ሓደ ካብ መባእታዊ ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ፡ ብነጻ ሓሳባትካ ምግላጽን ርእዩቶኻ ምሃብን ኮይኑ፡ ኣተገባብርኡ ብጹሑፍ ይኹን ብቃል ኣብ ኣኼባ ይኹን ብተናጽል ብዘየገድስ፡ ሓደ ካብቲ ዘይግፈፍ ብሕጊ ዝቆመ መሰል እዩ።

ሓደ ካብ መባእታዊ ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ፡ ብነጻ ሓሳባትካ ምግላጽን ርእዩቶኻ ምሃብን ኮይኑ፡ ኣተገባብርኡ ብጹሑፍ ይኹን ብቃል ኣብ ኣኼባ ይኹን ብተናጽል ብዘየገድስ፡ ሓደ ካብቲ ዘይግፈፍ ብሕጊ ዝቆመ መሰል እዩ።

ሓደ ካብ መባእታዊ ሰብኣዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ፡ ብነጻ ሓሳባትካ ምግላጽን ርእዩቶኻ ምሃብን ኮይኑ፡ ኣተገባብርኡ ብጹሑፍ ይኹን ብቃል ኣብ ኣኼባ ይኹን ብተናጽል ብዘየገድስ፡ ሓደ ካብቲ ዘይግፈፍ ብሕጊ ዝቆመ መሰል እዩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልቲ ብዛዕባ ደምዳሚ ኣዋጅን ዉሳነታቱን ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ገና ኣብ መስርሕ ምጽፋፍ እንከሎ፡ ብዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታታት ክዝርጋሕ ዝጸንሐ ኣዋጅን ዉሳነታትን ካብ ኣፍልጦን ሰክረታርያት ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ወጻኢ ኮይኑ፡ ዛጊ ስጋብ ሕጂ ተዘርጊሑ ንዘሎ ኣዋጅን ዉሳነታትን ዋ.ደ.ለ. ሰክረታርያ ዋዕላ ብሓላፍነት ዘይሕተተሉ ምኻኑ ይሕብር፡፡

ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኢሳያስ ምስቶም ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምስታፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጋቢኣኦም ዝቐነዩ ልዕሊ 300 ኤርትራውያን ብምርኻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ንኩነታት ናይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መዓስከራት ስደተኛታት ተዓቝቦም ንዘለዉ ልዕሊ 50 ሽሕ ኤርትራውያን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ዜጋታት፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ‘ሞ ከም ቱሪስት ናብ ኤርትራ ክበጽሑን ኣብ ኢትዮጵያ ከውፍሩን ንዝደልዩ ኤርትራውያን ዜጋታት ንምምችቻእ ዝተፈለየለ መደባት ኣውጺኡ ይሰርሕ ከምዘሎ ገሊጹ። ነቲ መደባት እተተግብር ኮሚተ ኣውጺኡ ከምዘሎ ‘ውን ኣገንዚቡ።

ኣካ ረአና፡

ይበል ፈስቲቫል ኤርትራ 2010    ብኣንቶንዮ ተስፋይ

ዕለት 10 ነሓሰ 2010

ብዕለት 6 ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ዝጀመረ ዓመታዊ ፈቲቫል ኤርትራ ከተማ ፍራንክፎርት ድሕሪ ናይ 3 መዓልቲ ናይ ዝተኻየደ ዕዉት ሰልፋውን፡ ህዝባዊ ኣኼባታት፡ ባህላዊ ጉዳያት ብዕግበት መላእ ተሳተፍቲ ተደምዲሙ።

ሓደ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ፡ ንፍትሒ ዲሞክራሲን ምዕባለን ዝሰርሕ ናይ ኤርትራውያን ማሕበር፡ ነቲ ብደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ቴድሮስ መንግስቱ ዝተፈጸመ ገበን ኣመልኪቱ፡ ናብ ናይ ህይስተን ከተማ፡ ከንቲባ ኣኒስ ዲ ፓርከር ደብዳቤ ከምዝጸሓፈ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ብሰነ 12 2010 ዓ.ም. ዝጸሓፎ ቅልዕቲ ደብዳቤ፡ ነቲ ገበን ብትሪ ብምኹናን፡

