ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብ ኤርትራ በትረ ስልጣን ካብ ዝጭብጥ ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ዘውረዶ ኣደራዕን ውርደትን፡ ስቓይን መከራን ብኣሃዝ ክንድዚ ኢልካ ክትዝርዝሮን ክትግምቶን ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ክውገድ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ዶብ 1998-2000 ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ፡ ክንደይ መንእሰያት ኤርትራ ህይወቶም ስኢኖን? ክንደይ

READ MORE

ATV Updated Frequency on Eutelsat and Nilesat ኣሰና ትቪ ፥ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ዘለኹም ተኸታተልቲ ሳተላይት ቴለቪዥን፡ እዚ እትርእዩዎ ዘለኹም ናይ Eutelsal ከምኡ ድማ NIlesat Frequency ናይ ኣሰና ቲቪ እዩ፡ ካብ ክልቲኡ ኣየናይ ብንጹር ከምዝረኣየኩም ብምስትውዓል ሓብሩና `ሞ ሓዲኡ ምእንቲ ክንመርጽ።

READ MORE

  ምስ ምኽፋት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዋጋታት ሃለኽቲ ኣቕሑ ስለ ዝጐደለ ቍጠባዊ ኵነታት ህዝቢ ኤርትራ ብመጠኑ ተመሓዪሹ ነይሩ። እቲ ኵነታት ግን ነዊሕ ኣይቀጸለን። ኣይ ወርሒ ኣይክልተ ወርሒ ብዘይ ዝኾነ ሓበሬታ ዶብ ዳግማይ ተዓጽዩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጸን። ከም ሳዕቤን ድማ ኣብ ትግራይ ዋጋ

READ MORE

“-እንሆ ንኹሉ ሕዝቢ ዝኸውን  ዓቢይ ሓጎስ  አበሥረኩም ኣለኹ-” እዚ ቃል’ዚ ነቶም ኣብ ምሕላው ከብቲ ኣብ መሮር ዝሓደሩ፥ ጓሶት ቤተ-ልሔም ዝተነግረ ናይ ብሥራት ቃል’ዩ። እቲ መልኣከ-እግዚኣብሔር ድማ ብምቕጻል፥ “ኣይትፍርሁ” ክብሎም’ዩ ዝተሰምዐ። ምኽንያት’ቲ ሓጎስ ክገልጸሎም ከሎ ድማ፥ “-ሎሚ መድኃኒ ክርስቶስ-ጎይታ ተወሊዱልኩም-” ኣሎ’ዩ ዝበሎም። ንሕና ድማ ሕጂ ከም ክርስቲያን መጠን፥

READ MORE

ሰላም ኣብ ምድሪ ይኹን!!!   ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ፡ ሰላም ከኣ ኣብ ምድሪ፡ ኣብ መንጎ እቶም፡ ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ይኹን! (ሉቃ 2፡ 14)     ምልኣት ዘመን ምስ ኣኸለ፡ የሱስ ክርስቶስ፡ ንሕዝቢ ኣምላኽ ሓርነት ንምዉጻእ፡ ኣብ መብልዒ ማል፡ ኣብ ቤት-ልሄም ተወልደ። እዛ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ፍልይቲ ዝኾነት ለይቲ፡

READ MORE

ትርጉም መንነት ሃገርና ኤርትራ ፍጹም ዘይሃስስ`ዩ ዝዓዘዘ ፍቕራ ሃየ! ብሓድነትና ንምለሶ ልዑል ክብራ!!! ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተቓለስቲ ንሓርነትን ፍትሕን!  ዓመተ 2019፡ ምስ ሰናይ ትምኒታና ኢድና እንሕውሰላ፡- ዓመት ፋሺስታዊ ውልቀ-ምልኪ ዝወድቀላ፣ ዓመት ሓርነትን ፍትሕን  ዝረጋገጸላ፣ ዓመት ነባሪ ኣዕኑድል ደሞክራሲያዊ ስርዓት ዝትከላላ፣ ዓመት  ሰላምን ራህዋን ዝሰፍነላ - ክትከውን ምእንቲ ብስሙር

