ሰራዊትና ጠበቓ ውጹዓት 01/28/203 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ጥሓሒሳ እምኒ መደረጋሕ ቀሪብካ’ምበር ከተብላ ወጋሕ ኣታ ኲዓዒታ ዓቢ ’ፍራዛ ቀሪብካ’ምበር ከተርሕዎ ገዛ ኣንታ ዘይርበሽ ርጉእ መንፈስ ማህጸን ጅግና ቀሪቡ ክድበስ ጠበቓ ውጹዓት ኣበካቶ ብበሪኽ ዝጅምር ዝባን ፎርቶ ፈዳይ ሕነ ከም ነብሪ ዝውንጨፍ ይትረፍ ቀትሪ ለይቲ ዘይዕንቀፍ ወራስ ንእዲ ብዓል ጻዕዳ ማእሲ ንስኻስ ክትስእን መደቀሲ! ኣንታ ፈታው ህዝቡ ብዓል ወኒ ሓንቲ ’ዝማሕልኡ ትሕረመኒ ምእንቲ ሃገሩ

READ MORE

ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓዲ እንግሊዝ ናብ ለንደን ዝወሓዙ መንእሰያት ዝበዝሑዎም ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፡ ነቲ ምዑታት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘካየዱዎ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝጠልብ ምንቅስቓስ ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽን፡ ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምጽዋዕን፡ ሎሚ 1 ለካቲት፡ ኣብ ለንደን፡ ኣብ ፊት ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ

READ MORE

ጅግና ህዝቢ እንዲኻ! ጎይታ ስቡሕ መሬት ወዲ’ዚ ጋሽ ባርካ ኣንታ ሰረወታይ ጻዕዳ ጣፍ እቶትካ ኣንታ ወዲ ሰንሒት ፍሩታ መወጽካ ኣንታ ደንከለታይ ባሕሪ ዝቕናትካ ኣንታ ወዲ ሰምሃር ባጽዕ ዝወደብካ ኣንታ ኣከለታይ ሃብታም ቅርስታትካ ኣንታ ወዲ ሳሕል ሰውራና ዘዕቖብካ ኣንታ ሓማሴናይ *ቃቤላ ሃገርካ       *ዓንዲ ማእከል ኣስመራና ጻዕዳ ሓበን ዝንያትካ መንደላይ ነጊሱ ኣብዛ መረበትካ መርዙ እናነደፈ እንሆ የጥፍኣካ! እዚ ዕቡይ መላኺ

READ MORE

ወዲ ዓሊ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ’ታ ብዕለት 21 ጥሪ 2013 ኤርትራውያን ጀጋኑ ንሚኒስትሪ ዜና ስርዓት ህግደፍ ተቖጻጺሮም ቅዋም ክትግበርን እሱራት ፖለቲካ ክፍትሑን ዝብል መልእኽቲ ብተለቪዥን’ቲ ስርዓት ዘመሓላለፉላ ታሪኻዊት ዕለት ዝተሰወአ ሓርበኛ ተጋዳለይን ናይ ለውጢ ተቓላሳይን ኢዩ። ወዲ ዓሊ ይኹን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ብጾቱ ነቲ ንስርዓት ኢሰያስ

READ MORE

ጎይታ ረሽራሽ ጎይታ መዳፍዕ ዝደኸመ ኣሳሊዩ ዝርዓደ ኣትቢዑ ንጹር መርገጺኡ ጎባጥ ኣቕኒዑ ረዚን ቃላቱ ተዛሪቡ ኣስሚዑ፡ ዝቐምሰለ ተስፋ ኣጠጢዑ፡ጸላም ብፍሽኽታ ወሊዑ፡፡ ንሱዩ ሓርበኛ ምቾት ዘየስድዖ ጽኑዕ መትከሉ ነብሱ ኣሕሲሙ፡ንጥይት ንሓዊ ዝባኑ ቀሊዑ፡፡ ወዲ ዓሊ ኣንበሳ ልሳን ውጹዕ ግዋዚሙ ሓሕ ኢሉ ግፍዒ ከብቅዕ ምሉእ ሓሞት ንፍትሒ ንሰላም ተዋዲቑ ድምጹ ኣቃሊሑ ዓለም ኣነቓኒቑ ዕላማኡ ወቒዑ ቃልኪዳን ኣጽኒዑ፡፡ ኣርባዓ ዓመት ኣየዕረፈን

