ኣገልግሎት ሕክምና ኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ወዲቑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ መሬቱ ንሕማምን ሞትን ተፈሪዱ ከምዘሎ ምንጭታት ኣሰና ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።

ኣገልግሎት ሕክምና ኤርትራ ካብቲ ዝነበሮ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ደረጃ ወሪዱ መባእታዊ ናይ ሕክምና አገልግሎት ምርካብ አብ ዘይክኣለሉ ኩነታት ተበጺሑ ከምዘሎ ምንጭታት ኣሰና ካብ ኤርትራ ሓቢሮም። ብመሰረት ሓበሬታ ናይቶም ግዱሳት ኤርትራውያን፣ ኩለን ናይ ጥዕና ማእከላት ብሰንኪ ዋሕዲ

ኣገልግሎት ሕክምና ኤርትራ ካብቲ ዝነበሮ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ደረጃ ወሪዱ መባእታዊ ናይ ሕክምና አገልግሎት ምርካብ አብ ዘይክኣለሉ ኩነታት ተበጺሑ ከምዘሎ ምንጭታት ኣሰና ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።

ብመሰረት ሓበሬታ ናይቶም ግዱሳት ኤርትራውያን፣ ኩለን ናይ ጥዕና ማእከላት ብሰንኪ ዋሕዲ ምኩራት ክኢላታት፡ ዋሕዲ መሳርሒ፡ ቀጻሊ ምቍራጽ ሓይሊ ኤለትሪክ፡ ዋሕዲ መድሃኒት፤ ትሑት ሞራል ሰራሕተኛታትን ብልሽውናን፣ አገልግሎት ጥዕና ባይታ ዘቢጡ ዝተሓላለኸ ጥዕናዊ ሽግራት ኣብ ምፍጣር ይርከብ።

ቀረብ መድሃኔት ዘይምህላው ብፍላይ፣ ብፍላይ ሓኻይም ንሕሙማት ክእዝዝዎ ዝኽእሉ መድሃኔት ስለዘየለ፣ ሕሙማት ኣብ ወጻኢ ሰብ እንተደኣ ሃልዩዎም መድሃኒት ካብ ወጻኢ ሃገር ወይ’ውን ካብ ሱዳን ንኽገዝኡ ይሕብርዎም። ኣብተን ዓበይቲ ሆስፒታላት ከይተረፈ ብቐሊል ክርከቡ ዝኽእሉ ከም ናይ ሕማም ሽኮርያ መዓቀኒ መሳርሒ ስለዘየለዉ፣ ሕማም ሽኩርያ ዘለዎም ሰባት መጠን ሽኮሮም መዓልታዊ ክዕቅኑ ኣይክእሉን ዘለዉ። እዚ ኣገዳሲ መሳርሒ ኣሽንባይ ‘ዶ ምስ ውልቀሰባት ብደረጃ ክሊኒካትን ሆስፒታላትን’ውን ክርከብ አይተኽአለን። ስለዝኾነ፣ ኣብ ኤርትራ ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ዜጋታት አብ ከቢድ ጸገም ይርከቡ።

ካብ’ዚ ዘይንእስ ጸገም፣ ብሰንኪ ቀጻሊ ምቍራጽ ምቍራጽሓይሊ ኤለትሪክ ኣብ መስርሕ መጥባሕቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣከቢድ ጸገም ወዲቖም ምህላዎም እዩ። ብሰንኪ ‘ዚ ዓቕሚ ገንዘብ ዘለዎም ተጠቀምቲ ንሱዳን ብቐጥታ ‘ሪፈር’ ይብሃሉ ኣለው። እንተኾነ ግን፣ ፓስፖርትን ናይ ኤምግሪሽን ወረቐትን ንኽውጽኡ ነዊሕን ዝተሓላለኽን፣ ጉቦ ዘለዎ ቢሮክራስያዊ መስርሕ ክሳክ ዝሓልፉ ብዙሓት ብዙሓት ብቐሊል ክሓዊ ዝኽእል ጥዕናዊ ጸገም ዝነበሮም ሕሙማት ህይወቶም ይሓልፍ ኣሎ። ካብ ዝተፈላለየ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ፓስፖርት ንኸውጽኡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ አብ ከቢድ ጸገም ይወድቁ፣ መሊሶም ዘይሕማሞም ይውስኹ ኣለው።

