ናይ ኤርትራ ጉላግ* 1ይ ክፋል – ሓደ ኣሚር ዝተባህለ ሱዳናዊ ዜጋ ብዛዕባ ቤትማእሰርቲ ህግደፍ ዚሃቦ ምስክርነት

ብኣሚር ባብክር ዒብዯላ ትርጉም፡ እድሪሳይ ሒወት ንዖልዒለም ትድፈን ትኸውን ሓቂ ግን ኩሉግዚ ኢያ ትበርቕ ራዜሚኺን ( ወንጀልን መቅጻዔቲን ብዶስቶቭስኪ) እዘኣ ናይቲ ዛወረዯኒ ሽግር ኩሉ ዙንታ ኢያ። ሕልናይ ክብሎ ዛዯሊ ምስክርነትን ዙንታን ብ዗ሕ ኢዩ። ዙንታይ ብዙዔባ ኣብ ትሕቲ

ብኣሚር ባብክር ዒብዯላ ትርጉም፡ እድሪሳይ

ሒወት ንዖልዒለም ትድፈን ትኸውን ሓቂ ግን ኩሉግዚ ኢያ ትበርቕ ራዜሚኺን ( ወንጀልን መቅጻዔቲን ብዶስቶቭስኪ)

እዘኣ ናይቲ ዛወረዯኒ ሽግር ኩሉ ዙንታ ኢያ። ሕልናይ ክብሎ ዛዯሊ ምስክርነትን ዙንታን ብ዗ሕ ኢዩ። ዙንታይ ብዙዔባ ኣብ ትሕቲ መሬት ቤት ማእሰርቲ ሰለያ ኤርትራ ንሓዯ ወርሒ ምሉእ ምእሳረይን ምቕጥቃጠይን ኮታስ ክንብርከኽ ተባሂሉ ዛውረዯኒ ፈተነ ኣይኮነን። ዙንታይ እዖነይ ዛሰመዕን ዒይነይ ዛረኣዮን ስቓይ ኤርትራዊ ዚጋ ኢዩ። እግረመንገዯይ ዛምድና ሕዛብታት
ሱዲንን ኤርትራን ክትንክፍን ህግ(ዯፍ) ምስ ሕዛቢ ሱዲንን ምስ ፓለቲካዊ ወድባታቱ ዖለዎ ርክብ ክግምግምን ኢየ።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
5 COMMENTS
 • Zerai April 12, 2013

  Thanks to the writer, but Tigrigna can’t be read properly, it is very very hard to understand. The writer in has little Tigrigna skill as i understand.
  Can Assenna Update it to readers. The points that he bought looks interesting but the Tigrigna has lots of difficult to understand.

  • Medhanie Yousief April 12, 2013

   ur right bro.

 • Gdus April 12, 2013

  VERY BAD TIGRINYA. ASSENNA, PLEASE REPOST IT AGAIN WITH A WELL EDITED WRITTING. THIS ONE IS TOO HARD TO READ

 • erey April 12, 2013

  Interesting to read, but Hard to read it as Tigriniya

 • OROMAI no hope ERITRA April 12, 2013

  I think it was translated by google translate ..(Arabic to Singaporian Tigrinya)…but sounds more like metaHit Tigrinya.

POST A COMMENT