ኣብዚ ብ25 ሕዳር ዘካይዶ ኣኼባ ክንሳተፍ እንተወሲና ርጡብ ሕቶ ንምሕታት ንዳሎ። እቶም ኣብቲ ኣኼባ ክትሳተፉ ዘይትደልዩ ድማ ኣብቲ ንገብሮ ታቤላዊ ተቓውሞ ተጸንበሩና። 7 Croatia Street (Between Dufferin and Bloor – South of Bloor and North of Dufferin Mall) ሃየ ግዜ ዝጠልቦ ስራሕ ንስራሕ!

ንዝወረደካ መከራን መዓትን ግና ወይ ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ ምርማስ፤ ወይ አምብለይ! ኣይፋል ንጨቆና ፤ኣይፋል ንውርደት፤ኣነ ሰብየ ከም ከብቲ ኣይሕረድን ኢልካ በብዘለኻዮን በብትኽእሎን ምምካት ኣማራጺ ዘይብሉኣገባብ ዩ።

የማንመበል 10 ዓመት ዝኽሪ ህቡብን ሓርበኛን የማነ ገብረሚካኤል ብዓቢ ድምቀት ተዘኪሩ::

For a number of years now, we have witnessed an ugly war launched on one of Eritrea’s venerable elder statesmen and an internationally renowned scholar, Professor Bereket Habte Selassie. A person who is a source of pride for Eritreans (and indeed Africans) has been vilified and defamed by resort to the most outrageous stories that can only be cooked by diseased minds.

For a number of years now, we have witnessed an ugly war launched on one of Eritrea’s venerable elder statesmen and an internationally renowned scholar, Professor Bereket Habte Selassie. A person who is a source of pride for Eritreans (and indeed Africans) has been vilified and defamed by resort to the most outrageous stories that can only be cooked by diseased minds.

senNovember 15 marks the fourth continuous year our beloved Senait Debessai and Ermias Debessai have been denied their right for justice. Four years that the family have been expecting a solution. There are thousands who have been denied their rights for more years than Senait and Ermias. Thousands are mourning for their loved ones. I write for my loved ones.

senNovember 15 marks the fourth continuous year our beloved Senait Debessai and Ermias Debessai have been denied their right for justice. Four years that the family have been expecting a solution. There are thousands who have been denied their rights for more years than Senait and Ermias. Thousands are mourning for their loved ones. I write for my loved ones.

ኤርትራ ካብ ዓለም እታ ዝለዓለ ደረጃ ዝቕባበ (inflation) ዘለዋ ሃገር ምዃና IMF ከምዝኣመተ Taipei-Times ንሰነዳት ናይቲ ኣህጉራዊ ፋይናንሳዊ ውድብ ብምጥቃስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ይጠቅስ።

ኣቦ ወንበር ናይቲ ‘ሕብረት ተጋሩ ንደሞክራስን ልኡላውነትን’ ብዝብል ስም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ሓድሽ ሰልፊ ዝኾነ ገብሩ ኣስራት: ሓደ ካብ ኣጀንዳታት ናይ’ዚ ሓድሽ ሰልፉ “ንዓሰብ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ምምላስ” ከምዝኾነ ሪፖርተር ንዝተባህለ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ቃለመጠየቕ ኣፍሊጡ።

ክክኤምነስቲ እንተርናሽናል(ai) ነቲ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዘጋታት ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ክቃወምን ስክፍታኡ ክገልጽን ጸኒሑ።

ቅነ ከለን ምኽንያት ብምግባር ማሕበረሰብ ከለንን ከባቢኣን ንሙሁራት ጀመናውያን ቀርኒ ኣፍሪቃን፡ ጀርመናውያን ኣዕሩኽ ኤርትራ ዕድመ ብምግባር ክፉት ሰሚናር ኣካይዱ፡

አብ ቀንዲ ትሕዝቶ አርእስተይ ንምእታዉ እምበአር፡ ወይዘሮ ሶፍያ ተስፋማርያም ዝተፈላለዩ ተቓለስቲ ንምዉንጃል ማለት ክሳብ ብደረጃ ሓላፍነት ንህ.ግ ዝመርሑ ዝነበሩ ጠቂሳ አብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ ብዓቕመይ ርኢቶይ ንምሃብ ኢለ ዝጽሕፍ ዘልኹ እዩ።