ካብ ዕለት 7-17/ ወርሒ ሸውዓተ 2012 ንኣስታት 10 መዓልታት ኣብ ደብረዘይቲ ዝተኣኻኸቡ መንእሰያት ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ክትዓት ሓደ እማመ እዮም ኣውጺኦም:: እዚ እማመ እዚ ድማ ኣብ ፈቀዶ መራኸቢ ብዙሃን ንታሪኽ ተዘርጊሑ ይርከብ:: ገለ ካብቶም ዘካትዑና ተኣፈፍቲ ኣርእስትታት እዞም ዝስዕቡ ኔሮም:: ሕቶ ቛንቛ : ሕቶ

READ MORE

ወዲ ትካቦ:  ኣብነታዊ ስጉምቲ ማሕሙድ ሳልሕ ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ ሓዘን ሰሙናት፡ ስነ-ጥበብ ነቲ እተሰላስሎን እትመርሖን ሓሳብ ኣብ ምንጽብራቅ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምግልሑን ምስማሩን ተርኡ ቀሊል ከምዘይኮነ ትራእዩ ‘ዩ። ገለ ስነ-ጥበባውያን ንምረትን ሕሰምን ህዝብና ክገልጹን ነቲ ምንጩ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ክውግዙ ከለዉ፡ ገሊኦም በንጻሩ“ንኺድ ጥራይ” ብዝዓይነቱ ኣመለኻኽታ፡ ነቲ

READ MORE

ሓበሬታን ጻውዒትን ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ። ንተባዕ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ሓበሬታን ጻውዒትን ክንሰድድ ኮለና ሓበን ይስማዓና። ንዘይሕለል ሃገራውን ታሪኻውን ኣበርክትኡ ድማ፣ በዚ ኣጋጣሚ ደጊምና ከነመስግኖ ክብረት ይስምዓና። ጻውዒትን ሓበሬታን ንምስዳድ ዝተገደድናሉ ክልተ ዓበይቲ ዘሕዘነና ምኽንያታት ስለዘሎ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ዘይተነግረ’ምበር ዘይተገብረ ስለዘየለ፣ ኩሉ ኣቐዲሙ ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ምግሃስ

READ MORE

"መን ምሰመዩኺ ዕሸለይ" ፣ " ባሕሪ ንስኻ 'ውን እዚ ፈዲኻና" ብ ሃብተ ክፍለ፣ "ክንዳኺ 'የ ኣንቲ ወላዲት" ብ ዶር ሳራ ዑቕባይ፣  "ኣውያት ቤተ-ሰብ ሰማእታት ደሴት ላምፐዱዛ" ብ ታደሰ ኪዳነ፣ "ሽምዓ"፣ "ምለሱለይ ህዝበይ" ብ ግርማይ ነጋሽ፣ "ብደምሒት ተወሪራ ሃገር፣ ሕጂኸ እንታይ ይገበር? ብ ተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ። [gview file="http://demo.assenna.com/wp-content/uploads/2013/11/Poems_06-11-2013.pdf"]

READ MORE

''ኤርትራ ናብ ሶማል፡ ኣስመራ ናብ መቓድሾ'' ካብ'ዚ ዉዲት'ከ ብኸመይ ነምልጥ ``ፕረሲደንት ኢሰያስ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ከርእዮ ዝጸንሐ ናይ ዘይርጉእነት መንፈስ ብዙሕ ትንታነታት ኵወሃቦ ጸኒሑ ኢዩ። ምዝዛም ዕምረ-ስልጣኑ ግዲ ተራእይዎ፡ ብዙሕ ዘደንጹ ስጉምትታት ኵወስድ ተራእዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒዝገበሮ ህጽጽ ዕጹው ኣኼባ ብዘይ ሕብእብእ፡ ነቶም ምስኡ ተሪፎም ዘለው ግን

READ MORE

ሃይማኖታዊ  ፖለቲካ፡ -ፍትሒ-                                  03-11-13 ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ እንዃዕ ብኣጋጣሚ ናይ ላምፐዱዛ ፍጻመ፡ ናብዚ ናይ ሎሚ ናይ ሰምበት 03/11/13 ጋህዲ ዶግዓን ጾሎተ-ፍትሓትን ናይ ኩሎምን ናይ ኩሉጊዜን ኩሉ ዓይነት መስዋእትናን ኣውያት ረመጽ ድጉል ሰፊሕ መደብ ጥፍኣትናን ንድርጓሓሉ እዋን ኣ ብጸሓና!! ትንግርቲ መጋርያ ህዝባዊ ናዕብና ልዕሌና ዓለም ስለእትፈልጦ እንታይ ዓዚምና ኣዚምና

