ሳልሳይ መወዳእታን ክፋል ዋዕላ፡ ኣብ ትሕቲ እዚ ኣርእስቲ ከኣ ተሓታትነት ወይ ከኣ ሓላፍነት ኮሚሽን ዋዕላ ዝምልከት’ዩ። እዚ ተሓታትነት ኮሚሽን ዋዕላ፡ እንታይ ዓይነት ቅርጽን ኣካይዳን’ዩ ክሕዝ ምዃኑ እዩ ዘይተፈልጠ’ምበር ትሕዝትኡ እንታይ ምዃኑ ይውሓድ ይብዛሕ ፍሉጥ ‘ዩ ዝነበረ።

Conferenceከምዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ወጥሪ ንምዉጻእን ዲክታቶርያዊ ኣገዛዝኣ ህግደፍ ብደሞክራሲያዊ ስርዓት ንምቕያሩን ኣብ ዝምልከት ሃገራዊ ጉዳይ ዝተጋብኤ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ 2010 ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ከምዝተቓንዐ ዝዝከር እዩ፡፡

At the end of the National Conference for Democratic Change (NCDC), some participants gave us a glowing assessment of the conference.  A casual observer can discover only one participant who complained in public about the way the NCDC was conducted (Togoruba.org, “2010 Eritrean National Conference for Democratic Change” Amare G/Mariam).

EYGMመንእስይ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወለዶታት ዘሎ ድንድል መላግቦ ናይ ሓደ ሕብረተስብ ኢዩ። ነቲ ዘሎን ዝመጽእን፡ ናይ ሎምን ጽባሕን ጠሚሩ ዘየቋርጽ ህላወ ወለዶታት ዘውሕስ፡ ንሰንሰለታዊ ምውርራስ ምዕራፋት ታሪኽ ዘማዕቁብ ወለዶ’ዩ።

ዝኸበርካ አምባቢ ከምኡ ውን
ዝኸበርካ ተስፋማሪያም ሓጎስ

መቸም ሳይበር ኢንተርነት ክበሃል ከሎ መራኸቢ ቡዙሃን አብ መላእ ዓለም ሓበረታ መለዋወጢ ነዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም መቀላጠፍን ሓሳብ ንሓሳብ መለዋወጥን ስለዝኾነ ኣብዚ ሙዕቡል ሕብረተሰብ ብጣዒሚ አገዳስነት አለዎ።

ብዕለት 6 ነሓሰ 2010 ብተስፋማርያም ሓጎስ (ቁኑዕ ሽሙ ይኹን ናይ ብርዒ ሽሙ ብዘየገድስ) አብ ኣለናልኪ.ኮም ዝተጻሕፈ “ምስ ወያነ ዝወገኑን ብአውራጃ

መኤረምታ፡  እዚ ጽሑፍ እዚ ኣቐዲሙ ብጉዳይ ናይ ካናዳ ፕሮፈሶር ንህዝቢ ይቕሬታ ሓቲቱ እትብል ዝነበረት ጽሕፍቲ ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ፓራግራፍ ጌጋ ስለዝነበረት እቲ ይቕሬታ ዝሓተተ እቲ ካናዳዊ ፕሮፈሶር ዘይኮነስ በሽር ይሳቕ ምዃኑ ተኣሪማ ኣላ። ስለዚ ኣቐዲማና ንዝውጽእናዮ ጌጋ ንኣንበብቲ ይቕሬታ ንሓትት።

Bhieratድምጺ ኣሰና ኣብቲ ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ ‘ዚ (ነሓሰ 2010) ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ተረኺባ ዘካየደቶ ሓባራዊ ዘተን ቃለመጠየቓትን …

Bhieratድምጺ ኣሰና ኣብቲ ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ ‘ዚ (ነሓሰ 2010) ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ተረኺባ ዘካየደቶ ሓባራዊ ዘተን ቃለመጠየቓትን …

kEDIRዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ስዒቡ ቀሪቡ ዘሎ መደረ ኣብ መዛዘሚ ባዓል ናይቲ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ ዝተኻየደ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ኣብ ሆተል ክራዉን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶትን ባህላዊ ምሸትን፡ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለን ሓላፊ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ. ዝኾነ ኣቶ ሙኽታር ከድር ዘስምዖ መድረ ትርጉም እዩ፡፡

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፣

ኣቀዲመ ንኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ኣብዚ ተዳልዩ ዘሎ ዋዕላ ንኽሳተፍ ስለዝዓደሙኒ እንዳመስገንኩ ብናይውልቃዊ ጸገመይ ብኣካል ክሳተፍ ብዘይምኽኣለይ ይቕሬታ ይሓትት። ዋላ ብኣካል እንተዘይተሳተፍኩ ብመንፈስ ምሳኹም ስለዘለኹ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ፍቃድኩም እንተኾይኑ ኣብቲ ዋዕላ ክንበበለይ ብትሕትና ይሓትት።

ፖሊስ ግብጽን ዘይሕጋውያን መሰጋገርቲ ስደተኛታትን ኣብ ዶብ ግብጽን እስራኤልን ሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ እትርከቦም ሽድሽተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብጥይት ከምዝቐተሉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ንሃይልታት ጸጥታ ግብጺ ብምጥቃስ ሓቢሩ።

