ያልታደለ ህጻን = ዘይተዓደለ ህዝቢ ሕሉፍ ታሪኽና ንኽድገም ኣይበጻሕናን ዶ ኣብ ገምገም፧ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር መግዛእታዊ ስርዓት ብፖሎቲካዊ ቃልሲ ፈኸም እናበለ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምስግጋር ዓቢ ድሪኺት ዝኾኑ መንእሰያት ወሎዶ 50ታትን 60ታትን ከመይ ኮን ነበረ፧ ኣብ ‘ቲ ሽዑ መራሒ መንግሰቲ ዝነበሩ ደጀዝማት ተድላ ባይሩ ዝፈጠሮሎም ስግኣት ኣብ

READ MORE

24 ግንቦት 2020 መግለጺ ኣምባ. ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ                                                                 ብኣጋጣሚ መበል 29 ዝክረ-ዓመት ሓርነት ኤርትራ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን፡ ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ሰብ-መዝን ሰራሕተኛታትን መንግስቲ፡ ሃገራዊ ሓይልታት ተቓውሞ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን፡   ኣቐዲመ፡ በዚ ዕዙዝ ኣጋጣሚ ናይ መበል 29 ዝክረ-ዓመት ሓርነትን መበል 27 ዝክረ-ዓመት ልዑላዊ ናጽነትን ኤርትራ፡ ንመላእ ህዝቢ

READ MORE

ጉጅለ ህግደፍ፡ ካብ ዝሃነጾ ዘዕነዎ ካብ ዝኣበዶ ዘብከዮ ይበዝሕ ጉጅለ ህግደፍ፡ ንጸሊም ጻዕዳ ንድሙ ድማ ሓርማዝ ኢሉ ከእምን ዝኽእል መልሓስን ፖለቲካዊ መናውራን ስልበጣን ስለዘለዎ፡ ኣብ 24 ግንቦትን 20 ሰነን ገበናቱ ንምሕባእን የዋሃት ንምድንጋርን፡ ነቲ ናይ እዋን ገድሊ ደርፍታትን ስእልታትን ኣብቲ ባዕሉ ዝብሕቶ መራኸቢ ብዙሓን ደጋጊሙ’ዩ ዝነግረና።

READ MORE

  Photo: Migrant Voice UK   ንምምካት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ሓላፍነቱ ምስካም ዝኣበየ መንግስቲ  - ብድሆ ንደለይቲ ፍትሒ ብጴጥሮስ ተስፋጊዮርጊስ ንምክልኻል  ቫይረስ  ኮሮና ዝኸውን  መሳሪሒታት ብቻይናዊ ቢልዮነር ጃክማን ጉጅሊኡ ኣሊባባን ናብ ኤሪትራ ዝተላእከ ሓገዝ መንግስቲ ኤሪትራ ምንጻጉ ይዝከር። እታ ሒዛቶ ዝመጸት ነፋሪት ክትወርድ ፍቃድ ተኸሊኣ ተመሊሳ። ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ድኻታት ሃገራት

READ MORE

ህዝቢ ኤርትራ ክነቕሓሉ ዘለዎ ኣሰካፊ ኵነታት ኢትዮጵያ መብራህቱ ኣተወብርሃን   ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጽኣሉ እዋን፡ ብዘስምዖ ናይ ሰላምን ምክብባርን ጻውዒት፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዞባናን ኣወንታዊ ስም ምትራፉ ይፍለጥ። ካብ ቃል ሓሊፉ`ውን ከም ምፍታሕ እሱራት፡ ተቓወምቲ ውድባትን ውልቀሰባትን ንዓዶም ከምዝኣትዉ፡ ናይ ሜድያ ናጽነት ከም ዝረጋገጽ፡ ዕስራ

READ MORE

ዜና ዕረፍቲ ገዲም ተጋዳላይ ዲፕሎማት ኣፈወርቂ ኣብራሃ (26 Sep. 1949  -  11 May 2020) ገዲም ተጋዳላይ ዲፕሎማት ኣፈወርቂ ኣብራሃ በርሀ ብኮሮና ቫይረስ (COVID 19) ብዘጋጠሞ ሕማም ንልዕሊ ወርሕን ፈረቓን ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብ11/ግንቦት/2020 ኣብ ሕክምና ዓሪፉ። ኣፈወርቂ ኣብራሃ በርሀ ካብ ኣቡኡ ኣቶ ኣብራሃ በርሀን ካብ ኣዲኡ