READ MORE

ህግደፍ ብ29 ጥቅምቲ 2013 ኣብ መንግስታዊ ልሳኑ፣ ሓዳስ ኤርትራ "ቀጥታዊ ርክብ - ንኽፉት ልዝብ ብዝብል ኣርእስቲ ንኣንባቢኡ ዘስደምም ሓተታ ኣውጺኡ 'ሎ። "ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ይሃሉ፣ ብዛዕባ መደባት መንግስቱን ምዕባለታትን ብድሆታትን ሃገሩ

READ MORE

ምልካዊ ስርዓት ኣስመራ፣ ንመርመራ መነጸሪ መንነት(DNA) ናይቶም ኣብ ገምገም  ባሕሪ ላምፐዱሳ ብዘሰቅቕ ኩነታት ዝሞቱ 360 ኤርትራውያን ካብ ነፍስወከፍ መቕርብ 150 ኤውሮ ክሽምጥጥ ዝኣለሞ ኣስሓኮ ኣልቦ ውዲት ፈሺሉ። ጉጅለ ህግደፍ ትርጁማን ኣምሲሉ ዝለኣኾም ሃሱሳት፣ ንኩነታት ናይቶም ብሓዘን ተኾምቲሮም መቕርቦም ንምልላይ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ኤርትራውያን  መዝሚዞም፡ መንነት

READ MORE

ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ካብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ሰዓት እቶ እቶ ከምዘተኣታተወ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ እቲ ሰዓት እቶ እቶ ካብ ሰዓት 8፣00 ናይ ምሸት ንደሓር እዩ ዝጸንዕ ዘሎ። ስርዓት ኢሳይያስ፣ እቲ ኣብ ላምፐዱዛ ዘጋጠመ ጃምላዊ መቕዘፍቲ ኤርትራውያን ዝፈጠሮ ረዚን ሓዘንን ድጉል ነድርን ከይግንፍል

READ MORE

ኣብ ነርወይ፣ ኣብ ከተማ ስታቫንገርን ከባቢኣን ዝርከቡ መንእሰያት፡ ሃገርና ካብዚ ብስርዓት ህግደፍ ወሪድዋ ዘሎ ከቢድ መዓት ሓራ ንምግባርር ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ፡ ካብኦም ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ ክገብሩ ድሉዋት ምህላዎም ከምዘረጋገጹ ብክፍሊ ዜናን ሓበሬታን ንደሞክራስያዊ ለዉጢ ስታቫንገር ናብ ኣሰና ዝለኣኾ ዜና የገንዘብ። ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ ንሳቶም  ኣብቲ ብሰንበት

READ MORE

እቲ ውሩይን ፍሉጥን ዓርኪ ሰውራን ህዝቢ ኤርትራን  ኢንግሊዛዊ  ፕሮፌሰር ሊዮነል ክሊፍ  ብዝሓደሮ ሕማም ብረቡዕ 23 ጥቅምቲ 2013  ዓሪፉ። ፕሮፌሰር ሊዮን ክሊፍ ኣብ 1984 ንሜዳ ብምእታው ምስ ሰውራን ህዝብን ኤርትራ ተላልዩ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ኤርትራ ብምድጋፍ ፍትሓውነት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ንምርካብን ማሕበር ረዲኤት

READ MORE

ህዝባዊ ኣኼባ (መድረኽ ልዝብ) ንቀዳም ን9 ሕዳር ሰዓት 3፡00 ንኤርትራውያን ተቐማጦ እንድያናፖሊስን ከባቢኣን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብዘጋጠመ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ጅምላዊ ህልቂት ይኹን ብመሰረቱ ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ሃገሮም ክወጹን ኣብ ስደት ዘጓንፎም ዘሎ ሓደጋታት ምርኩስ ብምግባር ንቀዳም ዕለት 11/9/2013 ህዝባዊ ኣኼባ ንምግባር ብኣኽብሮት ንጽውዕ። እዚ ኣኼባ'ዚ ነቲ

READ MORE

ላምፔዱሳ፡ ጸገምና ዝምድናና እምበር ዕላማና ኣይኮነን ካልኣይ ክፋል እዚ ኣብ ላምፔዱሳ ዘጋጠመ ዓቢ ክሳራ ብዘይካ ንኢሳያስን ብጣዕሚ ኣዝዩ ጸቢብ ኣጠማምታ ዘለዎም ኣዝዮም ውሑዳት ሰባትን ዘየሰንበዶ የለን። ዋላ እቶም ምስ ስርዓት ኢሳያስ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እውን፡ እዚ ቅዝፈት'ዚ ሽለል ኢሎም ክሓልፍዎ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። ንሱ ስለዝኾነ ከኣ ኢዩ

READ MORE

PRESS RELEASE “NOVEMBER 3RD  DECLARED DAY OF MOURNING FOR VICTIMS OF LAMPEDUSA TRAGEDY BY AFRICAN HEADS OF STATE AND GOVERNMENT PRESS RELEASE NO 184/2013” The Eritrean National Council for Democratic Change (EN4CDC) welcomes the important symbolic act of the African Union in designating 3 November as a Continental

