ሃገርና ኤርትራ ካብ ጥንቲ ካብ ጥቅምቲ ብብዙሕ መከራን ሕሰምን ዝተሞኰረት ብሽግር ዝላደየት ስትንፋስ ናይ መሰል ወዲሰብ ኣስተማቒሩ ዘይፈልጥ ትሸዓተ ብሄራትን ብሄረሰባትን ዝሓቖፈት ብኹሉ ህዝብታታ ዝተፈትወትን እትናፈቕን ሃገር ምዃና ምስክር ዘየድልዮ፡ ንመዋእል ክቡር ሂወቱ ዝኸፈለን ጌና ዝኸፍለላ ዘሎን ካብ ጭቆና ተላቒቑ ዘይፈልጥ ዉጹዕ ህዝብታት ዝቖመት ሃገር እያ።

Mihretab

ምሕረታኣብ ማሪቆስ ተስፋይ ዝተባህለ፡ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቓልሲ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ዜጋ ድሕሪ ናጽነት 1991 ናብዚኣ ኣትዩ ከይተባህለ ደሃዩ ስለዝጠፍኣና ሃለዋቱ ዝፈልጥ ሰብ እንተሎ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት።

The United States urges the Government of the State of Eritrea to stop fanning the flames of violence in Somalia. Over the past week, extremists in Mogadishu have repeatedly attacked the people of Somalia and the Transitional Federal Government in pursuit of a radical agenda that can only promote further acts of terrorism and lead to greater regional instability. Eritrea has been instrumental in facilitating support of the extremists to commit these attacks. This support must cease immediately. Eritrea’s support for anti-government forces in Somalia is a serious obstacle to the possibility of a more normal relationship with the United States.

The United States urges the Government of the State of Eritrea to stop fanning the flames of violence in Somalia. Over the past week, extremists in Mogadishu have repeatedly attacked the people of Somalia and the Transitional Federal Government in pursuit of a radical agenda that can only promote further acts of terrorism and lead to greater regional instability. Eritrea has been instrumental in facilitating support of the extremists to commit these attacks. This support must cease immediately. Eritrea’s support for anti-government forces in Somalia is a serious obstacle to the possibility of a more normal relationship with the United States.

ሰማእታትና ንመዓልቲ ነጻነት መሰረት ምኻኖም ኣብ ልቢ ህዝቦም ሰፊሩ ንሕልና ነፍሲወከፍ ስድራቤታት ዝቕስቅስ ትእምርቲ እዩ፡፡ ስፍሪ ዝፈሰሰ ደም ብኩቢክ ሜተር  ዓቐን ዝተኸስከሰ ኣዕጽምቲ እዉን ጸፍጺፍካ  ብትርብዒት ሜተር ዝስፈር ኣይኮነን። የግዳስ ስፍሪ-ኣልቦ ተባሂሉዩ ዝምዝገብ፡፡ንሕልናኦም ዝሸጡን ኣብ ልዕሊ መቓብሮም ናይ ባቢሎናዉያን ዳንኬራ ዘዘዉትሩን ግና እቲ ዒላ ደምን እቲ ጋህሲ ኣዕጽምትን ነተን ዝዘላ ኣእጋሮምን ዘጣቕዓ ኣእዳዎምን ክሸምም ሃህ ኢሉ ይጽበዮም ምህላዉ ዝተሰቆሮም ኣይመስልን፡፡

