መርፍእ ከነላግበላ ዶስ ክንናቆረላ ኢሉ ዝሓትት ምስ ራእኩ :ሓስመት መመቀሪ ኣብ ክንዲ ዝኸውን መዓርዓሪ ኮይኑ ኢሉ ዝራገም ተደሚሩዎ:እዋእ ዓይኒ እታ መርፍእ ኣብ ክንዲ ምድላይ : ሃስው ካብ ምባል ዶ ዓዲ ዶ ይወዓል ክብል ተገዲደ::እምበኣር ኩቡራት ኣንበብትን ሰማዕትን ናይ ሎሚ ጹሑፈይ ምቁዋም ኣንጻር መን ኣብትሕቲ ዝብል

READ MORE

New or Recycled?   Mahmud saleh   [As I finalize this piece, I have  not come across an official response from Eritrea]   The Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front's executive committee has finally and officially accepted the Algiers accord and said it is committed to fully implementing it. The EPRDF executive

READ MORE

መግለጺ ኢትዮጵያ ንትግባረ ስምምዕ ኣልጀሪስን ውሳኔ ኮምሽን ዶብን ሓደ ብስራት ማንታ  ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኸፍአ ደማዊ ኲናት ምዃኑ ዝፍለጥ ብዶብ ተሳቢቡ ኣብ 1998 ዝተባርዐ ኲናት፡ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደም ኣዕለቕሊቑ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ምስ ኣብቅዐ፡ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ጸገም ብስምምዕ  ክፈትሑዎ ኣብ ኣልጀሪስ ተፈራሪሞም፡

READ MORE

ፈጻሚ ኮሚተ ናይቲ ሰልፊ ሎሚ ሰሉስ 5 ሰነ ኣኼብኡ ኣብ ዝጀመረሉ ናይ ፈለማ መዓልቲ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ንህሉው ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዕምቆት ከምዝዘተየሉ ብምጥቃስ፡ ` እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ዘይምርድዳእ ኣብቂዑ፡ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ኣሓዋት ህዝብታት ነባሪ ሰላም ክፍጠር ጻውዒት የቕርብ` ኢሉ

READ MORE

ብቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሳልሕ ዓብደላን (ጁኑቢ) ኣብራሃምን ዝምራሕ ምስጢራዊ ኣኼባ ዋህዮ ምስ ቁንጣሮ ሕልና ዘይብሎም ብሕርያ ዝጸውዕዎም ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ተቐማጦ ከተማ ሸፊልድ ሎሚ ሰኑይ ካብ ሰዓት 19፡00 ምሸት ጀሚሩ ክካየድ ኣምስዩ። ንምግላጽ ገለ ካብኣቶም:- በረኸት (ታክሲ): ዳኒኤል (ታክሲ): ዓቢ ቈልዓን

READ MORE

ኣብ ሕብረተሰብና፡ ብልምዲ ደላላይ ክብሃል እንከሉ፡ ንብረት ንምሻጥ፡ ንምግዛእን ንምክራይን ዝነጥፍን፡ ዕዳጋ ዝዋቅዕን ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ጉዳይ ምቅርራብ ዝገብር ውልቀሰብ ወይ ትካል’ዩ። ኣብ መዋእል ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ግን ሞያ ደላላይ መልክዑ ቀይሩን ካብቲ ንቡር ርሒቁን። ኣብዚ እዋን’ዚ እቲ ኩልና ንፈልጦ ደላላይ፡ ሰርሳሪ ዝብል ተወሳኺ