READ MORE

  ሃገራዊባይቶንደሞክራስያዊለውጢ (ኤሃባደለ) ጨንፈርሳንድያጎፍሉይኣኼባኣካይዱ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጢ ጨንፈር ሳንድያጎ ብዕለት 10/27/13 ኣኼብኡ ብምግባር ኣገደስቲ ነጥብታት ናይ ባይቶ ኣልዒሉ ዘትዩ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ከምቲ ብህዝቢ ተስፋ ዝተገብረሉ ንተቓውሞ ቓልሲ ብጉቡእ መሪሑ ከም ዘይሰርሐ ዘይካትዕ ገምጋም ተዋህቦ። እቶም ቀንዲ ሽግራት ካኣ ብመሰረቱ ካብ ኣቀዋውምኡ ብኮታ ምኻኑን፡ ኣብ መንጎ

READ MORE

ንፈነወታት ድምጺ ኣሰናን ድምጺ መድረኽን በዚ ዝስዕብ መስመር ምክትታለን ይከኣል፣ Satellite    : Nilesat Azimuth      : 8.0 degrees West Frequency    : 11.678 MHz Polarisation : Vertical Symbol rate  : 27500 FEC          : 3/4 Channel name : Radio Assenna/Medrek Service ID: 8100      

READ MORE

ጻውዒት ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻልን ኤርትራውያን ክሳብ ዕለተ ናጽነት 1991 ንልዕሊ ሓደ ዘበን ብወግዒ ዝተፈልጠት ሃገር ‘ኳ እንተዘይነበረትና፣ ጅግንነት ሲ ተፈልያትና ኣይትፈልጥን። እቶም ብዓቢኡ ሃገር ዘሕደጉና ገዛእቲ፣ ንኤርትራዊ ውልቀ ዜጋ፣ ዋላ ኣብ ናይ ሻሂ ጣውላ፣ ቴስታታ ከየላግዖም ድሕር ኢሎም ብጥንቃቐ እዮም ዝፍትኑዎ ዝነበሩ። እቲ ሓቂ ክትዕምጸጽ

READ MORE

ኣሕዋት ኤርትራውያን! (ካልኣይ ክፋል) እዚ ጽሑፍ፡ ኣብዚ ብዘይካ ጠንቂ ናይዚ ሓዘን ዝኾኑ ውሑዳት ሰብ ገበንን ከምኡውን ከም እንስሳ ክምርሑን ክግርሑን ባህ ዝብሎም መጣቓዕትን እንተዘይኮይኑ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ሓዘን ወዲቑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ይጽሓፍ ብምህላዉ፡ ብመጀመርያ ነቶም ካብ ገሃነም ኣምሊጦምን ዓቐን ኣልቦ መስገደል ሰጊሮምን ናይ ባዕዲ

READ MORE

ኤርትራውያን ተቓማጦ ደርባን ደቡብ-ኣፍሪቃ ኣብ’ቲ ብ 12ን 20ን 25ን ጥቕምቲ 2013 ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ  ምድሓን እጃምና ነበርክት ብዝብል ልዑል ሃገራዊ ስምዒትን ፍናንን ኣኼብኦም ዛዚሞም። ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝብኣሰ ደረጃ በጺሑሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ህዝቢ ደርባን፡ ንኩነታት ህዝብን ሃገርን ዝኣክል ድሕሪ

READ MORE

ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፣ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝሕብሕቦም ዘሎ ዕጡቓት ትግራዎት ተቓውምቲ (ደምሒት) ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣስመራ ብምውፋር ግፋ ከምዘካየደ ክበጽሓና ንዝቐነየ ቀጻሊ ሓበሬታታት እሙናት ምንጭታትና ካብ ኣስመራ ኣረጋጊጾም። ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፣ እቶም ብ26 ጥቅምቲ ብስርዓት ኢሳይያስ ዝተዋፈሩ ዕሱባት (Mercenaries) ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከባቢ ወክማ፣ ጎደና ሓርነት (ኮምብሽታቶ)

READ MORE

ድምጺ ኣሰናን ድምጺ መድረኽን ካብ ጽባሕ ዓርቢ 1 ሕዳር ኣትሒዘን፣ ኣብ ‘ናይል ሳት’ መዓልታዊ፣ ናይ 24 ሰዓታት ፈነወ ሳተላይት (ዲሽ) ናብ ኤርትራን ከባቢኣን ክጅምራ እየን።  ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ነቲ ፈነወታት  ብ ‘ኦን ላይን ስትሪሚን’ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና (demo.assenna.com) ክከታተሉዎ ንዕድም። መዓልታት ፈነወ ናይዘን

READ MORE