 NASAir

እታ ንብረት ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝኾነት፡ ኣብ ምጽዋዕ ዝመደበራ ‘ናስ ኣየር’ ተባሂላ እትፍለጥ ነፋሪት፡ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ተዋፊራ ከምዘላ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

filfil

ንግዲ ዕጸ ፋርስ (ሓሽሽ): ብሞያ ብዝሰልጠኑ ሰባትን: ልዑል ጥንቃቐ ብዘማእከለ ታዕሊም ብዝወሰዱ ስልጡናት ንፍሉይ ናይ ዕጸ ፋርስ (ሓሽሽ) ሸቲቶም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዘውዕሉ ኣኽላባትን፡ ብዓለማዊ ምክትታል ሕጊ ፖሊስ ኢንተርፖል ክትትል ዝገበሮ ኮይኑ፡ ገና 'ውን ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቑጽጻር ዘይኣተወ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን ሃገራትን ዓለም፡ ብሕልፊ ኸኣ ኣብ ልዕሊ'ቲ ሓድሽ ስነ ሓሳብን ምዕባለ ሃገርን ዓሚቕ ሰረት ዘንጽፍ ዓያዩ ጉልበት መንእሰይ ኣዕናዊ መቕዘፍቲ ዘኸትል ዘሎ ካብ ሕማማት መንሽሮን ቀዛፊ ሕማም ኤይድስን ፈሊኻ ዘይረአ ኣጽናቲ ምዃኑ ንማንም ስዉር ኣይኮነን።

ኣለኻ’ዶ ኤርትራዊ፧ ብርግጽ ኣለኻ፧ ኣበይ፧ እንታይከ ትገብር፧ እንተትህሉ ደኣ እቲ ሓያል ድምጽኻ ዘይጓዝም፧…እንተወሓደ “እሕሕ’’ ክትብል ምሰማዕኩኻ። ቀጽሪ ደምበኻ እናፈረሰ፡ ንጥሪትካ ተኹላ እናመጠለን እውን ትም ኣይምበልካን። ግንሲ…እንድዒ…ፈሪሐ….ብህላወኻ ተጠራጢረ። እንተትህሉስ፡ ኣቦኻን ኣዴኻን በባትር እናተሰለቑ’ዶ ትም ምበልካ፧ እንተገደደስ’ባ ኣስናንካ ምሓርቀምካ፡፡ ነእዳውካ እውን ሰፍ መበልካየን። ኣሕዋትካን ኣሓትካን ከምተመን ርእሲርእሶም እናተቐጥቀጡን መነጻጸሪ ዒላማ እናኾኑን እውን፡ እታ ናብኣቶም ኳሕ ዝበለት ጥይት ንትርግታልብኻ ፈግ መበለቶ’ሞ “ወዲ ኣይተ!’’ ምበልካ።

POST TAGS:

idc

ውልቀ መላኺ ኣቶ ኢሳይያ ኣፈወርቂ ካብ ጊዜ ብረታዊ ቃልሲ ማለት ካብ 1976 ኣትሒዙ ዝተኣከበን ዝተጸንዐን ዝተሰነደን ንታሪኽን ቋንቋን ባህልን መበቆልን ሃይማኖትን ሃብቲ ባሕርን መሬትን ያታዊ-ሕግታትን ዘጠቓለለ፡ ብድምር ክሳብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ ገጻት ዝሓዘ ሰፊሕ መዝገብ፡ ዝኾነ ይኹን ቅዳሕ ከይተርፍ ኣጻርዩ፡ ብምሉኡ ነቲ ሰነድ ካብ ቤት ጽሕፈት መጽናዕትን ስነዳን ምርምርን ናብ ቤትጽሕፈቱ ብምውሳድ፡ ፡ ንኸይሕተም ከምዝኣገዶ ምንጭታትና ምስናይ መሪር ሓዘን ገሊጾም።

pia

መራሒ ኤርትራ ዲክታቶር ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡ እቲ ካብ መጀመርታ ሰሙን ናይ’ዚ ወርሒ እዚ ጀሚሩ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃለመጠይቕ ዝህቦ ዘሎ መልስታት፡ ከምቲ ልሙድ ብሓሶትን ባዶ ዘይጭበጥ ሕልማዊ ውጥናትን ዝተረቕሐ ኮይኑ፡ ንምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ዓይኒ ዘንቁር ሓሶታቱ ህዝቢ ኤርትራ ከይሰምዖ ምእንቲ፡ በቲ ምእዙዝ ኣገልጋሊኡ ዝኾነ ሚኒስትሪ ፕሮፖጋንዳ ተመሪጹን ተቘንጪሉን ንሃልኪ ውሽጢ ይቐርብ ከምዘሎ ምንጪታት ሚኒስትሪ ዜና ኣፍሊጦም። 

