ኣገዳሲ ሓበሬታ (ናብ ሩዋንዳ ንዝብገሱ ነበርቲ እስራኤል)

ህግደፍ ከም ወትሩ ንህዝቢ ኤርትራ ብዅሉ መዳይ ከሳቒ ዝተፈጥረ ሽርሐኛ ጭፍራ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝገብሮ ናይ ባጤራ ኣሲሩ ንቍጠባ ሃገር ምሕናቕ ከይኣኽሎ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታትን ቦታን ሜላ እናቐያየረ ኣብ ልዕሊ ቃልሲ ደለይቲ

ህግደፍ ከም ወትሩ ንህዝቢ ኤርትራ ብዅሉ መዳይ ከሳቒ ዝተፈጥረ ሽርሐኛ ጭፍራ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝገብሮ ናይ ባጤራ ኣሲሩ ንቍጠባ ሃገር ምሕናቕ ከይኣኽሎ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታትን ቦታን ሜላ እናቐያየረ ኣብ ልዕሊ ቃልሲ ደለይቲ ፍትሒ ብፍላይ ከኣ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትን ዕንወት ክፍጽም ብርቱዕ ጻዕሪ የካይድ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ቃልሱ እንተ ኽኢሉ ንመንእሰያት ኣብ ናቱ ሰኪዔት ከም ዝኣትዉ ብምግባር ኣብ ትሕተኢኡ ተወዲቦም ኣንጻር ህዝቦም ክለዓሉ፡ እንተ ዘይክኢሉ ድማ ኣብ ደምበ ቃልሲ ከይተሳተፉ ከይተረድኦም ምስኡ ክደጋገፉ፡ ብመንገዲ ሃሱሳቱ ድማ ገንዘቦምን ጕልበቶምን ዝግሕጠሉ መንገዲ ሃሰስ ምባል እዩ። መራሕቲ ህግደፍ እናኣረጉ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ንሓደ ሰብ ኣብ ስልጣን መታን ከጽንሑ ዝጀመሩዎ ቃልሲ ከምቲ ክኸደሎም ስለ ዘይከኣለ፡ ብፍላይ ኣብ ደገ ቈላሕታኦም ናብ መንእሰያት ብምስዳድ ነቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝተወልዱን ኣብ ግዜ ቈልዕነቶም ምስ ስድርኦም ንኤውሮጳ ዝመጽኡን መንእሰያት ክውድቡ ካብ ዝጅምሩ ዳርጋ ሓሙሽተ ዓመታት ኣሕሊፎም ኣለዉ። እቀንዲ ሃንዳሲ ናይዚ ጕጅለ’ዚ የማነ ገብረኣብ (ማንኪ) ኮይኑ፡ ክኢለዮ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ዘድልዮን ዘየድልዮን መደረታት የስምዕ ነይሩ። ውዒሉ ሓዲሩ ግን እቲ ብጃህራን ፈኸራን ተላዕጢጡ ዝቐርብ ዝነበረ ኣኼባታት መንእሰያት ህግደፍ መውቅዒኦም ኮይኑ። ኣብ ልዕሊ መሰረትን ኣሕዋቱን ዝወረደ ኣይንርኣዮ ዘብል ውርደት ድማ ንህግደፍን ተደናገጽቱን ዓቢ ሕፍረት ከም ዝኾነ ክንሰምዕ ቀኒና።

