መበል ቀዳማይ ዓመት ስርሒት ፎርቶን ዝኽሪ ስዉእ ጅግና ወዲ ዓልን ምኽንያት ብምግባር ን21 ጥሪ ኣብ ለንደን ሰላማዊ ሰልፊ ኣዳሊና ስለዘለና ኩሉኹም ደለይቲ ፍትሒ ምሳና ሓቢርኩም ክትውዕሉ ጻውዒትና ነቕርብ። ቦታ Eritrean Embassy 96 White Lion Street, Islington, London, N1 9PF ዕለት 21/01/2014 ሰዓት ካብ ሰዓት 11።00 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 2፣00 ድሕሪ ቀትሪ ብደሓን ምጹ ደለይቲ

READ MORE

ንእሽቶ ምኽሪ ንኣመንቲ ኣባጎብየ ማሕሙድ ሳልሕ ኣብ ዓመተ-ምህረት ሓርነት ሓደ ናጻ ኣቦ ንወዱ ዘዕልሎ ኣብ ዓድና ዓመት መጸት መብጸዓታት ዘብዝሕ መራሒ ነይሩ። ኣዝዩ ጨካንን ተንኮለኛን ስለዝነበረ፡ ዓበይቲ ዓድና ከክፍኡ ኣስማት እንተፈተኑሉ ዝኣኽሎ ተሳእነ። በቃ ክሉ ንኢስዎ። እቶም ቆልዑ’ኳ ዓመት-ዓመት ገለ ጸይቀ-መይቂ ኣስማት ይልጥፉሉ’ሞ ገሊኡ ንኣዋርሕ ጥራይ ገጢምዎ

READ MORE

      እታ ጉዋ ጉዋ ኢያ፡              እታ ምድሪ ካኣ መስያ ኢያ።                                           ዕለተ 13.01.2014              ብመጀመርያ 2014 ድሮ 1 አብ ፈላሚ ወርሒ ስለ ዘሎና ማይ ኣይሓለፎን’ሞ ሰናይ ዘመን ይግበረልና ኢለ ክምነ ደስ ይብለኒ ። 2013 ዓ.ምህረትከ እንታይ ዓይነት በሰላ ሓዲጋትልና ሓሊፋ?። ኣብ ኣፈፈት ሕ.ኤዉሮጳ ደቕና ተሃንኹቶም ። ህልቂት

READ MORE

ኢሳያስ አፈወርቂ መሬት ኤርትራ ንኢራን የካሪ ኣሎ መሬታት ኤርትራ ንኢራንን እስራኤልን ተኻሪዩ ከምዘሎ ንፈልጥ ዶ? ንምንታይ ንኽራይ ከም ዝዋዓለ ንርዳእ ዶ? ናይዚ ሳዕቤን ከ እንታይ ኢዩ? ብወርሒ ዲሰምበር ዕለታት 16፣ 22ን 29ን 2013 “ኣል-ወጠን” ዝተባህለ ጋዜጣ መንግስቲ ኤርትራ መሬታቱ ንኢራን የካሪ ከምዘሎ ተኻታተልቲ ጹሑፋት ምስ ጭብጥታት የቕርብ

READ MORE

እቲ ንምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ብወግዓዊ መግለጺ ብምዅናን፣ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፣ ካናዳን ኤውሮጳን ሃገራዊ ምትእኽኻብ ዝጽውዕ ናይ ሓድነት ኣኼባታት ከሰላስል ዝጸንሐ ገዲም ተቓላሳይን ውፉይ ሃገራውን ዶር ተወልደ ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ) ሎሚ ምሸት 12 ጥሪ ኣብ ለንደን ሰፊሕን ዕዉትን ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ። ንሱ ኣብቲ ሰፊሕ

READ MORE

ብውዲት ጸጥታ ሱዳን ምስ ብዓልቲ ቤቱ ብራሻይዳ ተጨውዩ ኣብ ሲናይ ንሓያለ ኣዋርሕ ዝተሳቐየ ግርማይ (ካስኮ) ካብ ጭውያ ሓራ ድሕሪ ምውጽኡ ናብ ውሑስ ቦታ በጺሑ። ብውዲት ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ብዝነበሩ ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ምስ ብዓልቲ ቤቱ ሚልዮን ካብ ሸገራብ ብራሻይዳ ተጨውዩ ናብ በደዊን ሲናይ ድሕሪ ምሻጡ

