ብወገንና ተሪፉ ኣሎ እንብሎ፡ መላእ ናይ ባይቶ ጸጥታ ኣባላት ነቲ ብሞኒተሪን ግሩፕ ዝቐረበ መተሓሳሰቢ ዝለዓለ ኣቓልቦ ብምሃብ ዝተረረ ውሳነ ምሕላፍ ክኸውን እንከሎ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊተግባራቱን ሓደገኛ ጠባያቱን ቅቡል ክምዘይኮነን ደጊም ኣብ ልዕሊኡ ተጻዋርነት ከምዘየብልኩምን ንጹር ክትገብሩሉ እዩ።

 

ወናኒ ዕደና ወርቂ ቢሻ፡ ካናዳዊ ኩባንያ ዕደና ወርቂ ነቭሱን ሪሶርስ፡ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘቕረቦ ናይ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ፋይናንሳዊ ጸብጻብ ካብ ዕደና ኤርትራ፡ ቀሪጹ ከፊሉ $60.6 ሚልዮን ዶላር መኽሰብ ከምዝረኸበ ምግላጹ፡ ‘ማይኒን ዊክሊ’ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ካብ ቶሮንቶ ገሊጹ።

ልኡኽ መንግስቲ ኣመሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ብምኽንያት ‘ቲ ስርዓት ህግደፍ ንኣሸበርቲ ዝገብሮ ደገፍ ኣህጉራዊ እገዳ ክግበረሉ ምሉእ ብምሉእ ከምዝድግፎ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩ።

ካብ እዝኒ ብዝበለጸ ዓይኒ ተኣማኒ ምስክር ኢዩ፡፡ ብርግጽ!! ምርኣይ ምእማን ስለዝኾነ፡፡ ምብራዕ ኩናት ባድመ ወዝቢ ብሃንደበት ዘጋጠመ ፍጻመ ወይ ውን ብናይ ደገ ሓይልታት ዝተስገደደ ዝተሰነዐ ናይ ዶብ ኩናት ዘይምኻኑን ዘይምንባሩን ኣጸቢቖም ዝፈልጡ ዜጋታት ብዙሓት ኢዮም፡፡

እታ ዓዲ ኹሉ ብምዃና፡ ዋና ከተማ ናይ ዓለም ክትብላ እተድፍር ምጭውቲ ከተማ ለንደን ንሳስልቲ ብናዕቢ ተሃዊኻ ቐንያ። ለንደን ብጽሬታን ጽባቐ ህንጻታታን ኣይኮነትን እትንኣድ፡ ብሕሱር መነባብሮኣን ኩነታት ኣየራንውን ኣይኮነትን እትምስገን።

 

ዝኸበርካ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ዝኣገረ ልባውን ሃገራውን ሰላምታና ነቐድመልካ። ኣብዚ እዋን ንዓና ንኤርትራውያን መዓልታዊ መነባብሮና ምስ ሞት፡ ስቓይ፡ ስደት፡ ማእሰርትን ግፍዕን ተኣሳሲሩሉ ዘሎ እዋን

 

ሓያላን ሃገራት፡ ብፍላይ ድማ ኣመሪካን እንግሊዝን፡ ምስቲ ገዚፍ ጅኦ-ፖለቲካዊ ረብሓታተን፡ ኤርትራ ኣዚያ ንኢሳተን ምርኣይ ከምዝሰኣናኣ ‘ሞ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ መሰሉ ተረጊጹ ግዳይ ከምዝኾነን ከቢድ ዋጋ ከምዝኸፈለሉን ማንም ዘይኽሕዶ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ።

ሓያላን ሃገራት፡ ብፍላይ ድማ ኣመሪካን እንግሊዝን፡ ምስቲ ገዚፍ ጅኦ-ፖለቲካዊ ረብሓታተን፡ ኤርትራ ኣዚያ ንኢሳተን ምርኣይ ከምዝሰኣናኣ ‘ሞ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ መሰሉ ተረጊጹ ግዳይ ከምዝኾነን ከቢድ ዋጋ ከምዝኸፈለሉን ማንም ዘይኽሕዶ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ።

መንቀኪ ናይ ጽሑፈይ ኣብቲ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ብምኽንያት ዝኽሪ ሰማእታት ዝተራእየት ኣዝያ ንእሽቶ ፍጻሜን ኣብ ልዕሊ ኣምባሳደር ተ/ሚካኤል ገራህቱን ተልእኹኡን ዝፈጠረትሉ ስንባደን ዝሃቦ ግብረ-መልስን ከብርህ ኢየ።

ኣባላት ኢጋድ ዝኾና ሃገራት ቀርንን ምብራቕን ኣፍሪቃ፡ ነቲ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ክትምለስ ዘቕረበቶ፡ ፈለማ፡ተቐቢለናኦተባሂሉ ተመሓላሊፉ ዝነበረ ዜና ብምእራም፡ገና ይሓስባሉከምዘለዋ ምጥቃሰን፡ ቢቢሲ ሓቢሩ።

 

….ንዝዓበየ ክፋል ህዝብና በቲ ናይ ምጥርጣርን ናይ ነዊሕ ግዜ ዘይምርድዳእን ጠባይ ተበኪሉ ዘሎ፡ ብናትና ብናይቶም ሰዓብቲ ወይ ኣመንቲ (ወይ ንኡስ ሽማግለታት) ዓቕሚ ጥራይ ዝፍታሕ ወይ ዝብጻሕ ሕቶ ከም ዘይኮነ ተረዲ ኡና ኣሎ። ብቀሊል ወይ ብምቅላል ክትሓዝ ወይ ክርኤ ዘሎዎነገር ኣይኮነን።….

 

ሲቪክ ደሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ኤርትራ፣ . . . Eritrean Civic Democratic Movement (ECDM) ዝብል መጸውዒ ሒዝና ሕጋዊ ሰውነት ከምዝለበስና ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራን ደላይ ፍትሒ ዓለምን ከነፍልጥ ክንእውጅ ኮለና ሓበን ይስማዓና።

 

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ናይ እዚ ዘለናዮ እዋን እንኮ ዕድልና፡ ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ዝተቐመጠት እምኒ መሰረት ንደሞክራሲ ለወጢ፡ ኩሉ ደላይ ለዉጢ ህዝቢ ኤርትራ ኣብኣ ክንዓስልን፡አብ’ቲ መስራሕ ተኻፈልቲ ከይና ክንማኻኸርን፡ ክንዛተን፡ ብዘይንሕስያ ፡ክንናቓቀፍን ክንትኣራረምን፡ ግዜ ይሓተና አሎ።