READ MORE

ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ፡ ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ደረጃ ናጽነት ፕረስ 2013፡ኤርትራ ኣብ መወዳእታ መበል 179 ተሰሪዓ፡፡እቲ ማሕበር ኣብ መግለጺኡ  ኤርትራ ኣብ ቀረባ ጊዜ ኣብ ሚኒስትሪ ዜናኣ ብዝተፈጸመ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከምዝተናቐነቐት ጠቒሱ፡ እታ ሃገር ንህዝባ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ከምዝኾነትን ጋዜጠኛታት ኣብ ማሕዩር ከምዝሞቱ ትገብር ከምዘላን ኣፍሊጡ።እታ ንክልተ

READ MORE

ኣብ እስራኤል ዝርከቡ መንእሰያትን ደለይቲ ለውጥን፡ ንስርሒት ፎርቶ ሓይልታት ምክልኻል ብምድጋፍ ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ቴልኣቪቭ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ይሸባሸቡ ኣለዉ። [embed]http://demo.assenna.com/wp-content/uploads/2013/01/Israel_demo1.pdf[/embed]

READ MORE

ጽባሕ ዓርቢ 1 ለካቲት ካብ 12፡30-17፡00 ካብ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ዝተዋጽኡ ኤርትራውያን መንእሰያትን ደለይቲ ለውጥን፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተኻየደ፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝጠልብ ምንቅስቕሳስ ተባዓት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብምድጋፍን፡ ስርዓት ህግደፍ ስልጣን ለቒቑ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ክተኣታቶን ዝጽውዕን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ኣብ ለንደን

READ MORE

ሚኒስትሪ ዜናን ትካል ሃገራዊ “ድሕነት”ን - ክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም ቅድሚ ነቲ ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ዜናን ትካል “ሃገራዊ ድሕነት”ን ዘሎ ምትእስሳር ምግላጸይ ኣብ ስም ናይዚ ቀንዲ ናይ ስራሕ መሻርኽቲ ሚኒስትሪ ዜና ዝኾነ ትካል ኣተኲረ ገለ ክብል። ብርግጽ “ሃገራዊ ድሕነት” ብዝብል ስም ክጽዋዕ ዘለዎ ትካል፡ ንድሕነት

READ MORE

ድሕሪ’ቲ ብ21 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ብሓልታት ምክልኻል፡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንንምጻእ ዝተኻየደ ስርሒት ፎርቶ ብምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ተኣሲሩ ዝቐነየ ሚኒስተር ጸዓትንን ማዕድንን ኣቶ ኣሕመድ ሓጅ ዓሊ፡ ነዊሕ ምርመራ ተኻይዱሉ ሎሚ ንጉሆ 29 ጥሪ ከምዝተፈትሐ ምንጭታት ሓቢሮም። ዛጊት ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት፡ ሓደ ካብቶም ኣካይደቲ ስርሒት

READ MORE

ጀጋኑ ናይ ለንደን ብኽብሪ ከልዕሎም ኣናብስ ምስ ዋዕሮ ወዶም ጓሎም ንስርሒት ፎርቶ ተኸቲሎም ዕሱባት መላኺ ኣብ ቤቶም ድሂሎም ተቋጻጺሮሞ ድፋዖም መንጢሎም! ንሰላምን ራህዋን ምእንቲ መሰሉ ኤርትራዊ ዜጋ ፍጹም ተላዒሉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዕሱባት ድሂሉ ንምሉእ ሓርነት ዕጥቁ ሸጥ ኣቢሉ ኣብ ጎድኒ ኣሕዋቱ እኖሆ ደው ኢሉ! ንኮማንዶ ለንደን መከትቲ ምልክነት ኣገናዕ በሉለይ ብሓበን ብኽብረት ንዕርድታት ህግደፍ ጥሒሶም