READ MORE

ዳስ ሓውያ (ሞይታ) ዳስ ሓውያ ብሓንቲ  ዘፈር ጠጢዓ ራብዓይ ክፋል ኑራ ሑሴን ኣብ ሳልሰይቲ ክፋል፡ ኢሳይያስ ነቲ ብምሉእ ዕግበትን ብልዑል ወኒ ዓጢቑ ዝተቓለሰሉ ድርብ ዕላማታቱ ከዐውት ንልዕሊ 40 ዓመታት ብኣድራጋ ክዓዪ ከምዝጸንሐን፡ ዳርጋ’ውን ናብ መፈጸምትኡ ከም ዝተገማገመን ርኢና። መግዛእቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኢሳይያስ፡ በበቲ ጠመቲኦም ተራኺቦም፡ ኣብ ሓደ ናይ ሓባርን ንኹሎም

READ MORE

መልሲ ንርእይቶታት ኣንበብቲ! ብመጀምርያ ንኹሉኹም ኣብ ትሕቲ እታ “ትዕዝብተይ” ዘርእስታ ጽሕፍቲ ዝነቐፍኩምን ዘተባባዕኩምን ኣሕዋት ኤርትራውያን ልባዊ ምስጋናይ ከቕርበልኩም እፈቱ። ብፍላይ ድማ ንሓው ወዲ ማይተመናይ ብልቢ ከመስግኖ እደሊ። ምኽንያቱ፡ ነዚ ኣብ ቋንቋና ዘሎኒ ድሩት ኣፍልጦ ንምድራዕ እትሕግዘኒ መጽሓፍ ሰዋስው ደራሲ ኣማኑኤል ሳህለ ስለ ዘበርከተለይ። ብምቕጻል፥ ነቲ ኣብቲ

READ MORE

ርሑቕ ዓዲ መሐሰዊ መልሲ ንሓሳዊት ብርኽቲ ፍስሃየ (ብጓል-ቡርጁዋ እትፍለጥ)  ደራሲት መጽሓፍ “ይጽንሓልኪ” ብ ጽገወይኒ ኣድሓኖም (ጓል ላንጋኖ) ሳልስይን ክፋልን መወዳእታን _________________________________________________________ ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝወጸ ጽሑፋተይ እንታይነት ጓል ብርጅዋን ከም ስርዕቲ ተ.ሓ.ኤ ኣብ ኣስመራ ኮይና ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኤርትራውያን ዝፈጸመቶ በደላት ክገልጽ ፈቲነ። ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ከእ ተራ ብርኽቲ ኣብ ሜዳን ድሕሪ

READ MORE

ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ከምቲ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ዝግበር ሎሚ ዓመት ኸኣ ፍልይ ብዝብል ኣገባብ ማለት ባህላውያን ደረፍቲ ፣ ቡዙሓት ነባራት ተቓለስትን ተጋደልቲን ፣ ኣዚዮም ቡዙሓት መንእሰያት ዝተሳተፍዎ ኣብ ከሎን ( köln) ክሳብ ሕላፍ ለይቲ ብዋዛን ቁምነገርን ዕላላት ዝተሰነየ ባህላዊ ምሸት ብዓቢ ዓወት ተዛዚሙ ። ነዚ

READ MORE

ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሰሜን ኣመሪካን ኤውሮጳን ከካይዶ ዝጸንሐ ናይ ሓድነት ዑደት፣ ንሃገራዊ ምትእኽካብ ዝጽውዕ ሰሚናር ንምክያድ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ለንደን ዝርከብ ገዲም ተቓላሳይ ዶር ተወልደ ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ)፣ ቀዳም 11 ጥሪ ምስ ኤርትራውያን መራሕቲ ሃይማኖት እስልምናን ክርስትናን ተራኺቡ፣ መራሕቲ ሃይማኖትና ህዝብና ኣብ ምጥርናፍን ሓድነቱ

READ MORE

ዳግመ ዉደባ መንግስቲ፡ መንግስታዊ ቅርጻን ሓይሊ ጉልበት ሰብ ብከመይ ይካናወን? ኣብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም `2013 ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣመሓደርቲ ዞባታትን ክዋድራት ኣብ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ምምዕባል እምባትካላ ኣኼባ ከም ዘካየዱ ብመራኸብታት ብዙሓን ኤርትራ ተቓሊሑ ምንባሩ ኣይርሳዕን እዩ። ዕላማ ናይቲ ካብ 17-19 መስከረም 2013 እተቓንዐ

