ነዞም በጻሕቲ ቱሪስት ስሱዓት : ሕማምዩ ብዛዕባ ዓዲ ምሕታት

  ተስፋማርያም ወልደጊዮርጊስ 03/03/ 2012 Norway እዞም መንሽሮ ሃገር መንሽሮ ህዝቦም ብጡሙዩ ዝምሕሉ ዝጸገበ ኣምሲሎም ዓዲ ንክመላለሱ ህግደፍ ከይኽልክሎም ዘየለ ዘውርዩ ድኹማት ሸየጥቲ ሕልናኦም ብህግደፍ ሪዒዶም ንህዝቦም ዝኸሓዱ ብደገን ብውሽጥን ንዑቓት ዝተዋረዱ ተቕትሉናለኹም እናተባህሉ ዘይፈግዱ ፍንፉናት ብህዝቦም ኣብ ዝኸዱ ተኸዱ እምነቶም ዘርሓቑ ፈራሓት መንደላሓቕቲ ንጥቕሞም ዝሓልሙ ብመዓቲ

 

ተስፋማርያም ወልደጊዮርጊስ

03/03/ 2012 Norway

እዞም መንሽሮ ሃገር መንሽሮ ህዝቦም

ብጡሙዩ ዝምሕሉ ዝጸገበ ኣምሲሎም

ዓዲ ንክመላለሱ ህግደፍ ከይኽልክሎም

ዘየለ ዘውርዩ ድኹማት ሸየጥቲ ሕልናኦም

ብህግደፍ ሪዒዶም ንህዝቦም ዝኸሓዱ

ብደገን ብውሽጥን ንዑቓት ዝተዋረዱ

ተቕትሉናለኹም እናተባህሉ ዘይፈግዱ

ፍንፉናት ብህዝቦም ኣብ ዝኸዱ ተኸዱ

እምነቶም ዘርሓቑ ፈራሓት መንደላሓቕቲ

ንጥቕሞም ዝሓልሙ ብመዓቲ ብለይቲ

ቆራዲድ ስሚ ሃገር መርዛማት ዓዘቕቲ

ጥዑያት ዝመስሉ ናይ ጸልማት ሰለይቲ

ህግደፍ ዘዋፈሮም ሃገር ጽቡቓላ ክብሉ

ዝተገራሃሎም ዘይኮነ ሰቢኾም ክሓባብሉ

ዓዲ ከይዶም ከይጸገቡ ተመስገን ዝብሉ

ሓሰውቲ መሲሓን ንመኒኹም ከተታልሉ

ኣቤት ጮማ ኣቤት ዝሕላ ዝተመርጸ ዝግኒ

እንሆ ዝበላዕክዎ ጠስሚ ዓደውዓላ ሰርኒቑኒ

ሸትቶ ኢደይ ብመረቑ ተደለኻ  ክትኣምነኒ

ስጋ ከብቲ መንጪተ ደርቢየዮ ፍጊዕ ኢሉኒ

ብላዕ ስተዩ ዘሎ ሃገርና ሽግርኳ ኣየጋጠመኒ

ምቕማጥ ንጉሰይ ሓምቢሰ  ክሳብ ዝኣኽለኒ

ንዓይ ይጥዓምምበር ናይ ካልእ ታይከይዱኒ

ዓመት ዓመት ባጽዐይ ምንፋስዩ ደስ ዝብለኒ

ምናዳ ምናዳ ኣብ ጉርጉሱም ደስታዩ ዝዓስለኒ

ኣብ ዓድና ዘሎ ምዕባለ ብጣዕሚዩ ዝገሪሙኒ

ንዓኻ ሃገርና ዘላቶ ምዕባለዩ ኣንታ ትሩፍ

ስለ ዘይትፈልጣ ብግዜ ዘናጢን ሓራይፍ

ደቀስመራ ከይተባረሩ ብፋራታት ህግደፍ

እወ ኣስመራ ንዓኻ ገነትያ ንዓና ግን ጉሓፍ

ኣንታ ከምዚልካ ተዕልል ጨካን ከውሒ ከርሱ

ኤሪትራዊ ዘይጾሮ ሓሶት ተሰኪሞኩም ትምለሱ

ተካላት ፍጥረት ብስቓይ ህዝቦም ዘይግደሱ

ብእዋኑ ሓቂ ክትምስክሩ ፈትኑ ከይትጣዓሱ

ጸሊም ተመን ህግደፍ ዝሓዞ ነይርከብ ፈውሱ

ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢኸ ንመን ምሕጓስዩ

ደጊም ርእሲ ኣለና ከይትብሉ ዋናኣ ህግደፍዩ

ናይ ነብስኹምሲ ብሪሞት ይጥወዮ ከምድላዩ

