ንመስርዕ ለማ፡ ኤርትራ መሬታ`ምበር ህዝባ ከም ዘየድልዮም ዘነጽር ግምገማ ምቕናይ ማሕረዶ ግናይ? ኣብ ኣጋ መወዳእታ ናይ 1982 ዓ/ም ሓደ ብውትድርና ዘይሕመ ግን ከኣ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ጠባይ ዝነበሮ ተጋዳላይ ካብ ዞባ ምብራቕ ሃዲሙ ስዑዲ ይኣትወልኩም። ኣብ 1988 ዓ/ም ድማ ይጥረዝ`ሞ እንደገና ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ ሰራዊት ይጽንበር። ድሕሪ ምፍራስ

READ MORE

ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ`ቲ ን 31 ነሓሰ 2018 ኣብ ጀኔቫ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሰፊሕሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ጀነቫ  ንዕለት 31 ነሓሰ 2018 ንኹሎም ኤርትራውያን ዝሓቆፈ ውዕዉዕ ሰላማዊ ሰልፊ ዕዉት ንምግባር ስርሓት ብምውህሃድ ሓይሊ- ዕማም : ሰንበት ዕለት 12 ነሓሰ 2018 ብምርኻብ ነዚ ዝስዕብ መደብ ዕዮ ነጺራ:: ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ (ስዊዝ) : ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ደለይቲ ሰላም ምኻንና ኣብ ቅድሚ ዓለም

READ MORE

እዞም ብዓይነቶም ናይ መጀመሪያ ዝኾኑ ክልቲኦም ፈስቲቫላት ኣብ 2018 ዓ.ም. ክግበሩ ምኽኣሎም ኣንኢስካ ዘይርኤ ዕዉት ናይ ጅግንነት ስራሕ ኢዩ። እዞም ፈስቲቫላት እዚኦም እግሪ እግሪ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ዝዓበየ ናይ ሰላም ፍጻመ ተኸቲሎም ምክያዶም ህዝቢ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ተጠቒሙ ንተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባትን

READ MORE

ኣብ መዋእል ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ስለዘየለ፡ ከም ሰብኣዊ ፍጡር መሰላትካ ክትሓትት ኣይክኣልን’ዩ። ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ኤርትራ ካብ መርፍእ ክሳብ መድፍዕ ዝብል ናይ ገድሊ ፍልስፍና ብምዝውታር፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ብዝደቀቀ ክቆጻጸረካን ጣልቃ ክኣቱን ደረት ኣልቦ ስልጣን ኣለዎ። ኣብ መዋእልና፡ መብዛሕትአን ስልጡናትን ፍትሓውያንን

READ MORE

ኣማኑኤል ሳህለ   ኣስታት ክልተ ዓመታት ይገብር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዛወር ከለኹ፡ ኣብቲ ኣብ መገዲ ዚሽየጥ መጻሕፍቲ፡ ሓንቲ ኣርእስታ ዝገረመኒ መጽሓፍ ርእየ፥ '' የኢትዮጵያ ታሪክ፡ ከኖህ እስከ ኢህወደግ'' እትብል እያ። በቲ ናይቲ ደራሲ ኣረኣእያ፡ ኢትዮጵያ ብግዜ ኖህ ነይራ እያ ማለቱ እዩ። ኖህ ግእዝ ይዛረብ ነይሩ ኢሉ እውን

READ MORE

መለኽቲ ሃገር የብሎምን ኢሳያስከ? ረድኢ ክፍለ ንሃሰ 10/2018 ኣብ ታሪኽ ሃሰስ እንተድኣ ኢልና ብዙሓት መለኽቲ ከም ዝነበሩ ምዝጉብ ኢዩ፡ ገለ ካብኣቶም’ውን ክጥቀስ ይከኣል። ንኣብነት ካብ ምዕቡላት ሃገራት፡ ሂትለር፡ መሶሊኒ፡ ወዘተ..ካብ ስሉስ ዓለም ሃገራት ክኣ ከም ብዓል ሳዳም፡ መንግሰቱ ወዘተ…ኢዮም። መለኽቲ ዝተፈላለየ መንቀሊ ወይ መበገሲ ኣለዎም። ገሊኦም  ግዳማውያን ኰይኖም ዘይሃገሮም