ምስቲ ዘሎ መነባብሮ አብ ሆቴላት ተቐሚጥካ ወረቐት ናይ ኤምግሪሽን ካብ ምጽባይ ብመንገዲ እቶም ደላላት ነቶም ሓለፍቲ ኤምግሪሽን ዓሰርተታት አሽሓት ብምሃብ ወረቐቶም አሳሊጦም ሕክምናዊ አገልግሎት ንምርካብ ናብ ሱዳን፡ ዱባይ ገለ’ውን ብሱዳን ኣቢሎም ንኢትዮጵያ ክኸዱ ይረኣዩ። ብፍልይ እቲ ዝበዝሐ ናይ ደገ ሓገዝ ዘይረክብ፣ ሕሰም መነባብሮ ድሮ ሓኒቑዎ ዘሎ ድኻ ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ፣ ብቐጻሊ ናይ ጥዕና ስቅያት አብ ገዛእ ሃገሩ ንሞት ተፈሪዱ አሎ።

ኣብዚ እዋን’ዚ፣ በዚ ዝተጠቕሰ ጸገማት፣ ማለት ዋሕዲ ሓካይም፣ ሕጽረት መድሃኒት፣ ገስረጥ ምሕደራን ግቦን ብልሽውናን፣ ኣገልግሎት ጥዕና፣ ኣብ ኤርትራ ባይታ ዘቢጡ፣ ዳርጋ የለን ክብሃል ይምርጽ።

ሓይሊ ኤለትሪክ ብዘይምህላው፣ ከምዚ አብ ስእሊ ዝርአ ዘሎ  አገልግሎት ጥዕና ኤርትራ ናብ ያታዊ አገባብ ተሚሊሱ፣ ሓኻይም አብ ክንዲ ብምዕቡል አገባብ ዝጥቀሙ ግዜ ብዝሓለፎም ሜላታት ሕሙማት ንምእላይ ይግደዱ ኣለዉ።

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ኤርትራ ብቑዕ ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ ልዕሊ ዘይምህላዉ፣ ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቂ ሕማማት ኮይኑ ነቲ ኩነታት ዘጋድዶ ዘሎ መዓልቱ ዝሓለፎ (expire) ዝኾነ መግቢ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ይሽየጥ ምህላዉ እዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ መንግስቲ እቲ ቀንዲ አቕራቢ ሃለኽቲ ነገራት ኩይኑ አብ ፈቖዶ ወደባት ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ግዜ ዝሓለፎ መግቢ ብሑሱር ተገዚኡ ብመንገዲ “ሕድሪ” ዝብሃላ ዶዃኩን ህግደፍ ንህዝቢ ብቐጥታ ይሸይጥ ምህላው ይፍለጥ።  ይሸያጣይን ተቖጻጻራይን እቲ ስርዓተ ባዕሉ ስለዝኾነ፣ ነቲ ጸገም ዝከታተሎ ነጻ ኣካል የለን። ህዝቢ ነዚ ግዜ ዝሓለፎ መግቢ ሸቐጥ ክምገብ ስለዝተገደደ ግዳይ ሕማም ኮይኑ ምህላዉ ኸኣ ናይ ሕክምና ክኢላታት የመልክቱ።

ስርዓት ህግደፍ ሓቀኛ ጸብጻባት ቀቢሩ፣ ብመንገዲ ቴቪ ኤረ ናይ ሓሶት ሰንጠረዣት እናዘርግሐ፣ “ናብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ታርጌት ሚልየነም ቀሪብና ኣለና” ክብል እኳ እንተተሰምዐ ፣ እቲ ጸገም ግን ክሕባእ ኣብ ዘይክለሉ ደረጃ በጺሑ፣ ተቓሊዑ ‘ሎ።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
20 COMMENTS
 • Solomon December 2, 2013