READ MORE

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብዚ ዓለም ካብ ለበዳ ኮረና ቫይረስ ንምክልኻል ጽኑዕ ቀይዲ ምንቅስቓስ እተዘውትረሉ ዘላ፡ እቲ ብለበዳ ቫይረስ ኢሳይያስ ድሮ ን20 ዓመት ተቐይዱ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ `ውን ኣብ ገገዝኡ ተረጊጡ ብሓይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ኣብ ዝሕለወሉ ዘሎ ቅንያት ናብ ኢትዮጵያ ገይሹ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ምርኻቡ፡

READ MORE

ንህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ዝኸልእ ሓዲሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት   ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣቶ ኢሳያስ ሓሚሙ፡ ተውጺዑ፡ አረ ሞይቱ እዩ ዝብሉ ወረታት ክነፍሱ ወሪሖም እዮም። ከምዚ ዝኣምሰሉ መሰረተ-ኣልቦ ናይ ሓሶት ወረታት ክዝርግሑ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾኖም እቲ ኣብ ሃገርና ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወልቀ-መላኺ ስርዓትን ምስጢራዊ ኣሰራርሕኡን እዮም። ኣብ ውሽጢ ሃገርና

READ MORE

ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊ ትእጎድ ኣላ መን’ዩ ግን ክስሕና ኣብ ቤትካ ሽሕ ግዜ ሰላምን ሃብትን ይሃልኻ፡ ኣብ ጎረቤትካ ህውከትን ጥሜትን እንተሎ ግን ቀሲንካ ኣይትነብርን ኢኻ። ኣብዛ ምድራዊት ዓለም ብኸማኻ ሰብን ካልኦት ፍጡራትን ተኸቢብካ ክሳብ ዘለኻ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ፡ ክትጽሎ ወይ ክትጸሉ ባህርያዊ ኢዩ። ኤርትራ ኣብ ማእከል ብቀጻሊ

READ MORE

ሕልሚ ኢትዮጵያ፡ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እስራኤል ኢትዮጵያ፡ ንፋሽሽታዊ ጥልያን ስለዝሰዓረት፡ ዋና መዲና ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ፡ መፍለቂት ዘመናዊ ሰብ፡ ወናኒት ጥንታዊ ቅርስታትን ሃይማኖት ክርስትናን፡ መስሕብ ወጻእተኛታትን  ስለዝኾነት፡ ኣብ ምስፋን ሰላምን ምትሕግጋዝን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕዙዝ ተራ ስለእትጻወት፡ ከምኡ’ውን ደርማስ ብዝሒ ህዝቢ፡ ዝተፈላለዩ ብሄራትን ጸጋታትን ስለዘለዋ፡ ኣብ

READ MORE

ኣብ ልብና እዩ ሰፈረን መስዋእቲ ዋጋ ሓርነት እዩ (ኮፍ ዝበለት ኣበራሽ ምልኩ፡ ደው ዝበለት ደሃብ ተስፋጼን) እቲ 1961 ዝጀመረ ሰውራ ኤርትራ ኣብ እግሪ ተኽሉ እንከሎ ሰውራና ንኽዕወት ደቅንስትዮ ክሳተፍኦ ኣለወን ዝብል ናይ መጀመሪያ ሓሳብ ኣብ መፋርቅ 60ታት ዘቅረበ ተጋዳላይ ተኽለ ዓንዶም እዩ እንተ ኾነ ተተሪኹልና ኣይፈልጥን እዩ።

READ MORE

ስኒት ዘለዎም ኣናህብ መዓር ይጐርሱ፡ ፋሕ ዝበሉ ሃመማ ገምቢ ይልሕሱ! ኣብ ያታናን ባህልናን ንሓድነት ህዝብን ሃገርን ዝሕብሩን ዘተባብዑን ብዙሓት ምስላታት ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ፡ መኣዶ ምስ ዝሓብር ኣንበሳ ይኣስር ኣሕዋት ክፋቐሩ፡ ጸላእቲ ይባረሩ ላም ፍርቂ ጐድና ኣይትሰብሕን’ያ ኣፍንጫ እንተ ተሃርመት፡ ዓይኒ ትነብዕ፡ ወዘተ ዝብሉ ይርከብዎም። ኣነ ንሓድነትናን