READ MORE

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሃንደበታዊ መስርሕ ሰላም ከምዝጀመረ ዝዝከር’ዩ። ስዒቡ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ዓቢዪ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ዑደት ብምፍጻም፡ ከም በኹሪ ፍቅሮም ንኸይቅጽሉ ተኸልኪሎም ዝነበሩ መንእሰያት ብዝመስል ምትሕቁቋፍን መጠኑ ዝሓለፈ ክምስምስን፡ እቲ ን20 ዓመታት

READ MORE

ፍቕሪ ምስ ኩሉ፡ ምድማር ዘይብሉ ብ ኣማኑኤል ሳህለ ኣብ ኣስመራ ከሎኹ፡ ኣብ ገለ ዱኳናት ዚርእዮ ዝነበርኩ፡ ኣብ ነኣሽቱ ታቤላታት ተጻሒፉ ዚንጥልጠል ዝነበረ ምልክታታት ትዝ ይብለኒ፥ ''ፍቕሪ ምስ ኩሉ፡ ልቓሕ ዘይብሉ'' ዚብል እዩ ነይሩ። እቶም ንኸምዚ ዝዓይነቱ ታቤላታት ኣብ ድኳናቶም ዘንጠልጥሉ ዝነበሩ ነጋዶ፡ እቶም ብልቓሕ ዝደንገሉ ሰባት እዮም

READ MORE

ልዛይ  ሰይጣን።         ____________ ኣቱም ሰብ ደንከለ   --   ርኣይትን ሰማዕትን፣ ሰብ ሰምሃር ሕርጊጎ --  ዋነይትን ሓንበስትን፣ ኣቱም ሰብ  ኣከለ --    ተላምን ያሒትን፣ ኣቱም ሰብ ሰራየ --     ካዕበትን ዓይበትን፣ ኣቱም ሰብ ሓማሰን - ዘራእትን ሰዊትን፣ ኣቱም ሰብ ሳሕለ  --   ሓርበኛን ምዑትን፣ ሰብ ጎላጉል ባርካ --   

READ MORE

ህጹጽ መጸዋዕታ ንደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሳምንታት ብዝተኸሰተ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ዝተሻቐለ ህዝብና፡ናይ ክተት መጸዋዕታ ኣቕሪቡ ኣሎ።በዚ መሰረት ንዕለት 31 ነሓሰ(August 31)2018 ኣብ ጀነቫ ስዊዘርላንድ ሰላማዊ ሰልፊ ድሕሪ ምክያድ ንጽባሒቱ ኩሉ አሪትራዊ ዝሳተፈሉ ኣኼባ ክካየድ እዩ።ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ጠለብ ህዝብና፡”ንኩልና ዘጽልል ሓደ መሪሕነት የድልየና ኣሎ” ስለዝኾነ

READ MORE

ከውሊ ተፈጢሩ መሕበኢ ኣግማል: ሚስጢሩ ሚስጢር ፖሎቲካ ነበያት ኣብ  ዘበነ ምድማር: ዘበነ ገዝሚ ብጋቢ: ዘበነ ግቦ ብቡን : ዘበነ ኣበል ብሃገር:ዝተባህለሉ ኡውን ንርከብ ኣለና ከቡራት ድቂ ሃገር::  እዚ ጹሑፍ እምበኣር ንኹሉ ዝትንክፍ ኡኳ ተኾነ: ደፋኢ ናብ ሰልሚ እንዳ ረኣየት ብሬት ዓዋተ ስቅታ ዶ ምመረጽት ኣብ

READ MORE

ይፈርስ ኣሎ እምባና እምባ ናይ ኩልና ንብረት ሕድሪ ውርሻ ወለድና መኹሪዕና ወርቂ ሰነድ መግለጺ መንነትና ብዘይ ንሱ ጎደለ’ዩ ህይወትና= እምባና። ይሃምም ኣሎ እምባና ንሓዋሩ ይጠልመና ዝድግፎ ማእገር ይስእን ይቃዝን ብጽሞና ኣሎ እንዳበልና ኣብ ኢድና ይሓውየና ለበዋ ከይሃበ ይፋነወና ይርሕቀና= እምባና።   ይፈርስ ኣሎ እምባና ይኸውን መዐንደሪ ጸላእትና ንስኳዕ ልቦና ብምጥፋእና መጻኢ ወለዶ ከይከሰና ድሕሪ ማይ ኣብ