Somalia

ሓደ ካብ መራሕቲ ናይቲ “ኣሸባብ” ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ቅልጡፍ ወተሃደራዊ ጸብለልትነት ብምርኣይ ‘ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ገልቢጡ ንሶማል ዳግም ክቆጻጸራ ‘ዩ’ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዘሎ እስላማዊ ምንቅስቓስ፡ ወጻእተኛታት ተዋጋእቲ ኣብ ጎድኑ ተሰሊፎም ኣብቲ ዳግም ዝተባርዐ ውግኣት ሶማል ይሳተፉ ከምዘለዉ እናተሓበነ ከምዝተኣመነ ‘ደይሊ ኔሽን’ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኬንያ ገሊጻ።

 ህዝቢ ኤርትራ ብሓያል ቃልስን ብመስዋእቲ ብሉጻት ዜጋታቱን መሬታዊ ናጽነቱ ካብ ዘረጋግጽ ዓሰርተ ሾመንተ ዓመታት ኮይኑ እነሆ ድሮ ጽንብሉ በጺሑ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ንርብዒ ዘመን ተቓሪቡ ዘሎ ዓመታት ግን መብጽዓ ሰማእታት ተጠሊሙ መንፈሳዊ ሓርነት ህዝቢ ተረጊጹ ቁጠባ ሃገር ካብ ጊዜ ባዕዳውያን ገዛእቲ እንከለው ንላዕሊ ንሂሉ ህዝብን ሃገርን ኣብ ንምግላጹ ዘስካሕክሕ ኩነታት ወዲቖም ንርእዮምን ንዕዘቦምን ኣሎና፡፡

For the fifth day, Islamist insurgents exchanged machine gun and mortar fire with government troops and allied militias. Hours after Somali president Sharif Sheikh Ahmed held a news conference at his Mogadishu residence, Islamist insurgents fired several mortars into the compound.  Insurgents also attacked a base housing African Union peacekeepers from Burundi, and gun battles took place in several areas of the city.

For the fifth day, Islamist insurgents exchanged machine gun and mortar fire with government troops and allied militias. Hours after Somali president Sharif Sheikh Ahmed held a news conference at his Mogadishu residence, Islamist insurgents fired several mortars into the compound.  Insurgents also attacked a base housing African Union peacekeepers from Burundi, and gun battles took place in several areas of the city.

Eritrea has avoided international attention in recent years in ways that may have protected the Red Sea country's rulers from proper scrutiny but benefit no one else. Even those who recall that the continent's youngest state gained its unlikely independence from Ethiopia in 1993 after a bloody thirty-year struggle may be shocked to hear that the optimistic nationalism of the 1990s has been dissolved under President Isaias Afewerki into a despairing void, causing thousands of Eritreans to flee the country that they fought so hard to establish.

Eritrea has avoided international attention in recent years in ways that may have protected the Red Sea country's rulers from proper scrutiny but benefit no one else. Even those who recall that the continent's youngest state gained its unlikely independence from Ethiopia in 1993 after a bloody thirty-year struggle may be shocked to hear that the optimistic nationalism of the 1990s has been dissolved under President Isaias Afewerki into a despairing void, causing thousands of Eritreans to flee the country that they fought so hard to establish.