READ MORE

ብሞት መላኺ ኢሳያስ ስለምንታይ ኢና ንሻቀልን ንግደስን ሞት መራሒ ሓንቲ ሃገር እንተስ ብሓደጋ እንተስ ብሕማም ከጋጥም ይኽእል ኢዩ። እቲ ኣማውታ ይፈላለ ይኸውን፡ ምውላድ እንተሎ ግን ካብ ሞት ዘምልጥ ሰብ ከምዘየለ ዘካትዕ ኣይኮነን። ኣብተን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝኽተላ ሃገራት፡ ሞት መራሕተን ከጋጥም እንከሎ፡ ህዝበን ኣብ ሻቅሎትን ዕግርግርን ኣይኣቱን

READ MORE

ተበራበር፡ ክሳድ ሓዝ ህዝቢ ኤርትራ! ከምዚ ብርሑቕን ቀረባን እትሰምዖ ዘለኻ ንጉሆን ምሸትን ምስ ለበዳ ቫይረስ ተጸጊዑ ህቦቡላ ወረ የናውጸካ ኣሎ። ኢሳይያስ ሓሚሙ ጸሚሙ፡ ሞይቱ ተሲኡ ዝብል ወረ ኣብዚ ቅንያት`ዚ ጥራይ ዓሰርተ ሻዕ ተመላሊሱካ፡ ገና ዙርያኡ ኣይወደአን፡ ክውዳእ ዝድለ `ውን ኣይመስልን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣንፈት ንፋስን ጾር ንፋስን ዘይፍለጠሉ

READ MORE

እዚ ብህዝቢ ኤርትራ ወግሐ ጸብሐ፡ ዝምሕልን ዝጥሕልን ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ፡ ን50 ዓመታት ካብ ክቱር ሃገራዊ እምነትን ፍቅርን ዝነቅል ዝግራህን ዝዕሾን ህዝቢ ምርካቡ ስልጣኑ ክዕቅብ ከም ጽቡቅ ዕድል ተጠቂሙሉ ኢዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ ሓደ ክልተ ስሱዓትን ዮውሃትን፡ ኣብ ኤርትራ፡ ቀታሊ፡ ኣጽናቲ፡ ዘይሕጋዊ፡ ዓፋኒ፡ ግሃሲ መሰል

READ MORE

ኢድኩም ተሓጸቡ!   ኣብ’ዚ እዋን ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ -19 ዝላበዓሉን ሂወት ሚልዮናት ሰባት ዝቐዝፈሉን ዘሎ ህሞት፡ ኢድካ ምሕጻብ ሓደ ካብ’ቲ ቀንዲ ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝወሃብ መከላኸሊ ናይ’ዚ ለበዳ ኢዩ። ኣብ ሕብረተሰብና’ኳ  ኢድካ ምሕጻብ ብህጻንነትና ካብ ወለድናን መማህራንና ንመሃሮ መባእታዊ ልምዲ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ’ዩ። ከም’ዚ  ስለ

READ MORE

ኤርትራውያን፡ ካብ ብጨናፍር ህግደፍ ብሰራውር ህግደፍ ከይንሳቀ ንጠንቀቅ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራትን ፖለቲከኛታትን፡ መኣዝንን ኣቃልቦን ተቃወምቶምን ጸላእቶምን ንምጥምዛዝን ሓቂ ንምኽዋልን፡ ኣብ ሕብረተሰብ ቤላበለውን ምህውታትን ከምዝልሕም ይጽዕሩ። ሓደ ሓደ እዋን፡ መራሕቲ ሃገራት ውሽጣዊ ቅልውላዋቶምን ተጻባእቶም ንምግላል ፡ ክሳብ ምስ ካልኦት ሃገራት ኩናት ምእዋጅን ብመራኸቢ ብዙሓን ናይ ቃላት ውግእ

READ MORE

ብመሰረት ኣብ 1951 ዝተኸተመን ኣብ ዓንቀጽ ሓደ ሰፊሩ ዘሎን ኣህጉራዊ ውዕል ኣተሓሕዛን መሰላትን ስደተኛታት፡ ብኩናት፡ ብጥሜት፡ ብግጭት ሃይማኖትን ዓሌትን ካልእ ጠንቅታትን ኣብ መበቆላዊ ዓዶም ብሰላም ዕለታዊ መነባብሮኦም ክመርሑን ህይወቶም ከድሕኑን ንዘይክኣሉ ዜጋታት፡ ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ምንባር ዑቁባን መባእታዊ ሓለፋታት  ክረኽቡን መሰል ኣለዎም። ኩለን ነዚ