READ MORE

ንሰላምዶ ወይስ ሓዲሽ መጻወድያ ግሩሃት ሃብተጽዮን ተወልደ   ሓደ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ በዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ንዝቀነየ ርኽክባት ተመርኲሹ፡ ደስ ይበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ሰላም ኰይኑ እናበል ናይ ደስታ ስምዒቱ ገለጸለይ። እቲ መንእሰይ ዘረባኡ ብምቅጻል፡ ተዓጽዩ ዝነበረ መንገዲ ጽርግያታት ተኸፊቱልና፡ ኣቋሪጹ ዝነበረ መስመር ተለፎን ቀጺሉ፡ ነፈርቲ

READ MORE

ከም ሃገርን ህዝብን አብ ኩሉ ክትክበር !!! ህዝበይ ሃየ ተንስእ ተባራበር !! ነሐሰ 4 - 2018 ብተስፋይ ተኽለ ሕ/መ/አሜሪካ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ዝመልኦ ሂወት ንምርግጋጽ፣ ሰብአዊ መሰልን ክብሪን ዘረጋገጸት ልኡላዊት ሃገር ንምህናጽ፣ካብ ግዜ ዓደየ ዓደየ ዝተባህለሉ እዋን አትሒዙ ክሳብ ለይተ ሎሚ  ኡፋየ ኢሉ ትንፋስ ረኺቡ አየዕረፈን።

READ MORE

ኣብ ልዕሊ ወያነ ሕነ ናይ ምፍዳይ ሕልሚ ዘለዎ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ምስ ዝርካቡ ሰራዊት 1ይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝተወሃሃደ መጥቃዕቲ ንምግባር ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ይዘራረብ ከምዘሎ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም። ንሱ ኣብቲ ንኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ሓደ ብሓደ እናረኸበ ዝገብሮ ዘሎ ዝርርብ፡ ወያኔ ወተሃደራዊ ዓቕሙ አይተዳኸመን።  ወያነ በቲ

READ MORE

ዝሓለፈ ዓርቢ፡ ኤምባሲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ዱባይ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያውያን ክግብር ኣብ ዝወጠኖ ናይ ደገፍ ሰልፊ ንኽመጽኡ ብቕንያቱ 500 ማልያ ስእልታት 1ይ ሚኒስተር ኣቢይን ውልቀመላኺ ኢሳይያስን ዝተለጥፎ ማልእያ ብምሻጥ ኳ ጸቕጢ ወሲኾም እንተዓደሙዎም፡ ተሳታፍነቶም ብምግላል ነቲ ጸቕጢ ዝተሓወሶ ጻውዒት ከምዝነጸጉዎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና

READ MORE

ነሃሰ 04/2018 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ጀነቫ! መንእሰይ ጀሚሩ ብልሳኑ      ብዳንግኡ ኣድላይ ’ንተዀይኑ ተበጊሱ መንእሰይ ኤርትራ ኣበይሲ ክድቅስ ከይዓረፍና ዝተረፈ የለን ዘይተገፈ ኩሉ ተቐንጢጡ ዝተነጽፈ     ኩሉ በጺሕካዮ ምብራቕ ምዕራብ     ክንደይከ ትዘልል ኣንታ ኢራብ     ኣይ ሓቅኻ ’ንዲኻ ክትፋጠጥ     ተደፊርና በዚሑ ቀበጥበጥ ጀነቫ! መርሽ’ምበር ዓለም ኣዛርባ      ነቲ ርሑቕ ግበሮ ቀረባ ቃልሲ ጎበዝ ጀሚሩ ክህንደስ ሕቖ ህግደፍ ምእንቲ