ነጸብራቕ ኤርትራ፡ ካብ 1994-2005 ኣብ ሰሰለስተ ወርሒ ትዳለው፡ ንኹሉ እተሳትፍ መጽሄት ከምዝነበረት ይዝከር። ሕጂ ብጠለብ ብዙሓት፡ ብውሕዱ ካብ ተፈተውቲ ዓምድታት ማለት “ነጸብራቓዊ ሓተታ” እናዳለወት ናብ ነበብቲ ሰሙናዊ ወይ ክልተ ሰሙናዊ ገምጋማዊ ሓተታ ከተቕርብ ኢያ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ኩለን ናይ ኤርትራ ዌብ ሳይት ናብ ነብበቲ ንምብጻሕ ክተሓባበራአ ብትሕትና ንሓትት።

ሰብ ብተስፋ’ዩ ዝነብር። ትስፉውን ጽቡቕን መጻኢ ክህልዎ ካብ ዘለዎ ድልየት ተበጊሱ፡   ንሂወቱን መንብሮኡን፡ ብኽርእዮን ከማዕድዎን ዝኽእል ተስፋ’ዩ ዝመዝኖ። በዚ ምኽንያት’ዚ ኸኣ ኢና፡ ነዚ ኣብ ልዕለና ተኾይጡ ዘሎ ግዕዙይ ምሕደራ ዘኸተሎ ሓለት ክንገልጾ እንኮሎና፡ ዋላ ንእሽቶይ ተስፋ ዘይትርእየሉ ጸልማት መጻኢን መንብሮን’ዩ ኢልና ፍርድና ነቐምጠሉ።

ንናይ ውሽጢ ምንጭታት መሰረት ዝገበረ ሓበሬታ ከም ዝእምቶ ዘሎ ሓንቲ ካብ ምድረ ፓኪስታን ተበጊሳ ናይ ፓናማ ባንደራ እናንበልበለት ናብ ወደብ ባጽዕ እትጓዓዝ ዝነበረት ዝተፈላለየ ዓይነት ኣጽዋር ከም ዝጸዓነት ዝንገረላ ዘሎ MV-SUEZ ዝመጽዓኒኣ ብናይ ግብጺ ኩባንያ “ሸርክ-ጋት” እትውነን መርከብ ብዕለት 02 ነሓሰ 2010 ከባቢ ሰዓት 5።30 ናይ ወጋሕታ ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ዓደን ከም ዝተጨውየት ክረጋገጽ ተኻኢሉ ኣሎ፣

  ኣቦታት ክምስሉ “ መኺርካ ዝገበርካዮን ኣድቒኻ ዝመተርካዮን እቲ ኣይሓምቅ እቲ ድማ ኣይሓንቅ ይብሉ።” ስነ-ፍልጠታዊ ሓቂ’ውን እንተኮነ ሓደ ሽግር ዝዓበይ እንተዓበየ ዝበርትዔ እንተበርትዔ እቲ ቀንዲ መፍትሒኡ ንምፍትሑ ድልው፡ ኣብ ባይታ ኣወሪድካ ክትዝትየሉ ከኣ ቁሩብ ምዃንን ኢዩ።

EGSነዚ ዕድል እዚ ተጠቒምና ነቲ ብእኩብ ይኹን ብተናጸል ኣብ ሃገርና ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ርትዓዊ ዝኾነ ፍታሕ ከተውሕሱ ከይተሓለልኩም ብጽንዓትን ብተወፋይነትን እተካይድዎ ዘሎኹም ቃልሲ ከነመጉስ ንፈቱ።

Conferenceኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ርክቡ፣ ሃገራዊ ዋዕላ ንደምክራሲያዊ ለውጢ፣ ኣብ ምምራጽ ኣጀንዳ ዋዕላ እትመርሕ ሰክረታርየት ኣተወ። ተሳተፍቲ ዋዕላ በዚ ጉዳይ እዚ ሓያል ክትዕ ኣካይዶም። ብዛዕባ ምምራጽ ሰክረታርያ ዋዕላ ተሳተፍቲ ብዙሓት ርእይቶን ሓሳባትን ኣፍሲሶም።

asena31-07-2010/Addis Ababa: Today’s the grand opening of the waa’la without exaggeration was great and inspiring.   I will be brief,  first, we had a lively demonstration that was focused on refugees which brought up all waa’la participants of diverse background together in highly excited mood and frankly the demonstration did highlight Eritrean diverse culture, ethnic, language and etc..