READ MORE

በቲ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዓቕሎም ዝጸበቦም እሱራት ቤትማእሰርቲ ሰምበል ትማሊ ሰንበት 5 ሚያዝያ 2020 ማዕጾ ቤትማእሰርቲ ሰይሮም ከምእተበተኑ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ነቶም ተመሳሳሊ ሕብሪ ዘለዎ ናይ ቤትማእሰርቲ ልብሲ ዝነበሮም እሱራት እቲ ብምኽንያት ገደብ ምንቅስቓስ ኮረናቫይረስ ጸምዩ ዘሎ ከባቢታት

READ MORE

ጉጅለ ህግደፍ፡ ገንዘብ ክደሊ’ ከሎ ንኤርትራውያን ኤርትራውያን ኢሉ ይጽውዓና ቀዳሞት ክምስሉ እንከለዉ፡ “ኣፍካስ ብልዓሉ እምበር ኣይትበድዓሉ” ይብሉ። ብፍላይ ልዑል ሓላፍነት ተሰኪምካን ጓሳ ህዝቢ እንተኾይንካን ድማ፡ ትሕትና ከተዘውትርን ትርግታን ቃንዛን ናይ እትውክሎ ህዝቢ ክትግንዘብን ኣገዳስን መምዘኒ ብቁዕ መሪሕነትካን ኢዩ። ብኣንጻሩ፡ መልሓሱ ሕማቅን ኣሽካዕላልን ጥራይ ክዛረበሉ ዝተዓደለ ጥዑም

READ MORE

ቻይናዊ ቢልዮነር ጃክ ማ ብመንገዲ ትካሉ ዓሊባባ፡ COVID-19 (ቫይረስ ኮረና) ንምክልኻልን ለበድኡ ንምቊጽጻርን ንኣፍሪቃ ዘወፈዮ፡ ብማዕከናት ዜና ብዙሕ ዝተወርየሉ ጥዕናዊ መሳለጥያታት፡ 1ይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ ናብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ከምእተማቓርሐ ኳ እንተሓበረ፡ እቲ ናይ ኤርትራ ብጽሒት ኤርትራ ከምዘይኣተወ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድምጺ ኣመሪካ ናይ

READ MORE

ጋሻ ውሕጅ ኮሮና ቫይረስ ክሓልፍ’ዩ፡ ኣብ ቅድሚኡ ግን ጠጠው ኣይንበል ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ መላእ ዓለም፡ ብዛዕባ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ዘይትዛረብ ሃገር ወይ ማዕከን ዜና ትከሰስ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ዶብ፡ ሃይማኖት፡ ዕድመ፡ ሃብቲ፡ ጾታ ዘይፈሊ ብኣልማማ ንኹሉ ስለዝለክፍን ስለዝቀዝፍን ድማ ንኹሉ ንጥፈታት ዓለም ብሒትዎን ኣልሚስዎን ይርከብ። ብጠንቂ ሕማም

READ MORE

ዕላማ ስርዓት ህግደፍ ኤርትራ ጽግዕተኛዶ ንምልሓቕ ናብ ኢትዮጵያ?   በትሪ-ስልጣን መንግስቲ ሓደ ሃገር ምጭባጥ ወይ ኣብ ቦታ መሪሕነት ድርጅታት ምቕማጥ ብሓላፍነት ዘሕትት ረዚን ሕጋውን ሞራላውን ታሪኻውን ግዴታ ዘስዕብ ጉዳይ እዩ። ከም ክብደት እቲ መዝነት ወይ ስልጣን ብጽሑፍ ዝሰፈረን ዘይሰፈረን ብማሕላ ዝተሰነየ፡ ዝኣተኻዮ መብጽዓ ወይ ውዕል ብትኽክል፡ ብስርዓት ክትፍጽም

READ MORE

ዓዲ ጥልያን፡ ማእከል መጥቃዕቲ ናይቲ ኣብ ቻይና ዝጀመረ ተላባዒ ሕማም ኮሮናቫይረስ ካብ እትኸውን መዓልታት ሓሊፉ ኣሎ። ትማሊ ቐዳም 21 መጋቢት 2020 ጥራይ፡ 793 ኢጣልያውያን ግዳያት ናይቲ ሕማም ኮይኖም ህይወቶም ሓሊፉ። እዚ ዘሕዝን ጥፍኣት`ዚ፡ ኣብ ዓለምና በዚ ሕማም`ዚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘጋጠመ ዝዓበየ ናይ ሞት ሓደጋ

