ብጠባዮም ይኹን ብተግባሮም ምስ እዞም ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ዝገዝኡና ዘለዉ ህግደፋውያን ዝመሳሰሉ “ብመምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን” ንዝፍለጡ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክወቕሶም ከሎ ከምዚ ይብል፡

ዳን ኮኔል ዝተባህለ ኤሜሪካዊ ጋዜጠኛ፡ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ፡ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዓለም ኣብ ምልላዩ ዓብይ ግደ ዝተጻወተ ጋዜጠኛ ኢዩ።ንሱ ኣብ መወዳእታ 2003 ኣብ ቦስቶን ኣሜሪካ ኣብ መዛዘሚ ኣኼባ ማሕበር ኣፍሪቓዊ መጽናዕቲ ኣብ ትሕቲ ይኣክል፡ነቐፈታ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ድሕሪ ነጻነት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ኣብ ዘቕረቦ ሰፊሕ ነቐፈታ መወዳእታ፡

(ካብ ውሽጥን ግዳምን)
ነፍስ-ወከፍ ላህጃ ወይ ቋንቋ ናይ ባዕላ መግለጺ ኣለዋ። ናይ ምዝራብን ምጽሓፍን ፊደላትን’ውን ከይተረፉ ካብቲ ናይ ጽሑፍ ቅርጺ ዝመሃዙ ስነ-ጥበባውያን ረቂቕ ስምዒቶምን ንሓደ ወይ ሓንቲ መግለጺቶም ዝደረኸት ጦብላሕታን ኣምርን ዝተቐርጸ ጥራይ ኢያ ናብ ምምሃዝ ኣብጽሓቶም ክትከውን ትኽእል። ካብ ቅርጻ-መሬትን፣ ወይ ናይ ክሊማ ጠባይን ናይ መነባብሮ ልምድን ባህልን ዝተጸልወን ዝተበገስ’ውን ክኸውን ይኽእል። እቲ ብህዋሳት ዝቐርብ ምልክታታት ብርግጽ ንዘረባ ዝቕድም ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኢዩ። ገጽ ኣእዳው ከምኡ እውን ኣዒንቲ ከናፍር ከይተረፋ ናይ ቋነቋ መበገሲ ክኾና ይኽእላ።

ኣቦታትና ክምስሉ ንድሕሪት ጠምት ንቕድሚት ኣምት ይብሉ ማለት ካበይ ተበጊስካ ኣብቲ ጉዕዞ ኸ እንታይ ጽቡቕን ሕማቕን ኣጓኒፉካ ሓሲብካን ገምጋም ጌርካን ናብቲ ዝቕጽል ጉዕዞ ካብቲ ሕሉፍ ዝተፈጸመ ሕማቕ ንኸይድገም ይሕግዘካ ማለት ዩ።

ኣቱም ሰባት! ኣብ ዘዘለናዮ መዓልቲ ንግበር ካልኣይ ቀብሪ

ምእንቲ’ዞም ንቡር ከይረኸቡ ዝሰፈሩ ትሕቲ ምድሪ

ወየ! ወየ! ንበል ከምቲ ባህሊ ኣቦታትና

ምእንቲ”ዞም ከም ዕንቊ ዝተሽርቡ ደቅና ኣሕዋትና

እንተኽኢልና ኣብ ቅርዓት ዓዲ ዓራት ኣንጺፍና

ወይ ብጽሞና ናይ ካልኦት ኣምሲልና  

ጌጋ መዓልቲ እንዲና ውዒልናታ! ደም ምንባዕኳ ክውሕደና!

kenyaኬንያ ‘ብጸጥታዊ ምኽንያት’ ሓደ ኤርትራዊ ዲፕሎማት ከምዝሰጎገት ዳይሊ ኔሽን ዝተባህለ ጋዜጣ ናይታ ሃገር ሓቢሩ።እቲ ናይ ምስጕጕ ስጉምቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ናይታ ሃገር ምስ ፕረዚደንት ኬንያ ኪባኪ ህጹጽ ርክብ ንምክያድ ናብ ናይሮቢ ቀቀድሚ ምኻዱ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ከምዝተፈጸመ ‘ውን እቲ ጋዜጣ ኣብሪሁ።

kenya

Kenya revealed on Friday that it had deported an Eritrean diplomat “for security reasons” hours before the country’s Foreign Minister made an abrupt visit to Nairobi seeking audience with President Kibaki.

The diplomat is the second Eritrean to be expelled from Kenya in as many months on grounds of “security” — which is diplomatic speak for involvement in activities that undermine the host country. He was described as a businessman.

kenya

Kenya revealed on Friday that it had deported an Eritrean diplomat “for security reasons” hours before the country’s Foreign Minister made an abrupt visit to Nairobi seeking audience with President Kibaki.