Saturday, 31 July 2010

 AUIn its July 30, 2010 “A Week in the Horn” report, Ministry of Foreign Affairs (MoFA) raised issues on  the Fifteenth Assembly of the Heads of State and Government in Kampala,  the decisions on Somalia, Terrorism,   a consultative meeting of The US on Somalia,   and the “Constructive disengagement” and the abandonment of Somalia to Al-Shabaab

ኣቐዲመ ብስም እቲ ኵሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ እንቋዕ ብሰላም ኣብዚ ቦታ በጻሕኩም እናበልኩ ምዉቕ ሰላምታይ ኣመሓልፈልኩም፡፡ ኣስዒበ ኸኣ ነቲ ሰናይን ቅዱስን ጻዕሪኹም ብሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ንምዕዋት፡ድኻማትኩምን ክሳራታትኩም ኣብ ግምት ከይኣእተኹም ንህዝብን ሃገረን ንምድሓን ባሕሪን በረኻን ሰጊርኩም ብደሓነ ሰላም ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ምብጻሓኩም ዝስምዓኒ ሓጐስ ወሰን የብሉን።

ኣመሪካን ካናዳን ነቶም ካብ ኤርትራ ብምምጻእ ፈስቲቫላት ህግደፍ ዘዳምቑ ዝነበሩ ደረፍትን ሙዚቀኛታት መእተዊ ቪዛ ስለዝኸልከላኦም፡ ኣዳለውቲ ፈስቲቫል ህግደፍ ኣብ ኣመሪካ ዝቕመጡ ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ኣኻኽIቦም ነቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክካየድ መዲቦሞ ዘለዉ ፈስቲቫል ክጽግኑዎ ሸበድበድ ይብሉ ከምዘለዉ ምንጭታት ካብ ሰሜን ኣመሪካ ሓቢሮም።

ኣመሪካን ካናዳን ነቶም ካብ ኤርትራ ብምምጻእ ፈስቲቫላት ህግደፍ ዘዳምቑ ዝነበሩ ደረፍትን ሙዚቀኛታት መእተዊ ቪዛ ስለዝኸልከላኦም፡ ኣዳለውቲ ፈስቲቫል ህግደፍ ኣብ ኣመሪካ ዝቕመጡ ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ኣኻኽIቦም ነቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክካየድ መዲቦሞ ዘለዉ ፈስቲቫል ክጽግኑዎ ሸበድበድ ይብሉ ከምዘለዉ ምንጭታት ካብ ሰሜን ኣመሪካ ሓቢሮም።

እቲ ብ11 ሓመለ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ፡ ብሶማላዊ ጉጅለ ኣሸባብ ኣብ ኡጋንዳ ዝተፈጸመ ኤርትራውያን ዝርከቡዎ 76 ሰላማውያን ሰባት ዝለከመ ግብረሽበራዊ መጥቃዕቲ፡ ንኤርትራ ገዲፍካ ንመላእ ኣፍሪቃ ከምዘሕበራ ክርስትያን ሳይንስ ሞኒተር ኣብ ዘመሓላለፎ ዜናዊ ጸብጻብ ሓቢሩ።

ሃገራዊዋዕላ ክዕወት ይግብኦ፡ ንምንታይሲ ዓወት ሃገራዊ ዋዕላ ማለት፡ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ ውድባት፡ በርገሳውያን ማሕበራት፡ ውልቐሰባትን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ኣብ ታሪኾም ንመጀመርታ ግዜ ብልዙብን ለባምን መንገዲ ዘሰማምዕዎምን ዝፈላልይዎምን ነጥብታት ኣለልዮም፡ እቲ ንኹሉ ክሓቁፍ ዝኽእል ሓባራዊ ርድኢት መወከሲ ገይሮም ንድሕነት ሃገር ተበጊሶም ማለት ኢዩ።

(ብሃብተጽዮን ተወልደ – ሎንደን)

ብጸዓት ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳንን፤ ሲቪካውያን ማሕበራትን፤ ተባዓት ግዱሳት ሃገራውያንን ኣብ ድሮ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንርከብ ኣሎና። ነዚ ኣገዳሲ ተረኽቦ ኣብ ግምት ብምግባርን፡ ንናይ ለውጢ ኣኽእሎታት ብድሕሪ ምምዛን፡ ብመንጽር ዝጓነፉና ፈተናታት ትጽቢትና ካብ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክትንትን ክፍትን እየ።