ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ ዓቕሉ ጸቡቡዎ ዘለወሉ በዳሂ እዋን፣ ካብ ሞት ንምድንጓይ ናይ ኮን’ዶ’ኾን ተግባራት በጋሚንዶ ናብ ምትግባር ካብ ዝኣቱ ኣይወሓደን። እዚ ብዘይካ ብስርዓተ-መሮርን ኣራዊታዊ ሕጊን  ብሕጊ ሕብረተ-ሰብ ዘይቅየድ ፋሉል ስርዓት፣ ሎሚ ኣብ ኣጋ ሞቱ ዶላራት ንምምእራር ሰፊሕ ናይ ኮንትራባንድ ስራሓት የካይድ ኣሎ። ኣብ ናይ ኣጥፊእካ ምጥፋእ

READ MORE

              ከምዚ ትሕት ኢልኩም ትርእዩዎ ዘለውኹም፡ ኣብ ናይ 25 ሕዳር 2011 ሕታም ሓዳስ ኤርትራ ኢሳይያስን መሓዮኡ ዓሊ ዓብዱን ብብርዒ ስም ዝጸሓፉዎ ‘ርዝን ንበል’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ከምዚ ዝብል ተረካብ ዘረባ ይንበብ። “

READ MORE

ክብደት ናይቲ ኤርትራ ሃገርና ወዲቓትሉ ዘላ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምርዳእ ዓሚቝ ትዕዝብቲ ኣየድልን። ነቲ ኣብ ኣኻውሕ ሲናይ ብፊደላት ግእዝ ዝተጻሕፈ፡ “እዚ ‘ውን ይሓልፍ” ዝብል ሓጺር ሓረግ ኤርትራውያን ግዳያት ሓንሳብ ቁሊሕ ኢልካ ምርኣይ ጥራይ ኣኻሊ እዩ። ነዚ ሓረግ’ዚ ከም ኣርእስቲ ህያው ታሪኽ ኤርትራ ሓንሳብ ኣብ ሓንጎልካ ኣቐሚጥካ

READ MORE

ሰሜን ኣመሪካ ካናዳን ዶር ኣፈወርቂ ጳውሎስ ጀማል ኣማን ተወልደ ሃብተሚካኤል ኣማኑኤል ሕድራት ወልዴሱስ ዓንደማርያም መሓመድ ሳልሕ እድሪስ ኢሳቕ ሕይደጎ ሰሚራ ሳልሕ ሓሰን ህይወት ኣድሓኖም ተስፋጋብር ኣብርሃ ኣበባ ኣብርሃ መንግስ ምሕረታኣብ ሱሌማን ዕንቱራ ህይወት ዮሃንስ ፎዚያ ሓሰን   ኤውሮጳ   ነጋሽ ዑስማን ጸጋይ ዮሃንስ ፍረወይኒ ሃብተማርያም ዳኒኤል ወልደትንሳኤ ሓምድ ዑመር እዛዝ ዓብደልዓዚዝ ሳልሕ ወይኒ ኣርኣያ ዓሻ ጋዓስ ኣስገደት ተስፋዮሃንስ ሰማይነሽ ካሕሳይ ኑርያ ሓሰን መስፍን ፍትዊ ኢሳያስ ጸጋይ ፍስሃየ ሓጎስ ኣሕመድ ነጋሽ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሩኽ ተኽለ በረኸት ገዛኢ ገብሩ ኢትዮጵያ መንግስትኣብ ግርማይ ትዕግስቲ ብርሃነ ኣባዲ ገብረመስቀል ኣልቤርቶ ኣራዳዲ ለቱ

READ MORE

ASSOCIATION OF ERITREAN JOURNALISTS IN EXILE (AEJE) The AEJE Sends Message of Condolences to the Family of                         Journalist Solomon Abera The Association of Eritrean Journalists in Exile (AEJE) was shocked to learn the sudden and untimely death of its member and prominent Journalist Solomom Abera.  Solomon was

READ MORE

ኣብ እስራኤል (11-25-11) ኣብ ቅድሚ ኣመሪካን አምባሲ ኣብ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ፣ “ወዲ መድህን በራድ” ትብል ሓረግ ብተደጋጋሚ ትስማዕ ኔራ። ብሸለልትነት ወይ ድማ ብስምዒት ዝሞሉቕ ከምኡ ዓይነት ኣበሃህላ’ሲ፣ ነቲ ዝተሓስበ ዕላማ ከሰናኽል እንተዘይኮይኑ ረብሓ’ብሉን’ሞ፣ ሃየ ደኣ ካብ ታሪኽ እቲ ዝጠቅም-ዝጠቅም ጥራይ መሪጽና እንዳተማላእና ንቕድሚት ምጥማት ኣይንሕመቕ።

READ MORE

Thank you, Mr. President. The United States welcomes the Council's decision to impose new sanctions on Eritrea. Today we have sent a clear message to the Government of Eritrea that it must cease all illegal actions threatening international peace and stability in the Horn of Africa. As

READ MORE

እቲ ሓቂ ብልምዲ ዝግበር ለውጢ የለን። ለውጢ ዝግበር ነቲ ዝነበረ ልምዲ ብምፍራስ፥ ብሓዲሽ መልክዕ ምትካእን ብቓልሲ ዝረጋገጽ ግብራዊ ጥራይ ኢዩ። ናይ ተበላጽነት ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ንህዝብናን፤ ብፍላይ ንመንእስያት ኤርትራ ኣዝዩ ሃስዩ፤ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ክጉትተና ጸኒሑ። ንሱ ኸአ ድነነለይ እሞ ክውጣሓካ ዝለመዱ፣ ነበር ካድረታትን ተዋሳእትን፣

READ MORE

እቱይ ብሞት ዝተፈልየን፡ ገና ዘይሞተን ብምንታይ ይፈላለዩ ዝብል ሕቶ፣ ብሓጺር ክምለስ ይከአል ይመስል። እንተኾነ ግና ሙዉት ዝተቐብረን ተስካሩ ዝተብልዓሉ፡ ቤተሰቡን ሃገርን ዝቐብጾ፥ ዝተፋነወን ንቡር ዝተፈጸመሉን ዕድለኛ ፍጡር ኢዩ። እቱይ ከይሞተ ሞይቱ፡ ናይ ባዕሉ ተስካር ዕለታዊ ዝምገብ ግና እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ፍጡር ኢዩ። እዚይ ከም ሰብ

READ MORE