READ MORE

ሰራዊት ደምህት ብጻዕቂ ኣብ ኣስመራ ይንቀሳቐስ ከምዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም። ብ21 ጥሪ ብታንክታት ዝተሰነዩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንሚኒስትሪ ዜና ተቖጻጺሮም ቅዋም ክትግበርን እሱራት ክፍትሑን ብምጥላቦም ኣብ ኤርትራ ናዕቢ ከይልዓል ዝሰግአ ጉጅለ ህግደፍ ንሰራዊት ደምህት ካብ ከባቢ ሳዋ ናብ ኣስመራን ከባቢኡን ከምዘስፈሮ ይፍለጥ፡፡እዚ ናይ ሰራዊት

READ MORE

እወ ድሃይ ገይሮም! ኣብ ዝሓለፈ እዋን ‘ድሃይ’ምበር ገይሮም’ ብዝብል ኣርእስቲ ናብ ኣሰና ዝልኣኽኩዎ ጽሑፍ ካብ ዝዝርጋሕ ንድሓር፡ድሃይ ኤርትራውያን ካብ ምስማዕ ኣየቋረጽናን። እቲ ካብ ኩሉ ዝበርተዐ ድሃይ እቲ ኣብ ፎርቶ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ሚኒስትሪ ዜና ብዕለት 21 ጥሪ፡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾኑ ተባዓት ዘንጎድጎዱዎ ቅዋም ንኽትግበርን ናይ ፖለቲካ

READ MORE

ደቂ-አረይ ከመ’ለኹም ብሓበራ እንታይ ደኣሉ ዝነፍስ ጥቓ-ጥቓ’ዚ እዝንና፡ ንስሓዶ ኣትዮም’ዮም፡ እንዳ ዝናን-ባህታን ክዕረቑና! ውድእ ክብል’ወ! ስቓይ’ዛ ሓዳስ ኤርትራና። አረ! ሰሚዕኩምዶ ጥዑም ወረ፡ ምስ’ዚ ዜና ታንክታት ሓሊፈን ብመንደፈራ፡ ዓጠምጠም እና’በላ። [embed]http://demo.assenna.com/wp-content/uploads/2013/01/Bisrat_Daniel.pdf[/embed]

READ MORE

ሕጂኸ መን ከድዐ መን ጠለመ? 01-27-2013 ረድኢ ክፍለ ባሻይ እግሪ ጀጋኑና ምስ ሰጎመ ሕጂኸ መን ከድዐ መን ጠለመ? ድሃይ ዐወት ምስ ነቀወ ፎረቶ መን ድኣ ተረኽበ ዘራጊቶ? ሻማ-ሻማ ምስ በለ ጥሒሻ ኣብ መንጎዶ ጸንሐ ቀዳድ ክሻ! እንተዓጸኻ ጎሮሮ ናይ ዝብኢ ኣብ ጥቓኻ ’ጸንሕ ነቓዕ ገንኢ   ተዛረቢ ፎርቶ መን ጠለመ? ሕራይ ኢሉ ድሓር መን ሃደመ? ጎዶ ንህቢ ምዓር ዝብርበራ ኣበይ’ሞ

READ MORE

ተራን ምጥርናፍ መንእሰያትን መድረኻት ፖለቲካዊ ተቓውሞን ታደሰ ኪዳነ                       6ይ ክፋል             26/01/2013   ኣብ ዝሓለፈ ተኸታታሊ ጽሑፋት ከም ዝገለጽኩዎ፣ እቲ ክፉእ መግዛእትን ግፍዕን ህግደፍ ዝመረሮ ኤርትራዊ፣ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያን ተሰዲዱ ኢዩ። ህግደፍ ኣጸቢቑ ዝፈልጦን፣ ኩሉ ግዜ ደጋጊሙ ዝዛረበሉን ‘ኤርትራዊ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ፣ ስቓይ ህዝቡን ሃገሩን ሸለል