ተጸሊኡ ዘሎ ኣልዒልኩም ብሓሶት ከተውሪዩ

 

ዝባኣሳ ኸኣለዋ ኣይ ምስ ንእሽቶ ኣይ ምስ ዓቢ

ብዘይካ ፍቕሪ ህግደፍ ዘይብለን ፍቕሪ ህዝቢ

ድምጺ ኮቦሮ ምስ ሰምዓ ዝቕየራ ናብ ከልቢ

ኣንስታይ ርህራሄ ዘይብለን ደረቕ ከውሒ ልቢ

ኣብ እርጋነን ዝተዘርጋ እዝጊ ዝጸልኣለን

ኣብ ጥቓሞተን ዘጋይጻ ኣብ ክንዲ ቁርባን

እንተተሸለማ እዝኒ ሓራስ ኣድጊ ዘምስለን

ክንዲ ቤተ ጸሎት እንዳ ህግደፍ ምዓለን

ነዘን እንስሳ ዘቤት ድኣ መን ሰብ ክቖጽረን

ኣለዉ ኸአ ህግደፋውያን ጠላማት አቕሽሽቲ

መንግስትና እናበሉ ጸሎተ ኮንቱ መዳኸርቲ

ጉልባቦም  ዝቐልዑ     መሻርኽቱ ንፋሽስቲ

ጳጳስ ህግደፍ ዝለኣኾም ብዘይ ቆቡዕ ሰለይቲ

 

ኣንቱም ሓሰውቲ ዓዲ ጽቡቓላ ትብሉ

ክንዓጥቀልኩም ኢና ቀላዓለም ዘይብሉ

መሰልኩምዩ ኣነ ጹቡቕ ቀንየ ክትብሉ

ነማሕጽነኩም ዝጠመየ ሰብ ከይትወክሉ

ጽቡቕ ኣላ ዓዲ እናልኩም ብህዝቢ ትላገጹ

ክብረትኩም ሓልዉ ብሕማቕ ከይትጋለጹ

ሕልና ግበሩ ፈትኑ ንህዝብኹም ክትድንግጹ

ኣይከኣልኩምን ኣፍኩም ኣክቡ ስቕ ምረጹ

ኤረና ኩሑሎ ሎም ዘመን ሓዲኡሎ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
15 COMMENTS
 • Cambo March 3, 2012
  • Cambo March 3, 2012

   ለቓሚ ፊደል ካብ ደርፊ: degano1:

   ኣታ በዓል እዋን ትመላለስ ዓዲ:
   መረባዕ ኣስሪሕካ እትሽፍን ሓቂ::
   “ሃገር ማዕቢላ ያ:
   ጽቡቕ ኣሎ ህዝቢ:”
   ኣንበልካ ትዛረብ:
   ናይ ሓሶት ሸቃጢ::
   ብግዚያዊ ረብሓ:
   ሕልና ጓዕጺጽካ::
   ንምልኪ ትእድም:
   ብገዛእ የእዳውካ::
   ገበንካ ከያክል:
   ዓገብ ዘይምባልካ:
   ሕሉፍ ሃገራዊ:
   ትኾነለይ ዋና::
   ተሕዝነኒ ይድንግጸልካ:
   ብዘይምፍላጥ መን ሙዃንካ::
   ተሕዝነኒ ይድንግጸልኪ:
   ብዘይምፍላጥ መን ምዃንኪ:
   መን ምዃንኪ ዘይምፍላጥኪ::
   ሓዳርካ ማምዊቑ:
   ደቅኻ እንዳምሃርካ:
   ሑጻ እትቑርጥም ብዘይኩርምትኻ::
   ብነጻ ጉልበተይ ህገር ክሃንጸልካ:
   ራኢ መጻኢየይ ከመይ ዘይእንታይካ::
   ክትድስቐኒ ናይ ዕሽነት ቃልካ:
   ናባይ ተቋምት ነብስኻ ገዲፍካ::
   መቓልሕ መላኺ ክደግም ልሳንካ:
   “ሃዲምካ” ትብለኒ: ፍጹም ከይሓፈርካ::
   ካብቲ ዘስሕቐኒ: እወ ናይ ዕሽነት ቃልካ:
   ናባይ ተቋምት ነብስኻ ገዲፍካ::