ህግደፍ ዝብሃል ጭፍራ ክሳዕ ግብኣተ መሬቱ ጸይቅታቱ ንምፍጻም ፍንጥርያዕ ካብ ምባል ኣይከቋርጽን እዩ። ስለ ዝኾነ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ድላዩ ክገብር ስለ ዘይክእል ኣንፈቱ ናብ ኣፍሪቃ ገጹ ብምቕናዕ፡ እቲ ቀንዲ ኣተኵሮኡ ኣብ ልዕሊ እቶም ካብ እስራኤል ብሓይሊ ይኹን ብድሌቶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝመጽእ ዘለዉ መንእሰያት ኮይኑ ኣሎ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ክመጽኡ ከለዉ ምስ ህግደፍ ርክብ ዘለዎም ኣባላት ጸጥታ ሩዋንዳ ተቐቢሎም ኣብ ዶባ ኡጋንዳ የብጽሑዎም። እዚ ህግደፍ ብዝወደቦ ብዝተጸንዐ መንገዲ’ምበር ብሃውለከ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ኣይኮነን። ድሕር’ዚ ከም ደላሎ ኮይኖም ዝቐርቡ ሰለይቲ ህግደፍ ነዞም መሳኪን መንእሰያት ኣብ ዘይፈልጡዎ ዓዲ ምስ ኣተዉ ሓበሬታ መታን ከይረኽቡ ምስ ዝኾነ ሰብ ከይተራኸቡ ኣብ ሓደ ፍሉይ ሆቴል ይእትዉዎም። ካብ ሆቴልኩም እንተ ወጺእኩም ፖሊስ ክወስዱኹም ስለ ዝኽእሉ ኣይትንቀሳቐሱ ብምባል ድማ ነቕ ከም ዘይብሉ ይገብሩዎም። ነዚ መታን ክጥዕሞም ድማ ኣብቲ ሆቴል ከብልዑዎምን ከዘናግዑዎምን ይቕንዩ። ድሕር’ዚ ጕዳይ ትራንስፖርት ምስ ወድኡሎም ናብ ጁባ፡ ካብኡ ድማ ብመንገዲ ካርቱም ንሊብያ ከም ዝቕጽሉ ይገብሩዎም።

እቲ ቀንዲ ዕላማ፡ እዞም ካብ እስራኤል ዝመጽኡ ናጻ ኮይኖም ኣብ ካምፓላ ኮፍ ምስ ዝብሉ ቃልሲ ከይጅምሩን ከይወዳደቡን፡ ገንዘብ ስለ ዝጸንሖም ኣብ ዋኒን (ቢዝነስ) ተዋፊሮም ንህግደፍ ይኹን ደገፍቱ ከይወዳደሩዎም፡ እቶም ገንዘቦም ዝወድኡ ድማ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ክሳተፉ ናብ ኢትዮጵያ ከይከዱ እዩ። እዚ ረቂቕ መደብዚ ህግደፍ ብረቂቕ ዝሰርሓሉ ዘሎ ውጥን እዩ። እቲ ዕላማ፡ እዞም መንእሰያት’ዚኦም ኣብ ኡጋንዳ ወይ ኣብ ደቡብ ሱዳን እናበዝሑ እንተ ኸይዶም ውዒሎም ሓዲሮም ኣንጻር ህግደፍ ምንቅስቓስ ክጅምሩ ስለ ዝኽእሉ፡ ወይ ድማ ገንዘቦም ምስ ወድኡ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ክሳተፉ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ግድነት ናብ ሊብያ ዝኸዱሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ። ካብዚ ተበግሲኦም ድማ ሃሱሳት ህግደፍ ካብ ጁባ ናብ ሊብያ ዝወስድ መንገዲ ይጸርጉሎም። ስለዚ፡ እቶም ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ይኹን ኡጋንዳ ትኸዱ ዘለኹም መንእሰያት ከሎ ገና ክትንቀቑ በዚ ኣጋጣሚዚ ይሕብረኩም ኣሎ። ህግደፍ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ክገብሩዎ ዘይከኣሉ ብብልሽውና ንፖሊስን ሓለውቲ ጸጥታን ብገንዘብ ምዕዳግ ኣብ ምድረ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኡጋንዳ፡ ሰሜንን ደቡብን ሱዳን ይገብሩዎ ኣለዉ። ስለዚ፡ ነፍስወከፍ ሕልና ዘሎዎ ኤርትራዊ ነቒሑ ክከታተሎን ዓይኑ ክኸፍትን ንላቦ።

ሓደ ግዱስ ካብ ከባቢ ጁባ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
14 COMMENTS
 • Mike March 10, 2016

  Betami yekenyelna izi habereta. Ab isreal zelekum eritrawyan. Uganda betami tsibuk hager betami selam gager iyu. wala ketnebrelu tikiel bota iyu.