READ MORE

ኣብ ኣትላንታ ካብ ነሓሰ 3-5, 2018 ዝተገብረ ፈስቲቫል፡ ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዝተጻጣሓሉ ኩነታት እዩ ተገይሩ። ኣብዚ ዓሚቕ ክትዓትን፥ ድሙቕ ትልሂታትን ዝተገብረሉ ፈስቲቫል ናይ ዝተፈላለያ ፖለቲካውን ሲቪካውን ህዝባውን ማሕበራት ሰሚናራት እውን ተኻይዱ።   ኣብ ዝተገብረ ሰሚናር፥ ፖለቲካዊ ውድባት ከኣ ብህዝቢ ብዝቐረበለን ተሪር ለበዋ ንምትግባር፡ እዘን ኣብ

READ MORE

ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ጐረባብቲ ጥራይ ዘይኮናስ መምስ መዳውብትና ብደም ዝምድና ዘሎና ኣህዛብ ከም ምኳንና መጠን ብሰላምን ፍቕሪን ብጽቡቕ ጉርብትና እንነብረሉ ምኽንያት ብብዝሒ ስለ ዝዓዝዝ፡ ዝተጀመረ ናይ ሰላምን ዕርቂን ኣብ እዋኑ ብምዃኑ፡ ስክፍታ ብዝሓዘለ ሓጐስ ይስሞዓኒ። [gview file="https://assenna.com/wp-content/uploads/2018/08/eriethiopeace08052018.pdf"]

READ MORE

  ስቲቫል ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣትላንታ ብተሳታፍነት ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ሰሜን ኣመሪካ እንተላይ ካብ ካናዳ ዝመጽኡ ግዱሳት ኤርትራውያን ትማሊ ዓርቢ 3 ነሓሰ 2018 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ብኣቦ ወንበር ኤርትራውያን ኣመሪካውን ኮሚኒቲ ኣትላንታ፡ ኣብ ኣዳራሽ Eritrean American Community Centre Atlanta ብወግዒ ተኸፊቱ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ሎሚ

READ MORE

መስርሕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ንገለ ሕጸ፡ ንገለ ተስካር ንገለ ዓቢ ሻቅሎት ኣብ ሞንጎ ስርዓት ህግደፍን፡ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን ዝካየድ ዘሎ ብላዕሊ ማዓር ዝተሸፈነ፡ ዉሽጣዊ ትሕዝትኡ ዘይተፈልጠ ስምምዓት፡ ዝተፋላለየ ስምዒታት ፈጢሩን ይፈጥርን ኣሎ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ፡ ንዝበዝሑ ኤርትራ ናጽነታ ዝኣወጀት ሓራ ሃገር ኮይና ካብ ኢትዮጵያ

READ MORE

ህዝባዊ ተላዕሎ ንትንሳኤ ኤርትራ [ትንሳኤ] ንባብናን መትከልንናን ኣብ ህልው ፖለቲካዊ ምዕባለ ሃገርና ሓምለ 2018     ዎ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ! ከም ህዝቢን ሃገርን ሎሚ’ውን ኣብ ዳግማይ ፈተነ ንርከብ። ስለዝኾነ ነዚ ህልው ፖለቲካዊ ምዕባለ ብዕምቆት ብምምልካት ንባብናን መትከልናን ብምንጻር ንህዝቢ ንሕብር። ብሃገራዊ ሓላፍነትን ረብሓ ህዝብን ሃገርን ብዘውሕስ ክንሕዞን ረዚን ሃገራዊ ጉዳይ ምኻኑ

READ MORE

ዎ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፥ ብዓንተቦ ፈታው ሰላምን ደላይ ሰናይን ህዝቢ ኢኻ። ኣብዚ እዋን ልዕሊ ዝኾነ ኻልእ ሰላም፡ ራህዋን ቅሳነትን ከምዘድልየካ ድማ ርዱእ ኢዩ። ይኹን’ምበር ንሰላም ይኹን ንዂናት፡ እንታይ፡ ስለምንታይ፡ ብኸመይ፡ መዓስን ምስ መንን ከይበልካ ምእታዉ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ዝመዝነሉ ግዜ ክህሉ ስለዝኽእል ምጥንቃቕ ኣድላዪ ኢዩ። ኣብዚ ክልተ