ሃገራዊ  ዋዕላ  ከምቲ  ድሌት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻን  ድሌት   ንጹሃት ተቓለስቲ ድማ ብፍላይ   ብለባማት  ተሳተፍቱ  ብዓወት ተዛዚሙሎ ። መላእ ህዝቢ ኤርትራዉን  ብፍርሒ ተዋሒጡ ስለ ዝጸንሐ ደኣምበር  ኣብ ነንበይኑ ኣጋጣሚታት ብፈገግታ ሓጎሱ ይገልጽዩ ዘሎ ።

ብመጀመርያ ኣቶ መኮነን ኣብርሃ (ነጠበ) ንኹሉ ከከም ኣመጻጽኣኡ ብሕጊ ክንተሓሓዞ ምዃና ከነረጋግጸልካ ንፈቱ፣ ቅድሚ ናብ ዝርዝር ርእሰ ነገር ምእታውና ግን ነቲ ብማዕዶ ነዚ ኩነታት ዝከታተል ዘሎ ህዝብና መብርሂ ንክኸውን ብማለት ነቲ ጉዳይ ከነነጽሮ ስለ ዝቕስበና ኣቶ መኮነን ኣብርሃ (ነጠበ) መን ኢዩ ንዝብል ሕቶ ክንድህስስ፣

ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ሲፖዝም

ብመጀመርታ ነዚ ሲመፖዝዮም ክዉን ንምግባር ግዚኦም ሰዊኦም ኣብዚ ዘብቁዑዎ ኣባላት ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ጨንፈር ዲሲ፣ ህያው ኣብነት ናይቲ እዚ ማሕበር ከማዕብሎ ዝምነን ዝብህጎን ኢኹም ኢልና ስለንኣምን የውሃናና ክንገልጽ ከለና ብኣኹም ክሳብ ክንደይ ሕቡናት ምኻንና ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ.

ቅድሚ እቲ ጉዳይ ዋዕላ፡ ወይ ኣብ ዋዕላ ዝተባህለን ዝተገብረን ፡ ሰባት ብዛዕባ ዋዕላ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብጽሑፍን ኣብ ፓልቶክን እንታይ ክብሉ ከም ዝጸንሑ ሓሳበይ ክገልጽ እፈቱ። ሕቶ ዋዕላ ሓምለ 2010 ሃንደበት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ብፍላይ ከኣ ድሕሪ ሓድሽ ዓመት 2010 ኣዝዩ እንዳተወዓውዔ መጺኡ።

ካብ ዕለት 29/7  — ስጋዕ 1/8  አብ ሽወደን መጺእካ አብ ዝነበርካሉ መዓልታት  ምስ ንናይ ሽወደን ዜና መዲያ  ዝሃብካዮ መልስታትን አብ ልዕሊ መንግስቲ ሽወደን ዘቕረብካዮ ናይ ሓሶት ኽሲ ማለት መንግስቲ ሽወደን ብፍላይ ድማ  መድያ ናይ ሽወደን  ንኤሪትራውያን ተቐማጦ ሽወደን  ይብድልዎም አለው  ዝበልካዮ ንኩሉ ኤሪትራዊ ዝምልከት ስለዝኾነ ነቲ ጸለመታትካ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኤሪትራዊ ከቃልዕን ነቶም አብ ሽወደን ዘይቅመጡ ኤሪትራውያን እንተኾነ ኣውን ጌጋ ስእሊ ናይ ሽወደን ከይህልዎም  ቁኑዕ ሓበሬታ ክህብ  ድስ ይብለኒ::

እቲ ወትሩ ዓመት ኣብ መጨረሽታ ወርሒ ሓምለን ኣብ መጀመርያ ወርሒ ነሓሰን ዝሰላሰል ፈስቲቫል ካስል ሎሚ ዘመን ኣብ መበል 25 ዓምቱ ብዘደንቕ ታሪኻዊ ኣገባብ ተፈጺሙ። ናይ ሎሚ ዘመን ፈስቲቫል ካስል ዝያዳ ፍሉይነቱ  ምስ እቲ ታሪኻዊ ሰነድ ማኒፈስቶ ፈስቲቫል ካስል ዝወለዶ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሓደ ሰሙን ምስልሳሉ ኢዩ።

ሓደ ካብ መባእታዊ ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ፡ ብነጻ ሓሳባትካ ምግላጽን ርእዩቶኻ ምሃብን ኮይኑ፡ ኣተገባብርኡ ብጹሑፍ ይኹን ብቃል ኣብ ኣኼባ ይኹን ብተናጽል ብዘየገድስ፡ ሓደ ካብቲ ዘይግፈፍ ብሕጊ ዝቆመ መሰል እዩ።

ሓደ ካብ መባእታዊ ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ፡ ብነጻ ሓሳባትካ ምግላጽን ርእዩቶኻ ምሃብን ኮይኑ፡ ኣተገባብርኡ ብጹሑፍ ይኹን ብቃል ኣብ ኣኼባ ይኹን ብተናጽል ብዘየገድስ፡ ሓደ ካብቲ ዘይግፈፍ ብሕጊ ዝቆመ መሰል እዩ።