READ MORE

ነታ ወትሩ ዝብርብራ ማዕከን ሓበሬታ Youtube ከፊተ ናይ ቪድዮ ፋይላት እናፈተሽኩ ከለኹ ሓንቲ ኣቓልቦይ ዝሰሓበት ቪድዮ ርኣኹ። ኣርእስታ “PIA Interview on May 2012 About Principles and Values” ይብል። ካብ ነዊሕ ቃለ መሕትት ኢሳያስ ተወሲዱ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ኢዩ። ነቲ ኣርእስቲ ምስ ኣንበብኩዎ፣ መትከል ዘይብሉን ክብርታትና ዘዕነወን ሰብ ደኣ

READ MORE

ድሮ ዓመትካ ቀሪቡ! ኣንታ ስዉእ ወዲ ዓሊ! ከይረኸብና ኣሰርካ ስዒቡ ንገፋዕቲ ዝኣሊ   ግዳይ ገፋዕቲ ኮይኑ ህዝቢ ስኢኑ መጽለሊ ስኢኑ ጭርናዕ-ህዝቢ ሰስ መበሊ ሃጽ ይብል ኣሎ ውላዱ ዘላሊ ረመጽ ኮይናቶ ናተይ ዝብላ ምድሪ ብኣማኢት ውሒጡዎ ባሕሪ ወዮ ትፈልጦ ጉድ ‘ምበር ገዲዱ ብድሕረኻ መርድእ ኮይኑ ቀለቡ ህዝብኻ ጨው እግሮም ረጊጾሞ ብቐትሪ ወዲ ሰብ ኮይኑ ግብሪ ይጥፍኡ’ለዉ ደቂ

READ MORE

ብ 3 ጥሪ ሓንቲ ጓል ሓደ ዓመት ዝዕድሚኣ ኤርትራዊት ህጻን ኣብ ሕቝፊ ኣዲኣን ኣብ ቅድሚ ኣቦኣን እንከላ ብሓደ እስራኤላዊ ክልተ ግዜ ብኻራ ገጻ ተወጊኣ ንህይወታ ኣብ ዝፈታተን ሓደጋ ወዲቓ ኣብ ሕክምና ከምዝተዓቝበት ጋዜጣታት እስራኤል መስኪረን። ብ 8 ጥሪ ኸኣ፣ “ቀዳሞት ኮይኖም ኣብ ዝስዕሩሉ ውድድር ዘይሽለሙ

READ MORE

ርሑቕ ዓዲ መሐሰዊ መልሲ ንሓሳዊት ብርኽቲ ፍስሃየ (ብጓል-ቡርጁዋ እትፍለጥ)  ደራሲት መጽሓፍ “ይጽንሓልኪ” ብ ጽገወይኒ ኣድሓኖም (ጓል ላንጋኖ) ካልኣይ ክፋል   ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ እንታይነት ብርኽቲ ፍስሃየ (ብጓል ብርጅዋ እትፍለጥ) ገሊጸ ነይረ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስተይ ከኣ ከም ስርዕቲ ተ.ሓ.ኤ ኣብ ኣስመራ እንታይ ትገብር ነይራ ዝብል ሕቶ ኣሕጺረ ኣቢለ ክገልጾ ክፍትን ኢየ። ጓል

READ MORE

ንኣይን ንኣኻትኩምን መታን ክጥዕመና ብዓረር ጠላማት ዝሓለፈ ጅግና ስድራኡ ንምእላይ ንፈጽም ሕድርና ነዚ ረሳሕ ገንዘብ ዘምጽኦ ረሃጽና ኣይንማታኣሉ ንዘርግሕ ኣእዳውና! ሃየ’ወ ነወፊ ከምቲ ዝተለምደ ጅግና’ኳ ብዓረር በጃና ዝኸደ ክንገብሮ ንኽእል በቲ ዝወሓደ ስድራኡ ምሕብሓብ’ዩ ሎሚ ናትና ግደ! ስቓይን መከራን ከብቅዕ ሓሳርና ኣብ በረኻን ባሕርን ከይጸንት ህዝብና ነዚ ኣንበሳ ኣናብስ ወዲ ዓሊ ጅግና ምልኪ ዝመከተ ገንሸል ሓርነትና ሃየ’ወ ነቕስኖ