READ MORE

ኤርትራውያን፡ መላኺ ኢሳያስ ዝመረጸልና መራሒ ክንቅበልን ክንሓስርን ወይ ንመሰልና ክንቃለስ ክንውስን ኣለና ኣብዛ እንነብረላ ዓለም፡ ህርፋን ስልጣን፡ ገንዘብ፡ ወልፊ መስተ፡ ዕጸፋርስን ዝሙትን፡ ካብተን ንኣእምሮ ሰባት ብምግዛእ ዘዋልኣን ኣብ ጸገምን ገበንን ዘውድቃን ዘለዋ ተርእዮታት’የን። በዘን ድኻታት ዘረስዓ፡ ፍትሒ ዝዕምጽጻ፡ ሕጊ ዝጥሕሳ፡ ትዕቢት ዘንግሳን ሃብትን ክብርን ካልኦት ወገናት

READ MORE

እምብለይ!!! 28/07/2018 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ኣንታ መርዛም ተመን እምብኣር ኣግሂድካ ዘለቕ-ለቕ ልማዱ ድሮ ስዒቡካ ዘይፍታሕ ዕጣቑ እምብለይ ኢሉካ     ጽፍርኻ ሓቢእካ ሓሲኻ ክትምድር     ምሕንፋጥ ኣመሉ ሰብ ከተደናግር     እምብለይ ኢሉካ ልብኻ ዝምርምር እምብለይ ኢሉካ ኣለኹዎ ባዕለይ… ኣንታ ውልዕ ጥፍእ ገበነኛ ጠላም መድሃኒት ዘይብሉ ፍጥር ክብል ሰራም ምልኣት ዘይርከቦ ጎደሎ ጭርምራም     ትኽ ኢሉ ዘይከይድ ዘልኣለም ዝሕንክስ     ከቢዱ

READ MORE

ጋዜጣዊ መግለጺ እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ `ቲ ኣብ ጀኔቫ ን 31 ነሓሰ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን፡ እዚ ጋዜጣዊ መግለጺ`ዚ፡ መቐጸልታ ናይቶም፡ ነቲ ካብ 31 ነሓሰ ክሳብ 1 መስከረም 2018 ኣብ ጀነቫ ክቃናዕ ተወጢኑ ዘሎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣቐዲሞም ዝተዘርግሑ ክልተ ተኸታተልቲ መግለጺታት እዩ። እታ ኣብ ጀነቫ

READ MORE

  ነዚ ኣብ መንጎ ህግደፍን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ዘይንጹር ርክባትን ዘሎና ስክፍታታት ንምግላጽ ንዕለት 4/08/2018 ካብ ስዓት 14:00 ስጋብ 17:00 ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ከተማ ሎንዶን፣ ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተዳልዩ ኣሎ። ኩላትኩም ኤርትራውያን የዕሩኽ ኤርትራን ናብዚ ሰላማዊ ሰልፊዚ ክትጽምበሩና ንዕድም።  

READ MORE

ኣብዛ እንነብረላ ዓለም፡ ህርፋን ስልጣን፡ ገንዘብ፡ ወልፊ መስተ፡ ዕጸፋርስን ዝሙትን፡ ካብተን ንኣእምሮ ሰባት ብምግዛእ ዘዋልኣን ኣብ ጸገምን ገበንን ዘውድቃን ዘለዋ ተርእዮታት’የን። በዘን ድኻታት ዘረስዓ፡ ፍትሒ ዝዕምጽጻ፡ ሕጊ ዝጥሕሳ፡ ትዕቢት ዘንግሳን ሃብትን ክብርን ካልኦት ወገናት ዝምንዝዓ ዕንቅፋታት፡ ህቡባት ሰባትን መራሕትን ታሪኾም ዝብልላን ብገበን ዘሕትታን’የን። ከም ሳዕቤኑ