ስርዓት ህግደፍ ንኹሎም ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ክሰርሑ ንወጻኢ ሃገራት ልኢኽዎም ዝነበረ ወከልቲ ህግደፍ ኣብ ሓጺር እዋን ኩሉ ሰነዳቶም ጠርኒፎም ናብ ውሽጢ ሃገር ክኣትዉ መምርሒ ከመሓላልፈሎም ኣብ ምድላው ከምዝርከብ ምንጭታትና ሓቢሮም።

ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ማለት ኣብ ዕለት 01 ግንቦት 2009 ዓ-ም ኣብ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ሎንዶን እቲ ብምልኣት ህዝቢ ዝፈንፈኖ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ፡ ያእዪ! እንተኾነለይ ብማለት፡ ብመሪሕነት ተስፋሚካኤል ገራህቱን ሓረጉ ተስፋማርያም ጓል ቀሺ ብጩሉቕ ኣኼባ ተጋደልቲ ብምባል እኳ እንተተጸውዐ ምንጭታትና ካብ ቦታ ኣኼባ ከምዝሓበርዎ ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣክል ከባቢ ሓደ ሽሕ ተጋደልቲ ዝርከብዎ ዓቢ ሃገር ክንሱ ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ግን ብፍቕዲ 16   (ዓሰርተው ሹዱሽተ) ምምባሮም ኢዩ።

ብዕለት 7ተ ግንቦት ብሓልዮት ተቛም ሰላምን ፍትሕን ኣካል ዩኒቨርሲቲ ሳንድያጎ (Institute of Peace and Justice in University of San Diego) ዝተዳለወ ሰሚናር ናይ መሰል ደቒ ሰባት ተጣበቕቲ (Human Rights Watch) ሰለስተ ተቓለስቲ ግዱሳት ኤርትራውያን ተሳቲፎም። እቶም ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ክፍለ ዓንደ (ኣባል ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቕስቓስ)፤ ገብረሂወት (ጎነይ) (ኣባል ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰብ ኣብ ሳንድያጎ)ን ረዘነ ገ.ሚካኤል (ኣቦ ወንበር ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ሰሜን ኣመሪካን) እዮም።

The ELF and the EPLF “the Ghedli” are undeniable part of the history of the birth of the Eritrea Nation. The Ghedli is an institution, an instrument without which armed struggle can not be waged. The people of Eritrea own the ghedli and have sustained the hardships, the sufferings, the martyrdom, the victories, the disappointments and the present betrayals. However, the Eritrean struggle was a popular struggle.

The ELF and the EPLF “the Ghedli” are undeniable part of the history of the birth of the Eritrea Nation. The Ghedli is an institution, an instrument without which armed struggle can not be waged. The people of Eritrea own the ghedli and have sustained the hardships, the sufferings, the martyrdom, the victories, the disappointments and the present betrayals. However, the Eritrean struggle was a popular struggle.

villages

መራሒ ስርዓት ህግደፍ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ብጽኑዕ ሓለዋ ተሰንዩ ናብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብምኻድ፡ ካብ 88 ዝተፈላለያ ዓድታት ከበሳ ህዝቢ ኣፈናቒሉ ንምግዓዝ መዲቡሉ ዘሎ ከባቢ ዓሊግድርን ፋንኮን ገርሰትን ተዘዋዊሩ ከምዝተዓዘበ ብምምልካት፡ እቲ ናይ ምፍንቃል መደባት ንኽቃላጠፍ ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ከምዘሎ ምንጭታትና ሓቢሮም።

Redbeeውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ንመንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣልሚሱ በታ ውልቃዊ ንብረቱ ዝኾነትን ኣብ ምጽዋዕ ዝመደበራን ናስ ኣየር ዝተባሃለት መንገዲ ኣየር ተኪእዋ። በዚ መሰረት እዚ ካብ ዕለት 19 ሚያዝያ 2009 ጀሚሩ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ንፍርንክፈርትን ኣምስተርዳምን ተካይዶ ግዕዞ ከምዘቋረጸቶን እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ገለ ኣብ ወጻኢ ዑቕባ ይሓቱ ገለ ድማ ናብ ናስ ኣየር ተሰጋጊሮም ኣለዉ።

Our ancestors did not know anything about the system of democracy, but they collectively described their ideal system as one that lets the people live their own lives – in Tigrigna: “Hires Harestai, niged negadai” – a government that lets the peasant farmer to freely plow his field and harvest his crop, and the merchant to freely roam the land and run his business.