READ MORE

ፍግረ-መሬትን ፍግረ-ጒልበትን ጥሪ 03/2019 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ርሑስ ሓድሽ ዓመት! ንኹሉኹም ተቓለስቲ ብሓፈሻ ብፍላይ ክኣ ጀጋኑ ውፉያት ናይ ዜና ማዕከናትና ንኹልና ዘተኣናገድኩምና ብዙሕ ነመስግን። ከም ፍሉይ ኣጋጣሚ ድማ ርሑስ ሓድሽ ዝርግሐ ቲቪ ኣሰና(ATV) እንቛዕ ንኹልና ደስ በለና። ነቶም ለይትን ምዓልትን ከይተሓለልኩም ዝጸዓርኩም ክኣ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይዘክርኩም። ኣብ ሂወት፡ ክሳዕ

READ MORE

ንላዘብ     ንላዘብ ንህላወና ኣሕዋት፡ ልብና ከፊትና ብቅንዕና ብሓባር ክንጓዓዝ ከነጽብቦ ፍልልያትና መኣዲ ዘተዩ እንኮ መሰረት ሓድነትና ጽልኢ ወጊዱ ዘዕንብቦ ንልቦና ንፍቅርና። ንላዘብ ደቂ መሬት ኢና ሓቢርና መስዋእቲ ዝኸፊልና፡ ኣብ ቤትና ኣባይ ከይኣትወና ሰላምና ከይዘርገልና ሎሚ ንሕሰብ ንከባበር ናይ መጻኢ ወለዶና ነበር ከይንኸውን ብዘይ ሃገር መንነትና ኣጥፊእና።   ንላዘብ ከም ደቂ ሓንቲ’ደ ራህዋ ክሰፍን ፍርሒ ተወጊዱ

READ MORE

ብመጀመርያ ንኣመንቲ ክርስትና ርሑስ ብዓል ልደት ይግበረልና ዓመተ ሰላምን ዓመተ ራህዋን ድማ ብፍላይ ነቲ ንዘመን መመላእታ ኣንጻር ሰንሰለታዊ ኣርዑት መግዛእቲ እተቃለሰ ህዝብና ሎሚ ድማ ካብ ደግሲ መግዛእቲ ውልቀ መላኺ ልጅ ሃፀይ ኢሱ ኣብ 2019 በሪሱ ንርኤል ዓመት ምኻና ዘጠራጥ የብሉን። ኣብ ዛ ትሳነበትና ዘላ ዓመት 2018

READ MORE

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ ርሑስ ሓድሽ ዓመት! ሓዳስ ዓመት 2019፡ ዓመተ ፍትሒ፡ ዓመተ ሰላም፡ ዓመተ ቅሳነት፡ ዓመተ ጥዕናን ራህዋን ክትኮነካ እምነ!!!   ኣረጊት ዓመት ሓሊፉ ብሓድሽ ዓመት ኣብ ዝትከኣሉ እዋን፣ ካብቲ ዘለኻዮ ጸልማት ዘናግፍ፡ ሓድሽ ህይወት ዝፈጥር፣ ዓወት ኣብ ፖለቲካውን ምጣኔ-ሃብታውን ማሕበራውን ህይወት ዘጎናጽፍ ዓመት ክኾነልካ ብተስፋን ብጽሎትን አናተመነኻ እተሕለፎ

READ MORE

ብልምዲ᎓ ሰባት ዓቢ በደል ምስ ዝፍጽሙ “ሕልና የብሎምን” ብምባል ኢና እንገልጾም። ይኹን እምበር᎓  ሰብ ኮይኑ ሕልና ዘይብሉ ፍጡር የለን። እንተስ ብኣብ ውሽጥና ዘቃልሕ ናይ ፈጣሪና ድምጺ᎓ ካብ ግዜ ንእስነትና ኣትሒዝና ዘማዕበልናዮም መረዳእታታት᎓ ወይ እውን ብሰንኪ ናይ ኣከባቢና ጽልዋታት᎓ ነፍሲ ወከፍና ወነንቲ ሕልና ኢና። እዚ ካብ