READ MORE

ንሓደ ሰብ፡ ሓቀኛ ትርጉም ህይወትን ምንባርን ግለጽ ተባሂሉ ምስዝሕተት፡ እንታይ ኢሉ ከምዝምልስ ንምግማቱ የጸግም’ዩ። ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት፡ ምስ ካልእ ክፋላት ዓለም ዘሎ ናይ ሰባት ትርጉም ህይወትን ምንባርን፡ ሰማይን ምድርን ከምዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ብናተይ መረዳእታ፡ ሰባት ሓቀኛ ትርጉም ህይወት የስተማቅሩ ኣለዉ ክብሃል እንተኾይኑ፡

READ MORE

(ኤርትራውያን ኣንድመር ኣይንጎድል)   ከምቲ ኣብ ፈላሚ ጻውዒት ብቕድሚ ትማሊ ሰሉስ 24 ሓምለ 2018 ዝተገልጸ እዚ `ኤርትራውያን ኣይንድመር ኣይንጎድል` ብዝብል ኣርእስቲ ፡ ልኡላውነት ሃገርና ኤርትራ ብውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ብምእታዉ ዝነደረ  ሓፋሽ ኤርትራዊ ፡ ህዝቢ ብህዝቢ ዘበገሶ ክልተ ቀንዲ ዕላማታት ዘለዎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ን 31

READ MORE

ERITREAN SNEET ASSOCIATION ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ሳንድየጎ الإريترية سنيت جمعية ለበወታትን ውሳኔታትን ህጹጽ ህዝባዊ ኣኼባ              ሳንድየጎን ሎስ ኣንጀልስን ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ሳንድየጎ ትማሊ ቀዳም ሓምለ 21, 2018 በቲ ኣብ ሃገርና ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታት ህዝባዊ ኣኼባ ገይሩ ገምጋሙ ኣንቢሩ። እዚ ንመጀመርያ ግዜ እንተላይ ወከልቲ ደለይቲ ፍትሒ ሎስ ኣንጀለስ

READ MORE

ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ጐረባብቲ ጥራይ ዘይኮናስ መምስ መዳውብትና ብደም ዝምድና ዘሎና ኣህዛብ ከም ምኳንና መጠን ብሰላምን ፍቕሪን ብጽቡቕ ጉርብትና እንነብረሉ ምኽንያት ብብዝሒ ስለ ዝዓዝዝ፡ ዝተጀመረ ናይ ሰላምን ዕርቂን ኣብ እዋኑ ብምዃኑ፡ ስክፍታ ብዝሓዘለ ሓጐስ ይስሞዓኒ። ስክፍታይ ከኣ፡ ናይ ጥንቲ ኣህዛብ ብምኻንና ንነዊሕ እዋን ብዝሓለፈ ምፍሕፋሕ

READ MORE

ፍሥሐየ መብራህቱ (2002)   ምውጋሕስ ወጊሑ ፀሓይውን በሪቓ ገና ቲስማይና ወሪስዎ ጣቓ፡   ምውጋሕስ ወጊሑ ወቕቱ ተኸቲሉ ጌና ኣይተሰምዐን ዜማ ናይ ጨራሩ፡   ምውጋIስ ወጊሑ ከምዘይወግሕ የለን ንምንታይ ‘ተንከብቲ ገና ተሓጺረን?   ምውጋሕስ ወጊሑ ሰማይና በሪሁ ኣብታይ ካብ መትከሎም ከመይ ዘይተፈትሑ?   ምውጋሕስ ወጊሑ ኣብ ኣጋ ዘራእቲ ጎበዝ ተሳኢኑ ዝጸምድ ናውቲ፡   ምውጋሕስ ወጊሑ ድሕሪ ዘራጊቶ ኣብ ዝዓኖ ገዛ ከመይኢልካ ይእቶ?   ምውጋሕስ ወጊሑ መሲሉኩም

READ MORE

ዶክቶር አቢይን ሃሜንነታዊ ፍልስፍንኡን 21/07/2018 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ሃሜንነታዊ (Utopian) ፍልስፍና ዶክቶር ኣቢይ ምሁር ብምዃኑ ንብዝሓት ከም ዘደናገረ ንዕዘቦ ዘለና እዋናዊ ዜና ኰይኑ ኣሎ። ንኽልተ ነጻ ዝዀና ሃገራት ብ “ምድማር” ዝብሃል ፍልስፍና ፍቕሪ ሰላም ሓድነት ጭርሖ ተጠቒምካ ሓደ ኰንና ኣለና ኢልካ ጫውጫውን ናይ ውራያት ምቅብባልን ንሰምዖን ንርእዮን ኣለና። እዚ ናይ ለንቅነ