READ MORE

ነዚ አርእስቲ እዚ አልዒለ ክጽሕፍ ድላይ ውን የብለይን። አብ ገዛኻ ዘሎ ገበል ገዲፍካስ አብ ጎረቤትካ ዘሎ ተመን ስለዘይተውጽእ፡ መጀመርያ ቀዳማይ ጸላኢኻ ምስ አለኻ ኢኻ ናብ ናይ ደገ ተድህብ ካብ ዝብል እምነት እዩ።   [gview file="https://assenna.com/wp-content/uploads/2020/03/Klte-Gets.pdf"]  

READ MORE

ኣብዚ መድረኽ’ዚ ብዓይኒ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ኣጠማምታ፡ ንህዝቢ ኤርትራ፡ “ደገፍቲ መንግስቲ ወይ ተቃወምቲ መንግስቲ” ኢልካ ኣብ ክልተ ደምበ ክትመቅሎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ’ዩ። ምኽንያቱ ኣብ ኤርትራ፡ ብሕጊ ኣልቦን ትዕቢትን ዝጓዓዝ ቀታሊ ሰብን ዘማቲ ሃብትን ጉጅለ እምበር፡ ብህዝቢ ዝተመርጸን ቅርጺ መንግስቲ ዘለዎን ስለዘይኮነ፡ ንጉጅለ ህግደፍ፡ “መንግስቲ ኤርትራ” ኢልካ ክትጽውዖ

READ MORE

ኣቶ ብርሃነ መንገሻ ብዕለት 10.03.2020 ብሕማም ምኽንያት ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩና ኣሎ። ሓዘን ዝግበርሉ ቦታ ካብ ሓሙስ ክሳብ ቀዳም ኣብ Welde Str. 36, 34127 Kassel ፍትሓት ዝግበርሉ ቀዳም ሰዓት 13:00 ኮይኑ ኣብ St. Laurentius Kirche Welde Str. 36 34127 Kassel ንዝያዳ ሓበረታ ብሞባይል ቁጽሪ 01521892421 ተወከሱ ስድራቤት   ቴለቭዥን ኣሰና ንመዋቲ መንግስተ ሰማያያት

READ MORE

ኣይተንብዕዋ ኣደ ክንዲ ኩሉ’ያ ርኢኻ ዘይትምኖ ግርማ ገዛ መኣዲ ስድራቤት ዘይትውዳእ ሓለዋት መኣዛ ቤት ዝመልእ ፍሽኽታ ለውሃታ ኣለዎ ሓለፋ ዕንጋለ ላዛ ትሕለብ ፍቅሪ ልግሲ ምቁር ዕላል ዋዛ። ሓደራ ኣይተንብዕዋ።   ‘ነደ ሓሳብ ልባ ኣስምሩላ ሕልማ ኣይትኹለፍዋ ጭንቀታ ቀንጥጡላ ንብዓታ ሓቢስኩም ኣጸናንዕዋ ድርዒ ኮይንኩም ተኸላኸሉላ ካብ ጥፍኣት ኣድሕንዋ ደቃ ብህይወትኩም ከይትድፈር ንሓዋሩ ከይትስእንዋ። ኣይተንብዕዋ።   ኣደ ከይትቆርር

READ MORE

ትርጉም መንነት ሃገርና ኤርትራ ፍጹም ዘይሃስስ`ዩ ዝዓዘዘ ፍቕራ ሃየ! ብሓድነትና ንምለሶ ልዑል ክብራ!!! ኤሪትራዊት ዋዕሮ!!! (ንስለ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደ.ኣ.) *** ዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ ማሳቹሰትስ፡ ሕ.መ.ኣ.) መጋቢት 7፡ 2020 ******** ነየናይ ሰጊረ ነየናይ ክዝክሮ ታሪኻ ልዑል`ዩ ሓርበኛ ኤሪትራዊት ዋዕሮ ዘይቕበር ሓቂ ዝባን መሬት ዝነገሮ። *** ንስቓይ ኤሪትራዊት ክትገልጾ ንኹሉ ፍጹም ዘይከኣል`ዩ ቃላት ክትረኽበሉ ጅግንነታ ዝበለለ  ሕልና ዘይብሉ። ***   ዛውያ ቁኖኣ ምስ ኮነ ጎተና ዝዓጠቐታ

