሓፎ ጽረጎ – ሪሒቑ ይሳገር

ካብ ብደም ጀጋኑ – ዝተሓጽረት ሃገር።

ኣውራጃ ሃይማኖት – ተጠቒሙ መከፋፈሊ

ብጸቢብ ኣተሓሳስባ – መንነትካ ከይተለሊ

ሓሶት እንዳ ነዝሐ – ጊዛዊ መታለሊ

ሓቂ ተረዲእኻ – ካብ ሓሶት ከይትፈሊ

ሃሱሳቱ ኣዋፊሩ – ገይሩካ ክትበሊ

ይኣክል ከይትብሎ – ንተመን መንዳሊ

ሃገርካ እንዳሸጠ – ገይሩካ መዕለሊ

ኣጽቂጥካ ክትርእዮ – ረሲዕኻ ናይ ትማሊ።

 

ባርነት ዘይጸግብ – ህዝቢ ተቖጺርካ

ዘዝመጸ ይዕንድር – ረጊጹ ክብርኻ

ስኣን ስኒት ፍቕሪ – ምትእምማን ኣጉዲልካ

ጎሓላሉ ክዕንድሩ – ንጹሃን ኣጽቂጥካ

ታሪኽዩ ጽባሕ – ባዕሉ ይፍረደካ።

 

እቲ ኩርዓት ጽንዓት – ናይ ትማሊ ክብሪ

እቲ ተወፋይነት – ሕውነትን ፍቕሪ

መለልይ ኤርትራዊነት – ዝነበረ ሕብሪ

ኣበይ ተሸጉጡ – ናይ ስውኣትና ሕድሪ

ባርነት ተመሪጹ – ተሳኢኑ መኻሪ

ምፍፍልላይ ኮይኑ – ቀንዲ ኣማሓዳሪ

ውልቀ መላኺ ክጥዕሞ – ተዘሪኡ ከምዘይፍሪ

ኤርትራ ብኸይይ – ዓው ኢልኪ ነድሪ

ሞትኮ ናይ ኣዳምዩ – የሎን ዘለኣለም ነባሪ

ባርነት ዘይጸግብ ህዝቢ – ሃብዮ ንፈጣሪ

ንሱ ይፍረደና – በብናትና ግብሪ።

 

ሰለሞን ብርሃነ ሠንጋል

“ሕልና – 09 – 29 – 2018

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
1 COMMENT
  • Osman A.Nasser October 21, 2018

    Weddy Sengal, all I can say is: WELLDONE.

POST A COMMENT