The diplomat is the second Eritrean to be expelled from Kenya in as many months on grounds of “security” — which is diplomatic speak for involvement in activities that undermine the host country. He was described as a businessman.

ዝኸበርኩም ተኻታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ነቲ እኩይ ኣወዳድባ ኢና ክንምልከት። ሰብ ኣብ ማሕበርዊ ህይወቱ ምስ ከምኡ ፍጡር ዝነብረሉ ናይ ሓባር ውዕል ክኽትም ባህሪ ትድርኾ። ኣብ ኣማዓባብላ መነባብሮ ሰባት ንኹሉ ጎድናውን በይናውን ወይ ውልቃዊ ውንትኦም ብተናጸል ከማልእዎ ክግንዘብዎ ዘኽእል ግዴታ ኢዩ ዝድርኾም። ካልእስ ይትረፍ ኣብ ምህላውን ዘይምህላውን ዝተኸፍለት ዓለምና ኩሉ ፍጡር ብሰሪ ድኻሙ ክወርዶ ዝኽእል ካብ ባህርያዊ ክሳብ ግዳማዊ ሓይሊ ንምክልኻል ክምክት ከም ዘለዎ ይርዳእ። ክምክት ድማ ሓይሊ ከድልዮ ናይ ግድን ይኸውን።

ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍን ኣብዚ ቐረባ እዋን ኣካያዲ ሚንስትሪ ዜና ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎን የማነ ገብርኣብ (ማንኪ) ከምኡ ‘ውን ኣብ ልዕሊ ‘ቲ ዕሉል ሃሱስ ህግደፍ ኮይኑ ዘይሕጋዊ ስግረዶባዊ ስርሒታት ኣብ ምክያድ ብምንጥጣፉ ዝፍለጥ ብሪጋደር ጀነራል ጠዓመ ጎይትኦም (መቐለ)  ኣህጉራዊ ናይ መገሻ እገዳ ክገብር ከምዝወሰነ ስሞም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ምንጭታት ካብቲ ኣብ ነውዮርክ ዝርከብ ቤትጽሕፈት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሮም።

US Secretary of State Hillary Clinton has warned that the US will “take action” against Eritrea if it does not stop supporting militants in Somalia. She said after talks with Somali President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed in Kenya’s capital, Nairobi, that Eritrea’s actions were “unacceptable”. She also said the US would expand support for Somalia’s unity government.

 

US Secretary of State Hillary Clinton has warned that the US will “take action” against Eritrea if it does not stop supporting militants in Somalia. She said after talks with Somali President Sheikh Sharif Sheikh Ahmed in Kenya’s capital, Nairobi, that Eritrea’s actions were “unacceptable”. She also said the US would expand support for Somalia’s unity government.

 

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት መላኺ ምዃኑ ባዕሉ ብቃላቱ ስለዝቐልዖ፡ብዙሕ ምትንታን ኣየ ድልን።ነቶም ገና ደቂሶም ዘለው ዘይተበራበሩ ንኽርድኡ ከኣ፡ርእይቶና ነፍስስ።መለኽቲ ስርዓ ታት፡ዝያዳ ኩሉ ንጋዜጠኝነት ይኹን ንመራኸቢ ብዙኃን ይቆጻጸሩ፡ጽቡቕ ናይ ምሕሳው ክእለ ት ዘለዎም ሰባት ሓርዮም የማዕብሉ።ምኽንያቱ መራኸቢ ብዙኃን፡ተምሳል ሃኒጾም፡ኣብ ኅልና ሓፋሽ ዝሕንብስ ምጥርጣር ናይ ምርሓቕን፡ኅልና ህዝቢ ናይ ምጥዋይን፡ብሓጺሩ እንስሳ ዘገዳም ናብ እንስሳ ዘቤት ንምቅያር ዘኽእሉ ስለዝኾኑ፡ካብቲ ኣብ ግንባር ሰፊሩ ዘሎ ወተሃደር ንላዕሊ ኣኺሉ ዝተርፍ ባጀትን ዘድሊ መሳርሕን ቐሪቦም፡ዘድሊ ምክንኻን ይገብሩ።ነዚ ሓቂዚ ቲቪ ኤ ረ ትምስክረልና።ቲቪ ኤረ ብዙሕ ወጻኢን ዝተፈላለዩ ምዕቡል መሳርሒ ተቐሪቡላ፡ምሩጻትን ፍ ሉይ ክእለት ዝተዓደሉ ዝሰርሑላ ፍልይቲ ናይ  ስርዓት ፕሮፖጋንዳ ተቃልሕ ትካል ብምዃና፡ ብፍላይ ኣብዝሓጸረ ግዜ እቲ ናይ ዘረባ ምጥውዋይ ፍሉይ ክእለት ዘለዎ የማነ ገብረኣብ ኣካያ ዲኣ ኮይኑ ተመዚዙ።