 • k.tewolde March 10, 2016

  HGDEF’S target is ‘MENISEY ERITRAWI’ since the beginning, during the struggle they rounded them up against their will from their villages even the ones who were in their honeymoon, it was a hallmark sign of tyranny in the making,but people did’t pay attention then.Then it continued to that infamous gulag called ‘SAWA’,and still are pursuing this segment of our population half of a century later ab SIDET.You know why? MENISEY is a game changer, an usher-er of a new era,an exposer,a challenger,an anti establishment…..I was one at one time,the number one mission of HGDEF was and is to kill these characteristics of the youth with every weapon they have,because it scares the shit out of them, so far they did pretty darn good job accomplishing that.

 • AHMED SALEH !!! March 10, 2016

  These blood suckers became accustomed to manipulate our young generation situations for personal wealth advantages . HGDF government had never
  brought any promising hope in regard of their future . In fact we are harvesting the outcome of Issayas’s planted secret agenda from the beginning of 1995 . Too bad our stupidity ignored to detect dangerous signs even when others tried to warn about future dangers .
  Everything in life has limitation and let’s pray for quick turning point
  that lead us to the right direction .

 • ateshim March 11, 2016

  Blood suckers,PFDJ junta should soon be eliminated

 • dawit March 11, 2016

  Wow.. I don’t believe that.you forgot about your boss Ethiopian P.M.
  What do you say…. ?

  • AHMED SALEH !!! March 11, 2016

   Dawit
   I hope you don’t belong to these young generation age group . If you
   are not , as said ” you can’t teach old dog new tricks “.

 • Berhe Tensea March 11, 2016

  The youth must wake up, and fight the worst enemy of the people. Iseyas is PFDJ, and his main objective is to paralyze the youth by any means necessary.
  Those inside Eritrea are placed in concentration camps like Sawa, and others are serving PFDJ for as long as he remains in power.
  No youth in the world will tolerate the abuse by any regime.
  The Iseyas regime is not in the business of running a country, they are there to loot and destroy the country for good.
  The only solution is to fight and destroy these criminals before it is to late.
  Why do we allow this regime to even stay one day in power at the expense of our well being?
  Death to Iseyas and his puppets.

 • Senay tewlde March 12, 2016

  Tnx

 • Michael Tesfamariam March 12, 2016

  It is not just the currency manipulation by HGDEF that should be mentioned as main concern for the people of Eritrea today at home,but it is the political oppression and endless forced which have been perpetrated by the HGDEF for more than 25 years. If anyone, who claim to be Eritrean, deny this very fact, and try to show some degree of sympathy for the regime, must be equally condemned and treated as evil as HGDEF.

 • Simon G. March 13, 2016

  Unfortunately, current Eritrean people are cowards and illiterates. Prove me wrong, in a civilized way.

  • Michael Tesfamariam March 14, 2016

   Absolutely right! Plus they are desperate too.

 • Berhe Tensea March 13, 2016

  YES, i AGREE .

  • AHMED SALEH !!! March 13, 2016

   Simon
   Selfish lost soul LEKHBATAT too . If Issayas visited and call for public
   meeting conference , you will be surprised by huge number of attendees .
   They speak in support of justice seekers but scared to get exposed . I
   admire and have respect to principled Eritrean with self confidence and I
   feel comfortable in their circle .

   • Abdallah Abdu March 15, 2016

    ” you will be surprised by huge number of attendees ”

    I agree.

POST A COMMENT