READ MORE

(ብመቀየሲ ሸኽ ከቢረ) ብ ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ ምዕራባውያን፡ ብምትሕብባር ጓሓሉ ደቀ-ባት፤ ብባርነት ዘገልግል ዝጓረትዎ ኣፍሪቃዊ ሓይሊ ሰብ    ከይኣክል ፤   ነቲ ኣፍሪቃዊ መሬት ከኣ በብዘርከቡሉን ብሓይሎም ዝሃቦምን ፤ናይ ደቂ ሰብ ስሚዒትን  ማሕበራዊ  ምትእስሳርን  ኣብ ግምት ከየተዉ ጎዛዚዮም  ምስ መቃቀልዎ  ፤ እቲ ክፉት ዝምድና ኣህዛብ ተደሪቱ ፤ ብዘይ ባህርያዊ  ኣታዓባብያ 

READ MORE

ይርኣየኒ - ሕጂ ኮይኑ! ላኻ ኣሊኻ - ድርቒ ዓቲራ መስፈ ኣብሊሓ - ፈትሊ ስዂዓ ዓይና ኣጨምቲላ - ትንፋሳ ሓቢኣ "በስመ - ኣብ" ኢላ - ኣማዕቲባ ክቢ ክትሰርሕ መሰረት መኾምብያና ክተንጽፍ፡ እወ ትርኣየኒ ……… [gview file="https://assenna.com/wp-content/uploads/2018/07/ብመኾምብያ-ኣደይ-ከይትመጹኒ.pdf"]

READ MORE

ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ብጻዕቂ ሰፊሩሉ ዝጸንሐ ዶባት ኢትዮጵያ፡ `ከም ወስታ ዕርቂ` ብዝብል ምኽንያት ከም ዝሰሓበ፡ ሮይተርስ ንገጻት ፈይስ ቡክ ኣገግሎት ዜና ናይቲ ስርዓት ብምጥቃስ ሓቢሩ። እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ከይወጽአ ምስ ኢትዮጵያ ኣይንዛራረብን ኢና ክብል ንልዕሊ 16 ዓመት ደሪቑ ዝነበረ

READ MORE

ጽላል ኤርትራውያን ንዲሞክራሲ ኣብ ኖርወይ መግለጺ ጽላል ኤርትራውያን ንዲሞክራሲ ኣብ ኖርወይ ኣብ ጉዳይ ዝርርብ ኣብ ሞንጎ ኢሰያስን መንግስቲ ኢትዮጲያን መሪሕነት ጽላል ኤርትራውያን ኣብ ኖርወይ፣ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝገበሮ ኣኼባ ብዛዕባቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጲያን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ዝርርብ ብዝምልከት ተመያይጡ ኣብ ዝስዕቡ ሰለስተ ነገራት ክጠቓለል

READ MORE

ወርሒ ሓምለ 2018፡ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብፍሉይ ዝዝከራ ክትከውን’ያ። ምናልባት እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ናይ ዕስራ ዓመታት ወጥሪ፡ ድነ ኩናትን ጽልእን ኣኸቲሙ፡ ናይ ሰላምን ሓድሕድ ምትሕግጋዝን ዝተጀመረሉ ብምዃኑ፡ ታሪኻዊ’ዩ እንተተባህለ ነውሪ ኣይኮነን። ንህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ልዕሊ’ቲ  ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈረመ መስርሕ

READ MORE

ሓደ ካብ ቀዳሞት ተጋደልቲ ናጽነት ኤርትራን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራን ነበር ኣቶ መስፍን ሓጎስ ምስ SBS ዝተባህለ መደበር ራድዮ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ፡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1991 ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ኣፍዓበት ንውሱናት ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ መሪጹ ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ፡

READ MORE