Our ancestors did not know anything about the system of democracy, but they collectively described their ideal system as one that lets the people live their own lives – in Tigrigna: “Hires Harestai, niged negadai” – a government that lets the peasant farmer to freely plow his field and harvest his crop, and the merchant to freely roam the land and run his business.

1.ትርጉም ነጻነት (Independence) ብዘይ ዝኮነ ሓርነታት(Liberty and freedom) ደቒ ሰባት ባዶሽ እዩ። እዚ ክብሃል ከሎ ግን ኤርትራ ልዑላውነታ ዘረጋገጸት ሃገር እያ። ኣብ ኤርትራ መግዛእቲ (Colony) የለን እንታይደኣ ጭው ዝብለ ምልኺ- ሕገ-ኣልቦ ዝኮነ ስርዓት ኣጋጢሙና ናይ ታሪኽ ሓደጋ ወዲቑና ኣሎ። እንተኮነ ግን በዚ ተስፋ ከይቖረጽና ከም'ቲ ብዘይተሓለለ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ነጻነት ዝተረጋገጸ ሓርነታት ደቒ ሰባት ወይ'ውን ዲሞክራሲያዊ ቕዋማዊ መንግስቲ ዝተረጋገጸላ ግዝኣተ ሕጊ ዝሰፈና፤ ኩሉ ኤርትራዊ ናተይ፤ ሃገረይ ኢሉ ዝምክሓላ ኤርትራ ትነግሰሉ ክትመጽእ ምኳና ምልክትን ተስፋን እትህበና ዕለት ምኳና እያ። ኣብ'ዚ መዓልቲ እዚ ተስፉ ዝህቡ ግጥምታት ክግጠሙ። ተስፉ ዝህቡ ደርፍታት ክሕተሙ፤ ተስፉ ዝህቡ ማሰታት ክፍነዉ እላቦ። ኣብ'ዚ መዓልቲ እዚኣ ጓይላ ጌርካ ሰልሶ ከይበልካ ገዲፍካዮ ኬድካ ድሓር ማለት ኣብ ግዜ ምልኡነት ነጻነት ክንብሎ ኢና እትብለሉ ባህሊ ክጥረ እላቦ።

through the pieces of information we received from our fellow-nationals, residing in Italy, we came to know that some Eritrean militants of the Eritrean dictatorial regime, have raise and presented, to the Italian governmental authorities, accusations against Dr. Dania Avallone, in order to legally justify their acts of aggression they had carried out, against the same person, in many occasions.

through the pieces of information we received from our fellow-nationals, residing in Italy, we came to know that some Eritrean militants of the Eritrean dictatorial regime, have raise and presented, to the Italian governmental authorities, accusations against Dr. Dania Avallone, in order to legally justify their acts of aggression they had carried out, against the same person, in many occasions.

eriእቲ ንኤርትራ ምስ ህግደፍ፡ ንኤርትራዊ ዜግነት ከኣ ምስ ደገፍቲ ህግደፍ ጥራይ ኣዳሪጉ ዝርኢ፡ ሃገር እናጥፍአ ብስም ሃገራውነት ክሽቅጥ ዝነብር ስርዓት ህግደፍ፡ ካብቲ ንሱ ዝወደቦ ደገፍቱ ጥራይ ዝሳተፉዎ ጽምብል ናጽነት ወጻኢ ብኻልኦት ሃገራውያን ንዝካየድ በዓል ናጽነት፡ “ ናይ ምምቕቓል” ካኼባ ምዃኑ ብምዅናን፡ ኤርትራውያን ከይሳተፉዎ ከምዝወገዘ፡ ብመንገዲ ኤምባሲታቱ ብዝዘርግሖ ደብዳበ ተረጋጊጹ።

ከም ኣብነት ናይዚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ናብ ሽማግለ ብዓላት ኣትላንታ ዝለኣኾ ደብዳበ ተመልከቱ።