ኣብ ናይጀርያ ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኤርትራ ኮይኑ ዝዓዪ ዝነበረ ዘርአስላሰ ረድኢ ንውልቀምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብምቅዋም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2008 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፖለቲካዊ ዑቕባ ሓቲቱ።

ስርዓት  ህግደፍ ን መንእሰይ  ኤርትራ ግዱድ  ዕስክርና  ነጻ ጉልበት ብምጥቓም መጻኢ ሂወቱ  ኣጸልሚቱ  ባርያ  ናይ  ሰበስልጣናት  ገርዎ  ይርከብ ።  ነዚ  ግዱድ  ዕስክርና ዝመረሮም  በሽሓት  ዝቑጸሩ  መንእሰያት  ድማ  ብሰንኪ  እዚ  ስርዓት  ዝፈትውዋ  ሀገሮም ገዲፎም  ካብ  ቅድሚ  ሕጂ  ተራእይዎ  ዘይፈልጥ  ቑጽሪ  ናብ  ጎረባብቲ  ሃገራት ይውሕዙ ኣለዉ ።

swedሐደ ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ ኤርትራ ክጥረዝ አብ ነፋሪት ምስተሰቕለ ብናይ ሐይሊ ጎነጽ ተቓውሞኡ ብምርአይ ናይ ነፋሪት ፓይሎት እዚ ሰብዚ አስጋኢ ስለዝኾነ አይብገስን ኢሉ ስለ ዝአበየ ካብ ነፋሪት ክወርድ ድሕሪ ምኽአሉ አብ ትሕቲ ፖሊስ ይርከብ አሎ፡

ቃል ኣቦ-መንበር ተጋ. ኣድሓኖም ገብረማርያም ኣብ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ !!

ሰብ’ዶ የለን’ዩ ንበይነይ ዝቝንዞ
እንታይ ኣምጽኦ ሎሚ’ኸ ክንድዚ ቐንፈዞ
ዒራዒሮ ዊዓ ሓድሽ ምህዞ
ኣደራዕ ዓመጽቲ ምልኪ ዝኣዘዞ
ንወዲ ሰብ ርሱን ሓጺን ዘትሕዞ
ብሂወቱ ከሎ ምስ ምዉታት ዘጐዝጕዞ
ወሰን በል እንዳለ ንለባም ዘፍዝዞ
እዚ ምንታይ ንስልጣን በይኑ ክሕዞ

POST TAGS:

ትማሊ ዕለት 26 ጥሪ ብኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ስዊድን ዝተዓደመ ክፉት ህዝባዊ ሰሚናር ተኻይዱ። ኣካየድቲ ሰሚናር ኣባላት መሪሕነት ሰልፊ ደሞክራሲ ኣቶ ሙሴ ኤፍረምን ሰመረ ከሰተን ክኾኑ እንከለዉ፡ እቲ ሰሚናር ቅልውላው ኤርትራን ግደ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ዝብል ኮይኑ፡ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ዘድሃበ እዩ ነይሩ።