READ MORE

ድሕሪ እዲያት እንታይ ይእለም? 25,12,2018፡ ክብርቲ ሓብቲ ጋዜጠኛን ደራሲትን ኤደን ኢያ፡ ካብቲ ዘቕረብኪዮ ዛዕባ ተበጊሰ ቁንጣሮ ናይዚ ኣርእስቲ’ዚ ኣብ ፌስቡክ ሰቒለዮ ምንባረይ እናዘኻኸርኩ፡ ንእሽቶ ወሲኸ ከቕርቦ ብዝኣተኹዎ ቃል’ውን ከፊላዊ ትሕዝቶ ናይ’ቲ ከስዕቦ ሓሲበ ዘስፈልኩዎ ኣርእስቲ እንሆ። እቶም ናይ ሽዑ መዛ ትይትኺ ኮኑ ካልኦት ተገደስቲ ድማ ነዊሓ እንተመሲላቶም

READ MORE

ጓል ትረኽቦ + ወዲ ዝረኽቦ = ወይ’ዛ ኤርትራ ትረኽቦ ታሕሳስ 26/2018 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ሳዕስዕ’ሞ ሳዕስዕ፡ ሓዳርካ’ይትረስዕ! ኣብዚ ቅነ ኣውድኣመት ኣይ ፌሰታ ኣይ ቃልሲ ከይንኸውን፡ ነዚ ሓድሽ ኲነታት ናይ ብዓል ጀነራል ስብሓት ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ግዜና ኣይነጥፍኣሉ። እዞም ቀዳሞት’ሲ ብዙሕ ዘይበሊ ውሓለ ዝዀነ ምስላታትን ኣበሃህላታትን ነይርዎም። ደፊሮም ኲነታቱ ዘይፈለጥዎ

READ MORE

ድሕሪ 20 ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ተኸፊቱ ዝጸንሐ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምእተዓጽወ ምንጭታት ሓቢሮም። እቲ ስጉምቲ ብዝያዳ ብወገን ዛላምበሳ ከሪሩ ከምዘሎ `ውን ተፈሊጡ። ቢቢሲ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ሪፖርተር ብምውካስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ እቲ ዶብ ካብ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ንዘይብሎም ገያሾ ከምእተዓጽወ ይገልጽ። ብወገን ኤርትራ መሕለፊ

READ MORE

ኤርትራውያን፡ ሕጂ’ውን ከይንቅደም ኣብ ገዛእ ውራይና ከይንዕደም ሕመረት ጽሑፈይን ሓሳበይን በዛ ቀዳሞት ወለድና ኣንጻር ረብሕኡ ንዝቃለስ፡ ንሞት ክሳብ ገዝኡ ደፊኣ ትኣቱ ዝጽበን ንኽብሩን መንነቱን ስጉምቲ ዘይወስድን ሰብ ቁምነገር ሓዘል ኣሽሙር ሓጻር ግጥሚ ክፍልም። ብጽሓይ ቀትሪ ካብ በለካ ገብገብ ገዛ እንከለካ ምስ ሰይቲ ወድኻ ካብ ትቅለብ ምስ ድቢት ጥሪትካ ምስ

READ MORE

ኣሽንባይ ዶ ኣብ ከምዚ ናይ ሃገርና ዝኣመሰለ ሓበሬታ ብመደብ ዝዕፈነሉ ኩነታት፡ ዋላ ኣብቶም ህዝባዊ መርመራ ዝካየደሎም ሃገራት `ውን ከምዚ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም መጥቃዕቲ ዝኣመሰሉ ፍጻሜታት ከከራኽሩ ይረኣዩ እዮም። ስለዚ፡ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣብ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ኣብ ዘተኣማምን መደምደምታ ምብጻሕ ኣጸጋሚ እዩ። እንተኾነ፡ ነቲ ዝርካቡ ሓበሬታ

READ MORE