እዚ ንኣትዎ ዘለና ዓመተ 2008 ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ከም ነበልባል እናተወልዓ ዝኸይድ ዘሎ ሕቶ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምምስራት ብዝያዳ ዝሕይለሉ ዓመት ንክኽውን ኩላትና ክንሰርሓሉ ዘለና ዓመት እዩ።

ዝከበርካ ኣንባቢ መሰል ድምጹን ሓሳባቱን ከቅርብ ዘይክእል፣ ሽግራቱ ኣብ ጊዜኡ ክፈትሕ ኣይክእልን እዩ ዝብል ኣርእስቲ ተሞርኪሰ ክጽሕፍ እንከለኹ፣ ብዙሕ ትዕዝብትታት ስለዘሎኒ እዩ።

በንጻሩ ብበለጽ ዝሃጠረ
ኣብ በለጽ ዝጋማዳሕ
ግምጥል ክብል ዘይእግሞ
ንተጋዳላይ – ከዳዕ፡ ወያነ ክስይሞ፡፡
ጽባሕ ድማ ኣብ ዳግማይ ግርንቢጥ
ሓርበኛታት ምስተኣኻኽቡ
ካብ ጎደና ህዉታተ ምስ ወጹ
እቲ ኣብ በለጹ – እቲ ኣብ ሃገሩ፡
ዜግነት ይለዋወጡ።

ኪዳንኤፍሬም፡ (ሃንደበት ስምብድ ኢሉ ሰገጥ ይብል። ክልቲኡ ኣእዳዉ ንድሕሪት ናብኣቶም ዘርጊሑ) እስከ፡ እስከ ኩሎኹም በጥ በሉ (ኢሉ የብሩኽ።) እዚኣ ደኣ ባንዴራ ኢትዮጵያ እንድያ! (ፍርሕን ስምባደን ሕርቃንን ተሓዋዊሱዎ) እቲ ኣብ ኩሎም ተዋህሊሉ ዝጸንሀ ተስፋ ብኡ ንብኡ ክበንን ይረአ።

ተጻዋርነትን ዓቕልን ዝድለን ዝምስገንን ጠባይ ከምዝኾነ መብዛሕትና ንሰማማዓሉ ይመስለኒ።እዚ ተጻዋርነት ግና መጠኑን ማእዝኑን ስሒቱ ናብ ተጎምጻጻይን ተንበርካኻይ ምኹዋን ገጹ ከየምርሕ ኣየፍርህንዶ? ዝብል ለባም ሕቶን ሓታትን ክልዓሉ ኣገዳሲ’ዩ ይብል።

ህዝቢ ኤርትራ እዞም ንኤርትራ ከም ሕማም መንሽሮ ዘማስንዋ ዘለዉ ናይ “ማፍያ” ጉጀለ ከይተኣልዩ ቀሲኑ ጉዳይ ስድራቤቱን ሃገራዊ ልምዓቱን ክገብር ከምዘይክእል ኣዳዕዲዑ ተረዲእዎ ኣሎ። እቲ ውሑድ ካብ ኩሉ ዛራታት እናተጸንበሮ ክስስን ጀሚሩ ኣሎ። ክዕወት ድማ እዩ። ነቶም ዘጋፍዑዎን ዘሳቕዩዎን ዘለው’ውን ብዕሊ ከሲሱ ፍትሒ ክረክብ ከምዝኾነ ከኣ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ዘጠራጥር ኣይኮነን።

መራሕቲ ህግደፍ መማህራን መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ክኾኑ ፍጹም ኣይክእሉን እዮም። ህዝቢ ኤርትራ 10 ሳዕ መኪቱ እዩ፡ ንሳቶም ግን ኣብ ፈለማ እግሪ ስልጣኖም መብጽዓ ሰማእታት ኤርትራ ጠሊሞም ኣብ ስስዐ ስልጣን ክጨማለቑ ስለዝመረጹ ሃገር ሕምስምስ ኣቢሎማ።

demኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሮም ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ውድባት፡ ሲቪካውያን ማሕበራትን ግዱሳት ሃገራውያንን፡ ንውልቀምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምምካትን ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእን ኣብ ሓደ ጽላል ሰሚሮም ዝተወሃሃደ ሓባራዊ ዕማም ከካይዱ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝኣተዉዎ ስምምዕ መሰረት፡ ትማሊ 8 ታሕሳስ ኣብ ለንደን ኣብ ቅድሚ’ቲ ብስርዓት ህግደፍ ዝተወደበ ናይ ፕሮፖጋንዳ ኣኼባ ተረኺቦም ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም።

ብታሕሳስ 2/2007 ኣምባሳዶር ኤርትራ ኣቶ ኣሕፈሮም ንኣብ ኦታዋን ከባቢኣን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ውግእ ክጅምር ኢዩ ዝብል ኣርእስቲ ሒዙ ህዝባዊ ኣኼባ ጸዊዑ።
ኣብዚ ኣኼባዚ ዝተሳተፉ ሰባት ምስኡ ደሚርካ ክሳብ 70 ኣቢሎም ይኾኑ።

On the eve of the EU-Africa summit taking place in Lisbon on 8-9 December, Reporters Without Borders today called on the EU presidency to declare Eritrean leader Issaias Afeworki and his aides persona non grata throughout the Europe Union because of serious violations of human rights and press freedom since 2001.

On the eve of the EU-Africa summit taking place in Lisbon on 8-9 December, Reporters Without Borders today called on the EU presidency to declare Eritrean leader Issaias Afeworki and his aides persona non grata throughout the Europe Union because of serious violations of human rights and press freedom since 2001.

On the eve of the EU-Africa summit taking place in Lisbon on 8-9 December, Reporters Without Borders today called on the EU presidency to declare Eritrean leader Issaias Afeworki and his aides persona non grata throughout the Europe Union because of serious violations of human rights and press freedom since 2001.

እዘን ክልተ ሃገራት ከም ኣመሪካን ካናዳን ክቀራረባ ምተገብአ። ግን ስለ ምንታይ ኢየን ኢትዮጵያን ኤርትራን እንደገና ኣብ ገምገም ውግእ ዘለዋ?