READ MORE

መራሕ ብርጌድ ኢሳያስ ተወልደብርሃን (ወዲፍላንሳ)፡ ናይ ሓደ ስዉእ ብጻዩ ብሽክሊት ምስ ፈተሾ ምስጢራዊ ሰልፊ ከም ዘሎ ፈሊጡ። ብዛዕባ’ቲ ፍጻሜ ንሓደ ኣባል መሪሕነት ምስ ኣዕለሎ ድማ፡ “ብዛዕባ’ዚ ምስ ዝኾነ ሰብ እንተ ተዛሪብካ ሞት ከም ዝስዕበካ ፍለጥ” ኢሉዎ።                                           ሓደ ኣባል ብርጌድ 58 ነበር           ድሕሪ ናይ ኣርበጂ ዕላል፡

READ MORE

ርሑቕ ዓዲ መሐሰዊ መልሲ ንሓሳዊት ብርኽቲ ፍስሃየ (ብጓል-ቡርጁዋ እትፍለጥ)  ደራሲት መጽሓፍ “ይጽንሓልኪ” ብ ጽገወይኒ ኣድሓኖም (ጓል ላንጋኖ) ቀዳማይ ክፋል መእተዊ       ደቅ-ሰብ መሰረት ባህርያት ህይወትና ካብ ዕሸልነትና ዘሰንየና ስነ-ምግብራዊ ኣተዓባብ’ዩ ዝውስኖ። ሃካያት ዲና ህርኩታት፣በቃቓት ዲና ለጋሳት፣ ሓቀኛታት ዲና ወስለትቲ፡ እሙናት ዲና ሰረቕቲ፣ ሓሰብቲ ጽቡቕ ዲና ተንኰለኛታት፣ ሰብ  ጽቡቕ ቅንኢ ዲና ሰብ

READ MORE

ዓለም-ለኻዊ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምልዕዓላት፣ ሎሚ አብ ድያስፖራ ኣበየከተማኡ ዝርአ ዘሎ ደያቢ ናይ ናጻ-ህዝቢ (አብ ፖለቲካውያን ውድባት ዘይተወደቡ) ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ኢዩ። ንምጥቃሱ ክጥዕመልና መታን ህዝባዊ ምንቅስቓስ እንተበልና ተመራጺ እመስለኒ። ኣውራ ግና ብዛዕባ‘ዚ ምንቅስቓስ‘ዚ ግቡእ ግንዛቤ ምግባር ንዅሉ በዓል-ጕዳይ ጠቓሚ‘ዩ። መን‘ዩኸ በዓል-ጕዳይ? ሰብ-ጕዳይ ማለት አብዚ ኵሎም ብኤርትራ

READ MORE

An African migrant takes part in a protest opposite the Knesset. Photograph: Baz Ratner/Reuters Around 10,000 African refugees have taken their protest to the Israeli parliament in Jerusalem on the fourth consecutive day of demonstrations and strikes against harsh detention laws, and to demand the authorities consider their

READ MORE

ህቡብ ድምጻዊ ወዲ-ትካቦ ኣብ ላስቬጋስ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፣ ንህዝቢ ዘበራበረ ውዕዉዕ መደብ ከምዘቕረበ ኣወሃሃድቲ ናይቲ ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት ዝተኻየደ መደብ ሓቢሮም። ወዲ-ትካቦ በታ ዓቢ ኣድናቖት ረኺባ ዘላ “ንሓድነትና ሸጥ መዓንጣና”  እትብል እዋናዊት ደርፊ እዩ ፈሊምዎ። ቀጺሉ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓደስትን ናይ ቐደምን ሃገራውያን ደርፍታት ብምቕራብ ንህዝቢ ላስቬጋስ

READ MORE

ዮፍታሄ ድሜጥሮስ፣ ሓላፊ ተዋህዶ ሃይማኖት፣ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ተላኢኹ፣ ገንዘብ ክዘምት ኣብ እስራኤል ኣትዩ ኣሎ። ሓላፊ ሃይማኖት ተዋህዶ ዮፍታሀ ድሜጥሮስ፣ ሰኑይ 6 ጥሪ 2014 ኣብ እስራኤል ምስ ዘለዉ፣ ልኡኻት ኣቕሽሽቲን መንእሰያትን ብምምስጣር፣ ካብቲ ምሉእ ብምሉእ  ኣማሓደርቲ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻሩ ዝርከብ እንዳ መድሃነኣለም ቤተ ክርስትያን ኣብ ተልኣቪብ፣  ብሞባእ

READ MORE