  Ertrawian kabzi memsae nay higidef General Sbhat Ephream nab
  Sweden keredean zelewo Yemane monky slezetefelte hiji dema be Sbhat
  entekonelna elom net seb fah betin nemebal abzekaydwo kalsi elameom nemekitsal eyu.
  Slezi dema nezi wedi Vacaro abegiswo zelo nay hadinet wefri hiji nab Scandinavia getsu
  kemetsie selezekone kedimom hasusatom liekom nekesenaklwo delyom sele zkonu.
  Deleyti lewit dema ab tetenkek kekonu alewom.
  Nekulu neger ab gemet metaw tsbuk selezkone etom degeftom ab leili kebur abona
  Wedi Vacaro yekun kaleot hadega nekeywedku kedmemedelawat kegeber alewo.
  Hgdef tesfa selezekoretsu nay ayni bley seni bley segumti kewesdu yekielu eyom.

  Solomon

 • kb srhtga minisitera tena eritera December 2, 2013

  MLIKIT KB ASMIRA
  BLOOD DAMI ZKIZAIN FRGAIT BSANKI ELITERIC BZHI DAMI TBLSYO ALO EZE ZGTAMA ETA GNNTAIR MSTBLSAWT BKLTOM ZYMTGNA EYO ETE ZBLTA KTTA ELITRC TTBHLA SMAI AYTRKBAN KFL MWLDAN AZYO TSGRO ALO DOCTOR KBRAB ASRIT NBE AMNA NRHSAIN HBRTA HBO ALO TKA BTHFTA ZLZKONA BZHI AFLTO ENHLWA KMZYFLTAT MSNBDA NHKIYAM AGRMWOM ALO KLA DOCTOR YOSOF TWLDA KBTOM AZYOM NFAT DOCTORAIT NY MSLCAWE BTI SRAIT YRAYO ALO RZE ZKONLO MKINYAI ABE WTBHITE MDNZAZ KMDLYKA ZYMRKABE AMRRO HRKO ENBRDO HKMNA KBHIL EYO ELO BHNDBAT ZTZRBO MSHRKA ABE ASMIRA MZRRBE KYNO ALO DCTOR YOSOF ABE HZBI ASMIRA AZYO TFTWNATE ZLWO KILA MTBHTI EYO NY LABE MYBHTE EWON ZKYDA KILA DOCTOR EYO EZE ZTHFKLKOM DOCTRO HMMO SRHTGA KLO YMRIR SLA ZLO ABI WTAI ZLOKOM NKTFLTO NMALI EYO BZHE ZGRAM MNGRKOKOM GN ELAITRC TGAM ALO HGE KB RKBKWA ELA EYO ZTHHAFE ZLKO KB FLITE WISIT HKMNA ERITRA HGDAFE AKLWO KB TKWAMTE HKAIYAM HDA ZKONKO

 • B MOSLON ERITERAW NDKAIR ZLNA HZBI ERITERA December 2, 2013

  KB KTMA ASMIRA
  1.BGKTKOM ABWTI ZLKOM HKMNA SINA ALNA RDONA MDHINAT BKTRBNDO KYNO BGAKOM BGOKOM MINT HRASE GLMRYAM RDONA GALI GAILAY SAIN HKMNA KTHAIRS MYTA BGKOM BGAKOM RDENA ETHNT GLI GLAIY NFZTOR EYA AZYA FRHA ALKO BHKMNA BGAKOM BGAKOM ABWTA ZLKOM NESIYASE KLTFKA MDHINTE AMTE BLEWO GNZABE YBLIYIN TBLA NY BSA WRKI ENTAIY GRKYO BLWO AYFLTIN TBLA AWTKOM MDHINTE SDDLNA BWDGLAY ZTHFLKO ABYKOM GLE 87 AMIT KNDI NGSTI ELSBAIT EYO EDMAIY ASHKOKOM DO ZMDKAIY WDI GLAIY ENFRHA EYO HNTTO ZTHFO ZLO ANT ABIYIY AWE ELKI AYTZRABE KYASRKI ELONA KMRLKA THFE ELYO

