ንቐዳም ዕለት 12.07.2008 ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ኪፍጸም ዝተመደበ ካብ መላእ ሃገር ጀርመን ብዝመጹ ውልቀ
ሰባትን ኣባላት ኩለን ኤርትራውያን ተቓወምቲ ውድባትን ኤርትራዊ ሲቪላዊ ማሕበራትን ዚሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፊ ኪኸውን
እዩ።

ኣብ ተሞክሮ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፌስቲቫል ብኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሰናይ ተበግሶኦም ንተጋደልቲ
ብጾቶምን ኣሕዋቶምን ንምሕጋዝን ንሃገራዊ ናጽነትን ሓርነትን እጃሞም ንምብርካትን ኢሎም ብብክፍለ-ዓለሙ ዘበጋገስዎ
ቅዱስ ዕላም`ዩ ኔሩ፡፡