READ MORE

መዓልቲ ናጽነት ዘኪረያ ገለን ክዘላ ገለን ክበኽያ ገለን ክፍሰሃ ገለን ክጉህያ ሰብ ዘመን ክፍንጨሓ ሰብ ኣያ ኣዴታት ስውኣት ከእውያ የዒንትና  ክንደይ ዘይረኣያ -------------------------------------------- እንቋዕ ስውኣት ኣይረኣኹም ‘ቶም ናጽነት ዘምጻኹም ንብዓት ኣዴታትኩም ዝደበስኩም ንመግዛእቲ ዝሰበርኩም ዘይ ኢድኩም -------------------------------------------- ተጠሊምኩም ተጠሊምኩም ብህግደፍ ዝብልዎም ርህራሀ ዘይብሎም ሓልዮት ህዝቢ ዘይብሎም ኤርትራውነት ዘይብሎም ከመይ፥ ከመይ ገሃነም ትቀበሎም ------------------------------------------- እወ ይርደኣኒ ‘ዩ: ይርደኣኒ ብመን ከምትሓስቡ ስንኩል ኤርትራዊ ከይረኸበ ዓስቡ ብጥሜት ከብዱ ተላጊቡ ዝኣረገ ክዳውንቲ:  ለጋጊቡ ናጽነት ከብዕል ተቐሲቡ ዕረ ‘ንዳጣዓሞ: ዕረ ‘ንዳጣዓሞ ‘ወታ ከም ሰቡ ---------------------------------------------- ምድሪ ሃገረ ኤርትራ ጠላማት ጀነራላት ክዕንድርሉ ንብረት ሃገር ክዘምቱ ዘይጸዓርሉ ስንኩል:  ከይረሃዎ: ከይበለዐ: ከይሰተ ዮሃና በል ተባሂሉ ናጽነት ኢሳይስ: በል ተባሂሉ ተምቤን: ሓዳስ ጸሎት ኮይና ‘ያ ዝብሉ ምስተቐልቀሉ ኣብኣ ይረኽባ ተዘይሉ ‘ተዘይ ኮይኑ ደቁውን ይስንክሉ ------------------------------------- ‘ታይ ደኣ ክገብር በለ ድማ ከምስል ሰጊኡ ተዘይበለ ከይቆስል ወይ ድማ ደቁ ከዕንግል ወይ መስገደል ኣብ ርእሲ ናጽነት: ተኾይጡ ገበል እዋይ ናጽነት ትረኽብዮ ትርጉምኪ ጠፊኡ ብኻልእ ተተኪኡ ጌሮምኺ ናይ ሳይበርያ ቀዝሒ 27 ዓመታት ራሃዋ ጽጋብ ፍትሒ ኢሎሙና እዋይ ሽርሒ ሰብ ተሾቕሪሩ ብፍርሒ ናጽነት ተሰሪቓ ብዘይ ዲግሪ ተመሪቓ ብዘይ ሓርነት ዓሪቓ በዞም እከይ ግብሪ ዘይናታ ቆርበት ምስ ለበሰት ዘይምሱል መሰለት ለመሰት: ሰንከለት: ተንከላበተት ስኢና ሓርነት --------------------------------------- ክቕየርዩ: ኣጆኹም ክቕየርዩ ትርጉም ናይ ናጽነት ድሕሪ ህግደፍ:  ክትለብስ ‘ያ ለማጽ ቆርበት ናጽነት ቅኑዕ ትርጉማ ክትሽከም ረዚን: ሓቀኛ: ትርጉም ቀደም ‘ቲ  ወርቃዊ ቀለም ንዘልኣለም! Simon G

READ MORE

ኣብ ኤርትራ ንዝካየድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ክህሉ ዘገደደ ምኽንያት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዓመጽን ፈጺሙ ምምሕያሽ ስለዘየርኣየ፡ ተልእኾ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ኣብዚ ጽባሕ ዝኣቱ ወርሒ ሰነ ክሕደስ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ማሕበራት ከምዝጸውዑ `ሳይት

READ MORE

ጒንበት 30/2018 ብረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ህግደፍ መደረኻ ሰሚዕናዮ ናይ ለብዘበን ኣሕጽር አቢልካዮ ወያነ-ወያነ ገዲፍካዮ ጀማሚርካ ዲኻ ባይታ-ባይታ ዝተሓብአት እምኒ ከም ብርኲታ ከም ኣመልካ ክትጻወት ካርታ እንታይ ተርኽበ? ‘ተደለኻ ዓሻ ትጠባብር ‘ተደለኻ ኣንጊህካ ተዕገርግር እንታይ’ሞ ’ስኻ ዘይትገብር ‘ተደለኻ ነብስኻ ትጸርፍ ‘ተደለኻ ሃንደበት ተዕርፍ ናብ ቃሕ ዝበለካ ሕልፍ-ሕልፍ እንታይ ተርኽበ? መልሓስካ ረቒቑ ብወያነ እንታይ ድኣ ረኸብካ ለንቅነ ሕሹዂ ናይ ውሻጠ ናይ ክሽነ ተቐቢልካ ዲኻ ጋሻ ጸላም ህግደፋዊት

READ MORE