   degano1:
   ብሓልዮት ዴጋኖ:
   ካብ ዮትዩብ እተወስደ፤

   • Cambo March 3, 2012

    “ናይ ሓሶት ሸቃጢ”:
    ደራፊ ዘያሚ፤
    ተመስገን ተስፋሚካኤል

 • ghezai March 3, 2012

  tesfamariam
  well said natom hibkayom .that this there true color.they are low life

 • KERMAHMAH March 4, 2012

  Gideon has a doctorate degree in Mathematics but, his mind doesn’t think about Eritrea and its people, he thinks only about his GOD issayAss. SOFIA was born in AIDS ABABA and raised in TANZANIA and GHANA and finally she moved to USA. She knows nothing about Eritrea only from a distance and she is the blind supporter of he GOD IssayAss too. Her language is ZEMHARHARET TIGRIGNA. She and Gedoen are two dogs supporting one criminal animal. The reason why they are supporting IssayAss is becuase he a CHRISTIAN and for that reason whst ever crime he did and he may did will be against the people is nothing as long as he is Christian. Because if he thrown from power the other Eritrean would leader the nation. Blind idea from blind renegades people.
  Peace and civilization to Eritrean people!
  Death to the blind followers of IssayAss!

 • Mike G March 4, 2012

  Good job Tesfamariam !
  Sofia and Gideon are just mercenaries. They will definitely pay the price.

 • ዘመን March 4, 2012

  I wonder If dendens mind works properly. First of all this is not Fukera but a work of art, it is called poetry, secondly if you try to compare this era with that of the dergue, it means u have gone lunatic. Because during the Dergue era if u r imprisoned everybody knows where u are and u are presented a to a court. When Massawa was encircled by the EPLF, the Dergue transported sugar by planes for the population, but HGDEF is stealing the sugar brought by merchants. So, while mengistu was nationalistic Isayas is a traitor of the highest order. He is a killer. Revise ur thinking friend.

 • Sold their Soul March 4, 2012

  Gidwon Abay and Sofia Tesfamaram have sold their souls. They are polotical prostuitues with no diginty.
  As one of thier close friend sad.. Nay medrek dknet zelewom imber nay hager fikri yeblomn

  • Mr. T March 4, 2012

   If truth be told without deforming its features, no one has perfected the art of political prostitution more than the rotten opposition movements. Eritrean politics has always been played by people who have sold their souls below their market values. Those who are on the side of the rotten opposition movements are under the mercy of the barbaric woyane regime and those who support the PFDJ regime have many reasons for doing so. The only way to getting out of this perpetual saga is to condemn both. One cannot eliminate malaria without eradicating the breeding source. We need to eradicate the causes of our disunity first before we face the ruthless PFDJ regime. Any other choice is simply a waste of one’s time and energy.

 • Abnet Tesfai March 4, 2012

  Mr. T=barbaric woyane regime

  • haki ytakeb March 4, 2012

   ABNET TESFAMARIAM……….SRAH DO YELON AYU LOMI?WALA NAY ENDA MHRETE EYESUS.ANTAY AYU GUDU ANTAY TBLI GALEY!!!!!?

  • ahmed saleh March 5, 2012

   Mr T is preaching about unity?
   Reminds me the saying ” kab zeytifelto mel’akh si tefelto seytan yehaysh”. Thanks and no thanks my friend.

 • berhe March 5, 2012

  HNTI HTO ALATNI SHGRAT ERITREA TRAY ENA KNZAREB NEHLFO MEFTHIAU ENTAY EYU

POST A COMMENT