READ MORE

ኣብ'ዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት፡ ብፍላይ ከኣ ድሕሪ ሞት መለስ ዜናዊ ሓደ-ሓደ መራሕቲ ህወሓት ነበር ዝርከቡዎም ኢትዮጵያውያን ምሁራትን ካድረታትን፡ ንልኡላወነት ሃገርና ዝደፍር፡ ብፍላይ ድማ ንዓሰብን ንኣፍደገ ባሕርን ዝምልከት ክጽሕፉን ቃለ-መሕትታት ክገብሩን ጸኒሖም ኣለዉ። ከምቲ 'ሓሶት እንተተደጋገመስ ሓቂ ይመስል' ዝበሃል፡ 'ዓገብ' በሃሊ ብዘይምርካቦም ድማ፡ ንሓሶቶም ይደጋግሙዎ ኣለዉ። [gview

READ MORE

  ነዚ መበገሲ ብምግባር Eritrea Focus ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ዳግመ ግምት ክገብረሉ ዘቕረቦ ጻውዒት ነመሓላልፈልኩም።   ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ገምጋም ክገብረሉ ንጽውዕ።   ውድብ ሕቡራት ኣህገራት ካብ 8-9 መጋቢት 2020 ኣብ ናይሮቢ ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ክሰርሓሉ ዝኽእል ዝበለጸ ኣገባብ እንታይ

READ MORE

ነባር ተጋዳላይ ለቴናል ኮለኔል ተስፋገብሪኤል እምባየ በርሀ (ሕፉን) ብሕማም ወቕዒ ልቢ ተኻኢሉ ኣብ ሆስፒታል ንብዙሕ ኣዋርሕ ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 58 ዓመቱ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ 3 መጋቢት 2020 ተሰዊኡ። ለቴናል ኮለኔል ተስፋገብሪኤል፡ ኣብ መበል 13 ዓመቱ ካብቲ ዝተወልደሉ ዓዲ ፡ ሓድሽ ዓዲ ሓደግቲ ኣብ 1975

READ MORE

ኣብ ዝነብረሉ ከተማ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ሓደ ሰብ ንኽልተ ደማሙኡ ብጭካነ ስለዝቀተለ ብገበን ተኸሲሱ ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ ተቀጺዑ ዝብል ሓበሬታ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ምስ ሰማዕኩ ብዙሕ ገሪሙኒ። ብርግጽ ቀታሊ ደማሙ ናብ ሕጊ ምቅራቡ ኣይኮነን ብርቂ ኮይኑኒ። ምኽንያቱ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ሰብን ዝኾነ ፍጡርን ኣከባብን ብኽብረት

READ MORE

እቶም ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣመሪካ ዑደት እናገበሩ ገንዘባዊ ጎስጓስ ዘካይዱ ዘለዉ ጉጅለ ERISAT ኣብ ጉዕዞኦም ህዝቢ፡ ‘ስለምንታይ ምስ (Atv) ቴለቭዥን ኣሰና ብሓባር ዘይትሰርሑ’ ኢሉ ሕቶታት ኣብ ዘቕርበሉ ዘሎ እዋን፡ `ኣሰና ምስራሕ ስለዝኸልኡና` ብምባል ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮሰ ዝንቡዕ ምኽንያት የቕርቡ ከምዘለዉ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና። እንተኾነ እዚ ኣበሃህላ`ዚ

READ MORE

ድሕሪ ምልዕዓል ህዝቢ ምስሪ፡ ካብቲ ን 30 ዓመት ሒዙዎ ዝጸንሐ ስልጣን ብ ሰራዊት ግብጺ ዝተኣልየ ፕረዚደንት ሑስኒ ጅሙባረክ ኣብ መበል 91 ዓመቱ ሎሚ ኣብ ካይሮ ከምዝዓረፈ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን። ሑስኒ ሙባረክ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ፡ ህዝባዊ ምልዕዓል ኣብ ዝተኸስተሉ እዋን ኣብ ሞት ብዙሓት ሰልፈኛታት

READ MORE

ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ብሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፡ ኣቡነ መንግስታኣብ ተስፋማርያም ተዓዲሞም፡ ሎሚ ሰኑይ ኣብ ዝወዓለ፡ ኢዮቤል ህንጸት ርእሰ-ኣድባራት ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ክነግዱ ካብ ኢትዮጵያ ብቐዳም 22 ለካቲት ምሸት ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንዝኣተዉ፡  ካርዲናል ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ፡ ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ፡ ፕረዚደንት ጉባኤ ጳጳሳት

READ MORE