G15

ሎሚ 3 ነሓሰ፡ ልክዕ 47 መዓልታት ቅድሚ ‘ታ ነጥበ መቐይሮ ትስፉው ግስጋስ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ምዃን፡ መኻልፍ ኮይና ኣብ ታሪኽና ኩርኳሕ ቦታኣ ዝሓዘት 18 መስከረም 2001፡ እወ፡ እቶም ንናጽነት ኤርትራ ዘበጅዉዎ ንእስነትን ህይወትን ከየርወዮም፡ ዝለኣኹዎም ኣሽሓት ጀጋኑ ዝተሰውኡሉ ሃገር ንምድሓን ዲሞክራስያዊ ለውጢ

ህዝቢ ኤርትራ ንዓመታት ብሰንሰለታውያን ገዛእቲ ክሳቐ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1991 ሓርነት ዘይኮነ ነጻነት ተጐናጺፉ። እቲ ቐደም፣ “ድሕሪ ሓርነት ህዝባዊ መንግስቲ ክትከል’ዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ ይትረፍ ብመነባብሮ ክከላበት፣ ጽንጽያ ዓይኑ ዘንፍረሉ’ኳ ኣይክህሉን’ዩ፣” ይበሃል ከም ዘይነበረ ግን ገና ደም ስዉኣት ከይነቐጸ ሲቪላውያን ይኹኑ ተጋደልቲ ብማዕረ ኣደዳ ማእሰርትን መግረፍትን ክኾኑ ርኢና። እቲ ዝገደደ ግን ሰኣን ቅኑዕ ኣመራርሓ ኣብ ዘየድሊ ኵናት ኣብ ርእሲ ምእታውና፣ ብዶብ ብምምስማስ ህዝቢ ነቕ መበሊ ስኢኑ ነዛ ኣፉ ሒዙ ከም ጊላ ኮይኑ ዝነብረላ ባይታ’ውን ስኢኑ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት፣ “ህዝቢ ኤርትራ ድኹም’ዩ! ንመሰሉ ዘይቃለስ ህዝቢ’ዩ! ወዘተ” እናበሉ ንህዝቢ ከከሻምሹ ይስምዑ’ዮም። ነዞም ሰባት’ዚኦም ዘቕርቦ ሕቶ፣ “ንስኻትኩምከ እንታይ ትገብሩ ኣሎኹም? ነቲ ስርዓት ንምውዳቕ እንታይ ዝገበርኩሞ ጭቡጥ ነገር ኣሎ?

 This is the third report issued by the Suwera Centre for Human Rights (SCHR). The first report was published in 2005 reviewing developments in the implementation of human rights in Eritrea since its liberation. The second report, covering the situation of human rights in Eritrea during 2006, was issued in April 2007.

 

 This is the third report issued by the Suwera Centre for Human Rights (SCHR). The first report was published in 2005 reviewing developments in the implementation of human rights in Eritrea since its liberation. The second report, covering the situation of human rights in Eritrea during 2006, was issued in April 2007.

 

It is not often Eritrea gets a mention in the news. Thank you for your excellent article on the Eritrean refugee squat in Calais (The house of despair, G2, 30 July) explaining the appalling human rights situation that is forcing so many young people to flee Eritrea – with so many dying on the way in the Libyan deserts or the Mediterranean.

It is not often Eritrea gets a mention in the news. Thank you for your excellent article on the Eritrean refugee squat in Calais (The house of despair, G2, 30 July) explaining the appalling human rights situation that is forcing so many young people to flee Eritrea – with so many dying on the way in the Libyan deserts or the Mediterranean.

The first thing you notice is the smell. Sour and rancid, it cuts at the back of your throat; a powerful combination of rotting food, urine and sweat. Next it’s the flies, lots of them, circling in a frenzy. Then, out of the gloom, a pair of eyes emerges, and another – and then the shape of a young man, sleeping deeply on one of the grubby mattresses that line the floor of this derelict place. A few minutes from the centre of Calais, this is “Africa house”, so called because of the 40 or 50 Eritrean asylum seekers who now squat here, waiting and hoping.

The first thing you notice is the smell. Sour and rancid, it cuts at the back of your throat; a powerful combination of rotting food, urine and sweat. Next it’s the flies, lots of them, circling in a frenzy. Then, out of the gloom, a pair of eyes emerges, and another – and then the shape of a young man, sleeping deeply on one of the grubby mattresses that line the floor of this derelict place. A few minutes from the centre of Calais, this is “Africa house”, so called because of the 40 or 50 Eritrean asylum seekers who now squat here, waiting and hoping.