 • Morroso December 2, 2013

  SARA ANJAL

 • kbe khin ortdox eritera December 2, 2013

  malikit kbe asmira
  hzbi asmira abti sgiri znbrlo gzya ny catholic dnagil mdhntait yhgza nyrane kmowon wnglawit ltrawit btkirstiyane lom hzbe neeo enzkra ystmsli alo mkinyato hgdaf erdta aydlyanne elo nklo ny gbrsnaiy rdait atwo yrkabe abe wte trkbo yhwtna hzbe mmdhnit tsgro alo bsudan bktrbndo bhgse gbrhiwat ksa ablo yato alo ybhle alo hzbe gn nte mdhntait frhwo alo abwte trkbo eritrawin gdsat zgtat gl gbro hzbkom sain hkmna tsgro alo kltfkom rdewo msm amlakin alhin nhtkom alna kb khin artdox ny hzbiy tgam slztsmain eya zthflkom zlko

 • kbe khin ortdox eritera December 2, 2013

  mlikite kb asmira
  abe adtlyane zgtam abe btkrstiyan kytzrblo bnfthh ksdmtros tbki mmrhe twhbna alo slaze khnat tsgrna alina nftha wdksdbtros sliy ny esaiyas zlzkona abwte zlkom gdsait ertriwin nesyis trhe wrade aytblwo nnfth wde ksdbtros kme aryos nwgzka alna bllna abe radiyo asna radia wghita radiyo asmrino klo aklhlna amlake nhgrna ybrik wdksdbtros zybla blzit ortdox yrana amin

 • Hidat December 2, 2013

  ERITRA HANTI KABTEN BHIKIMNAWI MEDAY SEGUMEN ZELEWA ARBAETE HAGERAT AFRIKA(TARGET MILLENUM) KETEMALE TIKARAREB ZELA HAGER NIKTKEWEN LEITEN MEALTEN
  ZEXER ZELEWO MENGESTN

  KULOM AB WESHTI HAGER ZINEBERUN KAB WEXIE NIBRETOM TENTINOM HIZBOM AB MIGILGAL
  ZIREKEBU HAKAIM(DOKTERAT)ERITRAWIAN.

  ZIBEZIHE SIRAH AB ENGEDEUOM ZITESEKEMU NERSATN TEHGAGEZTOMN

  AB RUHK GETERAT AGAR HAKAIM.

  HIZBI AFLETO HIKIMNAN KINKIN HIXANATEN NEMEBAY ZINKASAKESU SERAHTENATAT HIKIMNA

  MEWELEDAN ADETAT

  AB WEXIE HAGERAT ETIKEMETU ZEGATAT HIKIMNA ERITRA NMMEBAL HAGEZAT ETILEKU

  AB KETEMATATN GETERATN NAY HOSPTALATN KLINIKATN SERAHTENATAT BHAFESA

  ……………….XAMAKUM TIRELU GIZIE RUHK AYKONEN. AB TIHTI AMLAK(REBBI)

  KIBREN MISGANAN YEGBAKUM EYU. KEITEHALELKUM KITKIXELWO DIMA NAY KULU LEBEWA EYU.

 • windshield December 2, 2013

  do u think the girl is listening to a radio…please be informed and inform your readers truthfully

 • Kibrom December 2, 2013

  Hgdf is nearly to collapse and we need to be united to remove him. The woman is listening to a patient, it is surprising.

 • belay nega December 3, 2013

  “ኣገልግሎት ሕክምና ኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ወዲቑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ መሬቱ ንሕማምን ሞትን ተፈሪዱ ከምዘሎ ምንጭታት ኣሰና ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።”

  እቲ ዘሕዝን
  “እቶም ቀዳሞት ዝብላዕ ዘይረኸቡ እቶም ዳሕሮዎት ምስ ኮራርምቶም ይፍጠሩ” ክምዝበሃል
  እቲ ሓድሽ ወለዶ ጉዳይ ኤርትራ ሱር ክምዘለዎ ዘይምፍላጡ እዩ::

POST A COMMENT