READ MORE

  ጌናለዉ ጀጋኑ ኣብ ሃገርና ተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ 26/01/2013 Norway   ብዙሕ ተሻቒልና ደንጉዮም እናልና ደቂ ሓራስ ነብሪ ሕጅስ ተበሲርና ጥዑም ወረኹም መድሕን ህዝብና ኣብ ዓዲዩ ዘሎ ደጀን ናይ ቃልስና   ካብ ውሽጢ ምንጪ ሕልምናዩ ብደገውን ኣይሓመቑን ተሰሪሑዩ ብዓቕሞም ይቃለሱ ኣለዉ ይጓየዩ ኣንታ ውጹዕ ህዝቢ ክወግሓልካዩ ካብ ሕጂ ንንዮ ህግደፍ ኣብቂዑዩ ይንዋሕ ይሕጸር ዓወትና ግድንዩ   ብውሕልነት ጽፉፍ ስራሕ ተጀሚሩ ብዘይ ሕብእብእ ሰራዊት ከበራብሩ ጥዑም

READ MORE

እንታይ እዩ በደልና ኣንቲ ሃገር ስውኣት መላኺ ሒዙና ዚኸይድ ናብ ጥፍኣት ከም ግብረ ሽበራ ናይ ሰላም መንድዓት ኣብ ምልእቲ ዓለም ገይሩና ገንሸላት! ኤርትራዊ’የ ከይብል ብስምኪ ኮሪዐ ምስልኺ ምኽፍኡ ክዕለል ሰሚዐ ዉሉድኪ ካብ ቤቱ *እናተቐምዐ    *ብሓይሊ እናተወስደ ኣብ ማሕዩር ብስቓይ እናተጣርዐ ደቀይ ዘይምባልኪስ ሓዚነ ነቢዐ! ብዓል ኣልጀዚራ፡ ቢቢሲ፡ ሲ ኤን ኤን ብሰንኪ መላኺ ድያብሎስ ኣረሜን ሲኦል ዜጋታታ ምዃንኪ

READ MORE

ሓደ እዋን መንግስቱ ሃየለማርያም ምስ ገሸ፡ ጀነራላቱ  ካብ ስልጣኑ ከውርድዎ ፈቲኖም ከምዝነበሩ ዝዝከር’ዩ። ኣብ’ታ መዓልቲ’ቲኣ  ኣብ ማእከል ኮምቢሽታቶ፡ ፊት ካተድራለ ኣብ ስራሕ ኔረ። ሽዑ ድሕሪ ፋዱስ ጸሓይ ብመራራ ኣብ ፊት ስርሐይ እዝግዮ ዝኾነ ጠያይቲ ዘው-ዘበለት ጂፕ፡ ቀይሕ ቆብዕ ጌሮም፡ ናይ ኣየር ወለድ ክዳን ዝተኸድኑ ወተሃደራት

READ MORE

ዝሓለፈ ሰኑይ 21 ጥሪ 2013 ጀጋኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልና ብታንክታትኩም ተዓጂብኩም ሃንደበት ንሚኒስትሪ ዜና ብምቁጽጻር ንሓላፊ ቲቪ-ኤረ ጋዜጠኛ ኣስመላሽ ኣብርሃ ብሓይሊ ብረት ብምስግዳድ “ ቅዋም ኪትግበርን ናይ ፖለቲካን ስግረ-ዶባትን እሱራት ኪፍትሑን” ዝጠልብ ጻውዒትኩም … ጻውዒት መላእ ህዝቢ ከምዘንበቦ ብማዕከናት ዜና ደምበ ተቓውሞ ምስተቓልሐ፡ እታ ንነዊሕ

READ MORE

ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንለውጢ ብምድጋፍ ሎሚ 27 ጥሪ ኣብ ፊት ቤተመንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ፡ 10 Downing Street ውዕዉዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓዲ እንግሊዝ ብሕልፊ ድማ ካብ ለንደን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኽቡ

READ MORE

ኣብቲ ብ21 ጥሪ ኣብ ፎርቶ፡ ቀንዲ ህንጻ ሚኒስትሪ ዜና ዝተኻየደ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ምንቅስቓስ ንለውጢ ብኡ ንብኡ በቶም ተንቀሳቐስቲ ንለውጢ ዝተቐትለ ሓላፊ ብርጌድ ረሻሽ ዝነበረ ኮለኔል ስባህትለኣብ ጽገ (ወዲ ጽገ) ብ 25 ጥሪ ኣብ ደቀምሓረ ከምዝተቐብረ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም። ኣቐዲሙ ምስቶም ናይ ለውጢ ወገን ምንባሩ

READ MORE